2015-03-31

Vad gäller vid felbehandling och journalföring av tandvårdsskador?

Hej.

I februari var jag till tandläkaren med mina söner. Tandläkare ordinerade att äldsta sonen skulle få förebyggande behandling av tre kindtänder genom att lägga i lite plast i dem. Vi fick en tid hos tandsköterska för utförandet av detta. I fredags var vi dit och tandsköterskan utförde fyllningen av kindtänderna. På eget initiativ föreslog hon att hon skulle lägga plastfyllning också i två mindre ”gropar” som sonen hade i sina två framtänder i överkäken (nya, permanenta vuxentänderna).

Jag hade själv tidigare bara noterat att sonen hade en ojämnhet på den vänstra övre framtanden. Vid besöket hos tandläkaren hade jag frågat honom ifall den där ojämnheten var något man borde göra något åt, men han sa att det tyckte han inte att man skulle. Det rörde sig bara om en ojämnhet som är rätt vanlig och som inte syns eller är missprydande, så man åtgärdar inte det.

Men tandsköterskan tyckte att man skulle fylla ut den där ojämnheten och att hon kunde göra det med en gång när hon ändå höll på med kindtänderna. Jag berättade för henne att jag tagit upp frågan med tandläkaren och att han sagt att han inte tyckte att någon åtgärd skulle göras, men sa att om hon tyckte att det borde göras så var det väl okej att hon gjorde det (fast det är ju inte min sak att ha det avgörandet).

Hon fyllde i framtänderna med samma vita plast som hon använde till kindtänderna. När hon var klar och tog en titt på resultatet ryckte hon till och blev märkbart skärrad. Hon tittade två gånger och sa stressat att ”Det är två vita prickar där. Det är inte jag som gjort dem. De var där innan, fast de syntes bara inte då. Det jag gjort syns inte.” Jag sa: ”Eh, näe, vaddå? Han hade inga vita prickar förut. Blev de liksom synliga nu bara…? Eller hur menar du?” ”Ja”, sa hon. ”De fanns där, men du såg dem bara inte förut. Det är inte det jag har gjort som syns.” Sonen ville inte visa tänderna och jag fick bara en glimt av dem.

Väl hemma kunde jag däremot sedan tydligt se de vita prickarna när sonen pratade och log. Det är två jätteframträdande vita plastprickar. Dessutom fyller plasten inte ut ojämnheten helt, utan det är som en skarv upptill mellan tandytan och plasten på den vänstra tanden – där det bildas en brun rand så fort sonen ätit något.

Jag blev arg. Och så fort telefonväxeln öppnat ringde jag upp tandvårdskliniken. Jag ville dels boka en tid hos vår tandläkare för att han ska titta på skadan (vilket jag tycker man kan kalla det) och bedöma åtgärd, dels ville jag att det skulle föras in i journalen att jag anmält felbehandling av sonens framtänder.

Kvinnan som tog emot samtalet försvann för konsultation en stund och när hon återkom sa hon att klinikchefen skulle återkomma till mig under dagen. Hon ville inte låta mig boka tid hos Anders och hon ville inte skriva in någonting i journalerna om att jag ringt.

Nu har jag nyss talat med klinikchefen och fick en tid kl 15.00 idag hos honom för sonen. Han säger att ”ingen skada är skedd” och att plasten som sköterskan satt dit lätt går att slipa bort så att det blev som förut igen.

Det jag oroar mig för är att de här åtgärderna: dit sättningen av plasten samt den kommande bortskrapningen av densamma på något vis ändå har en negativ åverkan på tänderna och tandemaljens yta. Jag har svårt att se hur det inte skulle kunna innebära det. Plasten ”lyses”/”smälts” ju in och ihop med den underliggande emaljen. För att få bort all plast måste ju (väl?) också ett litet lager av tandens eget yttersta skikt som är sammanfogat med plasten också försvinna? Jag tänker att detta måste innebära att tändernas utgångsläge så att säga har försämrats i viss mån och ökar risken för att problematik kan komma att uppstå som kräver åtgärder längre fram för sonen.

Hur säkerställer jag att detta blir registrerat och att det tydligt framgår att kliniken bär ansvaret för detta, så att inte sonen ska behöva stå för tandvårdskostnader i framtiden som rör de två framtänderna – om problematik uppstår till följd av detta? Har sonen rätt till någon form av skadestånd också? Borde jag anmäla detta till IVO eller vårt försäkringsbolag också? Finns det andra åtgärder jag borde vidta?

Mycket tacksam för rådgivning.

Mvh,
Lundberg


Hej Lundberg

Det första du kan göra är att begära att du får ut en komplett kopia av tandvårdsjournalen, så du kan går igenom journalen och se så att allt är korrekt antecknat i denna. För alla tandvårdsåtgärder som någon gör och vidtager skall finnas dokumenterade och antecknad i journalen enligt journal och patientvårdslagen.

Saknas det eller finns de felaktiga uppgifter som inte är antecknade kan du begära att dem skall göra en rättelse av uppgifterna i journalen. Underlåter eller vägrar de att rätta dem felaktiga eller lägga till dem uteblivna uppgifterna. Så kan du anmäla dem till Inspektionen för vård och omsorg IVO här.

Plus att eftersom den aktuella tandvårdsåtgärden inte rörde sig om en akutåtgärd som måste göras för att rädda livet på din son. Så kan man ställa sig frågan nu om du har fått tillräcklig information, och om du haft möjlighet att fatta ett korrekt och väl övervägt beslut angående denna utfyllnaden av din sons tänder, och som nu utgör dem ”vita prickarna”.

För som du uttrycker dig här, så verkar de närmast som att tandsköterskan har mer eller mindre påtvingat din son och dig om att man skall och måste göra detta utan ditt godkännande. Om så är fallet. Så behöver och skall du inte betala för en tjänst och en åtgärd som du inte har beställt.

Å har tandvårdssköterskan gjort utfyllnaden på helt eget initiativ utan ditt godkännande, och har hon då skadat din sons tänder. Så blir dem ersättningsskyldiga för dem skador som dem nu har vållat och åsamkat på din son tänder.


Samt att du kan stämma tandvårdskliniken och tandsköterskan och kräva ersättning för att dem har vållat denna felaktiga behandlingen på din sons tänder, och detta helt utan ditt godkännande.

Men vi rekommenderar dig att innan du stämmer tandvårdskliniken. Bör du ta kontakt med en advokat eller jurist. Så att denne får tillgång och kan titta på samtlig dokumentation och bevisning som finns i ärendet, och detta för att man skall kunna göra en ordentlig bedömning av ärendet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-03-30

Kan min anhöriga förälder ansöka om och få uppehållstillstånd i Sverige?

Hej!

Är Ni frirådgivare? Jag har en fråga om ett ämne som handlar om uppehållstillstånd för min mamma.

Jag är svensk medborgare och kom till Sverige som en politisk asylansökande. Min mamma bor ensam i den kurdiska staden Mahabad i Iran. Regimen tvingar henne ibland, och hon lyder för att hon bor långt borta ifrån mig, och hon har ingen familj utan bara mig och mina två systrar bor utomlands.

Tror ni att hon kan få komma och  få uppehållstillstånd i Sverige och bo med mig?

Förra året kom hon hit men återvände och hon lever ensam och lydigt i Iran. Hoppas ni vill råda och hjälpa mig. Tack


Hej

Din mamma kan ansöka om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till dig.

Då skall ansökan som grundregel göras från hennes hemland och på svenska ambasaden där. Bägge parterna intervjuas, och om allt är ok enligt utredningen. Så får den sökande numera normalt först ett uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) på två år. Efter denna tid kan man ansöka om och få ett permanent uppehållstillstånd (PUT), och detta är helt beroende på dem individuella bedömningar som görs, samt att handläggningstiden skall enligt de nya reglerna ta högst 6 månader.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-03-29

Juridiska frågor och svar: Allt om juridik och juridiska frågor med svar

Fråga alltid först din jurist@2b4y.com innan du gör något dumt misstag som kan komma att kosta dig skjortan.

Här kan du skicka in och ställa alla dina frågor om juridik, och vi besvarar dina juridiska frågor med ett svar på dem helt kostnadsfritt och gratis åt dig här.

Du skickar bara in och ställer din juridiska fråga till oss på jurist@2b4y.com. Också får du helt enkelt tillbaka ditt svaret på din juridiska fråga av oss här.

Härligt välkommen med dina juridik frågor till din jurst@24y.com här framöver.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-03-28

Ger en fel beräknad preliminär deklaration och skattejämknings beslut rätt till skattereduktion?

Hej jag skulle behöva få veta när skatteverket har räknat fel på min jämkning för mina bostadsräntor och jag frågade dem där hur allt ska räknas och begärde deras råd om hur man räknar.

Dem vet på skattemyndigheten och deras chef samt dem 2 tjänstemännen som bara övertygat mig om att allt är korrekt räknat när jag frågat om allt är ok. Men senare visar det sig att jag blir skyldig dem 13.800 kr p.g.a. deras fel räkning. Dem ber om ursäkt men jag är tvungen att betala trots att jag i HELT god tro har trott på dem, och att dem kan räkna rätt och att när dem sagt att dem har räknat rätt så att det också är så!

Var i lagen finns motivationen till att jag ska behöva betala skattemyndighetens fel räkning? Samt varför ska jag blir skyldig till det?

Eftersom summan dessutom är av den storleken att man inte kan avgöra om det är korrekt eller inte. Alltså inga stora skillnader och därför ska fråga deras expertis. VAD SKA JAG ÖRA? Jag är en sjukpensionär p.g.a. olika kroniska svåra sjukdomar. Jag har inte råd att betala skattemyndigheternas felräkning, men hade jag gjort felet hade jag självfallet betalat eftersom jag känner ansvar och är ansvarsfull medborgare och vill göra rätt för mig.

Snälla jag måste få veta vart får jag stöd och hjälp och hur ska jag göra när myndigheten har gjort fel och dem vet dessutom det själva och har erkänt och ursäktat att dem har räknat denna preliminära skatt på FEL GRUND.

Men att den inte är slutgiltig skatt och jag då tycker att den preliminära skatten hade inte blivit skuld på om skattemyndighetens tjänstemän hade RÄKNAT RÄTT FRÅN BÖRJAN SOM DEM HELA ÅRET HAR PÅSTÅTT HAR GJORT? Hur kan jag veta det att dem använt fel grund? Jag kan inte räkna min skattejämkning utan det är dem och jag har INTE gjort något fel i detta, utan gett dem helt ärliga och korrekta information.

TACKSAMT om ni nu kan hjälpa mig snabbt tack.
MVH:Tina


Hej Tina

Vi har tagit del av ditt mejl här ovan och de följe brev som bifogade till oss om vad som har hänt i ditt skatteärende.

Vi kommer inte ge dig några moraliska och politiska värderingar på hur vårt myndighets- och skatteregelverk är uppbyggt och konstruerat i Sverige. Detta överlåter vi till dem som har att besluta om detta. Vi kommer bara att ge dig en strikt juridisk förklaring på vad som gäller i ditt ärende här.

Först måste vi reda ut några juridiska begrepp.

För dig som anställd gör arbetsgivaren avdrag för preliminär A-skatt innan lönen betalas ut. Här kan du begära ändring av preliminär A-skatt(jämkning) om du exempelvis har avdragsgilla räntekostnader.

I den här tjänsten kan du som ärföretagare eller privatperson lämna din preliminärainkomstdeklaration. Uppgifterna används som underlag för att ändra debitering av din preliminära skatt.

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du betalar in skatten före förfallodagen får du en lägre kostnadsränta än den som framgår av slutskattebeskedet. Ibland kan också andra faktorer påverka kostnaden, som till exempel att räntesatsen ändras från när vi gjorde den preliminära beräkningen. Därför är det alltid bra att själv kontrollera vad räntan blir innan du betalar in. Du kan själv beräkna vad räntan blir i vår e-tjänst Skattekonto.

Den svenska skattelagstiftningens konstruktion
En av väldigt få lagstiftningar i hela världen. Är den svenska skattelagstiftning som bygger på så kallad omvänd bevisföring. Detta innebär att det är den anklagade som är skatteskyldige som har och skall kunna bevisa att denne har gjort rätt för sig. Skattemyndigheten behöver alltså inte kunna bevisa att den skattskyldige har försökt att undkomma eller att den skattskyldige har gjort ett direkt skattefel när man prövar ärendet vid en skattetvist domstol.

Så då har vi klar för oss vilka regler som gäller, och om vi tillämpar dessa då på ditt ärende här ovan så blir svaren följande:

Skatteverkets felräkningen avser alltså hur mycket du skulle betala i preliminär skatt. Eftersom de rör sig om preliminärt skatt besked, så påverkar detta inte din slutliga skatt som du skall betala när året är slut och du har deklarerat och får din slutgiltiga skatt. Den preliminära skatten är bara en uppskattning av och en ren gissning på hur mycket skatt som du skall betala då året har kommit slutet och på hur stora dina inkomster och avdrag kommer att vara i din deklaration. Därför är preliminär skatt inget bestämt och slutgiltigt skattebeslut av skatteverket.

Eftersom du själv har gjort en preliminär deklaration och begärt skattejämkning, så är innebär det att din arbetsgivare i de här fallet Försäkringskassan har dragit av för lite skatt på dina inkomster under året. Å därmed får du en resterande kvarskatt att betala när du har deklarerat och får din slutgiltiga skatteuträkning kommer. Denna resterade kvarskatt har du inte klagat på och som vi förstår godkänt.

Hade du där emot inte gjort någon preliminär deklaration och begärt någon skattejämknings reduktion på löneutbetalningarna. Så hade din arbetsgivare dragit full preliminärskatt på dina inkomster. Å därmed hade du troligtvis fått tillbaka pengar på skatten istället för att få rest- och kvarskatt som nu har blivit i de här fallet.

Å eftersom skattelagstiftningen har omvänd bevisföring så innebär det. Att det är du har bevisbördan och därmed blir du indirekt skyldighet att alltid har full kontroll på vilka regler det är som gäller, och att dina uppgifter som du lämnar är sanningsenliga, och att alla uträkningar är korrekta o.s.v.

Därmed har alltså skatteverket inte gjort något skattmässigt beräkningsfel av dina inkomster och avdrag som du kan laga på, eftersom det inte rör sig om din slutgiltiga skatt utan endast din preliminära skatt som du har betalt in under året.

Myndighets- och tjänstefel

Däremot kan man ställa sig frågan om skatteverket har begått och gjort sig skyldig ett myndighetsutövningsfel eller ett tjänstemannafel ifråga om när dem beräknade din preliminärskatt på ett felaktigt sätt.

Denna typ av felaktig myndighetsutövning och tjänstemannafel anmäler man på länkarna här till Justitieombudsmannen JO och eller Justitiekanslern JK.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor helt gratis åt dig här.

2015-03-27

Vem är ersättningsskyldig vid skador på och i en lägenhet?

Hej.

Min son bor i en hyrd lägenhet i Vangede. Huvan faller ner och förstöra keramikhällen. Huven har inte skruvas med något har de får veta. Den har bara fästs mellan två skåp.

Hyresvärden säger att min son skall betala för en ny keramikhäll. Kan det vara rätt?

VH Lonni


Hej Lonni

Eftersom lägenheten ligger i Danmark så är de dansk lag som gäller, och den danska lagen är vi inga expert på. Men danska och svensk lag är ofta väldigt lika i många avseende.

Så hade lägenheten legat i Sverige, så hade följande gällt enligt den svenska lagen i de här fallet.

Är det så att din son äger och har satt upp huven mellan skåpen, och den råkar att trillar ned på uthyrarens keramikhäll så den går sönder. Så blir din som ersättningsskyldig för dem skadorna som har uppstått och blivit på keramikhällen.

Är det däremot så att det är uthyraren som äger huven, och att uthyraren redan hade monterat och satt upp huven när din son flyttade in. Så kan inte uthyraren nu komma och kräva din son på någon ersättning för skadorna.

Detta eftersom att huven redan satt där, och var så bristfälligt monterad av uthyraren själv så att det leder till skadorna på keramikhällen. Därför blir bedömningen den att det är uthyrarens eget fel att huven har trillat ned, och att det nu har blivit skador på uthyrarens egen keramikhäll, och detta eftersom att det är uthyrarens egen huv och som inte var ordentligt monterad av uthyraren själv. Härmed är uthyraren själv ansvarig och får stå för skadorna, och kan därmed inte kräva någon annan på och för dessa uppkomna skador.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor helt gratis åt dig här.

2015-03-26

Om man är gifta och har barn tillsammans får man permanent uppehållstillstånd som anhöriginvandrare då?

Hej! Jag behöver din hjälp.

Jag kommer från Serbien och min fru samt min son dom har EU medborgarskap (i Ungern). Min fru kan inte jobba därför vår son är 2 månader gammal, så jag vill bara veta om ni kan hjälpa mig att få ett uppehållstillstånd i Sverige?

Dejan


Hej Dejan

De framgår inte av din beskrivning om din fru och son befinner sig i och har permanenta uppehållstillstånd eller inte i Sverige. Detta är en förutsättning för att du skall kunna söka ett uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till Sverige.

Ansökan skall som grundregel göras från ditt hemland och svenska ambassaden där. Bägge parterna intervjuas, och om allt är ok i utredningen. Så får den sökande numera normalt först ett uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) på två år. Efter denna tid kan man ansöka och få ett permanent uppehållstillstånd (PUT), och detta är beroende på dem individuella bedömningar som görs, samt att handläggningstiden skall enligt de nya reglerna ta högst 6 månader.

Läs lagen mer ingående om ni redan är gifta här i Sverige, och har hunnit bo ihop. Särskilt om ni har barn tillsammans. Den nya lagen sägs ge mer utrymme för att ge ett uppehållstillstånd via en ansökan här i Sverige, och detta även om huvudregeln fortfarande tillämpas strikt om att man skall göra sin ansöka på Sveriges ambassad ifrån sitt hemland.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har för servicen och den juridik hjälpen åt dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor helt gratis åt dig här.

2015-03-25

Hur anmäler man en arbetsskada, och vem skall anmäla en arbetsskada, och vart vänder man sig för att anmäla en arbetsskada?


Hej. Om min arbetsgivare inte anmäler min arbetsskada vad kan jag göra då? Ewelyn


Hej Ewelyn

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada. Det är alltså arbetsgivaren som ska anmäla arbetsskadan.

En anmäla om arbetsskada är viktig för både din eventuella rätt till ersättning, och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas av samma arbetsskada.

Men om en arbetsgivaren inte gör en anmälan så kan du själv anmäla arbetsskadan. När du gör en anmälan kan du få stöd av ditt arbetsmiljöombud. Om det inte finns något arbetsmiljöombud på din arbetsplats. Så kan du göra en arbetsskadeanmälan på Arbetsmiljö verkets hemsida eller på Försäkringskassans hemsida här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-24

Åldersdiskriminering av äldre och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende brott emot dem mänskliga rättigheterna

Hej Britta. Se våra svar i kursivstil efter respektive fråga som du har ställt här.

Hej.
Hur går man tillväga om man vill anmäla kommun mot brott mot mänskliga rättigheter....

Tänker nu på hur äldres situation ser ut.. Har anhörig som tvingats hem.... Sitter inlåst då hon inte kan hantera ytterdörren. Kommun ombesörja ingen mat utan äldre tvingas köpa dyr lunch a 60 kr och från den levererad som hemleverans, eller så levererar dem frysmat istället eftersom kommun inte gör någon egen matlagning. Många äldre tvångs skickas hem och skadar sig i hemmet.

Mänskliga rättigheter handlar om staters uppförande mot individer. Man brukar säga att varje rättighet för den enskilde innebär en skyldighet för staten. Därför har staterna en skyldighet att förhindra kränkningar av t. ex. rätten till liv och frihet och det gäller inte bara kränkningar som staten är ansvarig för utan också sådana kränkningar som begås av enskilda.

Det är emellertid framförallt i sin utrikes- och säkerhetspolitik som EU betonar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU deklarerar att när det gäller mänskliga rättigheter och demokratisering, delar unionen mål och värderingar med Europarådet och dess kommissarie för de mänskliga rättigheterna. Men det är Europarådet som bevakar efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i de enskilda medlemsländerna och EU har ännu inte anslutit sig till Europakonventionen.

Man kommer hit till slut till dem mänskliga rättigheterna i FN och EU. När man har anmält och gått igenom följande nedanstående instanser, och först efter att ärendet och frågan först har blivit prövat i alla dem nationella instanserna och nivåerna.

Kan man anmäla kommunen för vållande till skada? Då de tvingas hem äldre i miljöer som inte är handikappanpassat och för att äldre svälter ihjäl och blir undernärda medans samhälle ser på.

Ja, som enskild individ kan man stämma kommunen och kräva skadestånd för dem skada som kommunen har vållat en. Ta till exempel dem personerna som har dyslexi och som har fått gå i särskola felaktigt och istället för att få den adekvat hjälpen som dem har rätt till enligt skollagen, och som nu på löpande band får skadestånd av kommunerna.


Även privat personer kan göra egna anmälningar direkt till myndigheten för Inspektion för vård ochomsorg IVO, och som om man själv råkar att upptäcka i olika vård och omsorgs hänseenden.

Vidare funderar jag på om det inte är åldersdiskriminering. För om du bli handikappad under 60 år är det ju LLS som skall träder in, och då kan du då få personlig assistent. Men om du är äldre än 60 år och blir handikappad till exempel en stroke så hänvisas du direkt till hemhjälpen? Är inte detta åldersdiskriminering?

Mycket intressant juridisk fråga som du ställer här, och vi kan inte hitta att den har blivit prövad eller har avgjord någon sin tidigare i någon instans, och därför blir det svårt för oss att ge dig ett rakt och exakt svar på din fråga.

Vad vi däremot misstänker är att det har att göra med att när man fyller 61 år så kan man gå i pension, och då förs man över ifrån att omfattas av LLS till att omfattas av hemtjänst lagen istället.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-23

Kan en icke EU medborgare bli juridiskt ombud och vara fullmaktshavare för en fullmaktsgivare

Helo

Mitt namn är Jemal och jag är medborgare i Georgien.

Min syster bor i Sverige och är svensk medborgare, och hon är gift och har en 13 år gamla son.

Hon är nu i trubbel och behöver hjälp sedan en månad tillbaka eftersom hennes man har lämnat henne, och sedan dess är hon väldigt ensam och har inte sett sin son, och detta eftersom hennes man har tagit med sig sonen.

Låt mig beskriva situationen:
Saken är den att min syster hade genomgått en depression och som inte är övervunnen helt ännu. Eftersom dessa saker hände med hennes man så blev hon mycket stressad och klarar inte av att ta sina medicinen o.s.v. Nu faktiskt är hon är helt oförmögna att hantera sig själv, och alla besvär samt problem som hon står inför.

Jag hade svårt att övertyga henne att kontakta socialtjänsten för att få hjälp, och först när hon blev ensam och helt utan pengar så sökte hon och fick hjälp, hennes man var skyldig att betala henne lite pengar också.

Det finns ett akut behov för henne att ha mig som hennes advokat-in-facto. Hon har ingen annan än mig. Vår mamma dog för länge sedan och vår far har en ny familj och är inte intresserad av att hjälpa till i hennes fall.

Kan du snälla svara på några frågor:
 1. Finns det en sådan möjlighet enligt Svensk lag för icke svenska / EU-medborgare att bli en advokat ombud utifrån fullmakt?
 2. Är det möjligt för mig att få uppehållstillstånd om jag blir min systers ombudsadvokat.
Att få uppehållstillstånd är i huvudsak viktigt i vår situation, och detta eftersom saker och ting sannolikt kommer ske på så sätt att min syster behöver mig som hennes advokat för ganska lång tid och på lång sikt framöver. Därför måste jag ha möjlighet att gå med min familj, min fru och vår 4 år gamla dotter. Följaktligen måste jag få arbete i Sverige för att försörja min familj och mig själv.

Om jag kommer till Sverige kommer jag att behöva avbryta mitt arbete i Georgien, och det sätter min och min familj i en ganska utsatt situation, så det är viktigt för min att se några positiva perspektiv för min familj också.

Och om det inte finns någon chans att få uppehållstillstånd på det här sättet. Kan du föreslå något annat i vår situation?

Som till exempel om min syster gör mig till hennes förmyndare. Kan hon då få ett rekommendationsbrev från hennes psykiater, som säger att hon behöver en sådan?

Men i sådana fall finns det en viktig fråga om huruvida detta kommer att skada hennes rättigheter i Georgien som person med en förmyndare, och kan hon berövas förmyndarskapet för sitt barn?

Ser fram emot att höra från dig och litar på din professionell hjälp inom snar framtid i Sverige
Jemal


Hej Jemal

Svaret på din fråga är:
 1. Att din syster kan skriva en fullmakt om att du skall företräda henne i Sverige som ombud. Men som juridiskt ombud krävs det att du måste har tillräckliga insikter och kunskaper om den svenska lagen för att du skall få vara ett juridiskt ombud.
 2. Att ett juridiskt ombud skulle få rättigheter till att få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige är inget som lagen förespråkar och medger.
Om din syster blir omyndighetsförklarad i Sverige, så per automatik så mister hon förmyndarskapet till och över sin son.

Hur en omyndighetsförklaring av din syster skulle på verka din systers rättigheter i Georgien kan inte vi svara på, och detta eftersom vi inte vet eller kan något om lagstiftningen i Georgien. Detta får du fråga en specialist och jurist i Georgien om.

Ända sättet för dig att komma till Sverige och får ett uppehållstillstånd är genom att få ett arbete i Sverige, och därmed kan du invandra som arbetskraftsinvandrare. Mer om detta kan du läsa på migrationsverkets hemsida på länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-22

Vad gäller när man köper och säljer något som och av en privatperson?

Hej

Får man ställa en fråga här, eller hur fungerar det?

Jag som privat person sålde en hundvalp och 8 dagar efter de hämtat valpen får jag detta meddelande.

Jag svarade då att jag givetvis tar tillbaka valpen men inte tänker betala något för honom. De säger då att det viktigast är att han får det bra och att de kommer med honom samma kväll. Vi skriver över ägare papperna på mig igen. Nu när han bott hos mig i 5 dagar, så får jag detta meddelande och de frågar när de får tillbaka sina pengar.

Jag säger att jag har ingen skyldighet att ge dem några pengar eftersom dem lämnat tillbaka honom och jag nu är ägare av hunden. Då blir de sura över detta och vill ha sina pengar tillbaka och säger att jag sagt att det skulle vara ok att lämna tillbaka hunden om de ångrade sig. I annonsen stod det att handpenningen på 1000kr inte återfås vid ånger. Med det menas ju om de ångrar sig innan de köpt och hämtat valpen.

Vad är nu mina rättigheter?

Jag har kvar valpen för hans skull och jag vill inte sälja honom direkt. Utan han får nu först känna att han är hemma igen. Jag har redan fått veterinär besiktiga honom om igen sen han kom hit igen o.s.v.

Mvh Carola Tacksam för svar!


Hej Carola

Enligt avtalslagen så har du ingen skyldigheter att ta tillbaka hunden när du säljer den som privat person. Samt att du har upplyst om att handpenningen inte återbetalas i annonsen. Plus du har givit klara och tydliga besked om att du inte tänker betalar för huden när du tar tillbaka den, och detta har du gjort före de att dem återlämnade hunden till dig.

Mot bakgrund av detta har du gjort mer än vad avtalslagen kräver av dig, och du har inga skyldigheter att betala för hunden.

Å eftersom de andra paret är att nu klassa som säljare, och dem har själva gått med på att dem nu skall ge bort hunden gratis till dig. Så är du inte skyldig att betala dem några pengar. Ville dem haft betalat för hunden, så skulle dem har valt att annonsera ut och sälja hunden till någon annan person som var beredd på att betala för denna.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-21

Vem ärver vid ett dödsfall mellan sambor som är förlovade och som ej har ett testamente eller ett samboavtal?

Hej mitt namn är Jan.

Jag miste min mor i fredags. Jag är hennes enda barn. Hon är/var sambo med en man som flyttade till henne. De var förlovade men ej gifta och dem hade inget testamente är skrivet.

Nu är min fråga kan han kräva något arv efter min mor? Eller är det jag som står som ända arvinge? Det kan verka lite egoistiskt och hårt att redan tänka på detta. Men jag vill veta vad som gäller enligt lagen innan bouppteckningen kommer, så jag kan känna att jag gjort rätt för mig och min mor.

Tack på förhand
Jan


Hej Jan

Vi beklagar förlusten och sorgen.

Eftersom att din mor bara var sambo och inget testamente och samboavtal var skrivit, samt att du var ända bröstarvingen. Så kommer du att ärva allt efter din mor, och inget skall delas med den mannen som hon var för lovad med.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-20

Vad ingår i ett skrivet testamente mellan sambor när de gäller fast egendom?

Hej. Kan jag få hjälp med en fråga.

Jag och min sambo skriver ett testamente. Vi har båda barn sen tidigare.

Räcker det med att vi skriver 50 % av min kvarlåtenskap? Ingår då både gården och lösöret?

Tack Anette


Hej Anette

Vi rekommenderar er att ni skriva exakt vad som skall ingå i testamentet. Detta för att man inte sedan skall behöva sitta fundera och tolka samt gissa sig fram till vad som ingår och vad som testamentet omfattas av och vad som gäller o.s.v.  Enkel regel: Desto tydligare och detaljerat testamente, desto bättre testamente. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-19

Vem blir ersättningsskyldig vid en skada?

Hej och vem skall göra vad?

En bonde i hemtrakten kar köpt egen dränerare samt grävmaskin. Hans granne har grävd en vattenbrunn på åkern enligt ett servitut. Vi dränering så skadar bonden och hans drängar vattenledningen.


Hej Per

Den som gör och som åsamkar samt vållar en skada, skall och blir ersättningsskyldig till den som lider och blir skadad.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-18

Vem skall åtgärda och ersätta en vattenskada i bostadsrättsföreningslägenhet?

Hej!

Jag har en fråga angående min bostadsrättsförening. Vid senaste statuskontrollen av lägenheten upptäcktes en fuktskada i duschen vilket jag måste åtgärda.

Styrelseordförande menar att jag för det första måste anlita en specifik hantverkare för rörmokararbetet. Vidare menar han att jag ska stå för kostnaderna för omdragningarna av vattenledningarna då dessa tydligen inte är godkända idag.

Kan detta stämma?

Tack på förhand!

Sanna


Hej Sanna

Styrelse ordförande har ingen rätt att kräva att du anlitar en ”specifik hantverkare”. Däremot kan bostadsrättsföreningen kräva av dig att du anlitar en auktoriserad rörmokare till rördragningen och reparationen av vattenledningen. Samt en auktoriserad hantverkare för att återställa våtrums tapeten eller kakel och klinkers beläggningen i badrummet.

Om installationen inte är gjord av auktoriserade hantverkare som har lämnat intyg om att dem har utfört ombyggnaden och installationen. Så har bostadsrättsföreningen rätt att kräva att du åtgärdar felet.

Och detta beror på att hemförsäkringen som du har och bostadsrättsföreningens försäkring inte gäller om det inte är auktoriserade hantverkare som gjort installationen och ombyggnaden.


Så om du inte kan få tag i dem som har gjort jobbet tidigare och kräva dem på ersättning, eller att dem skall rätta till fuktskadan felen. Så kommer du att få betala dem nya hantverkarna själv.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-17

Hur lång uppsägningstid har man på ett hyreskontrakt för en lägenhet?

Hej

Jag behöver hjälp med att tolka lagen gällande uppsägningstid.

En hyresrätt hyrdes ut i andra hand med ett kontrakt på bestämd tid f.o.m augusti 2013 t.o.m augusti 2014.

Ingen av parterna, varken hyresvärden eller hyresgästen, hade sagt upp kontraktet.

I augusti 2014  meddelade andrahandshyresgästen via e post att han ville fortsätta hyra lägenheten och hyresvärden godkände det också via e post. 
Ingen kontrakt skrevs mellan parterna. 
Andrahandshyresgästen fortsatte bo i lägenheten och betalade hyra för den. 

I december 2014 meddelade andrahandshyresgästen via e post att han ska flytta i slutet av december.

Vilken uppsägningstid gäller i detta fall enligt lagen?

Med vänliga hälsningar,
Irina


Hej Irina

Det är alltid den uppsägningstiden som står i hyreskontraktet för lägenheten som gäller i första hand. 

Om det inte står något om uppsägningstiden i hyresavtalet, är det tre kalendermånader som gäller för uppsägning av ett hyreskontrakt för en lägenhet enligt lagen. 

Om du till exempel säger upp lägenheten den 3 september måste du betala hyran fram till 31 december. Detta här gäller dock bara om du hyr lägenheten i minst tre månader eller längre.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-16

Hur skiljer man sig, och vad händer vid en skilsmässa, och vad har jag juridiskt rätt till?

Hej!

Efter olyckliga händelser från min partner, hänvisade jag honom till att flytta till annat boende för två månader sedan. En polisanmälan har även gjorts mot honom vid samma tidpunkt för misshandel.

I samband med detta har jag ansökt om skilsmässa. Vilket kan bara göras efter en ny prövning till augusti 2015 fick jag mig till kännedom, och detta eftersom mannen i fråga inte tidigare också skrivit under våran skilsmässa. De tillämpar lagen om att det finns ett barn finns i hemmet, och därför måste 6 månaders betänketid råda. Barnet är mitt sedan tidigare.

I samband med detta har mannen i fråga inte tagit sitt så kallade ansvar gällande äktenskap, och har hållit sig undan gällande mina önskemål om eventuellt en bodelning och delad ekonomi mm. Mannen hade inga ägodelar eller tillhörigheter i sin ägo när vi ingick äktenskap .Men jag lät honom ta med sig mycket från mitt tidigare hem, för att inte behöva få så kallade fler följder från honom.

Han skulle tillsvidare även hjälpa mig med hälften av boendekostnaden, eftersom han har en månadslön i nuläget på 23 000 kr och min aktuella lön på 10 000. Hans boendekostnad ligger på 2000 kr sedan en månad bakåt. Vilket han nu inte heller har betalat sin del av hyran, och det har även visade sig att han har ett kriminellt förflutet.

Jag undrar hur jag eventuellt kan gå tillväga eller vilka rättigheter jag kan yrka på.

Mannen har sedan någon vecka bakåt. Även gjort allt för att vända sitt eget agerande och skador, gentemot mig och min familj. Han har arrangerat och låtit oss få polisanmälningar för händelser som vi inte har någon inblandning i. Gjort allt för att försöka stressa och provocera. Han har även nu snabbt skaffat sig ett nytt förhållande med en kvinna som han även ingått förlovning med trots att han enligt lag är gift med mig ännu.

Tack på förhand för råd och svar. Mvh Anna


Hej Anna

Det är alltid mycket tråkigt och inte minst jobbigt för alla som blir inblandade när det blir en sådan här stor process.

Rent juridiskt om din man trakasserar dig per telefon, e-post eller besöker din bostad, så kan du vända dig till polisen och lämna in en begära om ett kontaktförbud. Det innebär att han inte får kontakta dig på de olika sätt fram över som kontaktförbudet säger.

Angående skilsmässan. Är de inte mycket man göra än att vänta tills betänketiden på 6 månader har gått, och därefter kan ni få er skilsmässa godkänd.

Eftersom ni inte haft något äktenskaps förord när ni gifte er. Så blir all egendom som fanns när ni gifte er, alltså er gemensamma egendom nu, och kommer därför att delas lika emellan er nu när ni skiljer er. Därför är det alltid viktigt att man vänder sig till någon juridiskt kunnig när man blir sambo eller gifter sig, så man kan lösa denna typ av frågor redan innan när man är vänner, och därmed slipper man en massa otrevliga överraskningar och kostnader framöver.

Du kan kräva din man på att han skall betala sin del hyran eftersom han lovat det. Men vid en tvist i domstol om detta. Så måste du ha någon form av skrivet avtal eller liknade så du kan bevisa att han har lovat detta. För om de bara är ett muntligt löfte, så står nu ord mot ord och då är frågan vem er som domstolen skall tro på.

Beroende på vem som är far till barnet, så kan du eventuellt få ekonomisk ersättning av barnets far om du har vårdnaden om barnet.

Att man förlovar sig i Sverige är inte en jurist bindande avtal eller liknade. Så rent juridiskt kan man förlova sig med hur många som helst, och detta utan att de blir varken olagligt eller är juridiskt bindande. Moraliskt är en helt annan sak, och som vi inte jobbar med att besvarar här.

Samt att resten av det du skriver är inte direkta juridiska saker. Utan mer av sociala och ekonomiska frågor, och som du säker verka behöva hjälp med. Därför rekommenderar vi dig att i dessa delar att vända dig till någon av kvinnojourerna som finns i Sverige, och som gör ett fantastiskt bra jobb.


Du hittar oftast kvinnojouren där du bor på din kommuns hemsida, eller om du ringer direkt till kommunen där du bor.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-15

Vad får man skriva och publicera på en blogg enligt PUL personuppgiftslagen och när är de förtal och ärekränkning

Hej!

Hittade dig på nätet, och undrar om du vill och kan ge mig svar på en fråga som högst allvarligt berör mig och de mina:

Någon har lagt upp en gravt anklagande blogg om mig på nätet, rörande händelser som skulle ha ägt rum för väldigt många år sedan. Detta har gjorts, enligt uttalad avsikt av den anonyme upphovsmannen, för att vålla mig lidande – men därmed blir förstås inte bara jag utan också min helt oskyldiga familj drabbad, naturligtvis.

Min fråga är nu om detta kan stoppas på laglig väg – och kan också eventuellt skadestånd utdömas för det lidande jag och de mina åsamkats, och kontinuerligt fortfarande fortsätter att åsamkas, genom denna blogg?

I så fall, hur går vi bäst till väga?

Adressen till den aktuella bloggen är www.xxxxxxxx.se

Ser tacksamt fram emot din bedömning och rådgivning som expert på svensk lag.

Tomas


Hej Tomas

Nu har vi tittat på ditt ärende och läst igenom bloggen: www.xxxxxxxx.se

Huruvida innehållet på bloggen består av sanna uppgifter, eller om dem består av rena rama lögner är inte vår uppgift att bedöma och avgöra. Men vi kan bara konstatera att de är mycket grova påstående och allvarliga anklagelser som bloggskribenten framför och uttrycker angående ditt sätt om hur du har bemöt och behandlat deltagarna, och om hur du skall ha utnyttja dem sexuellt.

Eftersom att bloggskribenten anklagar dig för så grova sexuella övergrepp, och vi förmoda utifrån ditt mejl. Om att du förnekar alla dessa påstående. Så finns de två olika scenario som vi får utgå ifrån. Alternativen är:

1. Att allt som skribenten har skrivit om dig är en lögn rakt igenom, och att han har gjort detta för att hämnas och misskreditera dig som person. Och i detta alternativet finns de inga källor eller vittnen och andra uppgifter som han kan visa fram och åberopa som bevis för att hans påstående skulle vara sanna. Om så är fallet så är de ett solklart fall av ärekränkning och förtal av dig som person och därmed en brottslig gärning.

2. Att skribenten har hittat källor och vittnen som kan berätta samt intyga om att hans påstående om dig och vad du har gjort är sanna. Därmed uppstår det ett problem för dig. För då kan skribenten bevisa att hans historier och påstående om dig är sanna, och då blir de inte längre tal om ärekränkning och förtal av dig och din person.

Eftersom de är inte vårt jobb att varken spekulera eller göra moraliska bedömningar om vad som är sant eller falskt. Så är det endast du själv som kan bedöma sanningshalten i skribentens påstående, och därmed är du den ända som kan avgöra vad som är förtal och ärekränkning eller inte i det här som skribenten har skrivit om dig.

Men anser du att de är förtal och ärekränkning så anmäler man denna typ av brott till polisen. Men tyvärr på grund av bristande polis- och åklagare resurser i Sverige idag. Så utgör detta inget prioriterat brott att utreda, och därför är det höst sällan som polisen utreder samt åklagare väcker åtal i denna typ av ärende och mål. Men om inte åklagaren väcker åtal, så har man därefter rätt att själv väcka enskilt åtal mot personen i denna typ brott, och därmed kan man få honom fälld för förtal och ärekränkning.

Man kan även stämma skribenten civilrättsligt och kräva att han tar bort uppgifterna ifrån Internet och att han skall betala ett ekonomiskt skadestånd för publiceringen till dig, och detta oavsett om det rör sig om sanna eller falska uppgifter och påstående om dig. Detta efter som de rör sig om en publicering av dina personuppgifter, och då de är uttryckligen enligt svensk lag förbjudet att publicera denna typ av personuppgifter på Internet, och som privat person.

Samt att de verkar som att han använder en del av dina privata bilder på bloggen ifrån din egen Facebook sida, och de innebär att han gör sig skyldig till upphovsrätts intrång när publicerar dina bilder, och som han inte själv har någon upphovsrätten till att använda. Därför kan man även stämma honom för detta och begära att han skall ta bort samtliga dessa och även betala dig ekonomisk ersättning för detta upphovsrätts intrång.

Fundera efter på vad du vill uppnå och på vad du vill göra, och därefter är du alltid hjärtligt välkommen att återkomma till oss med en specifikation på vad du vill ha hjälp med.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-14

Får man mejl terrorisera någon med kränkande påstående och kan man då bli dömd för detta brott?

Min svägerska måste hålla kontakt med sin före detta man angående deras gemensamma barn. Mejlkontakten gäller tider, rutiner mm.

I en majoritet av mejlen (som ska handla om praktiska vardagsdetaljer gällande den gemensamma vårdnaden) tar mannen upp att hon varit otrogen och hävdar att hon tagit hanns pengar (han syftar på bodelning som inte gick som han ville). Han upprepar också rutinmässigt att hon är en dålig människa på olika sätt.

Min svägerska måste läsa dessa mejl eftersom de gäller information om deras barns rutiner mm.

Hon har flera gånger bett om att försöka lösa konflikten genom familjerådgivning eller kommunicera via dem. Mannen vägrar. Jag har märkt att det efter 2 år av mejlande börjar de tära på henne psykiskt nu. Hennes sjukdagar har ökat markant mm.

Får han verkligen hålla på såhär?


Hej

Nej, de är inte ok att man håller på så här mot någon enskild person. Den som gör detta kan bli åtalad och dömd för olaga förföljelse och stalkning.

Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.


Olaga förföljelse är ett brott som infördes i brottsbalken den 1 oktober 2011. Det är bara handlingar som hänt efter den tidpunkten som omfattas av brottet olaga förföljelse, och detta anmäls till polisen som utreder denna typ av brott.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-13

Vad krävs de för att det skall bli och vara förtal samt ärekränkning och utredas av polis och åklagare

Jag hade lånat en takbox av min svägerskas man. De separerade med juridiska påföljder och med mycket bitterhet. Mannen begärde efter lång tid (ca 24 mån) att få tillbaka takboxen. Den skulle placeras på hans bro när han var borta över helgen. Detta genomfördes efter angivna instruktioner. 

Jag anade dock trubbel och fotade noga boxen invändigt och utvändigt vid avlämning (söndag förmiddag). Torsdag eftermiddag får min svägerska mejl från mannen där han hävdar att boxen lämnats tillbaka i trasigt skick. Han bifogar även bild som tydligt visar stor skada på boxen. Denna skada fanns inte vid avlämning (foto finns som kan styrka detta + tid då fotot är taget). 

Mannen uttrycker förs ogillade över att jag inte lämnat tillbaka boxen tidigare (Lämnade tillbaka omedelbart på begäran) och sedan över att den är trasig och obrukbar när den kommer tillbaka (den var hel vid återlämning). Hela situationen känns mycket olustig. Jag tolkar detta som om att han anklagar mig för skadegörelse och att han även ifrågasätter mitt moraliska omdöme. 

Kan detta klassas som förtal eller ärekränkning? Och i så fall, är det någon ide att anmäla?

Hej

Som du beskriver det här ovan, så låter de mer som två inlagor i tvist emellan två parter som har helt olika syn på saken. Och i de avseendet så rekommenderas du att spara på alla dem bevis som finns, och detta utifall att motparten längre fram skulle komma och kräver dig på kostnadsersättning.

Till din fråga om de är ärekränkning och förtal. För att de ska bli tal om detta så måste man sprida falska rykten vidare till någon annan. Å som du beskriver de här ovan så har motparten inte spridit dessa påståendena vidare till utomstående, och därmed kan de inte vara tal om varken ärekränkning eller förtal.

Samt att för att polis och åklagare skall få ta upp ärende rörande förtal och ärekränkning, så skall de röra sig om hets mot folkgrupp eller på grand av ras, religion och sexuell läggning, och i alla andra fall så skall ärendet inte tas upp enligt åtalsdirektiven.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-12

Kan Kronofogden mäta ut min partners tillgångar och egendom om vi är gifta och jag har skulder

Hej
Jag här skulder hos kronofogden, och bor med familj och 5 barn.

Vi hyr en lägenhet och min fru jobbar och har ingen skulder. Hon vill köpa ett hus för att vi betalar 11000 kr i hyra för lägenheten, och vi är gifta.

Min fråga är: Om min fru köper ett hus, kan kronofogden då ta huset eller inte? Tack.


Hej

Om ni är gifta och köper huset gemensamt idag och utan göra något, så kan kronofogden mäta ut din del av huset som du äger för dem skulder som du har.

Men om ni gör en bodelning av era tillgångar, och registrerar denna som ett äktenskapsförord. Så blir alla tillgångar enligt äktenskapsförordet er enskilda egendom och tillgångar. Å då kan kronofogden inte mäta ut din frus tillgångar och egendom för dina privata enskilda skulder.


Vi rekommenderar er att kontakta en advokat eller jurist som hjälper er med att upprätta ett äktenskapsförord i de här ärendet. Och att ni gör detta innan ni köper något hus, så att de blir registrerat och lagfört i rätt ordning.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-11

Vilket av två olika testamente gäller vid ett arv och arvskifte efter ett avlidet syskon och arvinge

Hej.

Jag skulle vilja veta vad som gäller. Om det som i det här fallet är två syskon som har bott tillsammans hela livet och äger ett lant- och skogsbruk tillsammans, och för ett antal år sedan så dog den ene, och den efterlevande fick ärva allt, så långt är det okej.

Men sen visade sig att dom två hade skrivit ett testamente mellan varann där det står. När den andre också dör skall kvarlåtenskapen delas mellan oss två syskonbarn, men några år efter att den förste dog så skrev den andra ett nytt testamente. Där hon testamenterar bort allt till ett av syskonbarnen.

Nu har även det andra syskonet gått bort. Så jag undrar vad som gäller.

MVH. Tommy


Hej Tommy

Juridiskt sett är de en mycket intressant och klurig fråga som du nu har ställer här. Å detta eftersom vi inte fått läst dem båda testamentena, eller har fått del av den första bouppteckningen, så blir de näst intill omöjligt ge dig något exakt svar på din fråga.

Men eftersom du skrev inledningsvis att den överlevande syskonet ”ärvde allt” efter det döda syskonet enligt bouppteckningen.
Så får man fundera över om man kan dra slutsatsen av: ”Att den överlevande syskonet har ärvt allt” enligt bouppteckning efter den först avlidna. För om så är fallet, så äger och förfogar nu den efterlevande helt fritt över vad denne vill göra med samtliga dessa tillgångar och egendomen. Å där med kan den sist avlidna syskonet helt fritt ge och skänka bort allt som denne själv önskar och behagar, och därmed blir det senaste skrivna testamentet fullt ut giltigt.

Men om de finns en bodelning och de framgår av den först avlidnas bouppteckning, om att de redan då fanns ett gemensamt testamente mellan syskonen. Så blir det ett helt annat läge.

För då blir den delen som har antecknats i bouppteckningen efter den först avlidna. Dennes enskilda egendom och tillgångar, och skall därmed delas enligt det första testamente som fanns och var gällande vid denna tidpunkten. Och därmed kan den nu sist avlidne inte längre testamentera bort den först avlidnes andel, utan endast testamentera bort den delen som den efterlevande själv ägde och förfogade över enligt bouppteckningen efter den först avlidna.

Men med detta sagt, är helt under förutsättning om vad som står i själva bouppteckningen ifråga vid de första dödsfallet, och underförutsätt om att testamentena är upprättade enligt lagstiftningens from krav för att ett testamente skall anses vara giltigt o.s.v. P.g.a. av för många osäkerhetsfaktor i fråga så rekommenderar vi dig starkt om att vända dig till en jurist som är expert arvsrätt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-10

Uppsägning av hyreskontrakt av garageplats enligt bostadsrättsföreningens stadgar

Hej.

Min mamma har garage i bostadsrättsföreningen som hon bor i.

Nu säger ordföranden att hon inte får ha garaget kvar p.g.a. hon kör för sällan med bilen.

Bilen äger hon samt den är besiktigad och påställd.

Det roliga med allt är att det står så här i föreningsstadgar:

Bostadsrättsföreningen tillhörande p-platser skall i första hand tillfalla föreningens medlemmar. Garageplats får endast innehas av bostadsrättsinnehavare eller medlem av dennes hushåll. Att nyttjas som uppställnings plats för registrerat fordon. Avyttras fordon skall garage plats återlämnas till föreningen inom 3 mån.

Kan verkligen föreningen säga upp garage platsen på dom grunderna?

Med vänlig hälsning
Tommy


Hej Tommy

Det står inget i bostadsrättsföreningsstadgar om att man måste köra ett visst antal kilometer per år, eller ett visst antal gånger om året med sin bil, och detta för att man skall få behålla rätten till sin garageplats.

Samt att i övrigt så uppfyller din mamma samtliga kriterier i bostadsrättsföreningens stadgar om att får hyra ett garage i bostadsrättsföreningens hus. Detta eftersom hon är bostadsrättsinnehavare av en lägenheter och därmed medlem i bostadsrättsföreningen har rätt att hyra en garageplats. Samt att eftersom att bilen är både registrerad på henne och godkänd för att köra med. Så kan man inte anses annat är att hon är den rättmätiga och registrerade ägare av själva bilen, och därmed har hon inte sålt bilen och måste därför säga upp sin garageplats enligt bostadsrättsföreningsstadgan.

Så av de du skriver så finns de ingen giltig grund för en uppsägning och till för varför inte din mamma skulle få ha kvar sin garageplats för sin bil tillsvidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-09

Vad och hur långt tid tillbaka kan man kräva ekonomisk ersättning för vid bilaffärer?

Hej

Se våra svar på respektive fråga längst ned här i kursiverad still.

Har en fråga jag bytte bil för 20 månader sedan till en BMW, och jag bytte in min Mercedes.

Nu har jag bytt bil igen på en annan bilfirma, och 2 veckor efter så hör de av sig och säger att BMW har felaktigt mätarställning, och att denna har gått 3000 mil mer, och att de kräver mig nu på 25 000 kr. Dem tycker att jag ska kräva in detta ifrån honom som jag köpte BMW av. Så de har jag gjort.

Då säger han. - Att han själv köpt bilen i god tro, och att han var ärlig, och att det var bara för mig att testa bilen. Jag misstänkte inte att mätarställning på BMW var skruvad, och detta eftersom att serviceboken stämde, så jag tänkte inte mer på det. Men nu har det kommit fram att bilen var skruvad.

Och nu menar han att han inte ska betala nått till mig. och säger även att detta har kommit upp fel på min inbytes bil (Mercedesen) och som han har kvitto på för 20 000 kr. Det är ju slitage saker som inte jag visste nått om. Kan han kräva tillbaka sådant i efterhand?

De är stor skillnad på sådant, och skruvade mil.

Samt att de går 3 år tillbaka, och det var innan jag köpte bilen, och det finns det papper på nu.

Å enligt de jag hittat, så står det i konsumentköplagens att jag kan kräva han på samma summa som de kräver mig på.

Det är två bilfirmor som jag har handlat på, och därför undrar jag nu om:

Först vill vi göra klart här, och så som du beskriver det: Om att vi ser de som två helt olika separata affärer, som du har gjort angående två helt olika bilar, och våra svara är med utgångs punkt av detta.

Jag har rätt att kräva han som jag köpte BMW av? 

Ja du har helt rätt. Du kan kräva han på ersättning enligt både avtalslagen och konsumentköplagen för den skruvade mätarställning på BMW.

Men tänk på. Att om han inte vill betala, och de blir en rättstvist om saken. Så måste du kunna bevisa att mätarställningen var skruvad på BMW, och detta redan innan du köpte bilen för att kunna vinna rättegångstvisten.

Och han nu komma och kräva mig på något på Mercedesen, och som är mer än 20 månader tillbaka i tiden?

Ja man kan framföra ersättningskrav ända upp till 3 och 10 år tillbaka, och detta är lite beroende på vad de handlar om. 

Men han måste kunna bevisa att du kände till dessa slitage när du sålde bilen till honom. 

Å som registrerad bilhandlar, så utgår man rättsligt ifrån att han skall ha den special kunskapen och spets kompetensen samt insikten. - Om att en begagnad bil mycket väl kan ha olika både brister och fel. Därför åligger de bilhandlaren ett väsentligt mycket större ansvar att kontrollera om de begagnade bilar som dem köper in, också är behäftade och innehar några sådan brister och fel.

Har du kvitto på olika service som  du har gjort på Mercedesen också vidare, så kan du motbevisa att du har skött bilen och inte kunde känna till felen med mera. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-08

Får man inresevisum och uppehållstillstånd om man vistas illegalt i Sverige när man är gifta?

Hej mitt namn är Malin.

Jag och min man har varit gifta i  ca 1,5 år och tillsammans (sambo) i ca 3 år.

Min man har vistats i Sverige illegalt sedan ca 4 år tillbaka i tiden. Vi vill ansöka om uppehållstillstånd för honom här i Sverige och vet inte hur vi ska göra. Vi har hört historier om att han kanske inte får komma in i Sverige igen om han lämnar landet pga av att han vistats här illegalt.

Om han åker tillbaka till Marocko som vi tänkt att han ska göra för att göra ansökan (vad vi har förstått måste han åka tillbaka för att ansöka) Men är det de enda vi kan göra, chansa på att han får komma hit igen eller bli borta i 5 år?

Detta är för oss otänkbart. Lika så så vet vi inte hur han ska resa hem då vi antar att han inte bara kan boka biljett och åka med sitt pass, utan att han måste ha något form dokument? 

Vi vet inte vem vi ska vända oss till eller vad vi ska /lita/tro på eller göra. Tacksam för alla tips och råd!

Mvh Malin


Hej Malin 

Marockanska medborgare behöver beviljat inresevisum för att få resa in till Sverige. 

Samt att vistas en person illegalt i Sverige, så skall denna personen utvisas enligt lagen. 

Å om man har vistats illegalt i Sverige, så får man inte beviljat något nytt inresevisum till Sverige när man ansöker om detta ifrån sitt hemland.

Plus att skall man ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av att man har en maka eller make som bor här i Sverige, så skall den ansökan göras och ske på den svenska ambassaden. 

Det går att skicka in en ansökan till migrationsverket när man är i Sverige. Men ursprungspraxis i regelverket är att man alltid skall lämna in ansöka på ambassaden i sitt hemland. 

Det innebär därför att man nästan alltid får ett avslag på sin ansökan, och om man väljer att lämnar in den när man är här i Sverige. Det syns tydligt när man läser igenom och tittar på alla dem allra flesta fallen som har blivit prövade och som har avgjorts tidigare, och där de nästan alltid slutar med att man får ett avslag på ansökan. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-03-05

Vad händer juridiskt vid ett dödsfall, och hur delar man upp själva dödsboet efter en avliden som har varit sambo?

Hej

Förtvivlad är jag efter vad jag nu har fått uppleva.. något jag inte har förväntat mig.
Vår mamma dog i januari 2012 och vi 5 syskon som lät hennes förlovade sambo bo kvar i "oskiftat bo".

Han dog i cancer den 2 januari 2015. Han hade inga barn, men tre syskon och några syskonbarn.

Vad som hänt är följande: Då jag kom för att besöka honom den 2 januari så satt hans syskon i vardagsrummet och berättade att NN var död. Han hade dött 3 timmar tidigare, och efter någon halvtimme lämnade jag lägenheten..

3 dagar senare har hans syskon tömt lägenheten, och alltså tagit av vårt oskiftade dödsbo efter vår mamma.
Vi vet att de tagit hans kassaskåp, där han förvarade kontanter, hans sparade 10:- i halvmeter höga glasburkar, alla hans jaktgevär, och en del värdefulla tavlor de hade, och han hade en stor samling snygga flaskor ..alltså han köpte alkohol i utlandet men han drack aldrig själv...
De har lämnat hans kläder o personliga tillhörigheter..... slängt vår mammas saker i sopsäckar, som foton o hennes tillhörigheter.

Det finns inget av värde kvar i lägenheten.
Mannen berättade att han köpt en sprillans ny lite större bil...kontant, och som han de sista veckorna har gett bort, till en av syskonbarnen.

Hur kan detta få gå till
Det är ju olagligt. Jag har läst mig till att vi ärver allt efter honom, utom det han har testamenterat bort.

Vad ska vi göra nu? Hur kan vi få rätt? Vad har Sparbanken i Skellefteå för ansvar som har hand om papperen?

Hälsningar
En förkrossad Britt


Hej Britt

När en person dör så skall man upprätta en bouppteckning inom 3 månader ifrån dödsdagen. I bouppteckningen skall man uppge samt ange och redovisar alla dem tillgångar och skulder som fanns i själva dödsboet på dödsdagen. Samt att de skall också göras en förteckning över vad för väder saker som fanns i själva dödsboet, och de tillsammans med en värdering av dödsboets inventarier. 

Samtliga dödsbodelägare skall kallas till en bouppteckningsförrättning, Där man skall gå igenom själva bouppteckningen gemensamt med alla dödsbodelägarna närvarande, och då kan var och en dödsbodelägare välja om man vill godkänna eller missnöjes förklara sig över själva innehållet i bouppteckningen. 

När bouppteckningen är klar så skickar man den till skatteverket för registrering. 

När man får tillbaka bouppteckningen av skatteverket och den har blivit godkänd och klar, så först då kan man börja på och göra en bodelning av dödsboet.

Så i de här specifika fallet som du har beskrivit de här. Så får man göra enligt följande:
 1. Först måste man upprätta en bouppteckningen efter den avlidne mannen och där samtliga tillgångar och skulder antecknas redovisas som fanns per dödsdatum.
 2. Bouppteckningen skall därefter godkännas av samtliga er dödsbodelägare, och de inkluderar er 5 stycken syskon, och detta efter som dödsboet efter er avlidne mor fortfarande är oskiftat.
 3. När bouppteckningen efter den avlidna mannen är klar och godkänd av er alla dödsbodelägare samt skatteverket, så kan först börja på med att reda ut hur boet skall delas emellan alla er dödsbodelägare. 
 4. Å då får man ta fram själva bouppteckningen efter din avlidna mor och efter den nu avlidne sambon, och sen får man försöka reda ut vad som var deras gemensamma inköpta egendom, och vad som var deras enskilda egendom. och detta efter som dem bara var sambo och inte gifta med varandra. 
 5. När man gjort detta har man nu fått 3 spalter med tillgångar som skall fördelas. Den enskilda egendomen efter varje enskild avliden går till dennes släktingar, och den gemensamma egendomen och tillgångarna som finns skall delas lika emellan dem båda arvsberättigade sidorna.
 6. Finns de ett testamente som säger att tillgångar också vidare skall fördelas på något annat sätt, så får man nu ta hänsyn till detta när man skall beräkna och fördela tillgångarna och egendom.
 7. Man skall upprätta ett bodelningsavtal, och de skall de framgår klart tydligt vem som har rätt till vad av tillgångarna, och detta skall samtliga parter skriva under och godkänna. 
 8. Nu först kan man rent praktiskt börja med att dela upp tillgångar samt lösöre och egendom efter den avlidne.

Så nu över till dina frågor, och som är som följer:

Vad ska vi göra nu? 

Den som rubbar eller förändrar tillgångarna i ett dödsbo innan det är godkänt och klart. 

Gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande alternativt stöld av egendom. Detta kan man polisanmäla om man anser att det har försvunnit något av betydande värde och som man har arvsrätten till. 

Den som rubbar eller till förskansar sig dem andra dödsbodelägares egendom, och detta innan bodelningen är upprättad. Kan vid en rättegångstvist om egendomen. Förlora all sin rätt till den del av arvet som dem skulle fått. 

Hur kan vi få rätt? 

Ni kan först främst läsa igenom bouppteckningen noggrant, och se om ni vill godkänna eller förkasta denna. Likaså kan ni göra med själva bodelningsavtalet när ni får detta. 
Är och anser ni att det råder brister och felaktigheter i något av dessa båda dokumenten, så kan ni klaga till den som är ansvarig för att har upprättat själva dokumenten och begära en rättelse. Vill inte den som är ansvariga som har upprättat dokumenten gå med på er begäran om rättelse, så kan ni alltid stämma vederbörande in för domstol och få tvisten avgjord där. 

Vad har Sparbanken i Skellefteå för ansvar som har hand om papperen?

Banken har som regel att inte betala ut några pengar förrän dem får en bouppteckning som är stämplar och godkänd av skattemyndigheten, och då de finns ett arvs- och bodelningsavtal klart emellan dödsbodelägarna. 

De ända som banken kan tänka sig att betala ut av dödsboets medel, och detta innan bouppteckningen är klar. Är dem löpande kostnader för dödsboets avveckling, och detta är då typ lägenhetshyra, elräkning, hemtjänsträkning också vidare. 

Betalar banken ut pengar från dödsboet, och detta innan att bouppteckningen samt bodelningsavtalet är upprättat och godkänt av samtliga dödsbodelägare. Så gör banken sig skyldig till ett lagbrott, och är därmed fullt ut ersättningsskyldiga och återbetalningsskyldiga till dödsboet för samtliga dessa.
Som vi tolkar din fråga här. Så är de bankens jurister som skall upprätta bouppteckningen och bodelningsavtalet efter den avlidne mannen. Å då representerar banken själva dödsboet, och är därmed ansvariga för att detta sker på ett korrekt sätt och enligt dem gällande förordningar samt lagar som gäller, och vid en eventuell rättegångstvist är de och blir de banken som då svarar och företräder själva dödsboet. 

Samt mot bakgrund av de du har beskrivit här. Så rekommenderar vi dig stark med att omgående ta kontakt med en advokat eller jurist, och som då är expert på just arvsrätt och som kan representera samtliga er 5 stycken syskon som finns efter er avlidna mor.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.