2014-05-25

Nytt att tänka på när man köper en begagnad bilDen nya lag kan ställa till det för dig som köper en begagnad bil om det finns obetalda skulder från den tidigare ägaren. Från den första juli följer parkeringsböter och vägskatt osv bilen och därmed även vidare över vid köpet. Detta gör att myndigheterna kan komma att ta din nya bil i beslag för obetalda skulder. Lagen är ett försök att komma åt så kallade bilmålvakter.

Här är en bra checklista med länk till andra bra saker som man skall tänka på när man skall köpa en begagnad bil:
http://www.vibilagare.se/reportage/kopa-begagnad-bil-10-basta-tipsen-31845
http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Sa-funkar-det-Kopa-begagnad-bil/
http://bilprovning.se/Nyheter/Vad-behoever-jag-taenka-paa-naer-jag-ska-koepa-begagnad-bil
http://www.konsumentverket.se/vara-omraden/bilar-och-fordon/kopa-av-privatperson/fore-kopet/
https://www.motormannen.se/radgivning/kopa-och-salja/kopa-bil-av-bilhandlare/
http://www.bytbil.com/nyheter/dv9ydkyg/
https://www.autouncle.se/se/garage/kopa-begagnad-bil/8-saker-att-kolla-innan-du-koeper-begagnad-bil

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-05-18

Regler att tänka på och kontrollera inför bilresan och bilsemestern i EuropaInnan du bilsemestrar i Europa och påbörjar din bilresa finns det en del saker som du behöver tänka på. Nedan får du information om bland annat trafikregler och eventuella vägavgifter i de olika europeiska länderna samt tips om övrigt som kan vara bra att veta.

Här hittar du bra länkar till:

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-05-11

Vad och vilka lagar gäller vid bilköp av en privatpersoner

Hejsan !

Jag heter Oscar och har en fråga och hoppas på att ni kan hjälpa mig.

Jag och min pappa köpte en bil och kontrollerade själv bilen och allt fungera. Det enda som vi såg som var skadat var en spricka på panoramaglaset och fläktens galler var sönder och det godkände vi vid köpte av bilen.

Under 1 månad så hade vi aldrig några problem med bilen och allt fungerade som det skulle och vi anmälde aldrig någon skada till något försäkringsbolag för vi älskade bilen och hade mycket körglädje.

Efter en månad och några dagar så beslutar vi oss för att sälja bilen då vi tyckte den kostade mycket i drift för en sportbil, så vi la ut den på annons för att sälja den.

En dag så ringer en privat person och är intresserad av bilen . Vi bestämmer tid och han kommer och vi träffas öga för öga där vi båda bor. Han prov kör bilen i 30 min och kör med den på motorvägen i 140 km/h. Det enda som jag visste om var de där sprickan på panorama taket samt fläktgallret samt att det saknades vinterdäck. Jag sa till köparen att jag kommer köpa ett nytt fläkt galler samt ordna vinterdäck till dig kostnadsfri om du väljer att köpa bilen.

Han går runt bilen kontrollerar allt och att allt fungerar och bilen var helt som när jag själv köpte den, och inga andra fel eller skador enligt annonsen som jag la ut. Han bestämmer sig att köpa bilen och när vi skrev under pappren så skrev vi under punkten fel/ åtgärder på bilen att det var en spricka på panorama taket och att jag skulle köpa vinterdäck samt fläktgallret men inte laga något annat.

Jag och han tyckte det var ok och skakade hand och skrev under ett skriftligt papper och kunden kör iväg med bilen och sen ringer mig att han får upp ett felmeddelande om att justering av lampan behöver göras och jag är inte så kunnig i bilar så jag säger till honom att det är säkert att den ena lampan lyser högre än den andra, men detta fel meddelandet kom aldrig upp när vi provkörde bilen. Där efter några dagar senare så kör köparen iväg till England och Frankrike med bilen som han köpt.

Han ringer mig tidigt på morgonen en lördag och säger att den ena strålkastaren har trillat av bilen och trillat ner på marken. Jag blev chockad och berättade till honom det är inget jag visste något om. Han ställde frågan till mig om det är något jag pillat med jag svara nej. Därefter så hjälper jag honom genom att googla upp hur man sätter fast den för jag ville hjälpa honom.

När han lämnar in den till en märkesverkstad i England så får han reda på att den tydligen har varit krock skadad sen tidigare och det är inget jag jag visste när jag köpte den och inget jag orsakat under min och pappas ägo. Bilen fungerar utmärkt och han till och med skrev att han är super nöjd och älskar köra bilen men störde sig på att den var krock skadad sen tidigare.

Nu vill han skicka en stämman mot mig och pappa om att jag dolde den informationen för honom.
Bilen är från 2006 och är importerat ifrån Tyskland. Plus jag har ingen sån historik eller ens visste något om detta för bilen var i bra mycket bra skick, och jag vet ju inte själv om när jag köper bilen att den har varit krockad sen tidigare, och när jag köper den står framför mig helt lagat och går att köra med perfekt.

Han kan ha krokat med bilen i både England eller Frankrike, och hur ska jag veta det. Han har även en undersökningsplikt innan han köper bilen.

Frågan är: Kan han skickat en stämman till mig, och kan han gå vidare med detta
eller har jag rätten och lagen på min sida.


Hej Oscar

Med utgångspunkt i de du skriver och då de är en bilaffär emellan två privat personer. Så är det köplag (1990:931) som man juridiskt skall följa angående denna bilaffären emellan er.

Sammanfattningsvis säger köplagen följande:
Om ni inte skriver ett avtal så är det köplagens regler om gäller. Nedanför hittar du en kortfattad information om några av de viktigaste delarna av köplagen när du säljer en bil.

Leverans
Bilen kan levereras till köparen genom att han eller hon hämtar bilen eller genom att den transporteras till köparen. Hur varan levereras och när ansvaret för bilen går över från dig till köparen kan ha stor betydelse. I lagen kallas detta för att risken har gått över till köparen. När risken/ansvaret har gått över till köparen är köparen skyldig att betala bilen fullt ut.

Har du och köparen bestämt att leveransen ska ske på en viss plats vid en viss tidpunkt kan ansvaret för bilen gå över till köparen även om han eller hon inte är på plats vid tidpunkten och verkligen tar över bilen.

Befintligt skick
Många avtal om bilköp innehåller en formulering om att bilen säljs i ”befintligt skick”. För dig som säljare innebär det inte att du har friskrivit dig från allt ansvar. Om bilen du har sålt i ”befintligt skick” går sönder finns det tre situationer där bilen ändå anses felaktig enligt köplagen och där du som säljare är ansvarig för felet.
  • Om du har lämnat felaktig information om bilen till köparen och den felaktiga informationen haft betydelse på köparens beslut att köpa bilen av dig.
  • Om du har struntat i att lämna viktig information om bilen och det har haft betydelse för köparens beslut att köpa bilen av dig.
  • Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunde förvänta sig med tanke på bilens pris.
Köparens undersökningsplikt
Som säljare är det bra att uppmuntra köparen att undersöka bilen innan han eller hon köper den. Fel på bilen som köparen borde ha hittat vid en undersökning av bilen men som upptäcks först senare är köparens ansvar.

Fel på bilen
För att något ska räknas som fel på bilen ska det ha funnits på bilen vid avlämnandet, det vill säga när köparen tog över bilen och då risken för bilen gick över till köparen. Fel som uppstår senare är köparens ansvar. Köparen ska reklamera fel till dig inom skälig tid och senast inom två år från det att han eller hon tagit emot bilen.

Köparens skyldigheter
När du och köparen har kommit överens om köpet och ingått ett avtal är köparen skyldig att göra vissa saker så att försäljningen kan slutföras. Köparen ska hämta eller ta emot bilen, undersöka bilen och förstås betala bilen enligt vad ni har kommit överens om. Om köparen inte gör vad han eller hon är skyldig att göra har du som säljare rätt att kräva betalning eller häva köpet och kräva skadestånd. Tänk på att du måste begränsa din skada och inte dra på dig onödiga kostnader.

Om köparen märker att han eller hon inte kommer att kunna genomföra köpet måste köparen meddela dig detta så snart som möjligt. Om köparen inte meddelar detta i tid har du rätt till ersättning för eventuella kostnader du drabbas av på grund av du inte fått informationen.

Häva köpet
Det finns olika tillfällen när du som säljare har rätt att häva köpet.
  • Om det finns starka skäl att tro att köparen inte kommer att betala behöver du inte leverera bilen. Du har rätt att häva köpet så snart det står klart att det kommer att bli ett avtalsbrott.
  • Om köparen dröjer så länge med betalningen att det kan anses som ett väsentligt avtalsbrott.
Om bilen eller pengar har lämnats över ska de lämnas tillbaka när köpet hävs. Köparen kan behöva ge ersättning till dig för den nytta han eller hon har haft av bilen. Du som säljare kan behöva betala ränta till köparen från dagen du tog emot betalningen. Ni kan även komma överens om att kvitta detta mot varandra och bara lämna tillbaka bilen och pengarna.


Summerar man din beskrivning och jämför detta med vad köplagen föreskriver. Så får man fram följande punkter:

  • Du har informerat köparen om dem brister och fel som du kände till.
  • Du hade ingen vetskap eller information om att bilen var krokad efter eller före försäljningen till din köpare, och därmed kunde du inte upplysa din köpare om detta.
  • Köparen har haft fulla möjlighet att test köra och undersöka bilen vid två olika tillfällen.
  • Bilen var i helt fungerade skick och gick att köra utan anmärkning i 140 km/h vid testkörningen.
  • Samt att om det är av en extra stor angelägenhet för en köpare, och man vill veta om bilen varit krockad tidigare. Så har köparen haft möjlighet att kontakta en märkesverkstad för att kunna kontrollera detta vid sina båda undersökningstillfällen tidigare av bilen och innan köpet genomfördes.

Vill köparen kräva ersättning eller häva köpet på grunder ut över det som du har utlovat i avtalet emellan er. Så måste köparen stämma säljaren vid domstol eftersom att allmänna reklamationsnämnden inte avgör tvister emellan privat personer.

Plus det är den som stämmer någon som har bevisbördan, och det innebär att det är köparen i det här fallet som skall bevisa att du visste om att bilen var krockad och att du inte upplyste honom om detta också vidare.

Hade köparen kommit frågat oss om det är lönt att stämma säljaren och haft denna beskrivningen, så hade vi avrått köparen ifrån att göra detta. Men de skall tilläggas att vi har bara hör ena sidans version av denna händelsen, och det är inte vi som dömer i domstolen.

Men eftersom du inte har fått någon stämning ännu, så är det svårt att veta vad för argument motparten har m.m. för sina krav.

Men ett gott råd är att du spar på alla dokument samt samlar ihop så mycket bevis som du bara kan i fall att det är så att köparen kommer att stämma dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.