2015-02-25

Får man permanent uppehållstillstånd om man har anmärkningar och skulder hos kronofogden?

Hej

Jag  har  en fråga. Min  man ansöker om permanent uppehållstillstånd. Han har jobbat  4 år. Men han har skulder hos kronofogden och anmärkning. Kan han få permanent uppehållstillstånd? Han betalar varje månad till  kronofogden. Tack så mycket för svaret.
Ami

Hej Ami

Det bör inte bli något problem för honom att få ett parmanet uppehållstillstånd på grund av att han har anmärkningar och skulder hos Kronofogden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-22

Vilka arbetsvillkor och arbetsregler gäller vid deltidsanställning och övertidsersättning

Hejsan

Jag jobbar på ett bussföretag och de är deltid fre-sön.

När jag jobbar extra har man sagt att jag ska få ut det i pengar, och vilket jag inte har fått. Man försöker att jämna ut min ordinarie arbetstid med det som jag har jobbat extra mot, och detta för att slippa undan att betala ut detta i pengar. Jag har fått beskedet att jag ska få utbetalt extra arbetet i pengar när jag började, och alla skyller nu på alla. Samt att jag har bara platschefen kvar att prata.

Med jag anser att detta är bedrägeri, och vad kan en jurist göra?

Tacksam för svar

Maria


Hej

Eftersom det inte framgår av din fråga om du är ställd per timme, eller om du är deltidsanställd på ett visst fast ställt antal timmar i veckan. Så blir det följande olika svar:

Är du timanställd så får och har du rätt till vanlig timlön per timme som du jobbar.

Är du deltidsanställd på ett fast antal timmar i veckan. Så har du rätt till övertidsersättning när du överskrider de antalet timmar som du har i ditt anställningskontrakt.

Är du schema lagd och får ett arbetsschema för vilka tider du skall jobba varje vecka. Å jobbar du andra tider ut över det eller blir in ringd utöver de som finns i schemat. Så har du rätt till övertidsersättning för dessa timmar som du inte är schemalagda för.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att välja om hur dem vill kompensera dig för din övertid. Detta genom att betala dig i rena pengar, eller kompensera dig med motsvarande ledighet för din övertid.
Men eftersom dem har lovat dig att kompensera dig i pengar för din övertid, så har dem ingått ett avtal om att dem skall kompensera dig i form av pengar för din övertid.

Om det inte står i ditt anställnings avtal eller om du har något annat papper där det står om hur du skall kompenseras för din övertid, så kan de bli svårt att bevisa vad ni har kommit överens om. Var därför alltid noga med att få alla överenskommelser nedtecknade på papper så de går att bevisa.

En jurist kan hjälpa dig med att representera och föra din talan för dig angående ovanstående. Vi rekommenderar dig att kontakta en specialiserad jurist på just arbetsrätt och som kan hjälpa dig. Glöm inte ta med alla papper till juristen när du skall träffa denna.

Vi rekommenderar dig även att titta på uppdrag gransknings reportage här som handlar om anställningsvillkoren och arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Där man beskriver och redogör för en hel del om vilka arbetsvillkor och arbetsregler som gäller på arbetsmarknaden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-18

Har man rätt att häva ett bilköp om mätarställningen och mil antalet är felaktig vid köpet av bilen?

Hej,

Jag och min fru köpte en bil från bilfirma för ett år sedan, och för ca. en månad sedan när vi skulle bytta in bilen mot en nyare bil visade sig att mil antalet på bilen har skruvats ner.

Vi fick kopia på en rapport från Carfax och där finns alla service, besiktning etc och helt plötsligt innan vi köpte bilen har mil antalet skruvats ner.

Enligt serviceboken har man bytt kamrem på bilen med de mil antal som bilen såldes med. Men enligt carfax har man endast bytt olja och oljefilter tre dagar tidigare än stämpeln i boken med mycket högre mil antal.

Ingen bilfirma vill nu ha med denna bil att göra, och bilfirman som vi har köpt bilen av hävdar att verkstaden har bara gjort fel, och att det är mänskliga faktorn, och att de har ingen skyldighet att ta tillbaka bilen, utan att det enda de kan erbjuda. Är att stämpla nytt mil antal i boken med dagens datum och detta trots att bilen har både varit på service och besiktning, och detta efter att vi har köpte den och dessa mil antal finns registrerade.

Nu vet vi inte ens om kamrem har bytts, dessutom när vi köpte bilen fanns det några tecken på kommande rost fläckar på bilen. Men eftersom det fanns fem år kvar av rostgarantin sa de att VW kommer att åtgärda detta och hänvisade oss till VW verkstaden. Men efter flera besök vägrade både bilfirman som sålt bilen och VW verkstaden att gå med på att åtgärda rosten, och erbjöd oss i stället att fixa det mot betalning.

Vad har vi för rättigheter? Vi vill häva köpet och betala för mil antalen som vi har nyttjat bilen, och vi kräver att får ersättning för dem kostnader i form av service, besiktning och ränta som vi haft. Men bilfirman som har sålt bil vägrar.

Med vänliga hälsningar

Chris


Hej Chris

Eftersom att du kan bevisa med hjälp av Carfax rapporten. Att bilen som du köpte var behäftad med sådana allvarliga fel, och som bilförsäljaren skulle har kollat upp samt informerat dig om. Så har du enligt konsumentköplagen rätt att få köpet hävt, och därmed få ersättning för dem kostnader som du har haft. Samt då gör man avdrag på själva återbetalningen av köpet, och för den delen som du har utnyttjat bilen.

Eftersom att bilfirman vägra att häva köpet. Å eftersom du har så bra bevisning som Carfax rapporten, och som både redovisar exakt vad som hänt och vad som är felet, och vem som har orsakat själva felet och som därmed är ersättningsskyldig.

Gör att vi rekommenderar dig att vändadig till Allmänna reklamationsnämnden, och be dem om att avgöra ärendet, och få ett beslut av dem på att du har rätt till att få köpet hävt.

En anmälan och ett avgörande av ärendet i Allmänna reklamationsnämnden är helt gratis. Men nämnden är ingen domstol, utan utgör bara en rekommendation. Cirka 70 % av alla företag följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Skulle bilfirman inte följa Allmänna reklamationsnämndens beslut. Så kan du alltid stämma företaget vid domstol, och begära att domstolen skall fatta ett beslut om att köpet skall hävas.

Fördelen med att få prövat ärendeti Allmänna reklamationsnämnden är att det är helt gratis, och då om du senare måste stämma bilfirman för att få dit köp hävt. Och detta p.g.a. av att bilfirman vägrar att följa rekommendationen ifrån Allmänna reklamationsnämnden. Så kommer domstolen att läsa Allmänna reklamationsnämndens beslut, och med största möjliga sannolikhet kommer domstolen att komma fram till och fatta exakt samma beslut som Allmänna reklamationsnämnden har gjort.

Men att lämna in en stämningsansökan till domstol kostar idag ifrån 900 kr och uppåt i avgift, och den part som förlorar målet få betala (ombudens arvode) rättegångskostnaderna. Å med tanke på dessa kostnader, så kan de vara bra att man först har fått ärendet prövat helt gratis i Allmänna reklamationsnämnden, och man minimerar därmed riskerna med att förlora tvistemålet i domstol.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-15

Beställning och köp av standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiskt standard eller anpassade samt individuella skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Det vi erbjuder dig här är tre olika beställnings nivåer på upprättandet av våra olika avtal och kontrakt, och som vi nu tillhanda håller för och till dig här.

 1. Standardavtal och standardkontrakt erbjuder vi, samt att du erhåller dem till ett fast pris för endast 195 kr och uppåt.
 2. Anpassade avtal och kontrakt med ditt namn samt adress och en del helt unika kund specifika avtalsuppgifter och kontraktsuppgifter. Kan du få och erhålla först efter de att vi har haft direkt kontakt med dig, och då först efter det att du har fått ett uppgjort samt fastslagit offert pris av oss rörande själva avtals- och kontrakts- upprättandet uppdraget.
 3. Individuellt skräddarsydda väldigt unika samt även helt och hållet special anpassade avtal och kontrakt upprättas när så krävs och behövs, och detta sker då givetvis i samförstånd och i samråd med dig. Dessa avtal och kontrakt utformas då helt och hållet utifrån dina helt och hållet egna unika och specifika juridiska behov som ställs och krävs, och detta helt och hållet utifrån och efter dina egna kravspecifikationer och juridiska förhållande som är gällande för just dig, och avseende de juridiska avtals- och kontrakts- ärendets unika och specifika förutsättningar. Allt detta görs givetvis i samråd med dig, och för att just ditt avtal och kontrakt skall bli och vara helt juridiskt unikt samt helt och hållet optimalt juridiskt utformat och upprättat för just för dig, och för dem helt speciella och unika juridiska behoven som krävs och som måste och skall vara uppfyllda vid dessa unika juridiska förhållandena som gäller i just det här enskilda juridiska fallet och ärendet, och då enbart för dig och ditt bästa.

Samtliga avtal och kontrakt som vi tillhandahåller finner du här nedan i listan. Samt för att få mer information om respektive avtal och kontrakt, så klicka du på dem.

Plus skulle du inte finna just de avtalet eller kontraktet som du söker? Var då vänlig och kontakta oss på jurist@2b4y.com, så kan vi säkert ordna fram just det aktuella avtalet eller kontraktet som du önskar, och som du nu söker och letar efter samt behöver.


Privatavtal och privatkontrakt
 • Arvskiftesavtal
 • Bodelningsavtal
 • Boupptecknings dokument
 • Försäljning bostadsrätt
 • Försäljning fastighet
 • Fullmakt privat
 • Gåvobrev
 • Hyresavtal andrahand
 • Köpeavtal bil
 • Köpeavtal privat
 • Hyresavtal villa/fritidshus
 • Köpeavtal mc
 • Ombyggnad och renovering
 • Samboavtal
 • Samäganderättsavtal
 • Skuldebrev
 • Testamente
 • Äktenskapsförord

Företagsavtal och företagskontrakt
 • Aktieägaravtal
 • Avtal IT-Konsult
 • Bolagsstämmoprotokoll
 • Fullmakt företag
 • Handelsbolagsavtal
 • Köpeavtal företag
 • Leveransavtal
 • Hyresavtal - kontorsplatser
 • Hyresavtal - lokal
 • Konsultavtal
 • Offert
 • Provanställningsavtal
 • Sekretessavtal
 • Serviceavtal
 • Tillsvidareanställningsavtal
 • Uppdragsavtal
 • Visstidsanställningsavtal

Klickar här för att öppna upp "Avtals- och kontrakts- beställningsformuläret" i ett eget nytt fönster.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-11

Regler och villkor för uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare

Hej

Jag har jobbat sedan juni 2011 här i Sverige och hos en arbetsgivare. Och snart ska jag ansöka för permanent uppehållstillstånd p.g.a. att jag har jobbat här 4 år. Dessutom ska min arbetsgivare anställa mig vidare dvs. förnya kontraktet.

Men när jag har jobbat färdigt mer än två år hos min arbetsgivare, började jag arbeta med något annat typ extra arbete under kanske 5 månader. Jag måste säga att jag jobbade efter min arbetstid. Och som har jag sagt jag har kvar min grundanställning hos min arbetsgivare.

Nu vill jag ansöka för permanent uppehållstillstånd, tror ni att Migrationsverkets kommer att avslå min ansökan? Jag undrar väldigt mycket om hur det ska gå med min ansökan. Tack för att ni svarar.

Mvh/ Dawo


Hej Dawo

Det som migrationsverket kräver är att du har jobbat på ett och samma ställe arbete utan avbrott i 4 år, och detta för att dem skall förlänga samt ge dig ett permanent uppehållstillstånd.

Samt att lönen som du har tjänat måste vara minst på 13 000 kr/månad före skatt under hela perioden.

Att du jobbat exakta ut över ditt ordinarie arbete bör därför inte innebär att du får ett avslag på din ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-08

Hur påverkar ett äktenskapsförord ett giftermål vid en skilsmässa eller ett dödsfall vid en bodelning

Hej

Marko och Helena ska gifta sig. De har bestämt sig för att ha ett äktenskapsförord där det står att all egendom som var och en för till boet och förvärvar under äktenskapet ska vara den personens enskilda egendom. Det är egentligen Helenas föräldrar som har rekommenderat dem att upprätta ett äktenskapsförord, eftersom det underlättar bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Marko, som har bott i Sverige i endast tre år, tycker att det verkar ok med ett äktenskapsförord, speciellt eftersom att Helena till skillnad från honom har en stor förmögenhet och hög lön.

Se våra svar under respektive fråga som du har ställt här.


Hur påverkar äktenskapsförordet makarnas levnadsstandard under äktenskapet?
Ett äktenskapsförord påverkar inte makarnas levnadstand direkt i de vardagliga livet. Men ekonomiskt kan de indirekt påverka deras olika avdragsrätt.
T.ex. när dem skall deklarera sina inkomster och tillgångar, och då hur mycket av avdragen som dem kan flytta över emellan sig och göra avdrag i sina båda deklarationer för.
Samt att t.ex. om en av makarna skall ta ett enskilt personliga lån, och då hur mycket säkerhet som denna maken har och kan ställa som säkerhet vid en kreditvärderingsbedömning.


Hur kan ett äktenskapsförord underlätta en bodelning vid en skilsmässa?
Vid ett dödsfall eller en skilsmässa mellan makarna. Är huvudregeln att man skall dela egendomen enligt äktenskapsförordet. Detta underlättar vid en bodelningen på så vis att man behöver inte värdera dem olika tillgångarna, och man behöver inte avgöra vad som är deras gemensamma och skilda bohag och egendom vid en bodelningen. För de finns ju redan nedtecknat samt specificerat och delat igenom äktenskapsförordet emellan dem.


Finns det förutsättningar som gör att äktenskapsförordet kan jämkas vid en bodelning?
Huvudregeln är att ett äktenskapsförord skall följas vid en bodelning. Men det är möjligt att avvika från det som har bestämts i äktenskapsförordet, eller att helt lämna det utan avseende genom jämkning, och detta underförutsätt om att äktenskapsförordet skulle leda till ett helt oskäligt slutresultat.

Vilka?
Det kan vara så att äktenskapsförordet skulle leda till ett helt oskäligt resultat, eller om den andra maken skulle få en obehörigt mycket större ekonomisk fördel.
Vid en bedömning skall följande beaktas:
• Äktenskapets längd.
• Makarnas verksamhet för den gemensamma ekonomin, samt för förkovran och bibehållande av egendomen.
• Andra därmed jämförliga omständigheter som hänför sig till makarnas ekonomi.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-04

Påverkar en graviditet ett migrationsbeslut?

Hej

Jag har en fråga. Jag heter Ami och jag jobbar heltid. Min man har ansökt om permanent uppehållstillstånd för 6-7 månader sedan. De sa att man behöver vänta 18 månad.

Nu jag är gravid i 3 månaden. Jag kom till Sweden 2009, och har varit nästan 6 år i Sverige. Jag saknar min mamma och mitt hemland.

Kan min man få hjälp från migrationsverket, eller få ett beslut snabbare?

Jag vill åka och träffa min mamma och tillbaka innan mitt barn föds.

Kan jag få hjälp av migrationsverket när jag är gravid?

Jag pratar lite svenska och jag beklagar att jag skriver många stavfel.

Tack så mycket och för hjälpen.

Mvh. Ami


Hej Ami

Eftersom många flyr och extremt många just nu söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Medför att Migrationsverket inte hinner med att utreda samt handlägga alla ärende inom en rimlig tidsrymd.

Det finns inte så mycket som du kan göra för att påverka själva handläggningstiden av din mans uppehållstillstånd.

Men det du kan göra är att fråga Migrationsverket om dem har alla dem handlingar som dem behöver, och detta för att kunna pröva ärendet och fatta ett beslut om din mans uppehållstillstånd.

Att du är gravid påverkar inte själva handläggningen av din mans ärende avseende uppehållstillstånd.

Å du kan inte få hjälp av Migrationsverket för att kunna åka besöka din mamma.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-02-01

Falskt anmälan till högskolan avseende förtal och ärekränkning samt falskt tillvitelse

Hej,

Jag behöver era råd i ett mycket känsligt ärende för mig.

Jag har blivit utsatt på jobbet för ärekränkning och grov förtal.

Det inträffade några dagar efter att jag har lämnat in min ansökan om befordran till docent. Enligt beskrivna riktlinjer på ansökningarna på högskolan hemsida skall alla ansökningar skickas till två externa icke jäviga professorer en man och kvinna som skall granska inkomna ansökningar. Det finn även exempel på bedömningsmanual för dessa professorer.

En kollega på jobbet gjorde en anmälan om misstanke för vetenskaplig oredlighet mot mig och lämnade in dokumentet till registrator.

Jag fick veta om hennes anmälan genom att ha blivit uppringd från sektionschefen som hänvisade mig vidare till kommunikator vid högskolan för att kunna fråga om detaljerna.

Hon informerade mig om att anmälan mot mig kan bli föremål för massmedialt intresse.

Jag begärde ut anmälan för att läsa vad som står i den och finner att samtliga misstankar bygger på antaganden som saknar argument.

Det första som jag ifrågasatte var hur och varför har min ansökan behandlats internt av jäviga kollegor. Vem gav material till dem och i vilken syfte? Varför har jag inte fått möjlighet att sakligt bemöta misstankarna. Varför har anmälan om misstanke blivit offentligt dokument?

Ingen på högskolan ville svara. De behandlade och behandlar mig fortfarande som luft och som jag icke existerar.

Med hjälp av facket lyckades vi få dokumentet sekretess belagt. För i anmälan omnämns mina medförfattare till flera publicerade artiklar och dessa personer är inte anställda av högskolan. Ytterligare har anmälaren lagt till även en alumni uppsats som bilaga i hennes anmälan. Uppsatsen fanns inte bland bilagor i min ansökan och som har befordran till docent jobbet.

Anmälan har resulterat i att ett dåligt rykte om mig har spridits inom campus bland mina kollegor. Jag är dömd utan att de har kunnat bevisa deras misstankars och genom att min arbetsgivare inte har erbjudit någon stöd eller skydd står jag helt ensam med denna fruktansvärda anklagelse.

Jag har även anmält detta till polisen men åklagaren har beslutat om att inte göra någon förundersökning om för förtal.

Jag känner mig grovt kränkt och behöver råd och hjälp med hur gå vidare.

Tack på förhand

Ada


Hej Ada

Efter att ha läst igenom ditt mejl till oss här på jurist@2b4y.com. Så rekommenderar vi dig att ta kontakt med en jurist som t.ex. oss här, eller advokatbyrå som kan hjälpa dig med detta här ärendet, och som då kan göra en ordentlig genom gång av alla dem handlingar som finns inlämnade till Högskolan.

När ditt juridiska ombud har gått igenom handlingarna, kan du själv välja vilket alternativen här som du vill göra:

 1. Du kan väcka ett enskilt åtal mot hen för förtals- och ärekränkningsbrott samt för falsk tillvitelse, och detta väljer du om du önskar att få hen fälld för dessa brottsliga handlingarna, och som du anser att du ha blivit utsatta för av hen genom sin grundlösa anmälan av dig till högskolan. Men detta är förenat med en viss risk. För om man förlora ett enskilda åtalet, så måste man bekosta motpartens rättegångskostnader. Därför rekommenderar vi dig att först konsultera ett jurist ombud som oss här eller en advokatbyrå, och som då går igenom alla handlingar som har blivit lämnade till högskolan, och detta innan du bestämmer för om du vill och skall väcka ett enskilt åtal eller inte emot hen. 
 2. Nästa alternativ du har är att du stämmer hen på skadestånd för de förtal och ärekränkning samt för falsk tillvitelse som du anser att hen har begått gentemot dig, samt att då begär du ekonomisk ersättning för dem förluster som du har lidit och som du har drabbats av på grund av hens kränkande och vilseledande anmälan gentemot dig och som hen har gjort till högskolan. 
Samt att beroende på hur högskolan har agerat när dem har fått in denna anmälan gentemot dig. Så kan man även fundera på och utreda om inte högskolan också kan och skall hållas ansvarig, och detta för att dem eventuellt inte har agerat och utrett samt vidtagit och stoppat denna falska och grundlösa ryktesspridningen om dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.