Kontakt oss för gratis juridiskt rådgivning här

Här hittar du alla dem aktuella avtal och kontrakt som du behöver.

Har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Då är du hjärtligt välkommen att skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Om du tycker att svaren på dina frågor var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för denna servicen och hjälpen på länken här. Du lämnar enklast ditt bidrag genom att klicka på länken här.

Tänk på att dem svar vi lämnar här: Grundar sig på uteslutande på dem uppgifterna och förutsättningarna som du ha angivit och som vi har fått in via din e-post förfrågan som du har skickade in till oss. Detta gör att svaren kan bli eller vara annorlunda om det skulle finnas samt råda och uppstå andra omständigheter och förutsättningar o.s.v. och som du inte har angivit i e-posten till oss.

Vår policy och värdegrund
  • Våra kärnvärden och personliga rättspatos är: -Att sunt förnuft skall råda och gälla när vi tillämpar gällande förordningar och lagstiftning.
  • Vårt personliga mission är: - Att att vi skall verkar för samt försöka att förklara juridiken på ett så enkelt sätt som möjligt, också att alla kan förstå hur man ska tillämpar den juridiska lagstiftningen. 
  • Vårt personliga mottot och honnörs- samt ledord som jurister och vid juridisk konsultation åt dig här. Är att vi ska ha ett stort personligt engagemang samt passion och yrkesstolthet i allt de vi gör för dig som ställer dina frågor till oss här.
  • Målsättningen med verksamheten är: -Att vi skall förebyggande informera om, samt hjälpa till med att förklara juridiken och dess konsekvenser, och detta på ett så enkelt och lätt begripligt sätt som möjligt för dig. Å allt detta gör vi för att du som kund och klient med mera skall kunna undvika eller minimera dina eventuella juridiska problem, och som kan komma att uppstå framöver om du inte förstår och har koll på dem juridiska konsekvenserna. Samt därmed i förlängningen så bespara vi dig ifrån olika framtida stora ekonomiska risker och krav, och att du slipper att bli indragen i en eventuellt kommande mycket kostsam rättsprocess för dig o.s.v.

Pressbilderna som används här. Skall anges med bildkälla som skall innehålla en direkt länk hit till sidan http://2b4y.com som ser ut enligt följande exempel här: "Gratis kostnadsfri juridisk hjälp och konsultation samt rådgivning".