2017-02-28

Hur bedömer Migrationsverket om ett förhållande är seriöst eller om det bara är ett skenäktenskap för att få ett uppehållstillstånd i Sverige också att man får vistas i EU?

Hej.

Jag och min tjej vi har ansökt om att bli sambo. Hon är svensk medborgare och jag kommer från Makedonien. Vi har ansökt för 25 månader sedan och nu har vi fått avslag.

Dom säger att våra förhållande verkar inte vara seriös. Men vi är oxå förlovad.

Meelo


Hej Meelo

Vad ni kan göra är att överklaga Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen.

Tillsammans med Migrationsverkets beslut skall dem ha bifoga en information om hur man gör för att överklaga deras beslut, och vart man skall skicka in sitt överklagande osv.

För att ni skall ha största möjliga chans att vinna i Migrationsdomstolen. Så bifoga all er chatt konversationen samt eventuella resor som ni har gjort för att besöka varandra med mera.

För det som migrationsöverdomstolen har att ta ställning till är. Om ni verkligen är ett par som har för avsikt att bo och leva tillsammans, eller om det är bara ett skenäktenskap för att du skall få uppehållstillstånd i Sverige och få vistas i EU.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-27

Kan en markägare hyra ut sin parkeringsplats till Q-park, och ändra parkeringsvillkoren för vad som gäller avseende parkeringen?

Hej!

Jag har en fråga kring rätt till uppsägning av ett hyreskontrakt.

Sedan 2000-03-17 har jag haft ett hyreskontrakt för mitt kontor, nu efter alla dessa år vill de plötsligen ta betalt för parkeringsplatsen utanför på byggnaden. Det står ej i kontraktet något om att parkeringsplatsen ingick eller inte ingick. Men det var då en självklarhet.

Nu har dessutom Q-park satt upp en skyllt på parkeringen, och de begär nu 300 kr i månaden ex moms för den platsen som jag alltid besuttit.

Min fråga är om detta är lagligt av dem att göra så? Är detta någonting som är lönt att bestrida?

Behöver ni veta mera för att kunna svara med mera säkerhet kontakta mig då gärna.

Med vänliga hälsningar
Pax


Hej Pax

Som markägare har dem rätt att ändra och göra vad dem vill med sin parkering, och därmed har dem rätten på sin sida att ändra parkeringen och hyra ut den till Q-park osv.

Eftersom det inte står något i ditt hyresavtal avseende kontoret om att det skall ingå en parkeringsplats. Så har du alltså inte avtal avseende denna parkeringsplatsen som du använt.

Du kan möjligtvis hävda att denna parkeringsplatsen ingår hyresavtalet avseende kontoret, och detta på grund av regeln om gammal hävd om att du alltid haft den.

Men att driva en sådan fråga och tvist är högst riskabelt enligt vår bedömning, och skulle dessutom kosta långt mycket mer än vad parkeringsavgiften nu kostar.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-24

Kan man häva ett ingånget avtal som man har skrivit på om man kommer på att det inte är det man önskar?

Hejsan!

Jag bor i en bostadsrätt och snart ska jag ha stambyte, och jag har för närvarande lite finare kakel i badrummet, ej standardkakel alltså.

Jag frågade förening om jag får ett likvärdigt kakel efter stambytet. Men de sa att jag har skrivit på papper att jag endast önskar standard kakel i mitt badrum.

Jag vet att jag skrev på ett medgivande för stambytet, men inte att jag vill ha standard kakel? Kan man göra nåt åt saken, häva medgivandet eller är det försent?

Med vänlig hälsning
Annelie


Hej Annelie

Enligt avtalslagen är huvudregeln. Att ingångna avtal och kontrakt skall gälla, och dessa kan man inte häva eller ändra, och detta så länge som inte båda parter går med på ändra i avtalet eller kontraktet. 

Å eftersom du inte har upplyst bostadsrättsförningen om att du idag har och vill ha samma finare kakel efter stambytet. Så kan du inte häva avtalet på grund av att du inte har varit noggrann och läst igenom avtalet ordentligt och före det att du skrev på det.

Men vårt tips är att du pratar med bostadsrättsföreningen och att du nu erbjuder dig att själv betala mellan skillnaden mellan standard kakel och den finare kakel som du väljer att ha.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-23

Är man skyldig att veta om vilka trafikregler som gäller även om dem är översnöade och inte syns?

Hej

Är man skyldig att betala fortkörningsböter om man blir fotad av en vägkamera, när hastighetsskylten har varit igensnöad vid ett snöoväder?

Tacksam för svar.
Ola


Hej Ola

Det är din skyldighet som trafikant att känna till och veta om vilka trafikregler det är som gäller.

Så det är din skyldighet enligt lagen att ta reda på och veta vilken hastighet som gäller, detta gäller även för vägmarkeringar på marken avseende parkeringar också vidare och även om dem är översnöade.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-22

Får en samfällighet skriva separata avtal angående olika saker och sedan debitera enskilda samfällighets medlemmar för dessa olika kostnader?

Hej,

Min bostad ingår i en samfällighet om 14 hushåll i Uppsala. Vi har enskilda elabonnemang i respektive hushåll, och utöver det ett gemensamt abonnemang för samfällighetens gemensamma byggnader. I gemensamma abonnemanget ingår en motorvärmare stolpe per hushåll som är timer styrd, ca 45 min per tillfälle.

Nu har jag skaffat en plugin-hybridbil och vill kunna ladda bilen under en längre period än 45 minuter. Jag har varit i kontakt med Wikmans el som installerade stolparna en gång i tiden och dom säger att ledningarna klarar 2-3 plugin-bilar utöver den normala användningen.

Dom har också tagit fram ett förslag på att koppla bort timer styrningen på min stolpe och installera en energimätare som registrerar den utökade användningen. Jag har föreslagit för samfälligheten att jag står för installationskostnaden själv, och att jag betalar en schablonkostnad i förskott och att vi reglerar det i efterhand en gång per år och när vi ändå gör avräkning av vatten- och värmeförbrukning. Jag har också sagt att jag godkänner att detta är en tillfällig lösning eftersom det endast gäller för upp till 2-3 plugin-bilar, och att jag får står för kostnaden att återställa timer funktionen vid behov.

Frågor som har kommit upp från samfällighetens styrelse och som jag tagit på mig att utreda är följande:

  • Får samfälligheten debitera mig en högre kostnad för en specifik plats när den är utrustad med en stolpe utan timer?
  • Samfälligheten har inget elhandelscertifikat men handlar ju redan till viss del med el när vi fördelar den gemensamma förbrukningen på respektive hushåll. Hur ska man då debitera, bara genom att skriva förhöjd kostnad för extrautrustad parkeringsplats eller liknande?
  • Jag har varit i kontakt med både Wikmans el samt Vattenfall och frågat om detta och båda svarar att det inte är något problem. Styrelsen vill dock gärna se någon juridisk skrivelse om detta som nämner hur det får faktureras/debiteras. Är det något ni kan hjälpa mig att hitta?

Tack!!

Vänliga hälsningar

Fredrik


Hej Fredrik

I lagen finns juridiskt inget som hindrar samfälligheten att debitera en kostnad som denna har på grund av att en eller visa medlem förbrukar mer än andra medlemmar i samfälligheten.

Samfälligheten behöver inget elcertifikat för att dela upp den gemensamma elräkningen som samfälligheten får, och vad ni vill kalla detta för i ert avtal mellan parterna är upp till er.

Det är ett civilrättsligt avtal som du och samfälligheten får skriva mellan er angående den ökade elförbrukningen som kommer att uppstå, och det är upp till er om hur dessa kostnaderna skall fördelas mellan er båda parter i avtalet.

Vi kan hjälpa er med att skriva ett juridiskt avtal angående detta mellan er. Önskar ni att vi skall göra det? Så diskutera igenom vilka regler som skall gälla och vem som skall betala vad mellan er. Sen skickar ni detta utkast till avtalskontrakt till oss på jurist@2B4Y.com också återkommer vi med avtalsförslag till er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-21

Om en person får utvisning och avvisning beslut ifrån Sverige, kan han få stanna om han får ett erbjudande om jobb?

Hejsan

Om en person får utvisning och avvisning kan han få stanna om han får ett erbjudande om jobb?

Frej


Hej Frej

Om en person har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd avseende asyl i Sverige.

Kan och har personen alltid rätt att ansöka om uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Men om en person har blivit utvisad och skall avvisas enligt ett domstolsbeslut, och som grund sig på att han har begått kriminella handlingar i Sverige. Så gäller utvisningsbeslutet i dem antal år som står i domslutet.

Då är finns det ingen möjlighet att en ansökan som arbetskraftsmigrant, och att denna skall kunna bli godkänd, och detta gäller så länge som utvisningsbeslutet gäller enligt domslutet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-20

När preskriberas skatteskulder och kan dem mäta ut och ta min pension för tidigare skatteskulder som jag haft hos Kronofogden?

Hej

Har en fråga angående skatteskuld som uppkom för 5 år sen. Vet inte om skulden är preskriberad, men om det är så, kan Skattemyndigheten eller Kronofogden lägga beslag på mina pengar såsom pension när den ska betalas ut i år?

Hälsningar
Andreas


Hej Andreas

Skatteskulder preskriberas normalt vid årsskiftet som inträffar 5 år efter det att skatteskulden uppstod.

Är skatteskulden preskriberad. Kan inte Kronofogden mäta ut dina pensioner för skulder som är preskriberade, och som inte finns längre registrerad hos Kronofogden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-17

Kan man ansöka som anhöriginvandrare i ett land till sin familj där, och samtidigt som man har en ansökan om asyl aktuell i ett annat land?

Hej

Jag heter Isam och min fråga är:

Om en familj flyttar till Italien via en asyl ansökan, och lämnat fingeravtryck redan i Beirut innan de kommer till Italien. Får de söka anknytning till sina anhöriga, och som befinner sig i ett annat land?

Eller måste de leva i Italien en viss tid eller period för att få lov att ansöka om anknytning till sina anhöriga som befinner sig i ett annat land?

Tack för hjälpen.

M.V.H
Isam


Hej Isam

Man måste stanna i det landet som man söker asyl i tills att asylansökan är prövad och helt avgjord.

Först därefter när asylansökan är avslutad och färdig behandlad kan man ansöka om anhöriginvandring till dem i det andra landet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-16

Kan man bli utslängd och värkt samt avhyst från sin hyresrätt och hyresbostad om man skriver på social medier och fråga om råd angående sin bostad?

Hej en fråga.

Jag bor i Bollnäs bostäders lägenheter och fick mögel i badrummet samt en vattenskada på tröskeln. De var här för en inspektion. Då sa dem att de är omöjligt att det kan komma svartmögel under tapeten och att de knappt ville byta tröskeln.

Eftersom jag har 2 astmatiska barn ville jag vara hundra säker på att de stämmer. Så jag gick in på Facebook och fråga om detta, och jag fick svaret att de kan komma under tapeterna med mera. Så jag är nu självklart orolig för mina barn också vidare.

Men jag fick ett brev på posten i fredags om att jag kan bli utslängd från lägenheten om jag skriver på sociala media om det här, och får inte kritisera personalen på Bollnäs fastigheter på Facebook.

Är det lagligt att slänga ut en ensamstående mamma med 2 astmatiska barn, och för jag frågar om råd och om det stämde som de sa om möglet med mera?

Verkar jätte konstigt om dem kan slänga ut mig för man ber om andras råd.

Tacksam för svar

Tina


Hej Tina

Dem kan inte slänga ut dig och vräka dig från din bostad bara för att du skriver och fråga någon om råd angående något som rör din bostad hos Bollnäs fastigheter.

Det är däremot nu frågan om Bollnäs bostäders hot mot dig kan anses och utgöra som olaga hot mot dig istället, och du borde nu polisanmäla Bollnäs fastigheters hot mot dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-15

Vad kan man göra om man har fått avslag på sin asylansökan av Migrationsöverdomstolen och man missar att ansöka om arbetstillstånd inom 2 veckor?

Hej!

Min kompis har fått asylavslag från Migrationsöverdomstolen, och har haft möjlighet att ansöka om arbetstillståndet inom 2 veckor efter beslutet.

Men han missade den 2 veckors period.

Hur ska man göra i detta situation?

Med vänlig hälsning

Orbar


Hej Orbar

Det beror lite på vad som står i Migrationsöverdomstolens domslut.

Har dem skrivit att han måste ansöka om arbetstillstånd inom 2 veckor, och om han inte gör det så kan han inte ansöka om detta inom en viss tidsperiod. Så är det inte mycket som han kan göra.

Men står det inte uttryckligen i Migrationsöverdomstolens beslut. Att han inte kan och får ansöka om ett arbetstillstånd, så finns det inget som hindrar honom ifrån att han gör en ansöka om arbetstillstånd enligt lagen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-14

Hur bevakar jag mina rättigheter och vet jag att en bouppteckning har gått korrekt till om jag är bosatt i utlandet?

Hej

Jag har en fråga och ber om ett gott råd.

Min far dog 1998. Han var då omgift med en kvinna med 3 döttrar (alla vuxna).

Min fars fru dog 2016 och jag har från utlandet varit i e-mejl kontakt med bouppteckningsmannen.

Min fars fru satt enligt testamente i orubbat bo och med fri förfoganderätt.

Av bouppteckningsmannen så har jag fått berättat att 2 fastigheter blivit värderade och sedan köpts av min fars frus barn, ett sommarhus (som pappa och jag byggde). Det köpte de ena barnet för 150,000 kr år 2010, och pappas och hans frus bostadshus köptes av ett av de andra barnet år 2015 för 250 000 kr.

Totalt sålde min fars fru deras två fastigheter för 400,000 kr.

Vid bouppteckningen så finns nu inte några pengar kvar från försäljningen.

Jag har bett bouppteckningsmannen att begära bevis från skattemyndigheten att skatt betalades efter fastighetsförsäljningen, att köpeavtalen tillförs bouppteckningen samt att bevis på att betalningarna av husen landat på min fars frus bankkonto.

Bouppteckningsmannen vägrar att göra detta utan fullmakt från min fars frus barn (samtliga arvingar).

Jag har även bett bouppteckningsmannen att undersöka via min fars frus bank, hur dessa pengar har distribuerats? Även detta vägra bouppteckningsmannen.

Jag saknar helt någon insikt i hur det hela har skötts. Då jag bor utomlands och det hela synes ha orkestrerats av min fars fru och hennes döttrar.

Vad kan jag göra?

Jag har redan meddelat bouppteckningsmannen att jag inte godkänner bouppteckningen. Då jag känner att klarhet måste bringas i försäljningarna.

Vad har ni för råd till mig, vad kan jag göra?

Med vänliga hälsningar,

Billy


Hej Billy.

Det är helt rätt och riktigt gjort av dig. Att inte godkänna bouppteckningen så länge som du inte känner att allt är upptaget som det skall, och inte har gått korrekt till.

Å så längre som du inte har godkänt bouppteckningen. Kan inte boutrednings- och boutredningsmannen avsluta bouppteckningen, och få den godkänd av skatteverket.

Vi förstår att eftersom du nu bor utomlands kan det vara svårt att bevaka dina rättigheter och kolla upp alla regler och allt.

Därför rekommenderar vi dig att anlita en advokat eller en jurist som oss här, och som då är expert på bouppteckningsärenden, och som kan vara ditt juridiska ombud samt företräda dig och för att kunna bevaka dina rättigheter i det här bouppteckningsärendet.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-13

Kan ni hjälpa oss med hur man gör en korrekt migrationsansökan angående anknytning som anhöriginvandrare för min partner?

Hej,

Jag och min flickvän vill flytta ihop i Sverige, och i mars 2016 så ansökte hon ifrån sitt hemland Bangladesh om att få uppehållstillstånd i Sverige, och för att få flytta ihop med mig här, så att vi kan få leva tillsammans i Sverige som partners och sambos.

Som vi förstår när vi läser på Migrationsverkets hemsida så ansöker man och avvaktar på svar.

Vi känner att vi vill prata med någon mer om detta.

Någon med erfarenhet och kunnande i en ansökan som denna, och som även kanske har arbetat med HBT relationer.

Då vi är ett samkönat par så är vi rädda för att någon ska se oss som mindre trovärdig som ett seriöst par. Samhället kan vara diskriminerande.

Vilka lagar och regler gäller när man ansöker med anknytning?
Har vi gjort allt som man kan tänkas göra för en ansökan?
Har jag vänt mig rätt i våra funderingar?
Vad mer kan vi göra för oss?

Vänligen Elisabeth


Hej ElisabethHar ni följt dessa instruktioner som står på Migrationsverkets hemsida här. Så är det inte mycket mer som ni kan göra. Mer än att vänta på att få ett beslut ifrån Migrationsverket angående er ansökan.

Ja, du har vänt dig rätt till oss om du har mer specifika frågor, eller vill ha mer ingående upplysningar om exakt vad som gäller vid en ansökan om anknytning som anhöriginvandrare.

Vill du ha enskild juridisk privat rådgivning så rekommenderar vi dig att boka en tid för detta via våran mejl här. Skriv i mejlet och föreslår också vilka dagar och tider som skulle kunna passa dig att vi kan kontaktar dig. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-12

Hur gör och går man tillväga om inte pengarna och tillgångarna räcker till och täcker skulderna i ett dödsbo?

Hej 

Undrar om ni kan ge mig råd vad jag skall göra juridisk rätt angående min avlidna sons avstängning av kontona.

Min son avled förra året slutet av januari hastigt. Han hade ADHD och Bipolär sjukdom. Jag gjorde bouppteckningen eftersom han bodde tillfälligt hos mig och eftersom han hade inga inkomster.

Bouppteckningen godkändes och registrerades av skatteverket. Hans skulder blev större än tillgångar. Jag har varit förlamat av sorg av avsluta allt, och har ju inte övriga pengar att kunna anlita någon göra bouppteckningen efter begravnings kostnaderna.

Så frågan är. Min son fick från hans olycksfallsförsäkring 44 300 kr som satte in till hans dödsbokonto som var också kreditkonto med minus 30 000 kr.

Har tagit ut endast 4002.82 kr när slutade hans HSB-konto hos Swedbank och dom dom övriga pengarna från 44 300 kr - 30 000 kr som blev 13 931.87 kr.

Jag har betalat 40 000 kr kronor till begravning själv som jag har rätt ju att ta ut. Har tagit ut 18 000 kr. Så har rätt att ta 12 000 kr till. Min son lämnade efter sig aktier för 9660 kr.

Jag pratat med boupprättarna i Södermalm förra veckan. Om att ska man göra bara dödsbo anmälan när skulderna är större än tillgångar. Dom sa att man ska skriva till dom som han hade skulder och förklara och begära skulderna avskrivna. Och stänga kontona och jag fick ta aktierna eftersom hade inte fått ut hela begravningskostnaden.

Har inte vågat röra pengarna så att allting går korrekt till.

Så frågan är: Olycksfallsförsäkrings pengarna tillhör nu till kreditkontot? Annars blivit minus igen .

Han hade depåkonto som var också minus 4625.65 kr. Så undrar hur jag gör för att gör rätt.

Tack om svaret.

Med vänliga hälsningar Jaana


Hej Jaana

Du summerar alla pengar som finns efter din son inklusive försäkringspengar som betalas ut.

Därefter summerar du alla skulder din son hade när han dog. Plus du får lägga till begravningskostnad till denna summan.

Blir det plus så är det dem pengarna som du får från dödsboet.

Blir det minus så får du vända dig till kommunen där du bor och be dem hjälpa dig med att upprätta en förenklad dödsboanmälan som dem är skyldig att göra.

Väljer kredit givarna att inte avskriva skulderna och skulderna är större än tillgångarna så måste den som upprättar dödsboanmälan lämna in en konkursanmälan om att dödsboet går i konkurs.

Vi rekommenderar dig att vända dig till din kommun och få hjälp med att reda ut om dem skall göra en dödsboanmälan eller inte i det här fallet. Samt dem kan även hjälpa dig med mer specifik rådgivning i just ditt ärende.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-11

Hur räknar man och delar man upp kostnaden om och när man skall lösa ut en tidigare sambo från den gemensamma bostaden?

Hejsan!

Det är så att jag och min sambo skall separera och vi har tid på banken imorgon förmiddag.

Vi bor i en bostadsrätt som vi delar 50/50. Jag tänkte försöka lösa ut henne men vet inte hur man skall gå tillväga.

Vi gav 625000:-
Kvar på lånet 517090:-
Renoverat för 96180:-

Min sambo tyckte vi kunde utgå från det vi köpte den för, alltså 625000:-. Att jag skulle betala henne 312500:- + 48060:- (halva renoveringen) = 360560:-

Låter det rimligt, är det så man brukar göra?

Har aldrig gjort sådant här förut och är hemskt tacksam för snabbt svar.

Mvh
En förkrossad Monica


Hej Monica

Ja har ni inget samboavtal eller har avtalat något annat, så utgår man från inköps priset och sen drar man av beloppet för lånet samt du får betala för halva renoveringsarbetet.

Det beloppet som blir kvar, är det som du skall lösa ut din sambo med.

I det här fallet blir det 155 970 kr som du skall betala till din tidigare sambo för att lösa ut henne från den tidigare gemensamma bostaden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-10

Vad gäller och hur mycket måste man betala när man beställer en vara och sen avbeställer produkten och häver köpet efteråt?

Hej!

Jag beställde ett par vinterhjul på en bilverkstad som jag, via mejl, avbeställde dagen efter att vi hade avtalad tid.

Enligt konsumentverket har jag rätt att avbeställa dem då jag aldrig tagit emot varan. Men att jag är skyldig att ersätta honom för kostnader han inte kan tillgodogöra sig på annat sätt.

Jag har erbjudit mig att göra detta men sagt att jag inte tänker betala för hjulen.

Bilverkstaden säger att han inte kan returnera hjulen då han monterade fälgarna och däcken på vår avtalade tid som jag inte dök upp på. Han har erbjudit att jag ska betala inköpspriset exkl. moms på 4690 kr men att han då behåller däcken.

Jag anser att om jag betalar inköpspriset, så köper jag däcken vilka jag ju avbeställt. Borde inköpspriset för ett par däck inte vara en kostnad som han kan tillgodogöra sig på annat sätt då han äger en bilverkstad?

Han har nu skickat en faktura på 8860 kr, d.v.s. på hela beloppet. Och kräver att jag hämtar däcken. Får han gör detta?

Borde han ens självmant ha monterat fälgarna och däcken när jag inte kom på vår avtalade tid? Han hade ju kunnat returnerat dem annars.

Vad kan jag mer göra än att bestrida fakturan?

Han skriver i våra mejl att han kommer driva detta till tingsrätten.

Kan/borde jag polisanmäla honom?

Mvh
/Anna


Hej Anna

Med anledning av att du hade förväntat dig att däcken var färdigmonterade och klara om du hade kommit dit för att hämtat och köpt dem. Så är det solklart att du skall betala och för det arbetet som monteringen har kostat verkstaden fullt ut.

Sen angående själva däcken och fälgarna kan man resonera lite olika.

Har verkstaden beställt hem däck och fälgarna enkom för dig, så blir du ersättningsskyldig att betala dem fullt ut för hela kostnaden som verkstaden haft.

Är det vanligt förekommande och standard däck och fälgar som verkstaden kan anses kunna sälja till en annan kund inom en snar framtid. Så kan är det inte rimligt att du skall betala hela kostnaden för dem.

Enligt den erfarenhet vi har av liknade ärenden med vanligt förekommande standard varor. Så brukar det sluta med att kunden får ersätta säljaren med halva nypriset av vad varan hade kostat, och i det här fallet plus monteringsplattan som verkstaden haft.

Du kan inte polisanmäla honom eftersom det är inget brottsligt som är begånget och det rör sig om en helt vanlig civilrättslig process där två parter är oense om vad som skall och hur mycket som skall betalas.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-09

Hur ansöker man om arbetstillstånd eller studieuppehållstillstånd i Sverige om man inte är en medborgare inom EU?

Hej

Jag skriver för en bekant:

Jag är en utländsk legitimerad farmaceut/apotekare, och vill arbeta i Sverige. Hur ska jag gå tillväga för att få arbetstillstånd och eventuellt för att studera vidare?

Med vänlig hälsning
Aminaa


Hej Aminaa

Din bekant skall göra en ansökan om arbetstillstånd eller studieuppehållstillstånd i Sverige på migrationsverkets hem sida på någon av länkarna här nedan, och om din vän inte kommer från något land inom EU.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-08

Hur beräknar man tiden för studieuppehållstillstånd varvat med arbetstillstånd när man skall ansöka om något uppehållstillstånd hos migrationsverket?

Hej

Jag har en öppen ansökan liggande hos migrationsverket sedan 9 månader om förlängning av mitt arbets- och uppehållstillstånd.

2013/September ansökte jag om arbets- och uppehållstillstånd för arbete (statusbyte från Studier till Arbete) och fick tillstånd i 4 månader (fram till 2014-01-15) med tanke på min provanställning och sedan ett tvåårig tillstånd som skulle gälla tom 2016-01-15.

Tyvärr blev jag av med mitt arbete efter några månader. Men lyckades ändå att hitta en ny tjänst på ett annat företag inom tre månader, och olyckligtvis skickade jag ingen ansökan om förlängning med tanke på den nya arbetsgivare (okunskap) - efter ca 8 månader. Jag skickade en ansökan för statusbyte då jag hade inte börjat studera på högskolenivå och fått bifall - i denna tid hade jag två tillstånd samtidigt - ett tillstånd för arbete som skulle sluta att gälla 2016-01-15 och ett tillstånd för studier som skulle upphöra 2016-01-30.

Enligt MIÖD, och MIG 2014:18

Kan inte migrationsverket avslå en ansökan om förlängning av arbetstillstånd på den grunden att det har kommit mer än tre månader efter att anställningen upphörde.

Jag nu en gång till efter mina studier ansökte om tillstånd för arbete 2016-01-22 (dvs. innan min tidigare tillstånd för studier skulle sluta att gälla och precis efter att min tidigare tillstånd för arbete hade gått ut) och fick positiv besked dvs. tillstånd för arbete nu tom 2016-dec-07 (mitt pass var på väg att gå ut).

Nu till min fråga - jag vet att man kan bli beviljad tillstånd för arbete i sammanlagd 4 år (högst 6 år ) och efter denna tid blir fråga om PUT aktuellt.

Kommer migrationsverket i framtiden att tillgodoräkna den tiden jag haft tillstånd p.g.a. arbete (mellan september 2013 till januari 2016)? även om jag hade tillstånd för studier mellan 2015/augusti till 2016-01-30.

Om svaret är ja, får jag problem då under den tidigare tillståndstiden har jag jobbat med ett tillstånd som har varit knuten till en annan arbetsgivare. Jag har faktiskt väntade tills mina tidigare tillstånd för arbete att gå ut (2016-01-15) och ansökte om förlängning av mitt tillstånd för studier som skulle sluta att gälla 2016-01-30.

Tack på förhand.
Hamid


Hej Hamid

Du kan tillgodoräkna dig hela tidsperioden som du haft under både studietiden och som du har haft arbetstillstånd för, och när du skall ansöka om något hos migrationsverket.

Du kan däremot kan du får problem med att du inte har haft anmält och ansökt om ändringen av ditt arbetstillstånd när du gjorde ditt bytet av arbetsgivare.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-07

Hur kan och överklarar man ett beslut av migrationsverket avseende en ansökan om migration som man har fått avslag på?

Hej

Min "son" har ansökt om uppehållstillstånd till sin fru. Min son bor i Sverige sedan 2011 och har svenskt uppehållstillstånd, hans fru bor kvar i Iran. Hon har lämnat bland annat amesh-kort, tazkira & pass, men trots detta hävdar Migrationsverket att hon inte kan bevisa sin identitet.

Vi har nu fått ett nytt avslag, hur kan man gå vidare?

Mvh Martina


Hej Martina

Inom 3 veckor från migrationsverkets beslut. Kan ni kan överklaga deras beslut till migrationsdomstolen. Detta för att få ert ärendet prövat av den riktig domstol, och om dem anser att Migrationsverket har följt lagstiftningen och gjort rätt bedömning i ert ärende.

Samt tillsammans med migrationsverkets beslut skall det har följt med en beskrivning om hur man överklagar deras beslut och vart man skall skicka det.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-06

Hur långa handläggningstider är rimligt för en domstol att ha, och vad kan man göra för att snabba på för att få tillstånd ett domstolsbeslut i ett ärende?

Hej

Hittade Er länk på Google och hoppas att Ni kan hjälpa mig.

Sedan 4 januari 2016, så driver jag ett ersättningsärende mot Unionens A-kassa som har gått till Förvaltningsrätten i Göteborg. ( April 2016 )

Saken är den att jag driver detta ärende, då jag anser att ersättningen baseras på felaktiga grunder efter den information som jag fick innan jag valde att lägga mitt företag i likvidation 1/1-2016.

Det jag vet idag är att eget företag på Unionen inte kan/vill hjälpa mig, då de inte tar i fall som ligger under A-kassan. Förvaltningsrätten berättade tidigt för mig att min ärende inte kommer tas upp innan det är minst 6 månader gammalt. Mitt mål är nu inne på 13 månader mot Unionen A-kassan och 10 månader mot Förvaltningsrätten.

Den senaste informationen jag har, är att en handläggare på Förvaltningsrätten rekommenderade mig att skicka in ett begäran om förtursbehandling av mitt mål. Detta avslogs omgående. Nu är risken att mitt fall inte kommer tas upp inom ytterligare 18månader, då regeringen har sagt att flykting ärenden har prioritet och det är tusentals mål.

Jag har fram till nu klarat mig med ett större lån, dessa pengar är nu slut.

Så frågan är naturlig: - Vad kan Ni hjälpa mig med och vad kommer det kosta?

Bästa Hälsningar

Bosse Eklund


Hej Bosse

Det inte mycket vi kan hjälpa och göra för dig. Eftersom du har redan helt exemplariskt följt och gjort exakt allt som man skall göra, och vi hade inte kunnat göra mer än så för dig.

Det är bara sorgligt att konstatera och se att rättsväsendet i Sverige är totalt överbelastat, och inte har fått resurser till att handlägga och avgöra alla ärenden inom en rimlig tid.

Det ända du kan göra är att överklaga den långa handläggningstiden till Europa domstolen, och detta eftersom att så långa handläggningstider inte kan anses vara skäliga enligt Europa konventionen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-03

Hur stor inkomst och bostad behöver man ha för att ens partner skall kunna ansöka om och få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare med anknytning?

Hej

Mitt namn är Amina jag är 22 år gammal o studerar till socionom. Min man som bor i Libanon vill söka uppehållstillstånd som anknytning till mig. Jag har lön som är ca 8000 kr + studiebidrag. Men jag har inget eget boende då jag bor tillsammans med mina föräldrar.

Kan jag bo som inneboende hos någon och som kan hyra ut ett rum till mig. Där jag har tillgång till vardagsrum o kök?

Jag har även rätt till CSN lån, och kan jag inte hyra lägenhet med denna lån. Men ändå ha kvar en lön på 8000 för att försörja oss?

Hur kan jag göra på bästa sätt?

Tack på förhand
Amina


Hej Amina


Samt hyran som du betalar kommer utöver och plussas på ovan på normen för 2 personer, och din totala inkomst måste täcka hela total kostnaden

Angående storleken på bostad så måste den vara minst avsedd för 2 personer. Det innebär att ni skall ha kök och ett vardagsrum samt eget sov rum för att den skall anses vara tillräckligt stor bostad för att bli godkänd.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-02

Vem skall ersätta veterinärkostnaderna av ett husdjur som insjuknar vid ett ägare byte mellan två privat personer?

Hej

Jag undrar om jag skulle kunna få rådgivning angående köplagen vid en försäljning av en katt som blev sjuk hos köparen, och köparen framför nu krav på veterinärvård ersättning?

Med vänliga hälsningar
Elena


Hej Elena

Vi tolkar det som att du har sålt katten privat till en annan privat person. Å då är det inte köplagen som gäller, utan avtalslagen mellan två privat personer som gäller.

Kan man anta och bevisa att katten var sjuk redan när du sålde denna. Då är det du som säljare som är ersättnings skyldig för dem veterinär kostnaderna som köparen har åsamkats på grund av att du sålde en redan sjuk katt.

Kan man anta och bevisa att katten har insjuknat efter det att du sålde katten till köparen. Så är det köparen själv som skall och får bekosta veterinärvården av katten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-01

Vad gäller för att ett avskedande och en uppsägning skall anses vara korrekt och giltigt utförd?

Hej

Jag behöver hjälp.

Den protokoll fick från min chefen och don vill sparka mig. Dom tror att dessa påstående är sanna. Men dessa är falska anklagelser. Det är inte sant och det finns inga bevis på vad de skriver om på detta papper och har fattat beslut om helt utan mig .

Behöver vetta om den process är korrekt, tack.
Karla


Hej Karla

Tack för det bifogade protokollet.

För att en uppsägning av en fastanställd skall vara giltig skall den ske skriftligen. Samt att om det som i det här fallet påstås att en anställda skall ha gjort sig skyldig till något. Skall arbetsgivaren skriftligen informera den anställda om eventuella oegentligheter. Var på den anställda skall ha möjlighet att godkänna eller bestrida eventuella anklagelser.

Som vi tolkar det så har du inte fått möjligheten att ta del av anklagelserna mot dig, och inte haft möjlighet bemöta dessa innan beslutet i protokollet har fattats om att du skall sägas upp.

Därmed anser vi ut ifrån dem uppgifterna som du lämnat till oss att uppsägningen är ogiltig och därmed har du kvar din anställning tills vidare.

Om du är med i facket rekommenderar vi dig omgående att ta kontakt med dem så de kan hjälpa dig, och är du inte med i den fackliga organisationen så rekommenderar vi dig att omgående ta kontakt med arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig med att bestrida uppsägningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.