2016-05-09

Kan man kräva ekonomisk ersättning av sin granne för en byggnadsinstallation som ligger inne på ens egen tomt och som en annan granne utnyttjar, och vem har då skadeståndsansvaret för om den denna byggnadsinstallationen sedan går sönder på grund av detta?

Hej

Vi byggde vårt hus på en friliggande tomt 2010 och samtidigt byggde vi en mur på fastighetens kanter. Muren byggdes innanför vår tomtgräns.

Därefter såldes granntomten i början av 2015, och vi hade en diskussioner med grannen om muren och planket gentemot denne under sommaren (minns inte exakt men augusti borde det varit), och detta så fort denne berättade att denne köpt tomten. Då jag inte ville att det skulle bli fel så skrev jag följande sms den 16/8-2015 (innan någon byggnation påbörjats, men huset hade eventuellt stakats ut).

Hej, har tittat igenom gamla fakturor och även stämt av med grannen bredvid oss (Fredrik) som vi i vår tur delar mur med. Er del av den kostnaden på muren mellan våra tomter landar på 15,000 kr. Dock vill vi att ni lägger in dränering mot muren så att vatten- och jordtrycket inte blir för stort mot muren, och om ni vill göra muren högre så att de nya stenarna punktlimmas för att vattnet skall kunna passera muren. Innan ni höjer upp muren så vill jag be dig om att vi får prata om höjden så att det inte blir en Berlinmur inne hos oss. Om ni tycker att detta är ok, så är det bara att köra. Återkom dock med besked innan ni ev. påbörjar ert arbete. Med vänlig hälsning, Pierre

Grannen är nu färdig med byggnationen av sitt hus och har påbörjat anläggandet av trädgård. De har därefter såsom en del av detta arbete planat ut tomten mot vår mur (som ligger innanför vår fastighetsgräns) och lagt platonmatta mot muren och planterat häck på sin sida om muren.

Jag påminde grannen förra veckan om vår ståndpunkt och i det samtalet och då bad grannen oss att betala en del av hans häck (anlagd på hans sida om tomtgränsen) såsom en del av betalning för muren. Detta avböjde jag då dels är häcken anlagd på hans sida om tomtgränsen dels ser jag ingen egen nytta med häcken (vi har ingen egen häck åt det hållet då vi inte tycker det behövs). Ikväll kom grannen in och berättade att de inte skulle betala sin del av muren. Detta beroende på:
 • Muren fanns redan då de påbörjade byggnationen av sin fastighet
 • Att de inte hade fått vara med i utformningen av muren (notera att den byggdes 2010)
 • Att en person på Myresjöhus och en på kommunen (Svedala) sagt att de inte behöver betala.

Då undrar jag följande:
 • Får man lov till att använda annan fastighets utrustning (mur) för att dra egen nytta utan att betala för denne?
 • Om man får lov till det, var ligger ansvaret för muren? Om den skulle gå sönder?
 • Hur skall jag såsom fastighetsägare och ägare av muren kunna sköta underhållet av den när den ena sidan av muren är onåbar p.g.a. jordmassor?

Finns det några rättsfall och/eller lagar som reglerar sådant här?

Med vänlig hälsning
Pierre


Hej Pierre

Om vi har förstått det hela så står din mur helt och hållet inne på din sida av tomtgränsen.

Samt att häcken som grannen har planterad står helt inne på grannes egen tomt om tomtgränsen.
Vad din granne skulle ha gjort är att han skull ha låtit sin jord sluttat ned mot tomtgränsen till den ursprungliga jord nivån, och sedan skulle grannen ha planterat sin häck nere på denna nivån och intill tomtgränsen, så att du kunde ha underhållit din mur på båda sidor.

Så svaret på dina frågor blir att man kan säga att ni har själva nu bekostat var sin egen del av det som nu avgränsar era tomter ifrån varandra, och eftersom det är nu byggt samt planterat helt och hållet inne på den egna parts tomt. Så kan man därmed inte kräva att någon annan granne skall betala någon ersättning för något som man själv har byggt eller planterat helt och hållet inne på sin egen tomt som i de är tal om i det här fallet.

Om någons byggnadsinstallation (muren) eller annan växtlighet (häcken) skadar någon annans egendom, så blir den som är vållande till skadan ersättningsskyldig, och detta till den som nu lider skadan, och detta helt enligt skadeståndslagen.

Eftersom att grannen nu lagt upp jord mot din mur som står helt och hållet inne på din tomt, och din mur sedan på grund av detta går sönder, och detta eftersom du inte nu kan underhålla din mur, och därmed så fryser denna sönder också vidare.

Så blir och är det därmed din granne som har lagt upp jorden och som nu blir ersättningsskyldig till dig för denna skada, och detta eftersom det är han nu har vållat dig denna skada, och detta helt och hållet på grund av att han lagt upp sin jord emot din mur, också du inte nu kan komma åt och underhålla din muren och som du kunde göra ifrån början.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2 kommentarer:

 1. Hej igen

  Ok, jag förstår att grannen skulle släntat ner sin tomt ner till min murs start och satt sin häck på denna nivån. I det läge så skulle var och en bära sina egna kostnader.

  Men nu när grannen har planat ut sin tomt och nyttjar min mur såsom stöd för detta (satt häck på sin sida om tomtgränsen) borde han då inte betala för detta nyttjande? Speciellt med tanke på att jag tydligt aviserat det samt att jag numera inte kan underhålla min mur (=föra över en del av ansvaret för muren till honom).

  Finns det några rättsfall eller lagar som jag kan få stöd utifrån i resonemanget med honom?

  Med vänlig hälsning, Pierre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej igen Pierre

   Det ända vi kan hitta är ett ett rättsfall som handlar om en gemensam häck mellan två grannar, och var på den ena grannen har klippt ned den gemensamma häcken. Se länken här: https://www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD990071.htm

   Men i detta rättsfallet tar man bara sikte på ”att en skada redan har inträffat”, och inte som i ditt fall ”att ingen skada har uppstått ännu” på din mur. Detta rättsfallet blir bara giltigt när en skada redan har skett och först när det uppstått en skada på din mur.

   Samt att det ända det kan bli tal om i ditt och det här fall är att det skulle det kunna vara ett brott enligt brottsbalken, och som då heter självtäkt och faller under rubriceringen egenmäktigt förfarande i brottsbalken.

   Men ett brott enligt brottsbalken ger dig inte per automatik rätt till att i förebyggande syfte kräva ekonomisk ersättning för att din grannen nu utnyttjar din mur, och det för att hans jord inte skall rinna och trilla in på din tomt.

   Därför måste du först få han fälld för självtäkt och egenmäktigt förfarande som brott, och sedan först efter det kan du kräva din granne på ekonomisk ersättning för den skada som du nu har lidit på grund av grannens brott som han har begånget.

   Civilrättsligt finns det ingen lag som stödjer din ståndpunkt och rätt om att idag kräva att din granne skall betala halva muren som du har byggt och bekostat, och som dessutom nu står helt och hållet inne på din tomt och är endast din egen privata mur.

   Detta tanke resonemang som du för, blir nästan lika fel att föra. Som att säga att någon äger en bil och någon annan kan ju låna bilen av dig, och därför nu i redan förebyggande syfte skall han nu betala ekonomisk ersättning till dig för detta.

   Det ända du kan kräva av din granne är att att denne skall nu ta bort sin gjord och som ligger inne hos dig och mot din mur, och detta för att du nu skall kunna underhålla din mur och som står helt och hållet inne på din tomt.

   Radera