2013-02-10

Garanti och garantivillkor VS Reklamation och reklamationsrätt på produkter

Tja

Jag köpte en mobiltelefon för 20 månader sen och nu har den gått sönder. Hur länge gäller garantin enligt lagen?

Jonathan


Hej

Här måste man skilja på vad som är garanti respektive reklamation.

Garanti är någon som tillverkaren och säljaren utlovar till sina kunder när man köper en produkt. Det är alltså inte någon juridiskt lag som styr vilka garantier och garantivillkor som dem måste lova och ge. Därför kan garantin vara olika lång samt variera i omfattning utifrån vad dem olika försäljare och tillverkare utlovar och utfäster osv.
Så vill du veta hur lång garantitid och i vilken omfattning din garanti gäller på din mobiltelefonen, så måste du därför läsa på tillverkarens bifogade garantisedel eller besök dem på deras hemsida för att få reda på detta.

Reklamation är däremot juridiskt lagstiftad, och skall vara minst på 3 år på alla produkter som säljs inom EU enligt juridiken. Dock är typ vissa delar så som batterier på mobiltelefon undantagit osv. i lagstiftningen om reklamationsrätt. Men kan läsa mer om detta och hur du går tillväga för att reklamera en produkt på konsumentverkets hemsida här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar