2015-12-09

Hur skall man tolka ett fastighetsköpebrev när säljaren har avlidit innan köpet fullbordas och genomförts helt och hållet tillfullo?

Hej!

Vår mamma dog i september 2015 och nu vill jag köpa ut mina fyra syskon och jag har lämnat ett bud som de inte godtar. De vill ha mycket mer betalt, och det är mer än vad huset troligtvis är värt.
Jag får inget syskon-pris!

Redan 2001 ville mamma sälja huset till mig för taxeringsvärdet och vi skrev ett köpebrev då, och originalet har jag kvar, samt se bifogad kopia och bilaga.

Mina två systrar förbjöd då min mor att genomföra köpet, och då mamma inte ville ha bråk så blev det inget köp för mig.

Kan jag använda detta köpebrev, undertecknat av mamma och mig och bevittnat av fyra personer, för att få ned priset eller t.om. få huset till taxeringsvärdet 2001?

Vänliga hälsningar
Ina


Hej Ina

Efter det att vi har läst igenom din fråga här samt det bifogade köpebrevet mellan dig och din mamma angående fastigheten.

Så kan vi notera följande:

För det första så finns ingen sista tillträdesdag, och då köpet skall vara slutfört enligt detta köpebrev mellan parterna. De innebär att köpebrevet är giltigt fortfarande och bindande i detta avseende för båda parter.

Det andra är att köpebrevet har mer en utformningen av ett gåvobrev eller testamente mellan parterna än ett köpebrev avseende ett fastighetsköp.

Med utgångs punkt i det som du skriver själv och det vi har redovisat här ovan. Så gör vi bedömningen att det rör sig om ett gåvobrev mellan parterna.

Är det anses som ett gåvobrev mellan parterna så klassas det som förskott på arv. Därmed skall motsvarande ekonomiska angivna värde för fastigheten dras av från denna bröstarvingens arvsandel som ärver fastigheten.

Men som sagt så är det inget solklart fall. Om hur man skall tolka detta dokument, och om det går vidare till en rättegång om saken så är det tingsrätten som dömer, och inte vi avgör hur detta dokument skall tolkas, och därmed kan det bli en helt annan utgång än den vi redovisat här ovan.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar