2016-08-31

Vad gäller för en ändrad verksamhetsinriktning vid en ombyggnad samt ändring av ett bygglov?

Hej!

Se våra juridiska svar i kursivstil efter respektive fråga här nedan.

Är byggnadsnämnden skyldiga enligt lag att informera grannarna vid en ombyggnation av ett gjuteri till hvb?

Ja, skall en befintlig byggnad om klassificeras från t.ex. bostäder till industriverksamhet osv. Så skall kommunen informera när belägna fastighetsägare om detta, och för att dem skall kunna inkomma med sina synpunkter på den förändrade verksamhetsinriktningen. Samt grannarna har även rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut angående det för ändrade bygglovet.

Får hyresavtal med kommunen tecknas innan bygglov skickas in?

Det finns inget som hindrar någon ifrån att teckna ett hyresavtal innan ett bygglov har godkänts. Men så länge inte bygglovet har blivit godkänt, så kan inte hyresanvändningen påbörjas enligt hyresavtalet.

Ska det enligt lag göras konsekvensanalys samt riskanalys då barnfamiljer och skola finns inom 500 M?

Vilka konsekvens- och riskanalyser som man måste göra är helt och hållet beror på vad det är för verksamhet som man planerar att man skall förändra till och skall ha i framtiden.

Får samma person godkänna bygglov samt ha hand om migration och boende och då ta beslut om hvb för ensamkommande barn?

Är det en väldigt liten kommun och det är kommunen själva som skall bedriva verksamheten så kan man inte anse det som jäv eller liknade. Men är det en större kommun med mer personal och om någon utomstående skall bedriva verksamheten. Så kan man börja ifråga sätta om det finns en jävs situation

Med vänlig hälsning, Elenore

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-30

Vilka regler och villkor gäller egentligen om man vill sälja eller köpa en Facebook grupp?

Hej

Jag undrar hur mycket det kostar att köpa en redan pågående Facebook grupp som jag vill bli admin / rättigheter till?

Mvh Camilla


Hej Camilla

Det finns inget i svensk lag som hindrar att man säljer eller köper och tar över en Facebook grupp.

Men eftersom det är Facebook som tillhandahåller tjänsten grupper, så kan dem har satt upp olika regler och begränsningar som du bör kolla upp här innan du köpereller säljer en Facebook grupp.

Priset avgörs genom hur många medlemmar gruppen har, samt hur mycket säljaren vill ha och köparen är villig att betala för Facebook gruppen. Så sätta ett pris på en sådan är svårt och helt och hållet upp till säljaren och köparen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-29

Vad måste man och vad kan dem kräva att man gör för att ersätta en skadan som man har av misstag orsakat på någon annans saker och egendom?

Hej

Min dotter lånade kompisens Ipad utan lov. Den är ca 6 månader gammal.

Hon råkade tappa den och glaset sprack. Inga andra märken syns.

Vi gjorde upp med familjen att vi tar reparationen på vår hemförsäkring och det accepterades. Om den inte går att reparera så får vi en ny enligt försäkringsbolaget.

Nu, några dagar senare så får vi hotfulla mejl att de inte accepterar en reparerad enhet... och att vi ska köpa en ny och det nu! Den gamla kan vi behålla.

Vad är praxis? Jag menar den var inte ny och det var en olycka. Kan man verkligen kräva en ny. Det går ju normalt inte ens vid garantireparation.

Tacksam för svar.

Lars


Hej Lars

Om man utsätter någon annan för en skada. Så enligt lagen är man skyldig att ersätta den skadelidande och detta så denna inte lider någon skada längre på grund av det inträffade.

Så i det här fallet så lagar ni det spruckna glaset så Ipaden, så får man anse att ni har återställt skadan, och därmed har ni gjort vad ni behöver göra för att motparten inte skall ha lidit någon skada.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-26

Hur räknar man ut hur mycket jag skall betala om jag vill köpa och lösa ut min sambo från vår gemensamma bostad?

Hej.

Jag ska "lösa ut" min sambo ur vår gemensamma bostadsrätt nu när vi ska separera. Vi äger idag halva lägenheten var. Jag ska bo kvar. Hur räknar jag? Vilken summa ska han ha av mig?

Bostadsrätt inköpt för 2 370 000 kr
Värde idag: 3 600 000 kr
Lån: 1 370 000 kr

Vänliga hälsningar
Maria


Hej Maria

Eftersom ni äger halva insatslägenheten var, så skall ni dela en eventuell vinst eller förlust lika mellan er vid en försäljning är den juridiska utgångspunkten.

Så i det här fallet blir det du som skall köpa ut din tidigare sambos halva andel av er bostadsrätt.

Man räknar då värdet idag minus lånen på lägenheten, och sen delar man detta på två eftersom ni äger halva var.

I detta räkneexemplet med dina summor: Blir det värdet idag på 3 600 000 kr minus lånen på 1 370 000 kr och som ger vinst på 2 230 000 kr totalt vid en försäljning, och vart efter ni sedan skall dela halva var på vinsten som då ger 1 115 000 kr. 

Det innebär att den den som nu vill köpa ut den andra ifrån er gemensamma bostadsrätt. Skall alltså betala den andra 1 115 000 kr till den som vill lämna och sälja sin andel av insatslägenheten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-25

Kan man bli för bjuden tillträde till och när kan man ta saker och egendom ur och ut ifrån ett dödsbos tillgångar?

Hej!

Jag har två frågor.

Dödsbo är en mindre skogsfastighet ca 6 hektar. Jag har hjälpt min far så länge jag minns med allt (är i dag 50 år) .Mor dog -94 och dom var skilda.

Dom sista 4 åren bodde far i en lägenhet på annan ort och lämnade fastigheten och lämnade över allt ansvar på mig att sköta gården. Jag bor själv i lägenhet ca 1,5 mil därifrån.

Syskonen bor i närheten av fastigheten ca 2-4 mil i från och har haft väldigt lite kontakt med far under stor del av livet.


Fråga 1

Nu hävdar mina 4 syskon att jag inte får besöka gården och inte överhuvudtaget beträda marken till fastigheten utan att dom är med. Fastigheten ligger ensligt och risk för inbrott finns.

Kan dem förbjuda mig att besöka fastigheten utan deras närvaro?


Fråga 2

Jakträtt.

Har någon dödsbodelägare rätt att jaga på marken utan övriga dödsbodelägarnas godkännande.

Ett av syskonen har jagat på marken tidigare (personen har knappt haft kontakt med far sin)

Stort tack på förhand.

Mvh

David


Hej David

Svaret på fråga 1 är ingen av dödsbodelägarna kan förbjuda dig att gå dit och titta till egendomen. Detta eftersom du i juridisk mening i praktiken är delägare i fastigheten genom din arvsrätt, och har därmed rätt att bevaka så att din arvsandel inte blir skadad eller minskar i värde, eller blir stulen och kommer bort på så vis.

Men tänk på att ingen av arvingarna får ta något från dödsboet förrän bouppteckningen är klar och själva arvskiftet är upprättat mellan er.

Svaret på fråga 2 är att ingen har rätt att jaga på marken eftersom detta kan betraktas som att någon tar egendom från fastigheten, och detta har man inte rätta att göra innan både bouppteckningen och själva arvskiftet är klart.

Den som tar egendom från ett dödsbo innan detta är klart kan förlora hela sin arvsrätt till den delen som man skulle ha erhållit enligt ärvdabalken av dödsboet. Samt att ta saker ur ett dödsbo är att begå stöld från den döde så länge inte arvskiftet är slutfört och klart.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-24

Vem blir betalningsansvarig om man beställer något till en annan juridisk person och när man är medveten om att denna inte har råd med det och inte kommer att kunna betala för det som man beställer?

Hej.

Min fråga är kan man anlita städ firma när en lägenhet ska flyttstädas efter ett dödsfall och att fakturan går till dödsboet?

I detta fallet vet vi att det finns Inga pengar i dödsboet .Gör vi något fel genom att anlita en städ firma då vi vet att det ej finns pengar i dödsboet?

Kan den som beställer städningen bli skyldig att betala detta då?

Mvh Nettan


Hej Nettan

Ja, den som är företräder dödsboet som bouppteckningsman har rätt och kan beställa en avflyttningsstädning och denna skall betalas och tas ifrån dödsboets tillgångar.

Men beställer man en avflyttningsstädning och är man medveten om att det inte finns några tillgångar att betala med i dödsboet för denna avflyttningsstädningen. Så blir man personligen betalningsansvarig för hela avflyttningsstädningen, och det blir den som har beställt själva avflyttningsstädningen som får betala de hela personligen och privat då.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-23

Vad krävs och hur gör man för att man skall kunna överklaga ett svenskt beslut till EU domstolen som är Europadomstolen i Strasbourg?

Hej

Jag har råkat ut för en vårdskada, sökte för en akut TIA men de förväxlade mitt person nummer och skickade hem mej.

Efter fyra dygn fick jag en riktig stroke med en ytterligare en vårdskada fick ingen behandling då heller till följd att jag fick hjärnstams infarkt.

Har anmält händelsen till Socialstyrelsen, IVO, LÖF, Patientskadenämnden men fått nej har försökt att gå upp i domstol. Men min advokat har sagt lagen är så skriven att domstolen endast gå på LÖFs intyg, det spelar ingen roll hur många intyg jag har.

Jag har bevis t.ex. tog de mitt EKG 20 minuter innan jag betalade i kassan på akuten sen undanhöll de mina EKG när de fick se att det hade hänt något fel. De har ljugit till alla instanser och de har förvanskat mina journaler.

Domstolen tar inte reda på sanningen sa advokaten och det går endast på LÖF s intyg så du har ingen skans att vinna du måste lägga ned det hela sa hon och annars kostar det bara pengar.

Nu vill jag gå vidare till EU domstolen men hur?

Blir glad om ni kan ge mig svar

Best Regards
Gunné


Hej Gunné

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och är på så sätt integrerad i vår rättsordning.

Om en enskild anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum.

Klaganden måste i de flesta fall ha fört sin sak ända till den högsta instansen, normalt Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller regeringen, innan denne kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.

Europadomstolen kan inte upphäva en svensk domstols dom.

Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden.

Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-22

Hur delar man upp en gemensamt ägd fastighet mellan dem olika parterna, och kan det bli tal om en tvångsförsäljning?

Hej, önskar få klarhet i följande fråga:

Fritidsfastigheten i fråga har 2 delägare. Ägarförhållandet är 1/3 resp. 2/3.

Delägaren med den mindre andelen som sällan vistas på fastigheten vill nu sälja för få ut sin del. Den andre delägaren, som bor i fritidshuset halvårsvis, har lämnat in en ansökan till lantmäteriet för att stycka av och sälja ca: 2/3 av tomten. På så vis får den ene delägaren ut sin del och den andre kan behålla sin fritidsbostad.

Problemet är att det tar ca: 10 månader innan lantmätaren får ärendet på sitt bord och delägaren som vill få ut sin del börjar bli otålig. Finns det någon risk att detta kan leda till att fastigheten kan komma att säljas på exekutiv aktion? Om, vad kan man göra för att undvika en tvångsförsäljning?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Hans


Hej Hans

Att en tvångsförsäljning skulle bli aktuellt är högst osannolikt eftersom att en rättstvist om detta och med ett domstolsavgörande, samt få till en verkställighet av kronofogden skulle ta långt mycket längre tid än vad lantmäteriet nu behöver för att stycka av och dela markområdet mellan ägarna.

Om det mot förmodan ändå skulle blir aktuellt med med en tvångsförsäljning, så kan den andra parten köpa upp hela fastigheten vid tvångsförsäljningen hos kronofogden, och därefter få parterna dela enligt tidigare ägare förhållande på en eventuell vinst / förlust som uppstår vid tvångsförsäljningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-19

Hur skall man skicka samt delge en dödsbodelägare ett testamente för att det skall anses vara giltigt delgivet personen ifråga?

Hej

Behöver er hjälp råd hur jag skall göra.

En juristbyrå gjorde allt klart .

Mamma har skrivet testamente till förmån för mig.

Det har nu snart gått 8 månader och min ena syster krånglar till allt varje gång.

Nu påstår hon att hon inte fått kopia av testamente som skickas rek.

Bara en massa bråk

Mvh Anne


Hej Anne

Har den juristbyrån gjort allt korrekt enligt lagen så har du inget att oroa dig för.

Plus att har man skickat ett brev rekommenderat, och du har sparat kvittot från posten på att det är skickat med rek. Så kan inte din syster komma nu i efterhand och klaga på detta.

Samt att anser din syster att något inte är rätt eller har gått riktigt till i bouppteckningen och arvskiftet nu i efterhand, så måste hon gå vända sig till domstolen och klaga på detta genom att stämma dödsboet. Å då är det din syster som skall nu bevisa vad som är oriktigt och fel i själva bouppteckningen och arvskiftet.

Därför så länge som du inte får något brev från domstolen med en stämning, så behöver du inte oroa dig för vad hon klagar på.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-17

När man har fått avslag både från migrationsverket och migrationsdomstolen. Vad kan man då göra för att kunna leva ihop?

Hej

Min pojkvän har fått avslag både från migrationsverket och migrationsdomstolen.

Dom anser inte att vårat förhållande är seriöst nog då vi inte har träffats på ca 2 år, och då vi har väntade på beslut från migrationsverket.

Vi tyckte det var ingen ide att överklaga domstolens beslut eftersom vi hade inget nytt att komma med.

Min fråga är vad kan vi göra nu?

Vi är seriösa med varandra och har daglig kontakt.
Han är den jag vill leva med i resten av mitt liv.
Vi kan väl inte bara ge upp utan det måste var nått vi kan göra.

Hoppas ni kan ge mig råd.

Mvh Belma


Hej Belma

Juridiskt sett finns det inte mycket mer ni kan göra tyvärr. För alla dem vägarna är nu uttömda och juridiskt prövade och slutligen avgjorda.

Det ända ni kan göra om ni vill leva ihop. Är att du nu söker om uppehållstillstånd och rättigheter att flytta till och dit där din pojkvän nu bor.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.