2015-12-30

Hur lång uppsägningstid har man vid en provanställning och kan man som arbetstagare avsluta sin anställning med omedelbar verkan?

Hej!

Jag har nyligen börjat säsongsjobba. Men jag trivs inte och har därför sagt upp mig med omedelbar verkan under min provanställning som pågår fram till 28 januari.

När jag väl sagt upp mig meddelade chefen att lönen dras in för de senaste två veckorna som man har jobbat, vilket innebär att jag stått och slitit för ingenting.

Anläggningen går efter hotell och restaurang kollektivavtalet och jag kan inte minnas att jag under några omständigheter blivit informerad om att man inte skulle få den fullständiga lön som man har jobbat ihop.

Får man göra så? Är det okej att dra in den lön som man åstadkommit två veckor tillbaka.

Har aldrig hört talas om det tidigare och jag tycker det verkar helt orimligt.

Med vänlig hälsning,
Lovisa


Hej Lovisa

Angående uppsägningstid: Det stämmer att du under provanställningen har rätt att sluta på dagen, även om det inte uppskattas av arbetsgivaren.

Din inarbetade arbetstid samt semester har du rätt att få ut i pengar på samma sätt som din inarbetade övertid. Det hela skall utbetalas tillsammans med din sista slutlön, senast månaden efter att du slutat. Eventuellt räknar man av karensdagar etc.

Företaget har inte rätt att hålla inne lön, semesterdagar eller övertidsersättningar för att du säger upp dig med omedelbar verkan under en provanställning enligt lagen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-29

Hur lång är preskriptionstiden och när preskriberas ett straffrättsligt brott?

Hej.

Angående förtalsbrott finns det någon tidsgräns för när man kan anmäla någon person för brott, om nu brottet gjordes för c:a 7 år sedan. Kan man då bli polisanmäld för detta om det inte gäller mord eller misshandel.

Tacksam för svar
Arne


Hej Arne

Preskriptionstider i Sverige
För brottmål handlar preskription om icke-utövande av statens rättighet att straffa, där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Den kallas i den svenska brottsbalken bortfallande av påföljd (35 kap.). Exempel på sådan är att brott som kan ge upp till ett års fängelse preskriberas efter två år, medan brott som kan ge livstids fängelse inte preskriberas förrän efter 25 år. Preskription ska uppmärksammas ex officio av rätten.
 • Två års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 1 år,
 • Fem års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 2 år,
 • Tio års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 8 år,
 • Femton års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse viss bestämd tid över åtta år,
 • Tjugofem års preskriptionstid gäller för brott med livstids fängelsestraff i straffskalan,
 • För de allra grövsta brotten, såsom mord, gäller ingen preskriptionstid.

Från den 1 juli 2010 gäller att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten om de begåtts 1 juli 1985 eller senare och om gärningsmannen fyllt 21 år vid brottens begående. Det gäller:
 • mord eller dråp och försök till mord och dråp
 • grovt folkrättsbrott
 • folkmord och försök till folkmord
 • terroristbrott och försök till terroristbrott

Spaningsuppgifter när det gäller dessa brott ska dock gallras ur polisens spårregister 70 år efter brottet, vilket i praktiken kommer att fungera som en informell preskriptionstid.
Tiden räknas från dagen då brottet begicks. Ett undantag från detta är sexualbrott mot barn då tiden räknas från det datum offret fyllt 18 år.

Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpade handlingen fullbordades enligt Högsta domstolens dom i NJA 1992 s 126.
Preskriptionstiden börjar löpa från den första handling som utgör ett fullbordat brott enligt NJA s 564.

Man har alltid rätten att göra en polisanmälan, och detta kan ingen neka dig att få göra.

Men i ditt aktuella fall angående förtalsbrott, och som har så lågt straffvärde, och samt att det räknas utifrån den datumen då brottet skall ha begåtts, så är det alltså redan preskriberat vid det här laget för att kunna leda till åtal.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-28

Kan Kronofogden mäta ut samt beslag ta ett arv som kommer in och finns på mitt bankkonto?

Hej

Jag har en fråga angående ett arv. Kan kronofogden gå in på konto och ta ett arv utan delgivning och utmätning?

Lina


Hej Lina

Ja, Kronofogden kan mäta ut tillgångar som finns på ditt konto, och ta dessa efter det att dem har fattat ett beslut om utmätning av dessa för dina skulder.

Du kommer att få ett vanligt brev i brevlådan om att Kronofogden har utmät samt beslagtagit tillgångar och som fanns på dit konto, och dessa har dem tagit för att betala av på dem skulder som är registrerade hos Kronofogden på dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-22

Vad krävs det för ett uttalande för att det skall klassas som en straffrättslig kräkning, och man skall kunna bli dömd för ärekränkning?

Hej.

Jag har köpt ett hus och fick nycklarna idag. Huset var ganska så ostädat. Jag påpekade detta och säljarna sa att jag köpte huset som det såg ut på visningen och dem menade att det var mycket renare nu än på visningen. Säljarna poängterade upprepade gånger att det inte stod i kontraktet att det skulle vara rent. Jag ringde fastighetsbyrån på ett väldigt tidigt stadium för att slå fast om det stod något om det i kontraktet och svaret blev ja för att använda onödig tid på diskussioner som inte var relevanta.

Då började diskussionen igen om att vi hade olika syn på vad rent var. Vi ringde då upp fastighetsbyrån igen och dem skickade oss en e-mejl med rekommendationer. Deras svar blev att det var bara rekommendationer. När vi då ringde fastighetsbyrån igen så sa dem att ja det är rekommendationer men om det skall bli rent bör man följa rekommendationerna för att leva upp till vad där står i kontraktet.

Hur som helst, då säljarna jobbar för samma koncern som mig tänkte jag mycket på hur jag formulerade mig så att jag inte gick till personangrepp. Jag höll mig så objektiv så möjligt och det var inte så svårt då det var lätt att poängtera alla bristerna av städningen.

Efter mycket diskussion var dem ok att dra av 1000 kr. i saker som vi skulle köpa av dem också valde fastighetsbyrån att betala (ca 3.200 kr) för att vi skulle få ett bolag till att göra en flyttstädning. Det var jag som fick till den här lösningen då säljarna inte accepterade att dela på kostnaden av flyttstädningen med Fastighetsbyrån (ett erbjudande som fastighetsbyrån hade föreslagit säljarna).

Några timmar senare fick jag ett telefonsamtal från säljarna om att dem inte var ok med hur det hela hade gått till. Jag antog att dem pratade om kostnaden för städningen men dem sa att det var dem ok med, det var snarare hur dem hade blivit behandlade och att jag borde ge frun en ursäkt. Jag blev väldigt förvånad men svarade att om dem upplevde att jag hade gjort något personangrepp så ber jag om ursäkt och att jag bara pekat ut saker som inte var ok enligt rekommendationen (det säljande paret var från Kina så all kommunikation var på Engelska). Därefter sa dem att dem hade pratat med en vän som var advokat och att jag ville höra ifrån deras vän. Då frågade jag om det gällde städningen för så måste jag ta bilder som bevis men nej det var för hur "jag behandlade människor". Igen jag blev otroligt förvånad.

Där var två målare närvarande under hela tiden och hörde nog en del/delar av diskussionerna.

Mina frågor:

Är där något i denna historian som gör att dem skulle kunna ta mig till rättegång för hur jag behandlar människor som dem formulerade det och som dem hotade med att göra?

Om dem inte väljer att inte göra något så sitter jag fortfarande och känner mig kränkt av deras tomma hot om att dem skulle ta mig till rättegång. Är det ok att komma med sådana (för mig ändå ganska allvarliga anklagelser)?

För mig är historian otroligt absurd, och jag är så klart ganska nedstämd över denna utvecklingen av husköpet som skulle bli ett nytt fantastiskt kapitel i våras liv.

Hoppas ni kan ge lite guidning.

MVH Stefan


Hej Stefan

Det är alltid tråkigt när sådant här uppstår i hettans diskussioner.

Men det verkar som det råder en kulturkrock mellan Kina och Sverige här, och om vad som anses vara renstädat i det här fallet eller inte.

Kränkningen består nog mest i en fråga om upprördhet som grundar sig mycket i en språk förväxling mellan parterna om vad som anses vara rent eller inte när man flyttstädar.

Båda parter kan gå till domstol stämma varandra för kränkning. Men frågan är om någon part kommer att ens vinna tvisten. Å frågan är också om det är och skulle vara ekonomiskt försvarbart för en part att lägga ut ungefär 20-30 000 kr på att reda ut detta i domstol.

Plus kravet för att man skall bli dömd för ärekränkning. Är att någon måste har uttalat något nedsättande avseende någons persons etniska tillhörighet eller sexuella läggning.

Att man säger att man tänker stämma någon i tingsrätten. Anses inte som ett hot i en juridisk mening, och därmed kan man inte bli åtalad och dömd för olaga hot. För att det skall anses om olaga hot skall det finnas inslag i hotet om att man får ett straff om man gör något. Å för att man upplyser någon om att man kanske skall blir instämd till tingsrätten utgör och anses inte som ett hot och ett straff.

Rådet vi har är att du nu dokumenterar hur det såg ut före och efter att städ firman varit där. Utifall att det skulle uppstå några frågor om detta mellan er parter vid ett senare tillfälle. 

Vidare kan du ta och anteckna målarvittnenas namn, så du har dem om det skulle mot förmodan uppstå någon tvist rörande vad som sagts mellan er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-18

Vad gäller när man sluter ett affärsköpe- leverans- samt avtal och kontrakt mellan två olika företag och affärspartners via fax?

Hej!

Min firma har slutit ett avtal (ofullständigt, tycker jag) per fax. Det gällde ett köp av 50 kartonger kopieringspapper.

Nu har vi råkat lite i tvist angående var och när som kartongerna med kopieringspapper ska avlämnas och vad det får kosta.

Undrar vad är det som gäller egentligen???

Snälla, hjälp

Mvh, Sven


Hej Sven

Ett avtal mellan två företag följer avtalslagen, och som innebär att det råder helt fri avtalsrätt mellan parterna.

Samt att ett avtal som är underskrivet och som har slutit via en faxkommunikation, är precis lika giltigt som vilket annat som helst avtal som man har slutit mellan två parter.

Eftersom vi nu inte har tillgång till en kopia på ditt fax och avtal avseende köpet och leverans av kopieringspappret till dig. Kan vi här bara svara generellt på vad som gäller.

Allt som står i faxet mellan er är det som är avtalat mellan parterna och inget annat.

Till exempel: Står det pris och när det skall betalas så är det avtalat mellan er. Men står det inget om när eller hur det skall levereras, så är detta alltså inte avtalat mellan er osv.

Så kort kan man säga. Att det är bara det som står ordagrant i avtalet mellan parterna som är avtalat och som gäller mellan er. Allt annat som någon part nu hävdar i efterhand, är alltså inte avtalat mellan parterna om det inte står uttryckligen i avtalet.

Allt som avtalas senare mellan parterna om till exempel leverans osv. ser man som ett tilläggs avtal till det första avtalet och huvudavtalet som har tecknats mellan parterna. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-16

Kan en förälder få komma hit till Sverige och få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare, och om jag är svensk medborgare?

Hej!

Jag och min bror (20 år gamla) är båda svenska och filippinska medborgare, och som har växte upp i Filippinerna. Vi har alltid varit svensk/filippinsk medborgare sedan vi var född eftersom min pappa var svensk (och är nu avliden) samt mamma är filippinsk.

Vi flyttade till Sverige och lämnade vår mor år 2012 för att försätta plugga. Vi kunde inte ta med henne eftersom hon inte har tillstånd för att åka till Sverige.

Nu har det varit 3 tuffa år sedan vi lämnade henne. Hon är den ända vi har kvar i familjen. Pappa dog ju när vi var små, och det var endast hon som tog hand om oss tills dagen vi flyttade. Alltså vi är helt beroende på varandra.

Tror ni att vår mamma har en möjlighet att få uppehållstillstånd här i Sverige? Eller vad finns det att göra för att få hit henne?

Mvh
Patrick


Hej Patrik

Ni och er mamma kan alltid lämna in en ansöka till Migrationsverket om uppehållstillstånd med anledning av och eftersom er mamma kan anses som anhörig invandrare till er.

Men för tillfället är det ju som ni säkert redan hört och vet, så pågår det en enormt stor flyktinginvandring kris till Sverige.

Å reglerna angående för vem och vilka som skall anses vara och omfattas av anhöriginvandring och få uppehållstillstånd på grund av detta. Håller på att diskuteras just nu och det kommer hela tiden nya beslut angående detta fortlöpande, och detta med anledning av den stora anstormningen av flyktingar som kommer just nu.

Därmed blir det nästan omöjligt för oss att säga vilka exakta regler det är som gäller för anhöriginvandringen. Detta efter det beror helt och hållet på vilka regler det är som gäller den dagen då er mamma ansöker om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare och då när ni får beslut av Migrationsverket.

Men en sak är säker, och det är att anhöriginvandringen kommer att stramas åt betydligt framöver och det kommer att blir mycket mer restriktiv, och därmed inte omfatta en så vid personkrets som den gäller för fram tills innan denna flyktingkrisen startade.

Så vår rekommendation är er mamma skall ansöka snarast möjligt och omgående för att omfattas av dem mer generösa reglerna som gäller.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-15

Kan jag köpa ett hus eller fastighet om jag skulder hos kronofogden, och kan dem utmäta huset och fastigheten för mina skulder hos Kronofogden?

Hej!

Jag undrar om man kan köpa ett hus om man har skulder. Huset kostar 50.000 kr. Men mina skulder är 10 gånger denna summan. Kan jag bli av med huset i framtiden i fall den räknas som tillgångar?

Tack på förhand för hjälpen.

Mvh Ina


Hej Ina

Svaret på din fråga är både Nej och Ja.

Grundregeln är att Kronofogden har inte rätt att mäta ut din fasta bostad för dina skulder.

Men om Kronofogden gör en tillgångsutredning av dig, och där kommer dem fram till att du har en fastighet och som äger och som är betald, och att Kronofogden gör den bedömningen av att denna fastighet inte är din fasta bostadsfastighet.

Så kan Kronofogden därmed ta denna fastigheten i beslag och sälja den på exekutiv auktion, och detta för att då få in pengar till och för att betala av på dina skulder, och som då finns registrerade hos Kronofogden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-14

Kan man på börja en renovering direkt när man har erlagt och betalat handpenningen på en bostadsrätt, villa eller fastighet som man har fått tillgång och tillträde till innan man har skrivit på och fullbordat köpeavtalet?

Hej

En liten undran. Om man köper ett hus och får tillgång 1 månad innan man tar över huset. Och jag t.ex. renoverar lite. Och säljaren sedan ångrar sig. Vad händer då?

Handpenning är betald, med vad säger ni?

Mvh Micke


Hej Micke

Ja, dem flesta fastighetsaffärer löper ju normalt hela vägen igenom, och fullbordas efter det att man har skrivit ett köpebrev och handpenningen har erlagts.

Risken du står om inte köpet skulle fullbordas och inte går igenom hela vägen till ett slutgiltigt köpeavtal mellan er.

Är att du inte för det första får betalt för det arbete och material som du lagt ned på dem ändringarna som du har gjort.

Plus tycker inte motparten om dem ändringarna som du har gjort på dennes fastighet. Så kan motparten även kräva dig på kostnadsersättning, och detta för att du har åsamkat och skadat dennes egendom, och detta genom dem ändringar du har åstadkommit genom din renovering på ett objekt som du inte äger till fullo.

Därför eftersom du känner dig lite tveksam på motparten. Så rekommenderar dig med att vänta en månad tills att du äger fastigheten själv till fullo och fram tills att hela fastighetsaffären är fullbordad och helt avslutad, och du vet med säkerhet att affären inte kan gå tillbaka.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-09

Hur skall man tolka ett fastighetsköpebrev när säljaren har avlidit innan köpet fullbordas och genomförts helt och hållet tillfullo?

Hej!

Vår mamma dog i september 2015 och nu vill jag köpa ut mina fyra syskon och jag har lämnat ett bud som de inte godtar. De vill ha mycket mer betalt, och det är mer än vad huset troligtvis är värt.
Jag får inget syskon-pris!

Redan 2001 ville mamma sälja huset till mig för taxeringsvärdet och vi skrev ett köpebrev då, och originalet har jag kvar, samt se bifogad kopia och bilaga.

Mina två systrar förbjöd då min mor att genomföra köpet, och då mamma inte ville ha bråk så blev det inget köp för mig.

Kan jag använda detta köpebrev, undertecknat av mamma och mig och bevittnat av fyra personer, för att få ned priset eller t.om. få huset till taxeringsvärdet 2001?

Vänliga hälsningar
Ina


Hej Ina

Efter det att vi har läst igenom din fråga här samt det bifogade köpebrevet mellan dig och din mamma angående fastigheten.

Så kan vi notera följande:

För det första så finns ingen sista tillträdesdag, och då köpet skall vara slutfört enligt detta köpebrev mellan parterna. De innebär att köpebrevet är giltigt fortfarande och bindande i detta avseende för båda parter.

Det andra är att köpebrevet har mer en utformningen av ett gåvobrev eller testamente mellan parterna än ett köpebrev avseende ett fastighetsköp.

Med utgångs punkt i det som du skriver själv och det vi har redovisat här ovan. Så gör vi bedömningen att det rör sig om ett gåvobrev mellan parterna.

Är det anses som ett gåvobrev mellan parterna så klassas det som förskott på arv. Därmed skall motsvarande ekonomiska angivna värde för fastigheten dras av från denna bröstarvingens arvsandel som ärver fastigheten.

Men som sagt så är det inget solklart fall. Om hur man skall tolka detta dokument, och om det går vidare till en rättegång om saken så är det tingsrätten som dömer, och inte vi avgör hur detta dokument skall tolkas, och därmed kan det bli en helt annan utgång än den vi redovisat här ovan.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-08

Kan man ansöka om uppehållstillstånd när och under tiden som man är avvisad och utvisad från Sverige?

Hej.

Jag har 10 års avvisning ifrån Sverige. Jag har utvisas till Algeriet som är mitt land, och jag har min fru som är svenska, och jag undrar om jag kunde be om att få komma till Sverige för att få leva med min fru nu i Sverige?

Eller måste jag vänta på att förbudet ska vara över, och om det är helt omöjligt för mig med tanke på att jag har 8 år kvar?

Tack Sam


Hej Sam

Du kan alltid ansöka om inresa till Sverige och uppehållstillstånd. Men eftersom du har blivit avvisad ifrån Sverige. Så är det högst sannolikt att dem inte kommer att bevilja inresa och uppehållstillstånd så länge som avvisningsbeslutet gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-07

Kan man vara delägare i ett svenskt aktiebolag utan ha uppehållstillstånd och arbetstillstånd, och kan man söka dessa tillstånd som delägare vid ett senare tillfälle?

Hej

Min svåger vill starta eget inom restaurangverksamhet i Sverige.
Han även kommer att vara kompanjon med mig.

På migrationsverkets hemsida står det att han måste h papper på företaget han ska ta över.

Självklart att vi ska ha det klart för oss hur vi ska driva verksamheten, affärsplan, budgetplanering mm.

Men han kan jo inte köpa ett företag eller starta om han inte har uppehållstillstånd.

Vår fråga är:
Kan vi starta ett aktiebolag i Sverige där han äger majoriteten av bolaget och då bolaget tagit över en rörelse som är vinstdrivande, därefter ansöker han om arbetstillstånd.

 1. Alltså kan han vara delägare utan att ha uppehållstillstånd?
 2. Och söka arbetstillstånd då vi har hittat en rörelse?

Med vänlig hälsning,
//Houman


Hej Houman

Svaret på dina frågor är följande:
 1. Ja, man kan vara delägare i svenskt aktiebolag utan att ha och fått ett uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.
 2. Ja, som anställd eller som delägare i aktiebolaget kan han söka uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-04

Hur skyddar jag mig emot att min tidigare sambo säljer vår gemensamma bostadsrätts insatslägenhet utan min vetskap och bakom ryggen på mig?

Hej igen!

Min före detta sambo står på lånet på lägenheten men vi köpte den tillsammans, och jag har betalat mer parten för den.

Om jag nu efter att vi gjort slut flyttar ut. Finns det någon chans att innan vi gjort en bodelning att han säljer den i ''smyg'' och detta för att ta alla pengar. Vad gör man för att skydda sig mot detta?

Mvh
Pia


Hej Pia

Står ni båda två skrivna som ägare till insatslägenheten i bostadsrättsföreningens register. Så måste ni båda två skriva handlingarna vid en försäljningen och överlåtelsen av den gemensamma insatslägenheten när ni säljer denna.

Står inte du inte inskriven i bostadsrättsföreningens register som delägare till lägenheten, så bör du omgående därför se till så att bostadsrättsföreningen ändrar detta i sitt register. Så att du också blir inskriven i bostadsrättsföreningen register, och då som delägare till er gemensamma insatslägenhet. 

Skulle din sambo mot förmodan ändå därefter att försöka eller lyckas med att sälja er gemensamma insatslägenhet. Så gör sig din sambo därmed sig skyld till bedrägeri alternativt stöld, och detta kan du göra en polisanmälan om mot din tidigare sambo.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-25

Är ett sms avtal och kontrakt överenskommelse lika giltig som ett skriftligt avtal och dokument på papper enligt sambolagen?

Hej!

Jag läste att ni kan besvara en juridisk fråga kostnadsfritt, vilket är kanon!

Jag har en fråga angående en tvist jag och min före detta sambo har just nu.

Vi har haft en del olika meningar gällande bodelning med våra egna och gemensamma saker. Jag har i vår senaste överenskommelse sagt vilka saker jag vill ha, som i princip täcker över enbart mina egna, och ett fåtal av våra gemensamma. Dessa saker är enbart materiella ting och inga fastigheter eller bostadsrätter.

I vår senaste sms konversation skriver jag tydligt vilka saker det är jag vill ha, vilket hon bekräftar vid ett flertal tillfällen att jag kan få. I tidigare konversationer har detta ändrats betydligt. Men stämmer det att det är vår senaste överenskommelse, som vi båda bekräftat per sms gäller? Alltså även i domstol om så skulle vara? Det finns även ett muntligt vittne som tagit del av vår senaste överenskommelse. Är det fortfarande "hälften var" som gäller om en part ångrar sig? Eller är de det vi har skriftligt per sms och även bekräftat per sms som gäller? Inget annat skriftligt avtal finns.

Jag vore väldigt tacksam för svar.

Vänliga hälsningar,
Tomas


Hej Tomas

Tack för din utförliga beskrivning av ditt mycket intressanta ärende.

Som du beskriver det så har ni delat på sakerna enligt sambolagen mening rätt, och då med en övervägande fördel av dem gemensamma saker ska gå till din före detta sambo.

Hur man skall tolka avtal via sms är en mycket bra och intressant fråga som du ställer här.

Men kan inte jämställa ett avtal via sms med ett skriftligt dokument som är utskrivet samt på skrivit av båda parter och bevittnat.

Utan man får snarare tolka det som ett muntligt avtal mellan er. Problemet med muntliga avtal är ofta att dem inte går att bevisa och råder meningsskiljaktigheter om vad de muntliga avtalet avser och omfattar.

Men lagen säger att ingångna muntliga avtal är och skall vara lika gällande som dem avtal som ingåtts skriftligen.

Där om man tolka ert sms avtal som ett muntligt avtal och där båda parter har bekräftat innehållet i avtalet och överenskommelsen. Så är detta lika giltigt som vilket muntligt avtal som helst.

Fördelen med sms avtalet mellan er är att det går att bevisa i domstol vad ni har kommit överens om i avtalet mellan er.

Plus finns det vittne som kan bekräfta sms avtalet mellan er så kan men se dem som att dem har bevittnat ett skriftligt avtal mellan er.

Så vår bedömning är att om de skulle bli en domstolstvist om er uppgörelse och ert avtal. Om hur ni skall dela er gemensamma saker ifrån ert tidigare samboförhållande. Så bör domstolen resonera som vi har gjort här, och därmed bedömer vi det som du borde har goda möjligheter att hävda att det är sms avtalet som verkligen gäller mellan er, och därför skall sakerna mellan er delas enligt sms avtalets överensstämmelse mellan er.

Men vi vill påpeka att det är inte vi som dömer utan det är domstolen gör detta, och dem kan gör och komma fram till en annan tolkning om det framkommer andra uppgifter vid en domstolsförrättning.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-20

Hur begär man och får man skadeståndsersättning för intrång och uppkomna skador av Trafikverket?

Hej

Trafikverket har med underleverantörer i ca fem månader färdigställt en allé. Allén gränsa till min tomt och fastighet.

Hursomhelst har arbetarna parkerat sina bilar på min tomt. En aning förundrad har jag varit då ingen av dessa arbetare inklusive chefer har frågat om det varit ok. Jag brydde mig inte nämnvärt då.

Vägen upp till mig vilket delvis är ett servitut grusades. Vilket jag tyckte var underbart då jag har underhållit den vägen.

Nu har november kommit med regn och rusk. Bilar samt en grävmaskin har varit parkerade på min tomt.

Jag pratade med en av de som arbetade med allén om att det var ok att nyttja min tomt till parkering av bilar, grävskopor och att lägga upp alla nya träd som skulle planteras i den nya allén. Tillade dock att alla hjulspår osv. skulle utplånas. Mannen svarade att: - självklart vi tar hit ett lass jord och planar ut gräsmattan så att det blir fint igen. Tilläggas kan att mannen i fråga sa att hans chef sa att det var ok att köra upp på min tomt....

Det verkar som i dagsläget att arbetarna är klara med allé projektet och har lämnat stället och min tomt.

Jag är mäkta irriterad över att de inte frågat om lov, samt att jag nu har många hjulspår på gräsmattan efter deras bilar och traktorer. Dessutom har servituts vägen som jag underhåller fått många djupa leriga spår efter traktorn.

Hur går jag vidare?
Ulla


Hej Ulla

Till att börja med kan du skriva ett brev med dina krav på ersättning samt vad du eventuellt önskar få åtgärdat av dem aktuella hjulspåren också vidare. Detta brevet skickar du till Trafikverket, och när dem har tagit ställning till dina krav. Så får du se om dem tillmötes går dina krav eller inte.

Tillmötes går inte Trafikverket dina krav, så får du gå vidare och begära en överprövning i en högre instans för att få igenom dina krav som du har gentemot Trafikverket.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-19

Hur skall man dela på pengarna från gemensam bostad när man säljer den om varit sambo enligt sambolagen?

Hejsan

Jag och min sambo köpte lägenhet tillsammans, där jag till och med betalade dubbelt så mycket mer för insatsen.

Nu när vi ska dela på oss så säger han att jag inte har rätt till lika mycket som honom p.g.a. att han står på lånet för lägenheten.

Vad gör man då?

Mvh Ano


Hej Ano

Vi förutsätter att ni inte har skrivit något samboavtal emellan er, och under dessa förutsättningar avger vi vårat svar till dig här.

Eftersom ni har köpt och bott gemensamt i insatslägenheten. Så får man anse utifrån sambolagen att det är gemensamma egendom, och därmed skall den delas lika mellan er när man avyttrar och säljer lägenheten.

Detta innebär att när ni säljer lägenheten så tittar man på hur mycket var och en av er har betalat på lägenheten när ni köpte den. Vid en försäljning så får vardera part tillbaka den summan som man har gått in med när man köpte lägenheten.

Blir det sedan en vinst eller förlust när man säljer lägenheten, så delar man denna lika mellan er. 

Vem som har tagit och som står på lånet för insatslägenheten. Avgör inte för hur det skall delas mellan er enligt sambolagen vid en försäljning av er gemensamt inköpa bostadslägenhet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-18

Kan man blir ekonomiskt ansvarig och ersättningsskyldig för en begravning som man har beställt till ett dödsfall och för ett dödsbos räkning?

Hej.

Min mamma gick bort för ett par månader sen, och det finns inga ekonomiska tillgångar i dödsboet. Jag har varit i kontakt med socialkontoret i den kommun som är ansvarig. Dock så täcker inte det ekonomiska bistånd de ger kostnaden för begravningen etc.

Min fråga är då om jag, p.g.a. att det är jag som kontaktat begravningsbyrån och ordnat med allting, blir ansvarig att betala resterande belopp?

Jag har försökt söka efter svar på denna fråga, och det verkar väldigt otydligt, det är därför som jag mejlar er.

Är det inte så att om inte tillgångarna i dödsboet inte räcker till så kan dödsboet försättas i konkurs, också att begravningsbyrån ändå får betalt, eller blir det jag som ska betala, vad säger lagen?

Läste även detta, som verkar vara ett snarlikt fall: https://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH010043.htm

Men har svårt att tolka detta, så åter igen, vad är det som gäller?

Tacksam för svar

Mvh Eva


Hej Eva

Om det inte finns tillräckligt med ekonomiska tillgångar i ett dödsbo, och inte kommunens ekonomiska bidrag går in och täcker upp den uppkomna bristen på tillgångar, så försätts dödsboet i konkurs.

Men bara för att dödsboet går i konkurs, så kommer detta inte innebära att begravningsbyrån får betalt för sin kostnader och sin faktura.

I Sverige kan man inte ärva skulder i ett dödsbo, och så som man råkar ut för att man många gånger göra i andra länder och då typ Spanien osv.

Nu över till frågan om du kan bli betalningsskyldig för begravningen eftersom det är du som har beställt den.

I rättsfallet som du refererar och länkar till här ovan, så utgår man underförstått i att du har en fullmakt som bröstarvinge att företräda dödsboet, och därmed rätten att beställa en begravning för dödsboets räkning och i dess namn.

En bra liknelse är att om du har en fullmakt att ta ut pengar, och detta för att betala en fullmaktsgivares räkningar. Å du sedan tar ut och betala dina egna räkningar med fullmaktsgivarens pengar. Så blir du per automatik skyldig att betala tillbaka till fullmaktsgivaren, och detta eftersom du då har missbrukat samt överträtt dina befogenheter för vad fullmakten omfattar.

Men betalar du bara fullmaktsgivarens räkningar, och inte tar ut något ut över detta för egen räkning och vinning. Så har du inte överskridit dina befogenheter om vad fullmakten avser samt omfattar, och därmed blir och kan du inte bli ersättningsskyldig till fullmaktsgivaren.

Det som avgör om du bli betalningsskyldig eller inte är följande omständigheter alltså:

Är det en billig, normal eller dyr begravning jämförbart med genomsnittspriset? Har du beställt en billig eller normalpris begravning så slipper du betala. 

Var du i god tro om att dödsboet skulle ha tillgångar och kunna betala begravningskostnaden när du beställde begravningen, så slipper du betala. Hade du däremot vetskap om att dödsboet inte skulle kunna betala för begravningskostnaderna när du beställde den, så kommer du får betala begravningsbyrån för begravningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-17

Hur kan och skall jag ta ut min ekonomiska upphovsrätts royalty på en produktidé som jag väljer att överlåter till ett annat bolag och företag?

Hej

Jag är anställd på ett kommunalt fastighetsbolag och har gett en entreprenör en större produktidé som han har verkställt och nu producerar. Och fler produkter är på gång.

Vi båda är överens om någon typ av delad förtjänst. Då detta kommer att bli ganska aktuellt och stort framöver.

Har pratat om royalty (om jag startar en enskild firma och fakturerar för konsultuppdrag) eller sitta med i styrelse då han kommer att starta aktiebolag.

Hur gå till väga och vad är enklast för mej som är anställd?

Och vad är rimligt i royalty eller procent på förtjänst?


Hej

Vad som är en rimlig ersättning är omöjligt för oss att svara här. Eftersom vi inte vet vilken typ av produktidé det är, och vilka marginaler den har, samt vilka förtjänst och vinst möjligheter som produktidén har och kan generera för både säljare och köpare av produkten osv.

Men det råder avtalsfrihet på området, så kan du göra vilket som helst av dem två olika förslagen som du föreslår här ovan.

Skall du bara erbjuda din produktidé exklusivt till den nu aktuelle entreprenören, och fortsätta vara anställd på fastighetsbolaget. Så blir det enklast och minst administration om du får ett antal aktier i entreprenörens bolag, och att du får sitta med i styrelsen så du få inflyttande och insyn i bolaget. Därmed kan du kontrollera att du får den överenskomna royalty ersättningen utbetald i from av antingen aktieutdelning eller som lön från bolaget.

Tänker du däremot sälja flera produktidés upphovsrätter till flera olika bolag. Så blir de enklare om du startar och skaffar ditt egna bolag, och därmed säljer upphovsrätter där ifrån och tar in din royalty ersättningen i ditt eget bolag. 


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-16

Har tandvården och min tandläkare rätt att ta betalt och debitera mig för uteblivna tandvårdsbesök?

Hej!

Det är så att jag fått hem en faktura från tandvården där jag debiteras från uteblivet besök.

Jag har inte bokat någon tid hos tandvården utan dem har liksom bara beställt en tid åt mig och skickat det via posten. Jag har inte heller fått någon påminnelse för tiden genom vare sig telefon eller sms.

Det är inte första gången detta händer mig och tidigare har man sett över detta misstag och betalat fakturan åt mig.

Men när jag pratade med dem på tandvården nu så säger dem att det har inträtt ett nytt regelverk som gör att dem inte kan göra detta som förut. Varför har jag inte kunnat ta del utav detta nya regelverk undrar jag då? Jag blir även ombedd att kontakta det faktureringsbolag som skickat fakturan. Vad har dem att göra med detta frågar jag förvånat? Jag kontaktar faktureringsbolaget och även dem ställer sig samma fråga. Det känns bara som att dem skickar vidare bollen till någon annan.

Min fråga till er är nu, vad är min rätt i detta? Kan man juridiskt sätt skicka ut brev och sen kräva betalt för uteblivet besök när man inte ens bokat någon tid?

Jag förstår att ni har fullt upp och kanske inte orkar svara för att det gäller endast 200 kr vilket inte är mycket.

Men jag känner mig bara orättvist behandlad och kränkt på något sätt.. Men det spelar ingen roll, är det de som gäller får man ju svälja det. Vill bara veta om det är legitimt.

Med Vänlig Hälsning, Amir.


Hej Amir

Grundregeln är att företag inte kan ta betalt för varor som dem skickat ut, eller tjänster som dem erbjuder utan att kunden har godkänt beställningen av dem.

Så har du inte beställt någon årlig tandvårdsundersökning. Så har dem ingen juridiskt rätt att kräva någon ersättning för ett besök som du inte har beställt, och som dem nu anser att du uteblivit ifrån. Är det på detta visset så är det bara att skriva på fakturan att du ”bestrider denna faktura i sin helhet” och så skicka du tillbaka fakturan till dem som sänt ut den till dig.

Men dem flesta tandvårdsföretag tecknar ett avtal med sina kunder. Om att dem ska kalla kunden automatiskt till en årlig tandvårdskontroll. Har du tecknat ett sådant avtal och abonnemang mellan er, så har dem härmed rätt enligt lagen att ta betalt för dem uteblivna besöken. Och detta efter som dem då har en beställning av dig på att dem ska kalla dig automatiskt till denna årliga tandvårdsundersökning.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-13

Vad gäller och hur ansöker man om uppehållstillstånd och arbetstillstånd med eget företag och som egenföretagare?

Hej.

Min man haft arbetstillstånd 2 år nu och det går ut. Vi skickade därför alla dokument till Migrationsverket att förlänga.

När vi flyttat hit till Sverige så jobbade min man på en företag som borrare. Men efter ett år gick företag i konkurs, och min man öppnade då eget företag och har inte bytet bransch. Han jobbar fortfarande som borrare.

Ska de bli problemet att förlänga arbetstillståndet?

Mvh Oksana


Hej Oksana

Det är inte samma uppehållstillstånd och arbetstillstånd man söker för att jobba som anställd och om man skall söka för att jobba som egenföretagare. Å av din korta förklaring här så är de omöjligt för oss att göra en bedömning av om hur migrationsverket kommer att beslut i ärendet.

Men när det gäller uppehålls- och arbetstillstånd för att jobba som egenföretagare så är det detta som gäller.

Om du ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Som egen företagare får du inte ta anställning någon annanstans.

Krav för uppehållstillstånd som egen företagare
För att få tillstånd ska:
 • du ha ett giltigt pass
 • du visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
 • du visa att du har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
 • du styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget
 • företagets tjänster eller varor produceras och/eller säljas i Sverige
 • du visa att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din eventuella familj under de 2 första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn)
 • du visa ett trovärdigt underlag till din budget
 • du visa att du har skapat kundkontakter och/eller ett nätverk i Sverige
 • du visa att ditt företag efter prövotiden, på 2 år, har en ekonomi i balans och kan försörja dig och din eventuella familj (försörjningen beräknas efter riksnormen för försörjningsstöd plus bostadskostnad).
Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av dina företagsplaner.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-12

Hur gör man en bodelning samt hur registrerar man denna eller ett äktenskapsförord, samt hur delar man på den gemensam bostad?

Hej!

Se våra svar i kursivstil tillsammans med dina frågor här.

Kan man vid en bodelning tillsammans bestämma vem som ska ha hur mycket och sedan bara skriva på det och hos en bodelare, eller hur går man till väga?

Det finns färdiga standard bodelnings och äktenskapsförord att köpa här och som man fylleri, och var på man sedan lämnar in till tingsrätten och som då registrerar dem.

Vad är det enklaste sättet om den ene ska betala ut den andre och en skall bo kvar i en bostadsrätt?

Det ända man behöver göra är att skriva ett avtal om att den ena partnern köper ut den andra, samt se till så att bostadsrättsföreningen ändrar ägare rättsförhållandena i föreningens register på vem som äger lägenheten.

Om en lägenhets värde vuxit en del och man inte har pengar att betala ut den andre partnern hur gör man då?

Då finns de ingen annan ut väg än att man får sälja insatslägenheten, och dela lika på den eventuella vinsten eller förlusten som det blir vid försäljningen av den gemensamma bostadsrätten.

Med vänlig hälsning

Maria

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-11

Gäller återvinningsregeln vid en konkurs vid en affärsöverlåtelse av ett företag och en fastighet?

Hej,

Jag undrar följande: Om jag säljer inkråmet samt goodwill i mitt företag till ett annat företag, samt även fastigheten där verksamheten bedrivs, men som jag äger privat. Vad händer om företaget som köper går i konkurs? Kan det bli återvinning då eller gäller det inte vid affärsöverlåtelser?

Med Siw


Hej Siw

Vid en konkurs kan de alltid bli tal om återvinning om egendom har avyttras från verksamheten när den varit på ekonomiskt obestånd då avyttringen skedde.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-10

Blir min egen insatslägenhet gemensam egendom när vi gifter oss?

Hej! Jag heter Nadia,och vill gärna har råd om :

Jag tänkte gifta mig med en kille från ett EU land, dock jag skall flyttar till där han bor. Men jag har en insatslägenhet här, och jag vill inte förlora min lägenhet här.

Vad kan jag göra med min lägenhet för att skydda den ifrån honom? Dock vill jag "INTE "skriva äktenskapsförord, så finns annat möjlighet att skyddar mig?

Vad han har rätt till om vi skall gifta oss här. Men jag skall flyttar och bor med honom i det landet han bor?

Tack för hand och ser framemot svar på mina frågor

Mvh hälsningar Nadia


Hej Nadia

När ni gifter er så blir all egendom som ni hade var för sig innan ni gifte er, er gemensamma egendom efter giftermålet och som ni då äger tillsammans.

Det finns ingen annan juridisk lösning angående din lägenhet mer än äktenskapsförord och för att du skall behålla den som din enskilda egendom när ni gifter.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-11-06

Vad kan och gör jag om jag inte får mitt arbetstillstånd förlängt på grund av för låg lön och arbetsinkomst?

Hej

Tack så mycket för din gratis hjälp.

Jag har arbetstillstånd på grund av min jobb som personlig assistent. Min vanligt lön är 15000 varje månad på grund av timmar som jag jobbar. jag har jobbat utan problem för 22 månader och även en månad fick 20000 SEK som lön. men det problemet uppstår när den sjuk person som jag jobbar för honom gick till sjukhus för två veckor så jag förlorade min tider och min lön blir då 10000 SEK för Oktober månaden. Eftersom när sjuk person är i sjukhus jobbar vi inte längre.

Jag vet att man måste tjäna minst 13000 SEK varje månad men finns det något undantag? till exempel det som hände för mig? min årsinkomst är nästan 180000 SEK som är mer än 156000 SEK (12*130000).

Nu ska jag ansöka för att förlänga min arbetstillstånd. Tror du att det ska bli problem? om ja, Vad är den bästa som kan jag göra på så sättet?

Mvh
Maryam


Hej Maryam

Vi rekommenderar dig att du söker förlängning av ditt arbetstillstånd vanligt ordning, och som är det normalt brukliga att göra, och detta utan några extra tillägg.

Får du därefter inte ditt arbetstillstånd förlängt och beviljat. Så är detta ett myndighetsbeslut som du kan klaga på och få omprövat i högre instans.

Då kan du skriva in och begära en omprövning av myndighetsbeslutet, och då kan du förklara samt motivera till varför du inte har uppfyllt minimum lönekravet varje månad, samt att du kan ange att du har en total årsinkomst som klart överstiger minimum lönekravet för att få ditt arbetstillstånd förlängt också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-10-30

Får man avslag på sin ansökan arbetstillstånd när man är utvisad och har fått ett åter- och inreseförbud?

Hej

Jag är flykting och jag har fått återreseförbud för ett år, och sen lämnade jag Sverige och ansökte om ett nytt arbetsvisum på svenska ambassaden utanför Sverige.

Är detta en effekt på den svenska Migrationsverkets beslut, bland annat att arbetet är mycket viktigt för mig och min arbetsgivaren, jag arbetade med honom i ett år innan jag blev utvisad.

Migrationsverket vägrade att ge mig uppehållstillstånd på grund av sommarlovet.

Mvh, Boroje


Hej Boroje 

För att få ett nytt eller för att få förlängt ett arbetstillstånds, så krävs det att du inte har några avbrott uppehåll i din tidigare anställning och arbetsperiod.

Samt du måste minst tjäna 13 000 kr/månad brutto före skatt.

Plus att eftersom du har fått in- och ett återreseförbud, så kan du inte bli beviljad och få ett nytt arbetstillstånd under denna aktuella tidsperioden, och så länge som ditt åter- och inreseförbud gäller.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-10-29

Vad och vilka renoveringskostnader får och kan man göra skatteavdrag för vid en försäljningen av en privatbostad och småhusfastighet?

Hej!

Vi har forsögt at få klart svar fra Skatteverket om hvilket arbejde der kan trækkes fra et eventuelt fortjeneste ved salg af vores hus. Men det er ikke lykkedes os og derfor henvender vi os hos jer, med håb om at få svar fra jer.

Sagen er at vi köbte et hus i 2010 som egentlig var klar til nedrivning, men vi valgte at renovere det på grund af husets historie. Alt indvendigt og udvendigt blev skiftet. Huset er som nyt i dag.

Vil det "nye" hus være omfattet af 5 års reglen eller vil vi til enhver tid kunne trække regningerne fra, når huset skal sælges?

Er der eventuelt fortilfälde af sager, hvor husegere har renoveret alt og hvis der er det, hvordan er sagen endt i forhold til en afgørelse om skat af fortjenesten.

På forhånd tak!

Venlige hilsner
Tina


Hej Tina

Din fråga är mycket svår att svara på när vi inte har sett bilder på huset före och efter renoveringen. Plus att då reglerna om avdrag vid försäljning för renoveringar av sin bostad är ganska nya så finns det inga predikat och avgjorda domar som säger var dem olika bedömningarna och gränserna går.

Men här är en video gjord av skatteverket som förmodligen kan ge dig en ganska bra information om vad som gäller för avdragsrätten vid försäljning av småhus och din privatbostad och hur man beräknar den.


Med hjälp av dessa frågor kan du ta reda på om du har rätt att göra avdrag.
 • Vad har du gjort?
  Ny-, till- och ombyggnad, byte till bättre material, nytillskott eller reparation och underhåll – vissa förbättringar ger avdrag med hela utgiften och andra med en del av utgiften.
 • När gjorde du förbättringen?
  Årtalet som förbättringen gjordes avgör om du får avdrag eller inte.
 • Uppfyller du grundreglerna?
  För att du ska få göra avdrag finns vissa grundregler.


Förbättringar som du har gjort.
Skatteverket delar in utgifter för förbättringar i två kategorier– grundförbättringar eller reparationer och underhåll – med olika regler. Du kan se fler exempel på vad som räknas till vilken kategori på respektive sidor.

Grundförbättringar
Det är till exempel ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. Avdrag får göras för hela utgiften. Byter du till bättre material får du dra av en del av utgiften.

Reparation eller underhåll
Det är till exempel att byta handfat eller att måla om väggar. Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat utgiften med en uppskattad summa för slitage.

Årtal och perioder
Period för reparationer och underhåll
Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren.
5 års regeln innebär att följande gäller om du har sålt bostaden:
 • 2014 – du ska ha haft utgifterna under åren 2009 till och med 2014
 • 2015 – du ska ha haft utgifterna under åren 2010 till och med 2015.

Grundregler
Dessa regler måste alltid vara uppfyllda för att du ska ha rätt att dra av utgiften.
 • De sammanlagda utgifterna ska vara minst 5 000 kronor under ett kalenderår.
 • Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det innebär att du inte kan få avdrag om bostaden var nybyggd vid köpet.
 • Det ska vara faktiska utgifter som du har haft under den tid som du har ägt bostaden.
Har du ärvt bostaden eller fått den genom testamente, gåva eller bodelning får du även göra avdrag för tidigare ägares utgifter. Det gäller både småhus och bostadsrätt.

Utgifter som inte får dras av
 • Värdet av ditt eget arbete
 • Utgifter som täcks av försäkringsersättning. Se exempel nedan.
 • Del av utgiften som motsvaras av skattereduktion för rotarbete.
  Avdrag vid försäljning under Rot & rutarbete
 • Utgifter som du har haft före 1952 för småhus eller ägarlägenhet

Spara kvitton och fakturor
Skatteverket kan begära att du visar hur du har räknat fram utgifterna för förbättringar. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton och fakturor även efter att du har lämnat in din deklaration. De är bevis för att du ska få göra dina avdrag. Saknar du kvitton eller fakturor måste du kunna bevisa omfattning av och tidpunkt för dina förbättringsarbeten med andra dokument. Det kan till exempel vara ritningar, betalning, lån, intyg, prisstatistik och bygglov och fastighetsdeklaration för fastighet samt fotografier med mera.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-10-28

Har man rätt till hyresavdrag och hyresreducering vi en renovering samt stambyte av ledningar i en hyreslägenhet?

Hej!

Jag heter Anita och den 25 september köpte jag och min sambo en lägenhet. Vi visste från början att de kommer att göra stambyte i hela byggnaden men inte riktigt att det kommer att se ut som det gör.

Idag börjar de hos oss och det kommer att ta ungefär 5veckor. Under tiden har man ingen avlopp, ingen vatten och ingen toalett hemma. Kranar med vatten finns i trappgången och två toaletter med dusch finns utanför, typ 10-20 meter. De finns i små baracker och nycklar hänger på trapp uppgången.

Trots förändrade bostadsförhållanden och standard ska vi betala samma hyra under det perioden. Jag undrar om detta är lagligt?

Jag blir lätt förkyld och sjuk så att gå ut med blött hår och i allmänhet efter duschen är inte bra, speciellt inte nu när det börjar blir minus grader. Jag tycker att det är nästa omöjligt att bo här under tiden de byter stammar. Hade man inte behövt att betala hyran så kunde man kanske hitta någon vän man kan bo hos eller nåt i de 5 veckor. Vad tycker ni att vi ska göra.

Med vänlig hälsning, Anita.


Hej Anita

Hyreslagen säger: Att kan man inte nyttja sin lägenhet så har man rätt till hyresavdrag på hyran, och detta motsvarande de som bristen och felet avser.

I det aktuella fallet när man brukar byta stammarna i ett hyreshus. Så brukar hyresgästerna få bo gratis under hela den tiden som dem inte har vatten avlopp i sin lägenhet. De vill säga 5 veckor i ert fall då.

Tittar man på avgjorda domar och predikat så brukar hyresnämnderna och tingsrätterna komma fram till ett pris avdrag på hyran med 40 % under den perioden som man inte har tillgång till vatten och avlopp i lägenheten.

Vårt råd är att du vänder dig till hyresvärden och begär avdrag och reducerad hyra under den tiden som du är utan vatten och avlopp i lägenheten. 

Går inte hyresvärden med på någon reducering och avdrag på hyran, så kan du vända dig tillhyresnämnden och får saken prövad där.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.