2015-08-20

Hur går bouppteckningen och arvskiftes -fördelning och -rätten till vid och av ett skogsbruk och en skogsfastighet efter den avlidne?

Hej!

Kan ni svara på nedanstående frågor?

Mvh
Sonja

Hej Sonja. Läs våra svar här nedan på dina frågorna i kursiv still.

Den som avlidit ägde en skogs/jordbruksfastighet.
Han har 2 döttrar och hade en sambo som INTE är barnens mor.
Han hade ”snickrat ihop” ett testamente där han uppgett att döttrarna skulle ärva och samäga fastigheten. Sambon skulle ärva allt lösöre och om det blev över pengar.

Det har funnits skilda uppfattningar angående vem som står för återbeskogning och om skogs/jordbruksredskap tillhör lösöre eller om de tillhör fastigheten.

Trots testamente är inte tolkningen solklar för berörda.

Som vi har förstått det efter dödsfallet ska skulder betalas ur dödsboet. Finns det behållning kvar efter detta ska det delas mellan arvingar / enligt eventuellt testamente som vi förstått det.

Den avlidne ägde en skogs/jordbruksfastighet. Slutavverkning hade genomförts men återbeskogning hade inte hunnit genomföras.
  • Då är det väl så återbeskogningen är en skuld som dödsboet ska bekosta innan arvskiftet sker?
  • Det är helt riktigt att dödsboet är skyldig att bekosta återbeskogningen innan ett eventuellt arvskifte kan komma tillstånd.
  • Om någon part enligt testamente ärver skogsfastigheten, ingår då de maskinerna som behövs till brukning av skog och mark i ”skogsfastigheten” eller räknas det som ”lösöre”?
  • Nej, här får man utgå ifrån att om en skogsfastigheten säljs, så ingår normalt sätt inte maskinerna utan dessa säljs oftast normalt sätt som lösöre på aktion.
  • Om det är dödsboet som ska bekosta återbeskogningen, kan då en tilläggsbouppteckning göras, trots att det är cirka 5 år sedan dödsfallet?
  • Ja, om inte de finns avsatta ekonomiska medel i bouppteckningen till en återbeskogning som regelverket förskriver, så skall de göras en ny tilläggs bouppteckning, och arvskiftet skall räknas och göras om.
  • Den som ärvt lösöret kommer troligen inte att godkänna det ”frivilligt”. Blir det i så fall tingsrätten som ska kontaktas om arvingarna vill att bouppteckningen ska ändras?
  • Helt rätt. Det är tingsrätten som handlägger tvister och avgör dessa frågor rörande både boupptecknings- och arvskiftes- frågor.
  • Vad räknas ett skogsbrukskonto till i arvsmässigt. Är det lösöre och pengar, eller tillhör det skogsbruket?
  • Skogskontot är knutet till skogsföretaget, och när skogsföretaget avvecklas skall skogskontot avvecklas, och därmed skall i förstahand pengarna från skogskonto bekosta skogsföretagets kostnader till exempel för återbeskogning. Blir det sedan pengar över från skogskontot, så skall dessa betraktas som lön och utbetalas till dödsboet, och därefter delas mellan arvingarna.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar