2014-08-31

Ny lag 1 juli 2014: Penningtvätt blir nu en helt egen ny lag penningtvättsbrott och får utvidgade åtgärdsmöjligheter

Penningtvätt får egen lag och ny brottsrubricering – penningtvättsbrott. Innebär att det blir brottsligt att omvandla pengar från brott till vita tillgångar. Även s.k. självtvätt, alltså att tvätta pengar från egen brottslig verksamhet, blir olagligt. Bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Den nya lagen ger förbättrade möjligheter att straffa den som tvättar pengar och det gäller även för den som i näringsverksamhet medverkar till penningtvättsåtgärder. Även förberedelse till penningtvätt och försök till penningtvätt blir olagligt. Dessutom införs en möjlighet att ta egendom i beslag, något som kallas penningbeslag. Brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse. (Prop. 2013/14:121)
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-08-24

Lånevillkor och låneregler vid arv och överlåtelse av bostadsfastighet

Hej

Jag vill ta över mina föräldrars hus och skulle vilja veta vad som skulle vara mest förmånligt för både mig och dem. Kan man undvika den 15 % kontantinsatsen på något sätt genom att ärva huset och ge en gåva?

Eller kan jag ta över deras lån och låna upp ytterligare pengar som jag kan betala dem med. Husets värde är ca 3,7 miljoner och är belånat till 1,75 miljoner. Jag vill veta vilka utvägar och alternativ man har utan att för den skull göra något olagligt.

Om de skulle sälja huset på marknaden så räknar mina föräldrar att få ut runt 800 000 till 1 000 000 efter alla kostnader och skatter, och det är vad de vill få av mig.

Skulle vara tacksam för rådgivning om alla tänkbara scenario hur detta kan lösas så det kostar mig så lite som möjligt, men att mina föräldrar kan få ut så mycket som möjligt enl. ovan summa.


Hälsningar Mikael


Hej Mikael

Detta är mer en fråga om ekonomi än juridik som du ställer här. 

Angående kontaktinsatsen är det Finansinspektionen som utövar tillsyn över bankerna, och som kräver sedan ett par år tillbaka 15 procent av köpeskillingen i kontantinsats. Man får alltså belåna fastigheten upp till 85 procent av bostadens värde.

Därutöver kan man beviljas lån utan säkerhet, men då till en högre ränta och snabbare amorteringstakt än på bolånet.

Huruvida du kan ta över lånen ifrån dina föräldrar är inte en juridisk fråga, utan hänger snarare på hur högt som själva fastigheten är belånad, och detta i förhållande till hur banken värdar fastighetens marknadsvärde. Plus dem väger även in dina privat ekonomiska inkomst möjligheter för att kunna betala dem räntor, samt amorteringar och avbetalningar som du måste göra på låneskulderna.

Mitt råd är att du kontakta banken för ett enskilt möte av din ekonomi samt en genomgång av värdet på fastigheten. Detta för att se vad som är möjligt för er att göra, och det är alltid en enskild bedömning som gäller ifrån fall till fall, och om man får ta över lån samt om man behöver en kontantinsats.

Men det mest förmånliga borde vara att dina föräldrar ger bort huset i gåva till dig, och detta sett ur ett skattemässigt perspektiv för er båda. Detta eftersom att då beskattas det som som överlåtelse av fastighet enligt skatteverket, och ni får betala en stämpelskatt som baserar sig på detta. Här kan du se och läsa mer om detta:
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-08-17

Vilken lön och inkomst måste man ha och tjäna vid en förlängning av ett arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Hej Aisha

Se mina svar här nedan i kursivstil om ditt arbetstillstånd och uppehållstillstånd angående din fråga om lönen och löneutbetalningarna.

Hej

Jag fick min första arbetstillstånd och uppehållstillstånd 2010 och en förlängning till 2014, och nu jag har lämnat en ny ansökan om förlängning av mitt arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

Jag fick 13000 kr/månadslön i handen och äter mat för ca 300/mån i gatuköket.

Problemet är så att de 300 kr i matpengarna finns inte med på min skattedeklarationen, och inte på mitt lönebesked, och de fast än att jag hade 13 271 kr i lön på mitt anställnings erbjudande.

Tror du de kan vara det problem för mig?

Har du fått mindre än 13 000 kr i månadslön enligt din lönespecifikation kan de bli problem för dig. Men bara om eller när Migrationsverket vill kontrollera och kräver att få se dina lönespecifikationer. För Migrationsverket beviljar inte förlängningar av arbetstillstånd och uppehållstillstånd om man tjänar mindre pengar än 13 000 kr/månaden.

En till fråga har jag. Det är att jag fick lönen kontant i handen. Är det olagligt i Sverige eller måste jag få lönen insatt på konto i banken?

Det är inte olagligt att få lönen kontant. Men det vanligaste är att man får den insatt på sitt bankkonto i Sverige.

Men det är viktigt att man får sin lönespecifikation eller lönebesked, samt kontrollerar att dessa stämmer överens med den summan pengarna som man har fått, och att man sparar dessa lönespecifikationer. Så att man kan bevisa hur mycket man har fått ut i lön och kan kontrollera detta emot de belopp som står på sin deklarationsblankett.

Jag säger tusen tack för att du svara mig.

Med bästa hälsingar
Aisha

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-08-10

Regler för arbetstillstånd och arbetsinvandring för icke EU medborgare till Sverige

Hej

Jag har en Sushi restaurang och har försökt att hitta och anställa en Sushi kock i Sverige, och som då är både utbildad och kvalificerad för jobbet.

Men efter att ha annonserat både på Arbetsförmedlingen och på andra jobbannons ställe, så har jag inte lyckats hittat någon i Sverige som uppfyller varken kraven eller kvalifikationerna för jobbet som Sushi kock.

Nu funderar jag på att söka efter samt försöka anställa en Sushi kock ifrån något land som både har utbildade Sushi kockar och som lever upp till dem kvalifikations kraven som krävs för att kunna göra hög kvalitativ Sushi till mina gäster.

Frågan jag har är:

Vad och hur skall jag göra för att kunna anställa någon som inte kommer ifrån EU och som inte är EU medborgare?

Tack för dit svar och hjälpen. Mvh Mi Hong


Hej Mi

På Migrationsverkets hemsida på länken här finns de bra beskrivet vad som gäller och hur man gör om man vill anställa olika arbetstagare som inte är EU medborgare, och som inte har arbetstillstånd i Sverige.


Lite förenklat kan man säga. Att om du skall kunna anställa någon som inte är EU medborgare, och som inte kommer inifrån EU, innebär att du måste ha gjort följande:

  • Annonsera tjänsten Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst 10 dagar
  • Erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • Erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • Ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen
  • Erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida här för utförligare upplysningar:


Plus eftersom att det rör sig om restaurangbranschen, så ställs det högre krav för att få arbetstillstånd inom denna branschen, och detta innebär att du måste:

  • Ange den SIN kod som du fått ifrån skatteverket, och som därmed anger inom vilken bransch som ditt företag är verksamt.
  • Plus du måste kunna redovisa hur företaget klarar av att garantera lön för de personen som du söker arbetstillstånd för
  • Samt du måste ge in ett företagetsskattekontoutdrag för de 3 senaste månaderna, och som bevis på att du har skött dina tidigare skatteinbetalningar för dem tidigare arbetstagare som du anställt och som inte är EU medborgare.

Här hittar du mer info om vilka branscher och SIN koder som omfattas av dem högre kraven för arbetstillstånd vid anställning av icke EU medborgare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-08-03

Ny lag 1 juli 2014: Konsumentskyddet kring telefonförsäljning skärps på premiepensionsområdet

Konsumentskyddet vid telefonförsäljning av tjänster på premiepensionsområdet förbättras. Det är inte längre möjligt att sluta avtal om förvaltning eller rådgivning av premiepension över telefon utan ett skriftligt avtal. Många som blivit uppringda har utan att veta om det – eller förstått det - ingått avtal om rådgivning med ett s.k. PPM-förvaltningsbolag. Den 1 juli ändras reglerna så att muntliga avtal på området inte längre blir möjliga. Det krävs nu att konsumenten accepterar skriftligt. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. (Prop. 2013/14:71)
Lag (2014:221) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.