2015-12-30

Hur lång uppsägningstid har man vid en provanställning och kan man som arbetstagare avsluta sin anställning med omedelbar verkan?

Hej!

Jag har nyligen börjat säsongsjobba. Men jag trivs inte och har därför sagt upp mig med omedelbar verkan under min provanställning som pågår fram till 28 januari.

När jag väl sagt upp mig meddelade chefen att lönen dras in för de senaste två veckorna som man har jobbat, vilket innebär att jag stått och slitit för ingenting.

Anläggningen går efter hotell och restaurang kollektivavtalet och jag kan inte minnas att jag under några omständigheter blivit informerad om att man inte skulle få den fullständiga lön som man har jobbat ihop.

Får man göra så? Är det okej att dra in den lön som man åstadkommit två veckor tillbaka.

Har aldrig hört talas om det tidigare och jag tycker det verkar helt orimligt.

Med vänlig hälsning,
Lovisa


Hej Lovisa

Angående uppsägningstid: Det stämmer att du under provanställningen har rätt att sluta på dagen, även om det inte uppskattas av arbetsgivaren.

Din inarbetade arbetstid samt semester har du rätt att få ut i pengar på samma sätt som din inarbetade övertid. Det hela skall utbetalas tillsammans med din sista slutlön, senast månaden efter att du slutat. Eventuellt räknar man av karensdagar etc.

Företaget har inte rätt att hålla inne lön, semesterdagar eller övertidsersättningar för att du säger upp dig med omedelbar verkan under en provanställning enligt lagen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-29

Hur lång är preskriptionstiden och när preskriberas ett straffrättsligt brott?

Hej.

Angående förtalsbrott finns det någon tidsgräns för när man kan anmäla någon person för brott, om nu brottet gjordes för c:a 7 år sedan. Kan man då bli polisanmäld för detta om det inte gäller mord eller misshandel.

Tacksam för svar
Arne


Hej Arne

Preskriptionstider i Sverige
För brottmål handlar preskription om icke-utövande av statens rättighet att straffa, där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Den kallas i den svenska brottsbalken bortfallande av påföljd (35 kap.). Exempel på sådan är att brott som kan ge upp till ett års fängelse preskriberas efter två år, medan brott som kan ge livstids fängelse inte preskriberas förrän efter 25 år. Preskription ska uppmärksammas ex officio av rätten.
 • Två års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 1 år,
 • Fem års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 2 år,
 • Tio års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 8 år,
 • Femton års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse viss bestämd tid över åtta år,
 • Tjugofem års preskriptionstid gäller för brott med livstids fängelsestraff i straffskalan,
 • För de allra grövsta brotten, såsom mord, gäller ingen preskriptionstid.

Från den 1 juli 2010 gäller att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten om de begåtts 1 juli 1985 eller senare och om gärningsmannen fyllt 21 år vid brottens begående. Det gäller:
 • mord eller dråp och försök till mord och dråp
 • grovt folkrättsbrott
 • folkmord och försök till folkmord
 • terroristbrott och försök till terroristbrott

Spaningsuppgifter när det gäller dessa brott ska dock gallras ur polisens spårregister 70 år efter brottet, vilket i praktiken kommer att fungera som en informell preskriptionstid.
Tiden räknas från dagen då brottet begicks. Ett undantag från detta är sexualbrott mot barn då tiden räknas från det datum offret fyllt 18 år.

Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpade handlingen fullbordades enligt Högsta domstolens dom i NJA 1992 s 126.
Preskriptionstiden börjar löpa från den första handling som utgör ett fullbordat brott enligt NJA s 564.

Man har alltid rätten att göra en polisanmälan, och detta kan ingen neka dig att få göra.

Men i ditt aktuella fall angående förtalsbrott, och som har så lågt straffvärde, och samt att det räknas utifrån den datumen då brottet skall ha begåtts, så är det alltså redan preskriberat vid det här laget för att kunna leda till åtal.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-28

Kan Kronofogden mäta ut samt beslag ta ett arv som kommer in och finns på mitt bankkonto?

Hej

Jag har en fråga angående ett arv. Kan kronofogden gå in på konto och ta ett arv utan delgivning och utmätning?

Lina


Hej Lina

Ja, Kronofogden kan mäta ut tillgångar som finns på ditt konto, och ta dessa efter det att dem har fattat ett beslut om utmätning av dessa för dina skulder.

Du kommer att få ett vanligt brev i brevlådan om att Kronofogden har utmät samt beslagtagit tillgångar och som fanns på dit konto, och dessa har dem tagit för att betala av på dem skulder som är registrerade hos Kronofogden på dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-22

Vad krävs det för ett uttalande för att det skall klassas som en straffrättslig kräkning, och man skall kunna bli dömd för ärekränkning?

Hej.

Jag har köpt ett hus och fick nycklarna idag. Huset var ganska så ostädat. Jag påpekade detta och säljarna sa att jag köpte huset som det såg ut på visningen och dem menade att det var mycket renare nu än på visningen. Säljarna poängterade upprepade gånger att det inte stod i kontraktet att det skulle vara rent. Jag ringde fastighetsbyrån på ett väldigt tidigt stadium för att slå fast om det stod något om det i kontraktet och svaret blev ja för att använda onödig tid på diskussioner som inte var relevanta.

Då började diskussionen igen om att vi hade olika syn på vad rent var. Vi ringde då upp fastighetsbyrån igen och dem skickade oss en e-mejl med rekommendationer. Deras svar blev att det var bara rekommendationer. När vi då ringde fastighetsbyrån igen så sa dem att ja det är rekommendationer men om det skall bli rent bör man följa rekommendationerna för att leva upp till vad där står i kontraktet.

Hur som helst, då säljarna jobbar för samma koncern som mig tänkte jag mycket på hur jag formulerade mig så att jag inte gick till personangrepp. Jag höll mig så objektiv så möjligt och det var inte så svårt då det var lätt att poängtera alla bristerna av städningen.

Efter mycket diskussion var dem ok att dra av 1000 kr. i saker som vi skulle köpa av dem också valde fastighetsbyrån att betala (ca 3.200 kr) för att vi skulle få ett bolag till att göra en flyttstädning. Det var jag som fick till den här lösningen då säljarna inte accepterade att dela på kostnaden av flyttstädningen med Fastighetsbyrån (ett erbjudande som fastighetsbyrån hade föreslagit säljarna).

Några timmar senare fick jag ett telefonsamtal från säljarna om att dem inte var ok med hur det hela hade gått till. Jag antog att dem pratade om kostnaden för städningen men dem sa att det var dem ok med, det var snarare hur dem hade blivit behandlade och att jag borde ge frun en ursäkt. Jag blev väldigt förvånad men svarade att om dem upplevde att jag hade gjort något personangrepp så ber jag om ursäkt och att jag bara pekat ut saker som inte var ok enligt rekommendationen (det säljande paret var från Kina så all kommunikation var på Engelska). Därefter sa dem att dem hade pratat med en vän som var advokat och att jag ville höra ifrån deras vän. Då frågade jag om det gällde städningen för så måste jag ta bilder som bevis men nej det var för hur "jag behandlade människor". Igen jag blev otroligt förvånad.

Där var två målare närvarande under hela tiden och hörde nog en del/delar av diskussionerna.

Mina frågor:

Är där något i denna historian som gör att dem skulle kunna ta mig till rättegång för hur jag behandlar människor som dem formulerade det och som dem hotade med att göra?

Om dem inte väljer att inte göra något så sitter jag fortfarande och känner mig kränkt av deras tomma hot om att dem skulle ta mig till rättegång. Är det ok att komma med sådana (för mig ändå ganska allvarliga anklagelser)?

För mig är historian otroligt absurd, och jag är så klart ganska nedstämd över denna utvecklingen av husköpet som skulle bli ett nytt fantastiskt kapitel i våras liv.

Hoppas ni kan ge lite guidning.

MVH Stefan


Hej Stefan

Det är alltid tråkigt när sådant här uppstår i hettans diskussioner.

Men det verkar som det råder en kulturkrock mellan Kina och Sverige här, och om vad som anses vara renstädat i det här fallet eller inte.

Kränkningen består nog mest i en fråga om upprördhet som grundar sig mycket i en språk förväxling mellan parterna om vad som anses vara rent eller inte när man flyttstädar.

Båda parter kan gå till domstol stämma varandra för kränkning. Men frågan är om någon part kommer att ens vinna tvisten. Å frågan är också om det är och skulle vara ekonomiskt försvarbart för en part att lägga ut ungefär 20-30 000 kr på att reda ut detta i domstol.

Plus kravet för att man skall bli dömd för ärekränkning. Är att någon måste har uttalat något nedsättande avseende någons persons etniska tillhörighet eller sexuella läggning.

Att man säger att man tänker stämma någon i tingsrätten. Anses inte som ett hot i en juridisk mening, och därmed kan man inte bli åtalad och dömd för olaga hot. För att det skall anses om olaga hot skall det finnas inslag i hotet om att man får ett straff om man gör något. Å för att man upplyser någon om att man kanske skall blir instämd till tingsrätten utgör och anses inte som ett hot och ett straff.

Rådet vi har är att du nu dokumenterar hur det såg ut före och efter att städ firman varit där. Utifall att det skulle uppstå några frågor om detta mellan er parter vid ett senare tillfälle. 

Vidare kan du ta och anteckna målarvittnenas namn, så du har dem om det skulle mot förmodan uppstå någon tvist rörande vad som sagts mellan er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-18

Vad gäller när man sluter ett affärsköpe- leverans- samt avtal och kontrakt mellan två olika företag och affärspartners via fax?

Hej!

Min firma har slutit ett avtal (ofullständigt, tycker jag) per fax. Det gällde ett köp av 50 kartonger kopieringspapper.

Nu har vi råkat lite i tvist angående var och när som kartongerna med kopieringspapper ska avlämnas och vad det får kosta.

Undrar vad är det som gäller egentligen???

Snälla, hjälp

Mvh, Sven


Hej Sven

Ett avtal mellan två företag följer avtalslagen, och som innebär att det råder helt fri avtalsrätt mellan parterna.

Samt att ett avtal som är underskrivet och som har slutit via en faxkommunikation, är precis lika giltigt som vilket annat som helst avtal som man har slutit mellan två parter.

Eftersom vi nu inte har tillgång till en kopia på ditt fax och avtal avseende köpet och leverans av kopieringspappret till dig. Kan vi här bara svara generellt på vad som gäller.

Allt som står i faxet mellan er är det som är avtalat mellan parterna och inget annat.

Till exempel: Står det pris och när det skall betalas så är det avtalat mellan er. Men står det inget om när eller hur det skall levereras, så är detta alltså inte avtalat mellan er osv.

Så kort kan man säga. Att det är bara det som står ordagrant i avtalet mellan parterna som är avtalat och som gäller mellan er. Allt annat som någon part nu hävdar i efterhand, är alltså inte avtalat mellan parterna om det inte står uttryckligen i avtalet.

Allt som avtalas senare mellan parterna om till exempel leverans osv. ser man som ett tilläggs avtal till det första avtalet och huvudavtalet som har tecknats mellan parterna. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-16

Kan en förälder få komma hit till Sverige och få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare, och om jag är svensk medborgare?

Hej!

Jag och min bror (20 år gamla) är båda svenska och filippinska medborgare, och som har växte upp i Filippinerna. Vi har alltid varit svensk/filippinsk medborgare sedan vi var född eftersom min pappa var svensk (och är nu avliden) samt mamma är filippinsk.

Vi flyttade till Sverige och lämnade vår mor år 2012 för att försätta plugga. Vi kunde inte ta med henne eftersom hon inte har tillstånd för att åka till Sverige.

Nu har det varit 3 tuffa år sedan vi lämnade henne. Hon är den ända vi har kvar i familjen. Pappa dog ju när vi var små, och det var endast hon som tog hand om oss tills dagen vi flyttade. Alltså vi är helt beroende på varandra.

Tror ni att vår mamma har en möjlighet att få uppehållstillstånd här i Sverige? Eller vad finns det att göra för att få hit henne?

Mvh
Patrick


Hej Patrik

Ni och er mamma kan alltid lämna in en ansöka till Migrationsverket om uppehållstillstånd med anledning av och eftersom er mamma kan anses som anhörig invandrare till er.

Men för tillfället är det ju som ni säkert redan hört och vet, så pågår det en enormt stor flyktinginvandring kris till Sverige.

Å reglerna angående för vem och vilka som skall anses vara och omfattas av anhöriginvandring och få uppehållstillstånd på grund av detta. Håller på att diskuteras just nu och det kommer hela tiden nya beslut angående detta fortlöpande, och detta med anledning av den stora anstormningen av flyktingar som kommer just nu.

Därmed blir det nästan omöjligt för oss att säga vilka exakta regler det är som gäller för anhöriginvandringen. Detta efter det beror helt och hållet på vilka regler det är som gäller den dagen då er mamma ansöker om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare och då när ni får beslut av Migrationsverket.

Men en sak är säker, och det är att anhöriginvandringen kommer att stramas åt betydligt framöver och det kommer att blir mycket mer restriktiv, och därmed inte omfatta en så vid personkrets som den gäller för fram tills innan denna flyktingkrisen startade.

Så vår rekommendation är er mamma skall ansöka snarast möjligt och omgående för att omfattas av dem mer generösa reglerna som gäller.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-15

Kan jag köpa ett hus eller fastighet om jag skulder hos kronofogden, och kan dem utmäta huset och fastigheten för mina skulder hos Kronofogden?

Hej!

Jag undrar om man kan köpa ett hus om man har skulder. Huset kostar 50.000 kr. Men mina skulder är 10 gånger denna summan. Kan jag bli av med huset i framtiden i fall den räknas som tillgångar?

Tack på förhand för hjälpen.

Mvh Ina


Hej Ina

Svaret på din fråga är både Nej och Ja.

Grundregeln är att Kronofogden har inte rätt att mäta ut din fasta bostad för dina skulder.

Men om Kronofogden gör en tillgångsutredning av dig, och där kommer dem fram till att du har en fastighet och som äger och som är betald, och att Kronofogden gör den bedömningen av att denna fastighet inte är din fasta bostadsfastighet.

Så kan Kronofogden därmed ta denna fastigheten i beslag och sälja den på exekutiv auktion, och detta för att då få in pengar till och för att betala av på dina skulder, och som då finns registrerade hos Kronofogden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-14

Kan man på börja en renovering direkt när man har erlagt och betalat handpenningen på en bostadsrätt, villa eller fastighet som man har fått tillgång och tillträde till innan man har skrivit på och fullbordat köpeavtalet?

Hej

En liten undran. Om man köper ett hus och får tillgång 1 månad innan man tar över huset. Och jag t.ex. renoverar lite. Och säljaren sedan ångrar sig. Vad händer då?

Handpenning är betald, med vad säger ni?

Mvh Micke


Hej Micke

Ja, dem flesta fastighetsaffärer löper ju normalt hela vägen igenom, och fullbordas efter det att man har skrivit ett köpebrev och handpenningen har erlagts.

Risken du står om inte köpet skulle fullbordas och inte går igenom hela vägen till ett slutgiltigt köpeavtal mellan er.

Är att du inte för det första får betalt för det arbete och material som du lagt ned på dem ändringarna som du har gjort.

Plus tycker inte motparten om dem ändringarna som du har gjort på dennes fastighet. Så kan motparten även kräva dig på kostnadsersättning, och detta för att du har åsamkat och skadat dennes egendom, och detta genom dem ändringar du har åstadkommit genom din renovering på ett objekt som du inte äger till fullo.

Därför eftersom du känner dig lite tveksam på motparten. Så rekommenderar dig med att vänta en månad tills att du äger fastigheten själv till fullo och fram tills att hela fastighetsaffären är fullbordad och helt avslutad, och du vet med säkerhet att affären inte kan gå tillbaka.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-09

Hur skall man tolka ett fastighetsköpebrev när säljaren har avlidit innan köpet fullbordas och genomförts helt och hållet tillfullo?

Hej!

Vår mamma dog i september 2015 och nu vill jag köpa ut mina fyra syskon och jag har lämnat ett bud som de inte godtar. De vill ha mycket mer betalt, och det är mer än vad huset troligtvis är värt.
Jag får inget syskon-pris!

Redan 2001 ville mamma sälja huset till mig för taxeringsvärdet och vi skrev ett köpebrev då, och originalet har jag kvar, samt se bifogad kopia och bilaga.

Mina två systrar förbjöd då min mor att genomföra köpet, och då mamma inte ville ha bråk så blev det inget köp för mig.

Kan jag använda detta köpebrev, undertecknat av mamma och mig och bevittnat av fyra personer, för att få ned priset eller t.om. få huset till taxeringsvärdet 2001?

Vänliga hälsningar
Ina


Hej Ina

Efter det att vi har läst igenom din fråga här samt det bifogade köpebrevet mellan dig och din mamma angående fastigheten.

Så kan vi notera följande:

För det första så finns ingen sista tillträdesdag, och då köpet skall vara slutfört enligt detta köpebrev mellan parterna. De innebär att köpebrevet är giltigt fortfarande och bindande i detta avseende för båda parter.

Det andra är att köpebrevet har mer en utformningen av ett gåvobrev eller testamente mellan parterna än ett köpebrev avseende ett fastighetsköp.

Med utgångs punkt i det som du skriver själv och det vi har redovisat här ovan. Så gör vi bedömningen att det rör sig om ett gåvobrev mellan parterna.

Är det anses som ett gåvobrev mellan parterna så klassas det som förskott på arv. Därmed skall motsvarande ekonomiska angivna värde för fastigheten dras av från denna bröstarvingens arvsandel som ärver fastigheten.

Men som sagt så är det inget solklart fall. Om hur man skall tolka detta dokument, och om det går vidare till en rättegång om saken så är det tingsrätten som dömer, och inte vi avgör hur detta dokument skall tolkas, och därmed kan det bli en helt annan utgång än den vi redovisat här ovan.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-08

Kan man ansöka om uppehållstillstånd när och under tiden som man är avvisad och utvisad från Sverige?

Hej.

Jag har 10 års avvisning ifrån Sverige. Jag har utvisas till Algeriet som är mitt land, och jag har min fru som är svenska, och jag undrar om jag kunde be om att få komma till Sverige för att få leva med min fru nu i Sverige?

Eller måste jag vänta på att förbudet ska vara över, och om det är helt omöjligt för mig med tanke på att jag har 8 år kvar?

Tack Sam


Hej Sam

Du kan alltid ansöka om inresa till Sverige och uppehållstillstånd. Men eftersom du har blivit avvisad ifrån Sverige. Så är det högst sannolikt att dem inte kommer att bevilja inresa och uppehållstillstånd så länge som avvisningsbeslutet gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-07

Kan man vara delägare i ett svenskt aktiebolag utan ha uppehållstillstånd och arbetstillstånd, och kan man söka dessa tillstånd som delägare vid ett senare tillfälle?

Hej

Min svåger vill starta eget inom restaurangverksamhet i Sverige.
Han även kommer att vara kompanjon med mig.

På migrationsverkets hemsida står det att han måste h papper på företaget han ska ta över.

Självklart att vi ska ha det klart för oss hur vi ska driva verksamheten, affärsplan, budgetplanering mm.

Men han kan jo inte köpa ett företag eller starta om han inte har uppehållstillstånd.

Vår fråga är:
Kan vi starta ett aktiebolag i Sverige där han äger majoriteten av bolaget och då bolaget tagit över en rörelse som är vinstdrivande, därefter ansöker han om arbetstillstånd.

 1. Alltså kan han vara delägare utan att ha uppehållstillstånd?
 2. Och söka arbetstillstånd då vi har hittat en rörelse?

Med vänlig hälsning,
//Houman


Hej Houman

Svaret på dina frågor är följande:
 1. Ja, man kan vara delägare i svenskt aktiebolag utan att ha och fått ett uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.
 2. Ja, som anställd eller som delägare i aktiebolaget kan han söka uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-12-04

Hur skyddar jag mig emot att min tidigare sambo säljer vår gemensamma bostadsrätts insatslägenhet utan min vetskap och bakom ryggen på mig?

Hej igen!

Min före detta sambo står på lånet på lägenheten men vi köpte den tillsammans, och jag har betalat mer parten för den.

Om jag nu efter att vi gjort slut flyttar ut. Finns det någon chans att innan vi gjort en bodelning att han säljer den i ''smyg'' och detta för att ta alla pengar. Vad gör man för att skydda sig mot detta?

Mvh
Pia


Hej Pia

Står ni båda två skrivna som ägare till insatslägenheten i bostadsrättsföreningens register. Så måste ni båda två skriva handlingarna vid en försäljningen och överlåtelsen av den gemensamma insatslägenheten när ni säljer denna.

Står inte du inte inskriven i bostadsrättsföreningens register som delägare till lägenheten, så bör du omgående därför se till så att bostadsrättsföreningen ändrar detta i sitt register. Så att du också blir inskriven i bostadsrättsföreningen register, och då som delägare till er gemensamma insatslägenhet. 

Skulle din sambo mot förmodan ändå därefter att försöka eller lyckas med att sälja er gemensamma insatslägenhet. Så gör sig din sambo därmed sig skyld till bedrägeri alternativt stöld, och detta kan du göra en polisanmälan om mot din tidigare sambo.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.