2016-11-28

När har ett parkeringsbolag rätt att ta ut parkeringsböter samt utfärda en parkeringsbot för felparkering av en bil enligt parkeringsreglerna?

Hej!

Vid en infartsparkering i Sickla finns en skylt som lyder "Infartsparkering på markerade platser 05-24".

De flesta parkeringarna är markerade med linjer på marken, som det brukar vara. Det finns också ett litet klistermärke fäst vid ett lågt staket, vid varje plats.

Den platsen jag ställde mig på, och fick böter, var enbart markerad med klistermärket som anger "Infartsparkering vardagar 05-24". Dessa märken sitter alltså inte hur och var som helst, utan i övrigt sitter de vid varje målad ruta.

Jag anser att den plats jag ställde mig på är markerad, genom märket som satt vid platsen.
Parkeringsbolaget har efter att jag bestridit kravet, svarat att jag parkerat utanför markerat område, och därför måste jag betala.

Är det något jag skulle kunna gå vidare med? Definieras "markerad plats" alltid med en målad ruta?

Med vänlig hälsning
Mikael


Hej Mikael

Ja, om du anser att dem har givit dig en felaktig parkeringsbot. Så är det helt rätt som du nu gjort med att bestrida denna, och vill parkeringsbolaget nu fortsätta med att driva in dessa parkeringsböter. Måste parkeringsbolaget därefter vända sig till en domstol, samt där skall dem bevisa att dem har skyltat parkeringen enligt gällande lag, och därmed har rättigheten på sin sida för att få utfärda en parkeringsbot och få in sin betalt för denna.

På länken här kan du läsa och se om hur en rätt och korrekt skyltat parkeringsplats skall vara skyltat enligt dem gällande reglerna och vad lagstiftningen föreskriver, och detta för att ett parkeringsbolag skall ha rätten på sin sida för att få ta ut en felparkeringsavgift och ta ut felparkeringsböter av dig. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-23

Hur och vad måste man dokumentera och göra vid en ombyggnad eller utbyggnad av en bostadsrättslägenhet i bostadsrättsförening?

Hej!

Vi är en liten bostadsrättsförening på tre lägenheter där den ena lägenheten som är en ombyggd vind idag saknar entré/hall utan bara har en dörr monterad i en trappa. Vi undersöker möjligheten att bygga om så att den lägenheten tar en kvadratmeter av hallen nedanför trappan i anspråk för att få en egen entré/hall och kunna hantera ytterkläder/skor innan man går trappan upp till lägenheten.

Våra frågor lyder:

1. Bör föreningen ta ut en upplåtelseavgift för den kvadratmeter av hallen som byggs in i lägenheten, och hur beräknas i så fall då storleken på denna avgift?
2. Bör vi förändra andelstalen till att motsvara denna relativa förändring i storlek på lägenheterna?
3. Hur bör dessa förändringar dokumenteras formellt med utgångspunkt i stämmobeslut, ekonomisk plan och andra juridiska dokument för föreningen?

Tack på förhand för er rådgivning.

Vänliga hälsningar,
Stefan


Hej Stefan

Ni bör minst dokumentera ombyggnaden genom ett stämmobeslut som dokumenteras i ett bostadsrättsförenings protokoll.

Där av skall det framgå att den som disponerar vindslägenheten. Har rätt att använda samt nyttja denna nya byggda hallen, och att den nu ingå samt tillhör den aktuella vindslägenhetens nyttjandes rätts yta.

Detta eftersom att om bostadsrättslägenheterna senare skulle byte ägare. Är det bra om dem nya bostadsrättsmedlemmarna kan se och läsa vad det är som gäller angående denna vindslägenheten, och om utifall att de skulle uppstår några frågor eller andra problem avseende detta mellan dem nya bostadsrättsinnehavarna.

Lagen är dispositiv och de innebär att ni har fri rätt att välja på hur vida ni vill ändra avgiften för vindslägenheten på grund av denna ombyggnaden eller inte.

Andelstalen mellan lägenheterna skall ni räkna om. Detta eftersom dem styr hur stor del av dem gemensamma utgifterna som föreningen har att fördela emellan er som bostadsrätts innehavare i bostadsrättsföreningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-21

Har man rätt att anlita en ny advokat eller jurist och juridiskt ombud om man betalar själv för detta, eller måste man vänta tills att man har fått ett svaret från Migrationsverket om ett ja eller nej till byte av ombud?

Hej.

Vi är en familj med 2 barn som är 9 år och 3 år gamla. Båda barnen är födda här i Sverige

Tidigare hade vi haft arbetstillstånd och vid ansökning av permanenttillstånd har vi fått avslag. Då sökte vi om asyl, och nu fick vi avslag igen från Migrationsverket.

Jag har en offentligt biträde som jag tycker inte samarbeta längre. Och skickade in en ansökan om byte advokat till Migrationsverket Samtidigt återkallade jag fullmakten till denna advokaten. Och nu har jag väldigt ont om tid att överklaga till domstolen.

Frågan är:

Har man rätt att anlita en ny advokat som man betalar själv? Eller måste man vänta tills svaret från Migration om ja eller nej till byta advokaten?

Migrationsverket säger att det kommer ta 3 veckor att vi får ett svar från Migrationsverket om byte av advokat. Men jag kan inte vänta på svaret så här länge, eftersom jag inte har flera dagar kvar tills att överklaga.

Jag bara vet inte vad ska göra, vi behöver någon juridiskt kunnig som kan hjälpa oss med överklagan, eller finns det nån möjlighet att skjuta fram eller förlänga fram datumet att överklaga?

Det finns ingen möjlighet att samarbeta eller lita på den advokat som jag nu . På ser ni med era ögon hur ska vi göra nu?

Mvh
Mart


Hej Mart

Alltid om du själv väljer att bekosta och betala för ditt juridiska ombud och som skall företräda dig. Så har du alltid fullständig rätt och frihet att själv välja vem du vill ha som ditt juridiska ombud som skall företräder dig.

När du skaffat ett juridiskt ombud som du har förtroende för och vill anlita. Kan ditt juridiska ombud hjälpa dig med att ansöka hos migrationsverket, om att dem skall betala och bekostat arvodet för ditt nya juridiska ombud som du själv har valt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-18

Kan man ansöka om pass även om man har skulder hos kronofogden, eller någon nära anhörig har skulder till kronofogdemyndigheten?

Hej

Min fråga är:

Vi i hela familjen har permanent uppehållstillstånd. Men min man har skulder hos kronofogden. Kan jag och mina barn få ansöka svenskpass?

Sumi


Hej Sumi

Ja, ni kan ansöka om pass och även om din man har skulder hos kronofogden, och detta skall inte påverka era möjligheter med att få era pass.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-16

Hur kan jag få min utländska utbildning och betyg godkända och validerade i Sverige när det är en felstavning på mitt namn?

Hej!

Migrationsverket angav fel namnstavning på min kompis förnamn när han invandrat sig till Sverige för några år sedan.

Och problemet uppstår i att min kompis vill omvandla sitt utländskt betyg till Sverige och börja studera här på universitetet. Men på hans betyget står ett annat namn än han har här i Sverige (dock inte stor skillnaden, bara två bokstäver som inte stämmer med varandra) och Universitets- och högskolerådet accepterar inte hans utländsk betyg p.g.a. namnskillnaden.

Vad kan min kompis göra i sådant fall?

Tack för svaret
Matthias


Hej Matthias

Vad din kompis kan göra är att fixa en ID handling från sitt hemland. Där det står hans namn rättstavade namn och exakt likadant som det stå på hans utländska betyg, och som han nu vill ha validerat och godkänt.

För med den utländska och svenska ID handlingen så framgår det att av bilden på båda båda ID handlingarna, att det är nu en och samma person men med bara olika stavning av hans namn.

Därefter kan kan han skicka allt detta till universitet igen, och kanske få sin utbildning validerad och godkänd av universitetet.

Godkänner ändå inte universitet hans utbildning och betyg.

Då får han vända sig till folkbokföringen i Sverige och ge in båda sina ID handlingar till dem, och där begära en ändring i deras register av hans felstavade namn.

Vägrar folkbokföringen att rätta hans felstavade namn. Så kan han ansöka om och begära att få göra en namn ändring av sitt namn hos folkbokföringen

Därefter när han har fått igenom sin namn ändring kan han skaffa en ny svensk ID handling med sitt rättstavade namn, och sedan skicka in denna till universitet tillsammans med sitt betyg, och då begära att han får sin utbildning och betyg validerat och godkänt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-14

Vad krävs för att få ett igenom ett besöksförbud, och hur löser man att få igenom ett besöksförbud utan att man riskerar att bli misshandlad?

Hej!

Jag har en vän som är i skilsmässa. Det är mycket som har hänt och jag vill så gärna hjälpa henne.

Mot hennes ex man har hon ansökt om besöksförbud, men de har inte gått igenom. Å jag förstår verkligen inte varför, det gör nog ingen. Därför provar jag att skriva till er för att se ifall det som händer nu verkligen är rätt efter allt han har gjort.

Han har 1 barn som inte vill träffas längre för att hon är rädd. Han har höjt knytnäve not den yngsta dottern för att han inte klarar av att handskas med frustration.

Mot sin fru har han försökt bestämma mycket. Han har psykiskt tvingade henne till sex (inget sex,mycket bråk) , han ville alltid ha kontroll på vart hon åkte någonstans, vem hon träffade med mera, och när hon väl talade om till exempel att hon varit i mataffären, så trodde han henne inte. Utan han försökte istället få fram om hon har träffat en annan man, vilket hon självklart inte hade gjort.

Han var aldrig hellre nöjd med hennes utseende och klädsel. Allt detta ledde till skilsmässa, och efter att han hade fått 2 barn så rädda så att socialen blev inkopplad. Dom har bott hemma hos oss flera gånger istället för skyddat boende. Allt är så hemskt och jag tycker så synd om både henne och barnen.

Men det som jag undrar om är hur man skulle kunna hjälpa henne med är besöksförbud. Jag har ju skrivit lite saker som hänt under reaktionen. Men hennes tidigare man flyttade ut när dom ansökte om skilsmässa. Han hade barnen varannan helg, men en dag så behövde min vän hjälp med barnen en vardag. Han ställde upp med att passa dom, men när han väl kommer hem till henne igen för att lämna de 2 barnen så börjar han diskutera mycket med henne om skilsmässan.

Han försöker manipulera henne med att ingen annan man kommer vilja ha henne, jag vet att du snart kommer komma krypandes efter mig, samtidigt försöka han få henne att känna sig äcklig genom att säga att hon har legat med massa olika män på kort tid nu, att hon är en äcklig slampa mm. Hon hade ju inte legat med någon man men det spelar ju ingen roll. Man säger ju inte så till något.

Efter detta så ber hon honom att gå, men istället för att gå så följer han efter henne inne i lägenheten och drar in henne på toaletten. Där inne slår han hennes öga mot badkarskanten, han försöker även dränka henne huvud i toaletten. Vilket han misslyckas med, hon kommer loss och efter som barnen va hemma så smet han där ifrån väldigt fort.

Dagen efter kan man se rejäl svullnad och smärta i de ena öga (bildbevis finns) och 5 små blåmärken efter hans hårda grepp i armen.

Det jag nu undrar är varför kan hon inte få igenom ett besöksförbud?

Hon är jätte rädd för honom, barnen vill inte vara där mer och det enda dom kräver är att få ett besöksförbud så dom kan känna sig trygga hemma. Men polisen som hon anmälde till motarbetar redan henne i förhöret, å frågade om hon verkligen skulle anmäla denna man. Mannen i sitt förhör säger att han bara skämtade (det känns som dom står på samma sida mot den som är rädd). Istället för 7 dagar så tog det över 20 dagar innan polisen väl skickade in anmälan till domstolen.

Domstolen beslöt då för att lägga ner allt, och inte ge mannen besöksförbud.

Jag som är en nära vän som själv har varit med om liknade vill inte att hon ger upp, hon borde kunna få besöksförbud men vad ska vi göra nu?

Känns som allt motarbetar henne när hon är så duktig å vågar anmäla det som hände. Gör verkligen åklagare / polis rätt och varför beslutar man inte om ett besöksförbud?

Mvh/Isabell


Hej Isabell

Det är alltid trasigt när en skilsmässa leder till att barnen får sitta i kläm, och speciellt när dem inte själv har haft möjligheten att själva utse och välja vilka föräldrar dem har, och därmed är tvingade med att växa upp med dessa båda föräldrar i sin liv.

Av det du beskriver så borde det vara tillräckligt för att ett besöksförbud skulle kunna beviljas.

Men utan ha fått tillgång till domslutet och läst deras beslut ifråga. Så kan man bara göra ett antagande om att det har saknats bevis för nog för att besluta om ett besöksförbud i det här fallet.

Därför blir rådet i det här fallet att skall dessa båda personer träffas framgent, så skall detta avtals och ske i oberoende vittnes närvaro, som till exempel ute på en offentlig plats med många människor eller inne på ett socialkontor också vidare.

Detta så det finns både vittnen och bevis som kan ligga till grund för eventuella framtida domstolsbeslut ifråga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-11

Vad händer om man har ett och har fått ett falskt och ogiltigt andrahandshyreskontrakt angående en lägenhet som förstahandskontraktsinnehavaren inte har fått godkänt av fastighetsägaren?

Hejsan

Jag och min sambo har skrivit ett kontrakt med en man som står för första hyreskontrakt hos ett bolag som ägde lägenheten. Det är ett inneboende kontrakt med nästan hela lägenhetsytan på 70 kvm.

Kontraktet var ogiltig samt olagligt för att han inte hade registrerat det. Vi hittat en annons på blocket och flydde in. Nu är han av med hans första kontrakt, och vi är uppsagda också.

Vårat kontrakt gäller fortfarande och vi väntar på kronofogden. Jag har anmält honom för bedrägeri hos polisen. Polisen har sagt att jag bör gå och överklaga kronofogdens beslut, och gå till tingsrätten med det.

Vad kan jag och min gravid sambo förvänta oss?

Jordan


Hej Jordan

Har ni fått ett brev från kronofogden om att ni riskerar att bli avhysta från lägenheten och som ni skall svara på. Så skall ni bestrida detta krav som kommer fastighetsägaren, och som han har nu lämnat in till kronofogden.

Samt att angående den uppsägningen av er som fastighetsägaren har skickat till er, skall ni också bestrida denna och den skicka till dem.

När ni har bestridit båda dessa krav om uppsägning respektive avhysning från lägenheten så måste fastighetsägaren gå vidare med ärendet till tingsrätten om han vill ha avhysta från lägenheten.

Alternativt så kan fastighetsägaren gå med på att skriva ett nytt förstahandskontrakt mer angående lägenheten.

Blir det rättegång om saken i domstol så rekommenderar vi er att ta kontakt med och anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa er.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-09

Behöver man betala för något som man inte har fått information om samt ett kostnadsförslag på och inte har beställt vid en nybyggnation och ett entreprenadarbete av ett nytt bostadshus?

Hejsan,

Vi håller på att bygga hus och har ett kontrakt med totalentreprenad.

I veckan har markentreprenör utfört det grundläggande markarbetet. Vi har tidigare frågat entreprenören om det kommer att kosta extra med markarbetet eftersom det ingår en viss mängd och efter det blir det extra tillägg.

Vi har fått till svar att de tidigare aldrig varit med om att massorna som ingår inte räcker och de har dessutom sagt att om det skulle tillkomma något kommer vi att få veta detta i förväg och sedan få skriva under den eventuella merkostnaden innan man utför något arbete. Detta står även i vårt kontrakt.

Nu har vi utan att få veta något helt enkelt blivit fakturerade på 45 000 kronor för extra fyllnadsmassor. Vi fick ett mejl idag där det stod att vi skulle kontakta markentreprenaden omgående och att det var jätteviktigt. När vi ringde till dem berättade de att på grund av att marken var så våt så behövdes extra fyllnadsmassor och att fakturan är skickad till oss via mejl. Jobbet var redan gjort och vi fick ingen chans att skriva under något dokument eller tycka till om den här merkostnaden, utan detta blev en överraskning.

Dessutom har de fyllt mycket större del av tomten än vad som gäller enligt ritning och kontrakt (där huset ska stå samt en meter ut).

Jag anser att jag inte borde betala för något som jag inte godkänt, måste jag betala för detta arbete och extratillägg som de påstår?

Med vänliga hälsningar
Maria


Hej Maria

Enligt lagstiftningen kan man inte skicka hem någonting till någon person och som denna inte har beställt, och sedan kräva en ekonomisk ersättning för att personen har taget emot det.

Å det är precis vad som nu har skett i det här fallet och som du beskriver det.

Dem har skickat extra fyllnadsmassor till din tomt och som du inte har godkänt eller beställt. Därmed har dem ingen rätt att kräva ekonomisk ersättning av dig för varken massorna eller ens frakten av dem till dig och din tomt i det här fallet.

Plus att du skriver att det står enligt ditt entreprenadkontrakt att du skall få information, och kostnadsförslag samt godkänna om utifall det behövs och skall fyllas på och ut med extra fyllnadsmassor på tomten.

Härmed har du alltså både lagstiftningen och det som står i entreprenad kontraktet på din sida, och därmed skall du inte betala för något som du inte har fått information om samt kostnadsförslag eller ens har beställt.

Det du skall göra nu är att du omgående skall dokumenterar genom typ foto det som dem nu har fyllt ut med extra fyllnadsmassor, och så du har det om de blir en tvist om saken, också du kan bevisa detta i rätten.

Därefter skriver du bara ”Härmed bestrider jag detta krav till fullo.” och därefter skickar du tillbaka detta till dem som sänt dig fakturan.

Vill dem efter det ändå ha betalt för fyllnadsmassorna, så måste dem vända sig till en domstol och bevisa att du har beställt dessa extra fyllnadsmassor för att vinna denna tvisten och kunna få sin betalning av dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-07

Kan man och vad krävs för att man skall få en avliden person omyndighetsförklarad efter din död?

Hej

Min moster har gått bort och en sida av släkten vill omyndighetsförklara henne efter hennes död och ha henne registrerad som dement och psykisk sjuk. Kan man göra detta?

Det är förstås ett arv som ska delas och det finns inget testamente.

Tacksam för svar

Hälsningar Greger


Hej Greger

Ja, det går att få en person omyndighetsförklaring efter sin död. Men det krävs väldigt mycket bevis.

Detta eftersom om att vill man få någon omyndighetsförklarad som lever. Så krävs det både ett läkarintyg och att rätten själva får träffa personen ifråga, och detta för att man skall få igenom en omyndighetsförklaring av någon som är levande.

Plus det krävs extremt bra och ännu mer bevisning om personen är redan död. Detta eftersom rätten nu inte kan träffa personen ifråga, och därmed inte själv avgöra om personen är vid sina sinnes fulla bruk. Samt vet rätten dessutom att om det rör sig om hur ett arv skall fördelas, så blir dem extra vaksamma och kritiska till att bevilja en omyndighetsförklaring av den avlidne personen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-04

När och vad kan jag då kräva ersättning för om min fastighetsägare vill säga upp och sparka ut mig samt min rörelse och affärsverksamhet från en hyrd verksamhetslokal?

Hej.

Jag läste lite att jag kan få kostnad fri juridisk hjälp.

Mitt problem är att jag arrenderat en halv renoverad restaurang lokal och renoverat den och det tog nästan två månader. Jag har två års kontrakt och nu är det 15 månader kvar, och nu kommer lite kunder. Tidigare var lokalen stängd i 3 år, och därefter tog jag över.

Nu vill min hyres värd sälja min verksamhet, och sparka ut mig utan ersättning, och detta trots att jag satsat pengar där, och jag har arbetat mycket hårt där i 8 månaders tid.

Min fråga är kan han göra detta eller inte? Ska han inte köpa ut mig eller betala mina kostnader då? Vad ska jag göra och snälla hjälp mig jag är helt okunnig.

Med vänlig hälsning
Masis


Hej Masis

Enligt arrendeavtalslagen om vad som gäller när man hyr av verksamhetslokal som detta avser, så är det en uppsägningstiden om 9 månader som gäller, och detta om parterna inte har avtalat någon annan uppsägningstid enligt hyreskontraktet.

Väljer fastighetsägaren att säga upp eller inte vill förlänga hyresavtalet angående verksamhetslokalen. Så har du ingen rätt och kan därmed inte kräva någon ersättning för det som du investerat i verksamhetslokalen. Men du har däremot rätt att ta med dig alla dem inventarier som du äger och har där, och när du flyttar ut därifrån.

Väljer fastighetsägaren att säga upp hyresavtalet och det skall upphöra och avbrytas innan kontraktstiden gått ut. Så är fastighetsägaren direkt skyldig att ersätta dig för samtliga dina kostnader och som du har haft, samt du är även berättigad till ett skadestånd för det kontraktsbrott som fastighetsägaren orsakar.    

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-02

Vad krävs för att ett aktiebolag skall anses vara på obestånd och insolvent om man lämnar in en konkursansökan om att ett bolag skall försättas i konkurs?

Hej

Jag har fått konkurs ansöka på bolaget och undrar hur på bästa sätt rädda bolaget Från konkurs?

Hyresvärden lämnade in en konkursansök och har uppgett 2 paragrafen 9 stycket .Skulden ligger på 472 110 kr men hittills är det betalt 236 000 kr, och det är alltså kvar 236110 kr.

Vi har åberopat att de finns inte någon klar och förfallen skuld enligt detta lagrum, och vi har även borgensåtagande på 400 tusen kr. Samt att det finns även mot fordran i tingsrätten emot hyresvärden ifrån vår sida. Räcker detta för att stoppa en konkurs?

Skulle en eventuellt försäljning av bolaget innan beslutet rädda bolaget ifall de ovan inte gäller?

Tacksam för snabbsvar

Dan


Hej Dan

Om bolaget kan försättas i konkurs eller inte påverkas inte av ett ägare byte eller vem som är ägare till ett aktiebolag.

Det man har att pröva vid en konkursansökan är om bolaget är insolvent (=slut på pengar) och inte kommer att kunna betala sina fodringar och skulder på kort och lång sikt.

Frågan är hur stor er mot fordran är på totalt, och hur mycket pengar som ni har direkt tillgängliga i kontanter och på ert bankkontot vid konkursförhandlingsdagen.

Kan ni visa upp att ni skulle kunna betala hela resterande hyres skuld, så kan man inte försätta bolaget i konkurs, och detta eftersom då anses inte bolaget vara insolvent.

Plus är den aktuella konkurs fordran tvistig mellan parterna, så måste denna tvisten först avgöras innan rätten kan ställning till om den aktuella konkursansökan skall avslås eller beviljas.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.