2014-02-23

Regler för och om e-postreklam, skräppost, spam

Tja

Får man skicka ut e-post reklam och skräppost spam till folk i Sverige? / Jonathan


Hej

Det är inte tillåtet att skicka skräpposts spam till privatpersoner i Sverige om man inte själv först har godkänt att dem får skicka e-postreklam till dig. Där emot är det tillåtet att skicka e-postreklam (ofta typ skräppost spam) till företag och andra organisationer i Sverige.

I många andra länder är lagstiftningen mycket tuffade och det helt förbjudet att skicka ut e-postreklam och skräpposts spam.


På länkarna här kan du läsa mer om detta, samt på hur du anmäler till konsumentverket om du får e-postreklam typ spam och skräppost.

Konsumentverket om spam
Konsumentverket anmälan av spam

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-02-16

Fel o brister på lägenheten / lokalen och om vad kan jag göra

Hej

Jag bor och hyr en lägenhet och den har en massa brister och fel som jag har påpekat till fastighetsägaren ett flertal gånger. Men han säger att han skall åtgärdar dessa felen. Men fastighetsägaren gör inte detta trots alla min påminnelser under snart ett helt års tid.

Vad kan jag göra för att få fastighetsägaren att åtgärda dessa brister och fel på min hyrda lägenhet?

Hälsningar
Ulrika


Hej

Eftersom att du redan nu har under mycket långt tid påtalat dessa fel och bristerna för fastighetsägaren, och att denna har emottagit dem samt även underlåtit att åtgärda dem.

Så kan du nu enligt 12 kap 21 § jordabalken göra en deposition av hyra till länsstyrelsen, men bara för den delen av hyran som motsvarar dem fel och brister som du har framfört till fastighetsägaren, och som han inte har åtgärdat.

I och med att du nu deponerar din hyra hos länsstyrelsen, så kan du inte bli uppsagd och värkt ifrån din lägenheten. Detta eftersom man då anser enligt lagen att du har betalt din hyra fullt ut och så som man skall i rätt tid.

Plus vill nu fastighetsägaren ha och få det deponerade hyresbeloppet, så måste fastighetsägaren inom 3 månader begära att få det genom att fastighetsägaren lämna in en stämningsansökan emot dig. Där fastighetsägaren skall bevisa att dem på talade felen och bristerna är åtgärdade för att få dem deponerade beloppen.

Tänk på att det alltid är bra att samla ihop dokumentation på vilka fel och brister som finns så det går att bevisa dessa vid ett senare tillfälle och vid en eventuell rättegång.

På länkarna här hittar du mer info samt ansökningsblanketter om hur gör för att deponera sin hyra till länsstyrelsen.

Deponering av hyra enligt 12 kap 21 § jordabalken 
Deponering av pengar
Ansökan om deponering av hyra enligt jordabalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-02-09

Resa med pengar och kontanter inom och utanför EU

Goddag

Jag skall åka utomlands på en antikauktion och dem godtar bara kontaktbetalning vid klubbslaget om man ropar in något.

Frågan är hur mycket pengar i kontanter som man får ta med sig över landgränserna emellan olika länder?

Kjell Ove


Hej

Inom EU
Emellan länderna inom EU får man max ta med 10 000 euro i kontakter, och detta utan att deklarera för dem i tullen. Har man mer pengar än så, skall man fylla i det deklarations formulär som finns på länken här:
http://www.tullverket.se/download/18.9b2c39913d83071477193/1373456035592/kontanta_medel_svenska.pdf

Utanför EU
Vid resa utanför EU så får man också ta med max 10 000 euro. Men tänkt då på att kontrollera med landet som du skall också åka till vad för regler som gäller. För många länder utan för EU har andra regler.

Mer info hittar du på länkarna här:
Tullverket, Kontanter vid resa
Tullverket, Internationell insats för att kontrollera in- och utförsel av kontanter

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-02-02

Deklaration: Uthyrning av bostad och skatteavdrag

Hej

Jag hyr ut min privata bostad i andra hand och nu funderar jag på om och hur jag eventuellt behöver och skall deklarera detta, samt vilken skatt som jag kan komma att tänkas behöva betala.

Tack på förhand för ert svar. / Malin

Hej Malin

Ja, du måste deklarera all uthyrning av din privatbostad tillsammans med din inkomst deklaration.

Det finns en hel del olika schabloner och andra avdrag som du får göra, så som t.ex. att den vinsten som understiger 40 000 kr/år är skattefri osv.

På direkt länkarna här hittar du mer specifika uppgifter samt exakta förklaringar till och för vilka skattereduktioner och avdrag som du kan har rätt till:


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.