2017-03-29

Har man rätt till gemensam egendom och giftorättsgods om man endast varit gifta en väldigt kort period och tid?

Hej min fråga är

Jag träffade en man under -15 och vi gifte oss i juli -16. Min man lämnade in skilsmässohandlingar själv i december -16 eftersom jag inte ville skilja mig. Tingsrätten har nu gett oss 6 månaders betänketid till den 15/7 -17.

Jag undrar om jag har rätt till någon ersättning från honom eller har vi varit gifta för kort tid?

Mvh
Bodil


Hej Bodil

Huvudregeln är att makarnas sammanlagda giftorättsgods skall delas lika mellan makarna.

Det finns dock en jämkningsregel. Denna regel kan åberopas av den som hade mest giftorättsgods. Om äktenskapet varat i mindre än fem år är det vanligt att jämkningsregeln används.

Vanligtvis tillämpas den så som att om makarna varit gifta i två år läggs 2/5 av giftorättsgodset till bodelningen, om de varit gifta i tre år 3/5 osv.

I ert fall då ni inte ens varit gifta ett år torde jämkning tillämpas, och eftersom ni varit gifta mindre än ett år, så då blir det inget giftorättsgods som skall fördelas mellan er enligt denna jämkningsregel.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar