2015-01-28

Vad gör man vid en falsk Lex Sarah anmälan som anställd

Hejsan jag har en fråga.

Det är såhär att jag jobbade inom kommunen och vård, och anmälde ett par som hade en hund i kedja och löplina. Sen skrevs det på en Facebook länk, och jag svarade att jag endast anmält om kedjan och talade om att jag jobbade inom kommunen. Visst det köper jag att jag avslöjade att vi var där på jobb. Men nu får jag en massa falska anklagelser mot mig. Där det påstår att jag har sagt massa uttalande om vårdare. Vilket jag ej har gjort och påstås att jag sagt ”kärring” åt paret vilket inte heller stämmer.

Dels är jag lex Sarah anmäld på felaktiga anklagelser. Kan jag anmäla mina chefer p.g.a. av detta?

Alla papper är utskrivna och läser man klart och tydligt igenom alla kommentarer jag skrivit handlar det mest om hunden jag ville rädda. Samt att kärring står för tjejen som skriver bloggen, och inte den vårdade.

Jag var bara timanställd. Men jag riskerar nu att aldrig mer få jobba inom kommunen för att jag ville ett liv väl. Hur ska jag göra.

Mvh Mona


Hej

Detta är ingen direkt en juridisk fråga som du beskriver här om vad som man kan och skall göra för något.

De ända rådet till dig som vi har är att du kontaktar Inspektionen för vård och omsorg IVO. Så att du inte missar chansen. Också du får möjlighet att ge din egen version om vad som står i Lex Sara anmälan till IVO om dig.

Om de står uppenbara saker om dig i papperna som du har, och som innebär direkt förtal och ärekränkning. Kan du polisanmäla detta. Du kan läs och se mer om vad förtal och ärekränkningsbrott innebär här.

Om kommunen väljer att inte fortsätta att anställa dig som timanställd på grund av denna anmälan. Så är och kan de vara tal om diskriminering. Men det blir i praktiken nästan omöjligt att bevisa detta. Om inte kommunen har uttryckligen sagt eller skrivet att dem inte önskar anställa dig på grund av din anmälan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-25

Polisanmälan av trafikbrott? Om vårdslöshet i trafik med motorfordon samt skadegörelse eller vandalisering av allmän egendom

Hej!

Se våra svar i kursivstil på dina frågor här nedan. 

Jag visste inte hur man kunde skickade det här till "Frågor/svar"-delen på eran hemsida, så därför skickade jag meddelandet direkt till er på er e-post adress jurist@2b4y.com.

Det gjorde du helt rätt i. Man skall mejlade in sina fråga till oss på den här e-post adressen jurist@2b4y.com.

Jag bevittnade ett trafikbrott och möjligtvis ett annat mindre brott som troligen begicks av samma person, och jag är osäker om det är värt att anmäla det om det inte leder till något konkret.

När det gäller trafikbrott har jag hört att man måste kunna identifiera föraren och inte ägaren. Jag vet inte vem som körde bilen men jag har antecknat registreringsnumret, och då kan man väl koppla föraren till trafikbrottet, va?

Utgångspunkten vid trafikbrott är att de är föraren som är ensam ansvarig vid trafikbrott. Å bilägaren är inte ansvarig för hur föraren kör bilen. Därför måste man kunna identifiera vem det är som har kört bilen och begått trafikbrottet. 

Men har man registreringsnumret på bilen. Så kan polisen kontakta ägaren av bilen och fråga vem som han har lånat ut bilen till, och på så vis kan polisen får fram och hitta själva föraren, och den som har begått själva trafikbrottet

Jag såg att han körde omkring på en kommunal idrottsanläggning för att ta sig därifrån, och han flyttade på en tyngre sten som är avsiktligen placerad för att hindra tyngre fordon från att komma in eller ut, och sedan körde han på en cykel/gångväg för att komma till bilvägen. Jag antar att kommunen kommer att anmäla detta eftersom stenen är tung och det kan kosta mycket att flytta tillbaka den. Det är väl ett förstörelsebrott av anläggning, eller hur?

I denna delen kan de bli tal om vandalisering eller skadegörelse av allmän egendom. Det är lite beroende på hur stora skador som har skett på grund av den vårdslösa bilkörningen. Det är även ett trafikbrott att framföra en bil på en cykelväg, och detta klassas då som vårdslöshet i trafik av motorfordon.

Kan jag göra något som kommer att leda till något mer konkret? Som sagt har jag registreringsnumret på fordonet men inte koll på föraren...

Vi rekommenderar dig att du ringa till polisen och berätta de som du har sett, samt uppger vilket registreringsnummer som du såg att bilen hade. 
För om de finns fler vittnen och olika polisanmälningar som är gjorda angående detta. Så kan polisen koppla ihop dessa och få en mer komplett bild över vad som har hänt. Å de ger polisen mycket större möjligheter att kunna utreda samt lösa olika brott som har skett i samband med denna händelsen. Polisens telefon nummer är 114 14

Tack på förhand för all hjälp!

Hälsningar
Bruno

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-21

Hur länge är krav på återbetalning av lån och ekonomiska skulder giltig innan dem preskriberas?

Hej, mitt namn är Monika och jag undrar om ni kan hjälpa mig med mina bekymmer.

Jag skrev på som borgenär på banken för över 20 år sedan. Dessutom samlade min bror på sig hyres skulder på lägenheten som stod på mig.

Jag har bott utomlands sedan 2003, och flyttade från Sverige 1998. Jag bodde under en period mellan 2002-2003 i Sverige, och har bott utomlands sedan dess.

Sist jag hörde något om skulderna var år 2003, och nu vill jag flytta hem till Sverige igen, och därför undrar jag om skulderna finns kvar?

Snälla svara mig om ni kan, och tack på förhand för er hjälp. Monika


Svaret på din fråga är:

Att den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

Borgenären kan överlåta sin fordran till någon annan, vilket kallas cession. Gäldenären får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan utan borgenärens godkännande.

En fordran kan preskriberas efter en viss tid (vanligen tio år, 2 § preskriptionslagen (1981:130)) om inte preskriptionen avbryts på något sätt, exempelvis genom att borgenären skriftligen kräver in skulden eller gäldenären på något sätt erkänner skuldens existens (jfr 5 § preskriptionslagen).

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla motgäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Enligt 2 § andra st preskriberas fordran mot konsument efter tre år om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

Inom straffrätten betecknas preskription som "bortfallande av påföljd", dvs. den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas enligt BrB 35:1. Jfr också påföljdspreskription.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-18

Angående god man och förvaltares redovisning av pengar samt prylar och saker vid en flytt till äldreboende

Hej

Den gode mannen har trakasserat mig, jag är enda barnet, han har fört bort saker från mammas hem och inte berättat var det tog vägen (efter de att mamma flyttade till demensboende) och nu när jag fick en redovisning på vad han gjort så finns det stora uttag på sådär 35.000 kr totalt som han vägrar förklara vad det är. Det står bara privata medel.

Kommunen ger ingen hjälp, dom hänvisar bara till den gode mannen.

Är det så lätt att lura de gamla och sjuka och de anhöriga?

Hälsningar Hans


Hej Hans

De var en tråkig historia att läsa.

På din begäran som anhörig och seder mera även enda arvtagaren efter din mamma. Måste den gode mannen kunna upp visa kvitto samt verifikationer på vad som han har använt dem 35 000 kr till.

Angående sakerna som han har avyttrat i samband med att din mamma flyttade, så skall en god man kunna klart och tydligt kunna redogöra för vad som han har gjort med dessa saker.

Viss du anser att en god man inte sköter sitt uppdraget på ett korrekt sätt, och vill du att det skall tillförordnas en annan eller ny god man för din mamma. Så vänder du dig direkt till tingsrätten med en begäran om detta. För de är tingsrätten som har hand om samt beslutar om vem skall vara god man för din mamma.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-14

Uppehållstillstånd för egen företagare med familje EU medborgare

Hej.

Se våra svar i kursivstil efter respektive fråga som du har ställt här. 

Jag är rysk medborgare och jag är gift med EU- medborgare. Jag har 2 barn som är också EU-medborgare och som deras pappa. Jag har fått uppehållstillstånd på grund av att jag är familjemedlem till EU-medborgare i 2013.

Jag har hört att nu är nya regler för EU- medborgare som gäller att om man inte hittar jobb på 3 månader så måste hela familjen åka till sitt hemland i EU.

Är det så att om min man inte jobbar så får vi inte stanna kvar i Sverige?

Du har helt rätt: EU-medborgare har rätt att åka till ett annat EU-Land och söka arbete i 3 månader. Hittar man inget arbete inom 3 månader, så måste man åka tillbaka till sitt hemland i EU. 

Jag klarar ekonomin själv och jag driver ett eget företag. Kan det påverka att man få stanna kvar?

Eftersom du driver ett företag i Sverige och har på så vis arbete. Så kan du ansöka om ett arbetstillstånd, och detta istället för att du har ett anhöriguppehållstillstånd som du har idag. 

Arbetstillstånd får man på 2 år i taget, och man kan få arbetstillståndet förlängt med ytterligare 2 år till, och detta om man kan visa upp att man har haft arbetet och minst tjänat 13 000 kr/månad.

Efter 4 år med arbetstillstånd kan man ansöka om ett fast uppehållstillstånd, och man brukar få de om man uppfyller ovanstående villkor. 

Om du har uppehållstillstånd, så kan övriga familjemedlemmar ansöka om att få uppehållstillstånd som anhöriga till dig.

Med vänlig hälsning  Maria

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-11

Kan Kronofogden utmäta och beslagta en bil vid en utmätningsförrättning?

Jag har skulder hos Kronofogden och dem dra pengar varje månad. Men detta året dra dem inte så mycket ifrån mitt lön.

Jag har ett multihandikappat barn, och vi har en bil som försäkringskassan betalade 60000 kr för att få handikappanpassning av när den inköptes.

Nu har Kronofogden skickade ett brev om att dem skall komma hem till oss och genomföra utmätningsförrättning, och då söka efter tillgångar som kan tas om hand och säljas för att täcka mina skulder.

Mina fråga är om dem kommer att kunna ta den här bilen som vi använder till vårt handikappade barn med specialanpassning?

Jag är så orolig och dem kommer i nästa vecka. Kan ni vara snäll och svara på mina fråga tack.


Hej

Normalt sett mäter Kronofogden ut bilar som man äger och om dessa har något försäljningsvärde, och detta eftersom att bil anses inte tillhöra dem nödvändigheter som man måste ha för att man skall kunna leva ett drägligt och normalt liv enligt deras normer.

Men eftersom ni har ett handikappat barn, och bilen är betalad av försäkringskassan, och eftersom att bilen är direkt handikappanpassad för just detta barnet, och är därmed egentligen bara är tillför att användas för att transportera just detta barnet, och för att detta barnet skall kunna leva och ha ett normalt drägligt liv.

Samt att i kronofogdens regelverk angående bilar så finns de inskrivet ett special undantag. Som säger att man inte skall beslagta ta en bil, om den behövs för den dagliga livsföringen. Å därmed kan man direkt säga att bilen är endast till för barnet, och detta eftersom att försäkringskassan har betalat bilen för barnets räkning, och indirekt kan man säga därmed att barnet självt äger denna bilen.

Så ut ifrån det du skriver, så gör vi bedömningen; Att Kronofogden kommer inte att ta själva bilen i beslag vid utmätningsförrättningen och därmed inte ifrån dig.

Men vi rekommenderar dig starkt om att ha alla papper ifrån Försäkringskassan framme och gängliga, så att du kan vissa upp dessa och om att Försäkringskassan har betalat för bilen med mera, och detta när själva kronofogden kommer hem till dig och dem skall göra utmätningsförrättningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-07

När skall ett dokument bevittnas, och måste vittnena närvara fysiskt t.ex. vid gåvobrev, testamente, fastighetsöverlåtelse o.s.v.

Bevittna en gåva

När man ger bort lös egendom så behöver inte gåvobrevet bevittnas. Om man ger bort en fastighet så måste gåvobrevet bevittnas.

När det gäller testamente så måste ju vittnena var där fysiskt för att se att den som skriver under är vid sina sinnens fulla bruk.

Min fråga är, behöver vittnena vara närvarande när den personen som ger bort fastigheten skriver under gåvobrevet för att det ska vara giltigt?

Har hört från vissa att det inte behövs. Då förstår jag inte varför det överhuvudtaget ska bevittnas.

Kan ni förklara varför!

Vänligen
Peter


Hej Peter

Svaret på din fråga är:

Att om dem som bevittnar ett dokument inte är närvarande när dem bevittnar dokumentet. Så bevittnar dem bara själva underskriften i handlingen, och därmed inte själva innehållet i dokumentet, och att dessa har gjort de vid sina sinnes fulla bruk utan på tryckning o.s.v.

Att om vittnena är närvarar när dokumentet undertecknas, så bevittnar vittnena både själva innehållet i dokumentet. Samt även att underskrifterna har skett helt frivilligt och att parterna är vid sina sinnes fulla bruk o.s.v.

Så enkelt uttryckt är:

Att vittnen som närvarar när dokumentet undertecknas då även bevittnar själva innehållet och underskrifterna. Å om vittnena inte är närvarar, så bevittnar dem bara själva namnteckningen på dokumentet.

I ditt fall angående att ge bort en fastighet i gåva. Så skall båda vittnena närvara när själva gåvobrevet undertecknas av parterna.

Det följer av att det är själva handlingen och då parterna skriver under kontraktet som vittnena ska intyga, och att detta har skett på ett korrekt sätt (utan tvång m.m.). Det räcker inte att dem i efterhand intygar om att det rör sig om att det är din underskrift på dokumentet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2015-01-04

Handläggningstider vid myndighetsutövning enligt förvaltningslagen och artikel 6 i Europakonventionen vid migrationsärenden

Hej!

Min man och jag har varit gifta sen 3 år tillbaka och han kom till Sverige 2012 med ett uppehållstillståndsvisum på två år som han fick anknytning till mig. Visumet gick ut i maj 2014 och vi sökte om förlängning via webben. Vi har fått hem ett brev att vårt ärende har placerats i vanliga kön, och att det kan ta upp till 15 månader att få någon handläggare för intervju.

Han har nu, efter att ha kämpat att få jobb i två år, fått äntligen ett jobb. Problemet är att de vill inte skriva jobbkontakt förrän han har ett giltig uppehållstillståndskort med arbetstillstånd. Jag är den enda som jobbar och försörjer oss båda nu, och vi har flera lån att betala av och planerar att skaffa barn tillsammans. Vi båda är så himla deprimerade och trötta på att vänta på svar. Jag vill inte riskera mitt förhållande och p.g.a. stigande ålder vill jag skaffa barn så fort som möjligt. Jag vet inte vem jag ska vända till. Migrationsverket svarar inte på mejl och ringa till de är helt hopplöst. Då man aldrig kommer fram.

Vad ska jag göra? Snälla hjälp mig. Abbas


Hej Abbas

Svenska myndigheter har en service skyldighet gentemot medborgarna enligt förvaltningslagen.

Och kort går den ut på att dem skall besvara inkomna skrivelser och enklare frågor inom 14 dagar enligt förvaltningslagen. Samt om de har hög arbetsbelastning och de är mer komplicerade frågor som skall avgöras. Så skall dem skicka ut ett brev till dig om varför dem inte kan besvara dina frågor inom dessa 14 dagar. Å när en myndighet skickar ut ett sådant brev till dig, så får myndigheten ytterligare 30 dagar på sig att besvara dina frågor, samt återkomma med ett beslut ifråga i ärendet.

Vid mer komplicerade frågor och ärenden, så kan en myndighet få frångå ovanstående tidsfrister enligt förvaltningslagen. Men detta är bara underförutsättning att en myndigheten kan på visa att ärendet är av en mycket mer komplicerad art samt natur än normalt, och att det därför kommer att kräva mycket mer resurser och utredningstid än vad som är normalt o.s.v.

Enligt artikel 6 i Europakonventionen och genom olika avgörande i Europa domstolen. - Har Sverige många gånger blivit mycket hårt kritiserad för sina extremt långa handläggningstider, och detta i flera olika typer av myndighetsutövning och myndighetsavgörande.

Artikel 6 i Europakonventionen som Sverige har anslutit sig till att följa, säger kort och gott samt går ut på: - Att alla människor och medborgare som omfattas av Europakonventionen artikel 6 skall ha rätt till en rimlig handläggningstid, och att dem då skall får sin sak prövad och avgjord inom en skälig tid vid olika myndighetsutövning gentemot dem.

I migrationsärenden och migrationsmål är denna tidsfristen fastlagen till: Att dessa skall vara avgjorda inom 6 månader i dem olika typer av migrationsdomstolsärende, och som förekommer normalt inom migrationsdomstolarna i Sverige.

Så till din fråga: ”Vad ska jag göra?”

Du kan skriva till migrationsverket och begära så kallad ”förtur” av handläggningen av ditt ärende.

Då anger du:
  1. Dem skälen som du har redovisat och som du har beskrivit här ovan till oss.
  2. Plus att du skriver och hänvisar till förvaltningslagen samt artikel 6 som vi skrivit om här.
  3. Samt slutligen skriver du och begär att migrationsverket skall ”avkunna ett skriftligt beslut som går att överklaga”.
Vi önskar dig all lycka till och hoppas att du får förtur för i ditt ärende, så att du slipper att överklaga migrationsverkets handläggningsbeslut till nästa instans efter samt över dem.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.