2013-03-31

När blir jag ägare till en hund som jag tagit hand om?

Jag har tagit hand om en hund i tre år. Äger jag den nu eller kan jag kräva ersättning av ägaren?

Att du haft hunden hos dig länge, kanske flera år, innebär inte automatiskt att du äger den. Tvister av detta slag måste lösas i domstol om parterna inte själva kan kommer överens. Nekar du att överlämna hunden får den andre väcka talan i  domstol som då får pröva äganderättsfrågan samt eventuella ersättningsanspråk.

Visst kan du yrka på ersättning för den tid du tagit hand om hunden. Det är den part som påstår något som har bevisbördan för att styrka sitt påstående.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-30

Samirs referens på frågan: Får man spela in telefonsamtal?

Tjabba

Super bra svar och att man får göra detta. Nu skall jag bara inskaffa en bra bandspelar också!

Samir

Samirs referens på frågan: Får man spela in telefonsamtal?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-24

Får man spela in telefonsamtal?

Fråga: Jag undrar om det är lagligt att man spelar in ett telefonsamtal eller att en telefonkundtjänst spelar in ett inkommande samtal utan att man eller dem har informerat kunden om att man spelar in samtalet?

Svar: Om inspelning av telefonsamtal eller liknande stadgas i brottsbalken 4 kap. 9 §. Därav framgår att det är olagligt att spela in andras samtal. Detta gäller dock bara andras samtal (ex. att man avlyssnar ett telefonsamtal mellan två personer som inte är medvetna om detta). Att man spelar in samtal där man själv är ena parten är inte olagligt. Detta gäller även om den man talar med inte vet om samtalet blir inspelat.

Att ett en av parterna i samtalet spelar in telefonsamtalet är alltså inte olagligt eftersom de själva är inblandade i samtalet."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-17

Kan fastighetsägare tvångsanslutas till ett vatten- och avloppsnät?

Kan man tvinga en fastighetsägare inom ett vatten och avlopps verksamhetsområde att koppla in sin fastighet till kommunalt vatten eller spillvatten?

Nej, det kan man inte enligt vattentjänstlagen. När förbindelsepunkten är upprättad och fastighetsägaren underrättad därom på rätt sätt, så är det upp till fastighetsägaren om han vill koppla in sig men han måste betala avgift oavsett hur han gör.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-10

Är stripptis föreställningar och strippshower lagligt ?

Fråga: Hej. jag undrar vad svensk lag säger om strippshower? Är det lagligt att mot betalning visa sig naken? Kan de även innefatta shower där sex ingår mot betalning. Om det inte är lagligt, vem är det då som bryter mot lagen, den som betalar eller den som strippar?

Svar: Det är inte olagligt med strippshower (att mot betalning visa sig naken). Däremot är det olagligt att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Den som gör detta brott dömes enligt Brottsbalken 6 kap. 11 § för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är alltså inte den som säljer tjänsten, utan den som köper den (betalaren), som fälls för brottet. En show där sex ingår mot betalning skulle omfattas av lagen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-03

Får man hålla fast inbrottstjuven?

Kan man gripa och hålla fast en inbrottstjuven om man tar han på bar gärning?

Ja, det får du. Men det är viktigt att man inte använder för mycket våld. Man har rätt att hindra en brottsling från att fly innan polisen kommer, bara man inte använder mer våld än som verkligen är nödvändigt. Detta gäller brott som kan ge fängelse (det vill säga det gäller inte brott som är så lindriga att de aldrig kan ge fängelse).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.