2015-11-25

Är ett sms avtal och kontrakt överenskommelse lika giltig som ett skriftligt avtal och dokument på papper enligt sambolagen?

Hej!

Jag läste att ni kan besvara en juridisk fråga kostnadsfritt, vilket är kanon!

Jag har en fråga angående en tvist jag och min före detta sambo har just nu.

Vi har haft en del olika meningar gällande bodelning med våra egna och gemensamma saker. Jag har i vår senaste överenskommelse sagt vilka saker jag vill ha, som i princip täcker över enbart mina egna, och ett fåtal av våra gemensamma. Dessa saker är enbart materiella ting och inga fastigheter eller bostadsrätter.

I vår senaste sms konversation skriver jag tydligt vilka saker det är jag vill ha, vilket hon bekräftar vid ett flertal tillfällen att jag kan få. I tidigare konversationer har detta ändrats betydligt. Men stämmer det att det är vår senaste överenskommelse, som vi båda bekräftat per sms gäller? Alltså även i domstol om så skulle vara? Det finns även ett muntligt vittne som tagit del av vår senaste överenskommelse. Är det fortfarande "hälften var" som gäller om en part ångrar sig? Eller är de det vi har skriftligt per sms och även bekräftat per sms som gäller? Inget annat skriftligt avtal finns.

Jag vore väldigt tacksam för svar.

Vänliga hälsningar,
Tomas


Hej Tomas

Tack för din utförliga beskrivning av ditt mycket intressanta ärende.

Som du beskriver det så har ni delat på sakerna enligt sambolagen mening rätt, och då med en övervägande fördel av dem gemensamma saker ska gå till din före detta sambo.

Hur man skall tolka avtal via sms är en mycket bra och intressant fråga som du ställer här.

Men kan inte jämställa ett avtal via sms med ett skriftligt dokument som är utskrivet samt på skrivit av båda parter och bevittnat.

Utan man får snarare tolka det som ett muntligt avtal mellan er. Problemet med muntliga avtal är ofta att dem inte går att bevisa och råder meningsskiljaktigheter om vad de muntliga avtalet avser och omfattar.

Men lagen säger att ingångna muntliga avtal är och skall vara lika gällande som dem avtal som ingåtts skriftligen.

Där om man tolka ert sms avtal som ett muntligt avtal och där båda parter har bekräftat innehållet i avtalet och överenskommelsen. Så är detta lika giltigt som vilket muntligt avtal som helst.

Fördelen med sms avtalet mellan er är att det går att bevisa i domstol vad ni har kommit överens om i avtalet mellan er.

Plus finns det vittne som kan bekräfta sms avtalet mellan er så kan men se dem som att dem har bevittnat ett skriftligt avtal mellan er.

Så vår bedömning är att om de skulle bli en domstolstvist om er uppgörelse och ert avtal. Om hur ni skall dela er gemensamma saker ifrån ert tidigare samboförhållande. Så bör domstolen resonera som vi har gjort här, och därmed bedömer vi det som du borde har goda möjligheter att hävda att det är sms avtalet som verkligen gäller mellan er, och därför skall sakerna mellan er delas enligt sms avtalets överensstämmelse mellan er.

Men vi vill påpeka att det är inte vi som dömer utan det är domstolen gör detta, och dem kan gör och komma fram till en annan tolkning om det framkommer andra uppgifter vid en domstolsförrättning.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-20

Hur begär man och får man skadeståndsersättning för intrång och uppkomna skador av Trafikverket?

Hej

Trafikverket har med underleverantörer i ca fem månader färdigställt en allé. Allén gränsa till min tomt och fastighet.

Hursomhelst har arbetarna parkerat sina bilar på min tomt. En aning förundrad har jag varit då ingen av dessa arbetare inklusive chefer har frågat om det varit ok. Jag brydde mig inte nämnvärt då.

Vägen upp till mig vilket delvis är ett servitut grusades. Vilket jag tyckte var underbart då jag har underhållit den vägen.

Nu har november kommit med regn och rusk. Bilar samt en grävmaskin har varit parkerade på min tomt.

Jag pratade med en av de som arbetade med allén om att det var ok att nyttja min tomt till parkering av bilar, grävskopor och att lägga upp alla nya träd som skulle planteras i den nya allén. Tillade dock att alla hjulspår osv. skulle utplånas. Mannen svarade att: - självklart vi tar hit ett lass jord och planar ut gräsmattan så att det blir fint igen. Tilläggas kan att mannen i fråga sa att hans chef sa att det var ok att köra upp på min tomt....

Det verkar som i dagsläget att arbetarna är klara med allé projektet och har lämnat stället och min tomt.

Jag är mäkta irriterad över att de inte frågat om lov, samt att jag nu har många hjulspår på gräsmattan efter deras bilar och traktorer. Dessutom har servituts vägen som jag underhåller fått många djupa leriga spår efter traktorn.

Hur går jag vidare?
Ulla


Hej Ulla

Till att börja med kan du skriva ett brev med dina krav på ersättning samt vad du eventuellt önskar få åtgärdat av dem aktuella hjulspåren också vidare. Detta brevet skickar du till Trafikverket, och när dem har tagit ställning till dina krav. Så får du se om dem tillmötes går dina krav eller inte.

Tillmötes går inte Trafikverket dina krav, så får du gå vidare och begära en överprövning i en högre instans för att få igenom dina krav som du har gentemot Trafikverket.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-19

Hur skall man dela på pengarna från gemensam bostad när man säljer den om varit sambo enligt sambolagen?

Hejsan

Jag och min sambo köpte lägenhet tillsammans, där jag till och med betalade dubbelt så mycket mer för insatsen.

Nu när vi ska dela på oss så säger han att jag inte har rätt till lika mycket som honom p.g.a. att han står på lånet för lägenheten.

Vad gör man då?

Mvh Ano


Hej Ano

Vi förutsätter att ni inte har skrivit något samboavtal emellan er, och under dessa förutsättningar avger vi vårat svar till dig här.

Eftersom ni har köpt och bott gemensamt i insatslägenheten. Så får man anse utifrån sambolagen att det är gemensamma egendom, och därmed skall den delas lika mellan er när man avyttrar och säljer lägenheten.

Detta innebär att när ni säljer lägenheten så tittar man på hur mycket var och en av er har betalat på lägenheten när ni köpte den. Vid en försäljning så får vardera part tillbaka den summan som man har gått in med när man köpte lägenheten.

Blir det sedan en vinst eller förlust när man säljer lägenheten, så delar man denna lika mellan er. 

Vem som har tagit och som står på lånet för insatslägenheten. Avgör inte för hur det skall delas mellan er enligt sambolagen vid en försäljning av er gemensamt inköpa bostadslägenhet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-18

Kan man blir ekonomiskt ansvarig och ersättningsskyldig för en begravning som man har beställt till ett dödsfall och för ett dödsbos räkning?

Hej.

Min mamma gick bort för ett par månader sen, och det finns inga ekonomiska tillgångar i dödsboet. Jag har varit i kontakt med socialkontoret i den kommun som är ansvarig. Dock så täcker inte det ekonomiska bistånd de ger kostnaden för begravningen etc.

Min fråga är då om jag, p.g.a. att det är jag som kontaktat begravningsbyrån och ordnat med allting, blir ansvarig att betala resterande belopp?

Jag har försökt söka efter svar på denna fråga, och det verkar väldigt otydligt, det är därför som jag mejlar er.

Är det inte så att om inte tillgångarna i dödsboet inte räcker till så kan dödsboet försättas i konkurs, också att begravningsbyrån ändå får betalt, eller blir det jag som ska betala, vad säger lagen?

Läste även detta, som verkar vara ett snarlikt fall: https://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH010043.htm

Men har svårt att tolka detta, så åter igen, vad är det som gäller?

Tacksam för svar

Mvh Eva


Hej Eva

Om det inte finns tillräckligt med ekonomiska tillgångar i ett dödsbo, och inte kommunens ekonomiska bidrag går in och täcker upp den uppkomna bristen på tillgångar, så försätts dödsboet i konkurs.

Men bara för att dödsboet går i konkurs, så kommer detta inte innebära att begravningsbyrån får betalt för sin kostnader och sin faktura.

I Sverige kan man inte ärva skulder i ett dödsbo, och så som man råkar ut för att man många gånger göra i andra länder och då typ Spanien osv.

Nu över till frågan om du kan bli betalningsskyldig för begravningen eftersom det är du som har beställt den.

I rättsfallet som du refererar och länkar till här ovan, så utgår man underförstått i att du har en fullmakt som bröstarvinge att företräda dödsboet, och därmed rätten att beställa en begravning för dödsboets räkning och i dess namn.

En bra liknelse är att om du har en fullmakt att ta ut pengar, och detta för att betala en fullmaktsgivares räkningar. Å du sedan tar ut och betala dina egna räkningar med fullmaktsgivarens pengar. Så blir du per automatik skyldig att betala tillbaka till fullmaktsgivaren, och detta eftersom du då har missbrukat samt överträtt dina befogenheter för vad fullmakten omfattar.

Men betalar du bara fullmaktsgivarens räkningar, och inte tar ut något ut över detta för egen räkning och vinning. Så har du inte överskridit dina befogenheter om vad fullmakten avser samt omfattar, och därmed blir och kan du inte bli ersättningsskyldig till fullmaktsgivaren.

Det som avgör om du bli betalningsskyldig eller inte är följande omständigheter alltså:

Är det en billig, normal eller dyr begravning jämförbart med genomsnittspriset? Har du beställt en billig eller normalpris begravning så slipper du betala. 

Var du i god tro om att dödsboet skulle ha tillgångar och kunna betala begravningskostnaden när du beställde begravningen, så slipper du betala. Hade du däremot vetskap om att dödsboet inte skulle kunna betala för begravningskostnaderna när du beställde den, så kommer du får betala begravningsbyrån för begravningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-17

Hur kan och skall jag ta ut min ekonomiska upphovsrätts royalty på en produktidé som jag väljer att överlåter till ett annat bolag och företag?

Hej

Jag är anställd på ett kommunalt fastighetsbolag och har gett en entreprenör en större produktidé som han har verkställt och nu producerar. Och fler produkter är på gång.

Vi båda är överens om någon typ av delad förtjänst. Då detta kommer att bli ganska aktuellt och stort framöver.

Har pratat om royalty (om jag startar en enskild firma och fakturerar för konsultuppdrag) eller sitta med i styrelse då han kommer att starta aktiebolag.

Hur gå till väga och vad är enklast för mej som är anställd?

Och vad är rimligt i royalty eller procent på förtjänst?


Hej

Vad som är en rimlig ersättning är omöjligt för oss att svara här. Eftersom vi inte vet vilken typ av produktidé det är, och vilka marginaler den har, samt vilka förtjänst och vinst möjligheter som produktidén har och kan generera för både säljare och köpare av produkten osv.

Men det råder avtalsfrihet på området, så kan du göra vilket som helst av dem två olika förslagen som du föreslår här ovan.

Skall du bara erbjuda din produktidé exklusivt till den nu aktuelle entreprenören, och fortsätta vara anställd på fastighetsbolaget. Så blir det enklast och minst administration om du får ett antal aktier i entreprenörens bolag, och att du får sitta med i styrelsen så du få inflyttande och insyn i bolaget. Därmed kan du kontrollera att du får den överenskomna royalty ersättningen utbetald i from av antingen aktieutdelning eller som lön från bolaget.

Tänker du däremot sälja flera produktidés upphovsrätter till flera olika bolag. Så blir de enklare om du startar och skaffar ditt egna bolag, och därmed säljer upphovsrätter där ifrån och tar in din royalty ersättningen i ditt eget bolag. 


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-16

Har tandvården och min tandläkare rätt att ta betalt och debitera mig för uteblivna tandvårdsbesök?

Hej!

Det är så att jag fått hem en faktura från tandvården där jag debiteras från uteblivet besök.

Jag har inte bokat någon tid hos tandvården utan dem har liksom bara beställt en tid åt mig och skickat det via posten. Jag har inte heller fått någon påminnelse för tiden genom vare sig telefon eller sms.

Det är inte första gången detta händer mig och tidigare har man sett över detta misstag och betalat fakturan åt mig.

Men när jag pratade med dem på tandvården nu så säger dem att det har inträtt ett nytt regelverk som gör att dem inte kan göra detta som förut. Varför har jag inte kunnat ta del utav detta nya regelverk undrar jag då? Jag blir även ombedd att kontakta det faktureringsbolag som skickat fakturan. Vad har dem att göra med detta frågar jag förvånat? Jag kontaktar faktureringsbolaget och även dem ställer sig samma fråga. Det känns bara som att dem skickar vidare bollen till någon annan.

Min fråga till er är nu, vad är min rätt i detta? Kan man juridiskt sätt skicka ut brev och sen kräva betalt för uteblivet besök när man inte ens bokat någon tid?

Jag förstår att ni har fullt upp och kanske inte orkar svara för att det gäller endast 200 kr vilket inte är mycket.

Men jag känner mig bara orättvist behandlad och kränkt på något sätt.. Men det spelar ingen roll, är det de som gäller får man ju svälja det. Vill bara veta om det är legitimt.

Med Vänlig Hälsning, Amir.


Hej Amir

Grundregeln är att företag inte kan ta betalt för varor som dem skickat ut, eller tjänster som dem erbjuder utan att kunden har godkänt beställningen av dem.

Så har du inte beställt någon årlig tandvårdsundersökning. Så har dem ingen juridiskt rätt att kräva någon ersättning för ett besök som du inte har beställt, och som dem nu anser att du uteblivit ifrån. Är det på detta visset så är det bara att skriva på fakturan att du ”bestrider denna faktura i sin helhet” och så skicka du tillbaka fakturan till dem som sänt ut den till dig.

Men dem flesta tandvårdsföretag tecknar ett avtal med sina kunder. Om att dem ska kalla kunden automatiskt till en årlig tandvårdskontroll. Har du tecknat ett sådant avtal och abonnemang mellan er, så har dem härmed rätt enligt lagen att ta betalt för dem uteblivna besöken. Och detta efter som dem då har en beställning av dig på att dem ska kalla dig automatiskt till denna årliga tandvårdsundersökning.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-13

Vad gäller och hur ansöker man om uppehållstillstånd och arbetstillstånd med eget företag och som egenföretagare?

Hej.

Min man haft arbetstillstånd 2 år nu och det går ut. Vi skickade därför alla dokument till Migrationsverket att förlänga.

När vi flyttat hit till Sverige så jobbade min man på en företag som borrare. Men efter ett år gick företag i konkurs, och min man öppnade då eget företag och har inte bytet bransch. Han jobbar fortfarande som borrare.

Ska de bli problemet att förlänga arbetstillståndet?

Mvh Oksana


Hej Oksana

Det är inte samma uppehållstillstånd och arbetstillstånd man söker för att jobba som anställd och om man skall söka för att jobba som egenföretagare. Å av din korta förklaring här så är de omöjligt för oss att göra en bedömning av om hur migrationsverket kommer att beslut i ärendet.

Men när det gäller uppehålls- och arbetstillstånd för att jobba som egenföretagare så är det detta som gäller.

Om du ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Som egen företagare får du inte ta anställning någon annanstans.

Krav för uppehållstillstånd som egen företagare
För att få tillstånd ska:
  • du ha ett giltigt pass
  • du visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
  • du visa att du har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
  • du styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget
  • företagets tjänster eller varor produceras och/eller säljas i Sverige
  • du visa att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din eventuella familj under de 2 första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn)
  • du visa ett trovärdigt underlag till din budget
  • du visa att du har skapat kundkontakter och/eller ett nätverk i Sverige
  • du visa att ditt företag efter prövotiden, på 2 år, har en ekonomi i balans och kan försörja dig och din eventuella familj (försörjningen beräknas efter riksnormen för försörjningsstöd plus bostadskostnad).
Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av dina företagsplaner.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-12

Hur gör man en bodelning samt hur registrerar man denna eller ett äktenskapsförord, samt hur delar man på den gemensam bostad?

Hej!

Se våra svar i kursivstil tillsammans med dina frågor här.

Kan man vid en bodelning tillsammans bestämma vem som ska ha hur mycket och sedan bara skriva på det och hos en bodelare, eller hur går man till väga?

Det finns färdiga standard bodelnings och äktenskapsförord att köpa här och som man fylleri, och var på man sedan lämnar in till tingsrätten och som då registrerar dem.

Vad är det enklaste sättet om den ene ska betala ut den andre och en skall bo kvar i en bostadsrätt?

Det ända man behöver göra är att skriva ett avtal om att den ena partnern köper ut den andra, samt se till så att bostadsrättsföreningen ändrar ägare rättsförhållandena i föreningens register på vem som äger lägenheten.

Om en lägenhets värde vuxit en del och man inte har pengar att betala ut den andre partnern hur gör man då?

Då finns de ingen annan ut väg än att man får sälja insatslägenheten, och dela lika på den eventuella vinsten eller förlusten som det blir vid försäljningen av den gemensamma bostadsrätten.

Med vänlig hälsning

Maria

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-11

Gäller återvinningsregeln vid en konkurs vid en affärsöverlåtelse av ett företag och en fastighet?

Hej,

Jag undrar följande: Om jag säljer inkråmet samt goodwill i mitt företag till ett annat företag, samt även fastigheten där verksamheten bedrivs, men som jag äger privat. Vad händer om företaget som köper går i konkurs? Kan det bli återvinning då eller gäller det inte vid affärsöverlåtelser?

Med Siw


Hej Siw

Vid en konkurs kan de alltid bli tal om återvinning om egendom har avyttras från verksamheten när den varit på ekonomiskt obestånd då avyttringen skedde.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-10

Blir min egen insatslägenhet gemensam egendom när vi gifter oss?

Hej! Jag heter Nadia,och vill gärna har råd om :

Jag tänkte gifta mig med en kille från ett EU land, dock jag skall flyttar till där han bor. Men jag har en insatslägenhet här, och jag vill inte förlora min lägenhet här.

Vad kan jag göra med min lägenhet för att skydda den ifrån honom? Dock vill jag "INTE "skriva äktenskapsförord, så finns annat möjlighet att skyddar mig?

Vad han har rätt till om vi skall gifta oss här. Men jag skall flyttar och bor med honom i det landet han bor?

Tack för hand och ser framemot svar på mina frågor

Mvh hälsningar Nadia


Hej Nadia

När ni gifter er så blir all egendom som ni hade var för sig innan ni gifte er, er gemensamma egendom efter giftermålet och som ni då äger tillsammans.

Det finns ingen annan juridisk lösning angående din lägenhet mer än äktenskapsförord och för att du skall behålla den som din enskilda egendom när ni gifter.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-06

Vad kan och gör jag om jag inte får mitt arbetstillstånd förlängt på grund av för låg lön och arbetsinkomst?

Hej

Tack så mycket för din gratis hjälp.

Jag har arbetstillstånd på grund av min jobb som personlig assistent. Min vanligt lön är 15000 varje månad på grund av timmar som jag jobbar. jag har jobbat utan problem för 22 månader och även en månad fick 20000 SEK som lön. men det problemet uppstår när den sjuk person som jag jobbar för honom gick till sjukhus för två veckor så jag förlorade min tider och min lön blir då 10000 SEK för Oktober månaden. Eftersom när sjuk person är i sjukhus jobbar vi inte längre.

Jag vet att man måste tjäna minst 13000 SEK varje månad men finns det något undantag? till exempel det som hände för mig? min årsinkomst är nästan 180000 SEK som är mer än 156000 SEK (12*130000).

Nu ska jag ansöka för att förlänga min arbetstillstånd. Tror du att det ska bli problem? om ja, Vad är den bästa som kan jag göra på så sättet?

Mvh
Maryam


Hej Maryam

Vi rekommenderar dig att du söker förlängning av ditt arbetstillstånd vanligt ordning, och som är det normalt brukliga att göra, och detta utan några extra tillägg.

Får du därefter inte ditt arbetstillstånd förlängt och beviljat. Så är detta ett myndighetsbeslut som du kan klaga på och få omprövat i högre instans.

Då kan du skriva in och begära en omprövning av myndighetsbeslutet, och då kan du förklara samt motivera till varför du inte har uppfyllt minimum lönekravet varje månad, samt att du kan ange att du har en total årsinkomst som klart överstiger minimum lönekravet för att få ditt arbetstillstånd förlängt också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.