2015-06-29

Vad gäller vid bilparkering i närheten av in- och utfart till parkeringsplats och garageplats samt vägkorsning?

Bäste jurist!

Den 21 juni 2015 parkerade jag vid en oskyltad gata i ett bostadsområde vid en häck. Bakre delen på bilen stod ca 8 m från gatans hörn. Hörnet till en liten smal gata som leder in till radhusingångar. Mitt emot bilens bakre del finns en bred infart till garage som ligger på både vänster och höger sida om den breda infarten.

Göteborgs Stads Trafikkontor har skrivit som följer; Överträdelse: 05, Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant. Vägkorsning. Överträdelse enligt Trafikförordningen (TrF 3 kap.53 §)
Avstånd: 6 m
Bot 800 kr.

Min kommentar är att det inte är gatukorsning då infarten till garagen inte kan betraktas som gatukorsning. Dessutom var bilens bakre del inom avståndsgränsen.
Anser även att bötesbeloppet är orimligt mot eventuell förseelse.

Vänligen Barbro


Hej Barbro

Tack för ditt mejl till oss om parkeringsböter och parkeringsregler. Samt tusen tack för dem bifogade bilderna som beskriver vilka förhållande som råder mycket bra.

Du har helt rätt i att de finns ingen avstånd och gräns för hur nära man får parkera till en fastighetsparkerings in- och utfart. Enda sättet för att man skall veta detta. Är att man får tittar på kantstens markeringarna. De finns oftast en gul streck eller dem byter kantstens sort mot en annan också vidare för att markera var själva ut och infarten är, och var man inte får parkera.

Så du har helt rätta i att böterna är felaktigt utfärdade och som du har fått. Om dem är utfärdade på grund av in- och utfarten till fastighetens parkering.

Men som du själv skriver inledningsvis citat: ”Parkerade jag vid en oskyltad gata i ett bostadsområde vid en häck. Bakre delen på bilen stod ca 8 m från gatans hörn.”

När man parkerar i vid en korsning så är det andra regler som gäller. Då får man inte parker närmare än 10 meter före och efter själva korsningen, och man räknar avståndet ifrån tvärgatans trottoarkant eller asfaltskant och sedan är det 10 meter in på den gatan som man parkerar som gäller.

Troligtvis har du fått böterna på grund av att du har parkerat endast 8 meter och inte 10 meter i från korsningen, och därmed för nära den korsningen som går in till den lilla gatan in mot radhusgångarna.

Men du kan alltid överklaga parkeringsböterna och parkeringsboten eftersom det rör sig om parkering på allmän plats, och detta gör du då till polisen och du hittar överklagande möjligheterna av parkeringsanmärkningen på direkt länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar