2013-02-27

Oskar Anderssons referens på frågan: Måste man betala för kortköp när kortet har stulits?

Hej Juristen

Tusen tack för snabb service och bra svar!

Med vänliga hälsningar

Oskar Andersson

Oskar Anderssons referens på frågan: Måste man betala för kortköp när kortet har stulits? 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-02-24

Måste man betala för kortköp när kortet har stulits?

Måste jag betala för kortköp som har gjorts efter det att mitt kort har stulits?

Inte om man följt avtalet med den som utfärdat kortet, det vill säga banken eller kontokortsföretaget. I avtalet finns normalt regler om vem som får stå för förlusten om tjuven lyckas använda kortet. Sådana regler får inte utformas hur som helst, de får aldrig strida mot konsumentkreditlagen. Inget hindrar att banken/kortföretaget har en snällare policy, men reglerna i avtalet kan aldrig vara strängare mot kortinnehavaren än de i konsumentkreditlagen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-02-17

Får man ta tillbaka något som har blivit stulit av en tjuv?

Får jag ta tillbaka min stulna cykel ifrån tjuven?

Om det sker när man ertappar tjuven på bar gärning: ja. Om man känner igen sin cykel på gatan vid ett senare tillfälle: nej. Det första är en typ av nödvärn som beskrivs i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen med formuleringen: "Rätt till nödvärn föreligger mot ... den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning". Man får inte använda mer våld än nöden kräver, och det krävs att man tar tillbaka sitt stulna gods i samband med stölden och inte senare.

Den som själv tar tillbaka stulet gods som han/hon påträffar vid ett senare tillfälle har gjort sig skyldig tillsjälvtäkt. Brottsbalkens 8:e kapitel, 9:e paragrafen: "Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-02-12

Våra referenser

I kommentars fältet här nedan hittar du våra referenser från våra tidigare kunder som har anlitat oss.

Plus du får mer än gärna själv skriva in din egen referens om oss här, och om vad du tyckte om våran juridiska rådgivning och servicen samt hjälpen vi givit till dig här.

2013-02-10

Garanti och garantivillkor VS Reklamation och reklamationsrätt på produkter

Tja

Jag köpte en mobiltelefon för 20 månader sen och nu har den gått sönder. Hur länge gäller garantin enligt lagen?

Jonathan


Hej

Här måste man skilja på vad som är garanti respektive reklamation.

Garanti är någon som tillverkaren och säljaren utlovar till sina kunder när man köper en produkt. Det är alltså inte någon juridiskt lag som styr vilka garantier och garantivillkor som dem måste lova och ge. Därför kan garantin vara olika lång samt variera i omfattning utifrån vad dem olika försäljare och tillverkare utlovar och utfäster osv.
Så vill du veta hur lång garantitid och i vilken omfattning din garanti gäller på din mobiltelefonen, så måste du därför läsa på tillverkarens bifogade garantisedel eller besök dem på deras hemsida för att få reda på detta.

Reklamation är däremot juridiskt lagstiftad, och skall vara minst på 3 år på alla produkter som säljs inom EU enligt juridiken. Dock är typ vissa delar så som batterier på mobiltelefon undantagit osv. i lagstiftningen om reklamationsrätt. Men kan läsa mer om detta och hur du går tillväga för att reklamera en produkt på konsumentverkets hemsida här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-02-03

Fastighetsägaren ansvarar för skadan på bilen

Hej

Nu sist när det stormade så blåste det ned en takpanna ifrån taket på hyreshuset och träffade min bil. Det blev en jätte stor skada på min bilen .

Vem skall betala för detta och hur fungera det?

Hälsningar

Malin


Hej Malin

Det är fastighetsägaren som juridiskt sett skadeståndsskyldig och skall ersätta skadorna på din bil. Detta eftersom det är fastighetsägarens som ansvarig för att takpanna inte har varit fastmonterad ordentligt på hans tak, och därmed har fastighetsägaren det juridiskt ansvarig att ersätta dig fullt ut för dem uppkomna skadorna.

Tänk bara på att du dokumentera både skadorna på bilen osv. och ta gärna även bilder på takpannan och taket mm. så att du kan verkligen bevisa vems takpanna det är, och därmed vem som är juridiskt ansvarig för den uppkomna skadan på din bil.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.