2015-06-30

Får polisen provocera fram brott och får polisen hålla på med fortkörning och vårdslöshets i trafiken?

Hej.

Jag körde bil från Varberg till Malmö. Vid Falkenberg kör jag om en bil och ser det kommer en bil i väldigt hög hastighet bakom mig. Den kör i den höga hastigheten rakt upp i baken på mig, så jag fick fly in i högerfilen direkt efter min omkörning. Han körde väldigt nära för att få undan mej. Jag kände det som om att jag hade inte på vägen att göra. Så jag gjorde likadant på honom och han flytta sig. Sedan la jag mig i högerfilen för nu tyckte jag det var jämt.

Han kom upp bakom mig och satte på blåljusen, och sen åkte jag på fortkörningsböter, och han tog mitt körkort. Jag sa att om han inte hade provocerat mig hade detta aldrig hänt.

Detta hade aldrig hänt om han inte provocerat mej. Får polisen provocera fram brott? Är det en provokation ??

Kjell


Hej Kjell

Polisen i Sverige får inte arrangera och provocera fram brott så som dem får i till exempel USA.

Har polisens avsikt och agerande varit att reta upp och stressa dig, också att du skulle begå fortkörning över den tillåtna hastigheten, så är det en otillåten provokation som polisen har gjort och utövat.

Men att bevisa detta och få en polis fälld för detta är väldigt svårt. Detta eftersom man måste kunna bevisa att polisen mål och syfte har varit att få dig att begå fortkörningen.

Däremot måste man fråga sig varför polisen själva ifrån första början ägnande sig åt fortkörning när dem körde ifatt dig i väldigt högfart bakifrån. Plus höll polisen avståndet till dig som var framförvarande bil, med lika många meter emellan er och som ni då körde i kilometer, och följde dem 3 sekunder regeln angående avståndet när dem kom ifatt dig på motorvägen?

För polisen har inte rätt att köra över hastighetsgränserna i Sverige om dem inte är på en utryckning till ett brådskande polisuppdrag. Kör polisen för fort vid övriga tillfällen, så gör dem sig lika skyldiga till fortkörning och precis som vilken vanlig bilist.

Plus håller man inte avståndet till framförvarande bil och 3 sekunders regeln, så gör man sig skyldig till vårdslöshet i trafik. Detta gäller även för polisen, och när dem kör ifatt dig vid de första tillfället vid din omkörning, och detta innan dem kör upp bakom och stoppar dig för att ge dig böter.

Så frågan är: Hade polisen en utryckning och därmed rätt att köra för fort när dem körde ifatt dig från första början? Å höll polisen avståndet till framförande bil när dem låg bakom dig, och eftersom du var tvingad att vaja undan in i höger körfält när dem låg bakom dig?

Detta är frågor som inte vi kan besvara eftersom vi inte har all fakta. Men som är mycket intressanta ställa sig och få ett svar på. För om polisen begått fortkörning samt inte hållit avståndet till framförande bil, så kan man dra slutsatsen av detta. Att polisen har begått två brott, och därmed provocerat fram dig till att begå fortförning, och detta på grund av polisen olagliga agerande.

Dem som utreder när ett misstänkt brott har begåtts av polisen, är den särskilda åklagarkammarensom finns på länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-29

Vad gäller vid bilparkering i närheten av in- och utfart till parkeringsplats och garageplats samt vägkorsning?

Bäste jurist!

Den 21 juni 2015 parkerade jag vid en oskyltad gata i ett bostadsområde vid en häck. Bakre delen på bilen stod ca 8 m från gatans hörn. Hörnet till en liten smal gata som leder in till radhusingångar. Mitt emot bilens bakre del finns en bred infart till garage som ligger på både vänster och höger sida om den breda infarten.

Göteborgs Stads Trafikkontor har skrivit som följer; Överträdelse: 05, Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant. Vägkorsning. Överträdelse enligt Trafikförordningen (TrF 3 kap.53 §)
Avstånd: 6 m
Bot 800 kr.

Min kommentar är att det inte är gatukorsning då infarten till garagen inte kan betraktas som gatukorsning. Dessutom var bilens bakre del inom avståndsgränsen.
Anser även att bötesbeloppet är orimligt mot eventuell förseelse.

Vänligen Barbro


Hej Barbro

Tack för ditt mejl till oss om parkeringsböter och parkeringsregler. Samt tusen tack för dem bifogade bilderna som beskriver vilka förhållande som råder mycket bra.

Du har helt rätt i att de finns ingen avstånd och gräns för hur nära man får parkera till en fastighetsparkerings in- och utfart. Enda sättet för att man skall veta detta. Är att man får tittar på kantstens markeringarna. De finns oftast en gul streck eller dem byter kantstens sort mot en annan också vidare för att markera var själva ut och infarten är, och var man inte får parkera.

Så du har helt rätta i att böterna är felaktigt utfärdade och som du har fått. Om dem är utfärdade på grund av in- och utfarten till fastighetens parkering.

Men som du själv skriver inledningsvis citat: ”Parkerade jag vid en oskyltad gata i ett bostadsområde vid en häck. Bakre delen på bilen stod ca 8 m från gatans hörn.”

När man parkerar i vid en korsning så är det andra regler som gäller. Då får man inte parker närmare än 10 meter före och efter själva korsningen, och man räknar avståndet ifrån tvärgatans trottoarkant eller asfaltskant och sedan är det 10 meter in på den gatan som man parkerar som gäller.

Troligtvis har du fått böterna på grund av att du har parkerat endast 8 meter och inte 10 meter i från korsningen, och därmed för nära den korsningen som går in till den lilla gatan in mot radhusgångarna.

Men du kan alltid överklaga parkeringsböterna och parkeringsboten eftersom det rör sig om parkering på allmän plats, och detta gör du då till polisen och du hittar överklagande möjligheterna av parkeringsanmärkningen på direkt länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-28

Vad är straffet för förtal, och vilken bevisning krävs för att bli fälld för förtal?

Hej

Se våra svar i kursivstil härnedan efter dina frågor.

  • Vilka böter kan bli utdömda när någon blir dömd för förtal?

Straffet för brott av normalgraden är böter. Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada.

  • Vilka bevis krävs för fällande dom? I mitt fall har någon ringt anonymt o svartmålat......

Men måste ha bevis för att någon skall bli fälld för förtal. Det kan vara att man har till exempel en inspelning eller vittne som hört när själva förtalet skede.

I lagtexten uttrycks det som: "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Här är distinktionen mellan orden och eller i lagtexten viktig; det räcker inte med att uppgiften är sann eller skäligt grundad, utan det ska också anses försvarbart att lämna uppgiften. Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal.


Allt pekar mot en person som dessvärre finns i släkten....Hipp Hipp Hurra! Släkten är värst.....

Mvh, J.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-23

Vad krävs för exportdokumentation för att sälja en bil på export till en köpare inom EU?

Hej

Jag håller på att sälja en bil, och det är flera stycken utländska köpare som hört av sig och undrar om jag kan tänka mig att sälja bilen på export till dem.

Jag undrar nu juridiskt vad som krävs för exportdokumentation för att sälja bilen på export till en köpare inom EU?

Green


Hej Green

Det är 3 saker du behöver för att avregistrera bilen hos Transportstyrelsen i Sverige, och för att sälja bilen på export inom EU.

Du skall behålla och skicka in nummerplåtarna till Transportstyrelsen som sitter på bilen.
Du behöver ett exportdokument på att bilen är exporterad ut ur och utanför för Sveriges gränser.
Du behöver fylla i ett exportdokument som finns på Transportstyrelsens hemsida.

Alla dessa 3 saker skall du ha och skicka in till Transportstyrelsen när du exporterar en bil inom EU.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-22

Hundar som är inlåsta och som står skäller, vad säger lagen om detta?

Hej

Vi bor på landet utanför planbelagt område. Våra närmaste grannar har placerat sina två jakthundar i en hundgård, på gavel på sitt garage, som är riktat mot vårt hus södersida. Hundarna står i hundgården hela dygnet förutom vid enstaka tillfälle och skäller ofta och högt. Ljudet studsar mot garaget och sprider sig över hela vår gård, fast högst på södersidan där vi har en uteplats och ingången till huset och trädgården. Det hörs även in i huset och vi har två av sovrummen placerade i riktig mot hundgården.

Vi upplever det svårt att somna och väcks på nätterna av hundskall. Vi upplever ingen känsla av avkoppling när vi är ute i vår egen trädgård. Det eftersom vi aldrig vet när hundarna sätter igång att skälla. Vi upplever även en olust att sitta på vår uteplats och kan inte ha dörrar och fönster öppna.

De skäller 2-10 minuter vid varje tillfälle och det upprepas 20 - 30 gånger/dag.

Jag har pratat med ägarna av hundarna som bara blir irriterade, och de har skyddat sig själva genom att rikta hundgården så lång ifrån sitt eget hus som möjligt, och har ett stort garage som ljudskydd.

Vi har pratat med miljökontoret i vår kommun, och som upplevs som"ganska lama". De menar att en del hundskall får man stå ut med, men att de ska utreda frågan.

Vi känner oss maktlösa och måste flytta om inget förändras. Men vem vill köpa en fastighet med skällande hundar som stör hela tiden.

Vad säger lagen om detta?

Mvh Ola


Hej Ola

Det är helt riktigt som du har gjort med att kontakta miljökontoret i den kommunen där du bor. För dem är skyldiga att utreda om hundarna skällande är störande enligt miljöbalken, och den lyder enligt följande.

Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl.a. att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Det innebär t.ex.:
  • att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
  • att hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och dylikt.

Miljöbalken gäller för alla. Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som gäller både för enskilda människor och för de som utövar någon form av verksamhet, t.ex. kennel.

Här kan du se några av de allmänna hänsynsreglerna:
  • Kunskapskravet
    Du som har hund ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda miljö och människors hälsa mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäller ihållande kan det t.ex. bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver behöver du veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.
  • Försiktighetsprincipen
    Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för att du som hundägare skall göra vad som går för att förhindra störningen. Detta innebär att du ska minimera risker för störningar, t.ex. ur vattenskydds- och bullersynpunkt (skall). Du som hundägare kan fråga dina grannar om din hund står och skäller när du inte är hemma också vidare.

Lagen om tillsyn över hundar och katt
Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bl.a. att du som hundägare ska ha hunden under den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får vara lös utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit utomstående inte har tillträde.

Det är polisen som har ansvaret för att följa upp att denna lagen följs.

Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-19

Om man har arbetstillstånd i Sverige, och vill ansöka om permanent uppehållstillstånd genom giftermål som anhörig. Behöver man åka tillbaka till sitt hemland och vänta på svar då?

Hej!

För ett halvår sedan mötte jag mitt livs stora kärlek som är här på ett tillfälligt arbetstillstånd. Hon ansökte om förlängning för lite mer än en månad sedan, strax innan tillståndet löpte ut, och har nu fått förlängd rätt att vistas och verka i Sverige under handläggningstiden. Hon är tämligen säker på att hennes uppehållstillstånd kommer att förlängas, men jag oroar mig eftersom bara tanken på att leva utan henne känns övermäktig.

Min fråga är: Om vi gifter oss nu, måste hon i så fall åka tillbaka till Jordanien i väntan på denna typ av uppehållstillstånd eller kan hon stanna i Sverige under tiden?

Mvh Anders

Hej Anders

Eftersom att din flickvän har rätt att vistas här i Sverige på grund av sitt arbetstillstånd. Så bör inte ett giftermål emellan er påverka detta.

Plus att hon skall inte behöva åka tillbaka till sitt hemland för att invänta ett svar på om hon får ett uppehållstillstånd eller inte för att få vistas i Sverige som gift med dig. Detta eftersom hon redan nu har rätten att vistas här i Sverige genom sitt arbetstillstånd, och detta uppehållstillstånd gäller ju under den tiden som migrationsverket utreder hennes ansökan avseende ert giftermål

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-08

Vi är flera syskon som ärver och har ärvt ett hus. Hur delar man då på huset?

Hej tänkte bara höra om en sak.

Vi är tre syskon som är delägare i ett dödsbo (hus), å en farbror som äger halva huset. Han vill inte sälja huset. Hur kan man gå till väga om man vill ha ut sin del i huset.

Finns d någon lag på våran sida man kan hänvisa till?


Hej

Enligt lagen om dödsbo, så skall ett dödsbo avslutas snarast möjligt, och sedan delas mellan arvingarna genom ett arvskifte.

Eftersom det inte framgår om ni 3 syskon är barn eller inte till den avlidne. Så blir de svårt att ge er exakt svar.

Men vårt svar här förutsätter att ni är barn till den avlidne, och som bröst arvingar till den avlidne så har ni alltid rätt att få ut er del av dödsboet direkt, och om de inte föreligger något testamente som säger något annat.

Enklaste lösningen på er situation, är att er farbror köper och betalar ut era delägare andelar av huset.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-05

Vad gör jag i väntan på att får mitt arbetstillstånd som arbetskraftsinvandrare till Sverige?

Hej!

Jag är lärare med utländsk utbildning och har ansökt om arbetstillstånd i Sverige. Mina föräldrar bor här och jag har själv en stark anknytning till landet - senast hade jag permanent uppehållstillstånd 2001. Detta återkallades då jag flyttade utomlands.

Jag är serbisk medborgare och kom till Sverige 2015-01-07. Redan i februari hittade jag en lärartjänst och min ansökan registrerades hos Migrationsverket 2015-03-13. Väntetiden är 1-4 månader.

Då jag vårdade min cancersjuka mor i väntan på beskedet, hoppades jag på ett snabbt svar för att genast börja arbeta. Den 24/4 hade jag vistats de tillåtna 90 dagarna.

Myndigheterna är uppenbarligen långsamma och jag är kluven mellan att följa de lagliga bestämmelserna inte och vårda min mor. Jag förstår att jag måste lämna landet för att invänta beslutet om arbetstillståndet i Serbien och överväger att göra det så snart som möjligt.

Min fråga är hur jag ska lämna landet utan att riskera att få ett återreseförbud. Jag har hört att man kan få upp till 2 års återreseförbud.

Tack på förhand!

Min bästa,
Slavica


Hej Slavica

Det är helt rätt att om du inte följer reglerna, så kan du få återreseförbud samt riskerar även att få avslag på din ansökan om arbetstillstånd.

Men du har rätt att resa till ett annat EU land som Serbisk medborgare och du kan vistas där, och sen har du rätt att komma tillbaka och vistas ytterligare 90 nya dagar till i Sverige igen.

Plus att eftersom du har dina föräldrar här och dem är sjuka. Kan du ansöka om visum eller uppehållstillstånd som anhöriginvandrare eftersom du då har en anknytning till Sverige. 


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-06-03

Vem är skadeståndsskyldig och ersättningsskyldig vi en uppkommen skada på en bil?

Hej

Om jag lånar ut Vår bil till en granne för att hämta mig och grannen backar in i en stolpe. Vem bär ansvaret?

Hälsningar Ann


Hej Ann

Det är den som vållar en skada, som skall återställa och ersätta en skada för den skadelidande. 

Så i detta fallet är det den som har kört bilen som skall betala för och se till så att skadan blir lagad, och att bilen blir återställd enligt juridiska regler.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.