2017-04-03

Har en arbetsgivare rätt ta reda på att man har framför anonym kritik genom en enkät avseende en kurs som arbetsplatsen har bekostat?

Hej

Jag deltog i en utvärdering av en kurs som sköttes av en extern firma som finansierades av min arbetsgivare.

Jag lämnade inte namn på utvärderingen för jag ville vara anonym eftersom jag hade en del kritik mot kursinnehållet.

Det stod också på utvärdering "Math your permission, we'll also send your outputs to your HR and/or Line manager in order that they too can support you as you apply this learning in the workplace, developing new skills and fuelling growth - yours and the organisation"

Nu har min arbetsgivare tagit reda på att det var jag som lämna in den anonyma utvärderingar och jag fick en hel del kritik från översta ledet av ledningen.

Har ledningen gjort något legalt fel i att ta reda på vem som hade lämnat anonyma utvärderingen och även ge kritik mot mig?

Jag har ingen att vända mig till längre i jobbet då ledningen har gjort detta.

Tack för hjälpen
Berit


Hej Berit

Har dem inte uttryckt och sagt till er att era utvärderingar som ni lämnade in om kursen skulle vara och förbli anonyma.

Samt att med den formuleringen som du nu har angivit här ovan, så framgår det tydligt att dem kommer att vidarebefordra och delge era utvärderingar och svar till HR avdelningen.

Så har har dem aldrig uttryckt att dem skall vara och förbli anonyma så har dem inte gjort något fel i att vidare befordra din utvärdering och dina svar till ansvariga inom ledningen.

Detta även om du valt att inte ange ditt namn och ville vara anonym när du svarade.

Däremot är det varken tillåtet att frysa ut eller mobba någon på en arbetsplats, och för att personen har en avvikande mening och har framfört sin kritik gentemot en kurs eller liknade.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar