2015-07-27

Vem kan och hur många personer måste bevittna ett testamente för att de skall vara giltigt?

Hej räcker det enligt norsk lag att vi låtit två personer bevittna min makes testamente eftersom han är norsk medborgare? Mv Daniel

Hej Daniel

Vi kan inte besvara din fråga vad som gäller enligt norsk lag.

Men enligt svensk lag kräver man att ett testamente skall vara bevittnat av två helt oberoende personer, och som inte är släckt med testamentatorn eller tillhör dennes anhöriga, samt får inte avse någon av dem som får tilldelat sig något genom testamentet som har upprättats.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-07-23

Hur går en bodelning till vid en skilsmässa efter ett giftermål?

Hei.

Jeg er norsk, håper det går bra.

Min fru og jeg separert i juni i år.

Min fru har ekteskapförord og med det får jeg ikke ut noe på grunden.

Hun sa til meg at om vi tar bodelning med advokat, blir det bare veldig dyrt for oss. Og hun sa at man må ha  alle kvitton ellers går det ikke å dele.

Hun har tatt alt utenom noe smått som hun har bestemt.

Vi har bodd sammen i 12 år og gift i 10 år.

Jeg og min pappa hjalp til å bygge huset med svigerfar, og han ville etter ca 5 år forsikre seg at huset forble datters hus for evig. Helt ok, når han sa at om vi skilles får jeg det jeg har lagt på huset.

Jeg trudde på dem, og skreiv under bodelningen uten advokat.

Vi har delt på gjelden. Så jeg går ut fra bostaden med over 200,000,- i gjeld.
Hun har holdt tilbake sparepenger som bare hun har spart i alle år vi var gift, 500 pr mnd. dem får ikke deles sa hun. Bare utgifter skal deles.

Er det rett?

Jeg angrer så ekstremt mye på at jeg var så blåøyd mot denne damen, jeg trudde på henne på riktig.

Jeg har hørt at man inte behøver kvitton, for det kommer en som bestemmer, om man tar bodelningen med advokat.

Kan man nå over en mnd i efterhand forlange en bodelning som er riktig og rettferdig?

Jeg har bevis på det henne sa om kvitton.

Finnes det rettferdig bodelning i mitt fall eller ej? Går det å anmelde til polis?

Hilsen Cato.


Hej Cato

Det är helt ok at du är norsk, så länge som din fråga och ditt ärende rör svensk rätt och lagstiftning.

Å vi kan bara svarar skenerellt på dina frågor här eftersom vi inte hartillgång till och inte har läst igenom de bodelningsavtalet som du skriver att ni har upprättat emellan er.

Först och främst är en bodelningen är en civilrättslig affärsuppgörelse och ett avtal som upprättas emellan två makar som skilje sig. Detta innebär att det är inte är en straffrättslig och polisiär sak, och som man kan anmäla till polisen.

Å enkelt förklarat går en bodelning ut på följande:

Man upprättar ett avtal när man gifter sig om vem av makarna som äger vad, och hur detta skall delas vid en skilsmässa.

Sedan när man skiljer sig går bodelningen till så att man delar upp egendomen i tre högar enligt avtalet.

Make 1 egendom i en hög, make 2 egendom i en hög, och en hög med dem gemensam egendom som finns, och som man sedan delar på mitten mellan makarna.

Så i ditt fall utifrån de du skriver är det bara själva huset som är din ex-frus enskilda egendom, och av detta så har du alltså inte rätt att få något.

Resterande av alla saker och tillgångar samt skulde som ni hade, blir alltså era gemensamma tillgångar och skulder, och skall därför delas lika emellan er när ni skiljer er enligt lagen, och om ni inte friviligt väljer att dela detta på något annat sätt.

Så svaret på din fråga som vad som skall delas är att både tillgångar och skulder skall delas upp emellan er, inte bara skulderna som din fru har sagt.

Å på din fråga om kvitto, så all egendom som de inte finns kvitto på och som inte går att bevisa att det är den ena makens ensilda egendom. Anses vara och skall till höra högen av gemensamma egendom och som skall delas lika emellan er.

På din fråga om du kan gå till polisen med detta så är svaret nej, och detta eftersom det är civilrättslig affärsuppgörelse emellan två parter.

Utifrån som du beskriver det så anser vi inte att bodelningen är rättvist fördelar emellan er enligt lagen.

Å därför rekommender vi dig att kontakta en advokat eller jurist som är expert på familjrätt, och be dem gå igenom och titta på ditt ärende, och sedan lämna en rekommendation till dig om vad dem kan hjälpa dig med angående denna bodelningen. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-07-21

Om man köper någon av en privatperson. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som säljare och köpare enligt lagen?

Hejsan.

Min son (16 år) har köpt en begagnad moped hos en privat person. Alltså han har köpt mopeden för egna pengar.

Säljaren har berättat att det finns några små fel som går lätt att åtgärda bl.a. fel på elstarten. Min son provkörde och allt verkade vara ok.

Två dagar senare gick inte att starta mopeden. En vän som förstår sig mycket på det har kollat på mopeden men har inte hittat felet.

Vi har då lämnat mopeden på en verkstad för felgenomsökning. Det har visat sig att det finns ett väsentligt fel som kan kosta från 7-9 tusen kr. Mopeden kostade 4,5 tusen och är 13 år gammal. Just nu går inte att använda mopeden då den inte startar.

Vi kontaktade säljaren och krävde att köpet hävs men han vill absolut inte höra om det. Säger att han har sålt mopeden I befintligt skick och inte har skrivit på några kvitto.

Vi har läst på köplagen och skickat även till säljaren, men han påstår att vi tolkar den fel och det är han som har rätt. Han har inte förskrivit sig från ansvar för fel och varan har visat sig vara I mycket sämre skick. Han vill inte att vi kontaktar honom mer då han polisanmäler oss.

Vad kan vi göra? Finns det någon möjlighet att sonen får tillbaka sina pengar?

Med vänlig hälsning/Katarzyna


Hej Katarzyna

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid ett köp mellan privatpersoner. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick.

Om varan inte är som du förväntade dig.
Vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller.

Varan kan ändå anses felaktig om:
  • varan inte är som säljaren har sagt
  • varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till
Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, får du vända dig till tingsrätten och stämma säljaren.

Tänk på att du måste ha bevis för vem din son köpte mopeden av och hur mycket han betalade för mopeden. Samt intyg och bevis av verkstaden på vad felet är, och du måste kunna bevisa att felet var på mopeden redan när din son köpte den. Detta för att kunna vinna tvisten i tingsrätten mot säljaren.

Vi rekommenderar dig att du kontakta oss eller någon av dem juridiska ombuden som annonserar på vår sida här, och det innan du bestämmer dig för om du skall stämma mot parten eller inte inför tingsrätten.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-07-20

Har en dödsbodelägare rätt att skänka bort sin arvsandel i ett dödsbo till någon annan person när själva dödsboet är skiftat?

Hej

Vi är tre syskon som ärvt en syster. Bouppteckningen är klar och har skickats till Lantmäteriet eftersom det finns en fastighet som skall säljas.

Vår fråga är om det är möjligt att en av syskonen ger en del av sitt arv till sina två bröder? Detta efter att fastigheten blivit såld.

MVH Lennart


Hej Lennart.

När bouppteckningen och arvskiftet är klart och skiftat. Så står det helt upptill var och en av dödsbodelägarna att helt fritt disponera över det som dem fått tilldelat sig igenom att arvskiftet har skiftats.

Å oavsett vem av dödsbodelägarna som sedan väljer att ge bort eller skänka iväg sin del av arv som en gåva, har alltså inget att göra med själva bouppteckningen och arvskiftet att göra. Utan är en helt separat egen handling som varje enskild dödsbodelägare själv väljer att göra eller inte göra.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-07-11

Juridisk vad innebär ett svenskt bröllop samt giftermål och äktenskap mellan två personer?

Hej

Jag är Katrin från Serbien. December 2014 framträdande jag i Serbien och då träffade jag Jean, som är svensk medborgare och kom till Serbien med sina morföräldrar på semester i 2 dagar. Efter vår bekantskap föreslog han att jag vi skulle gifta oss, jag visste inte varför denna brådska men jag gick med på detta.

Vi förlovade i januari 2015 i Serbien, han återvände till Sverige och vi avtalade att i februari kommer jag till honom som en fästmö. och jag komma en månad senare till Sverige i februari 2015, han föreslog att vi skulle gifta sig oss då och eftersom det föll så snabbt i kärlek så accepterade jag det.

Vi lämnat in papperna för att ge oss tillstånd att gifta sig och väntade ca 8 veckor, under tiden jag är i Serbien i två veckor och kom hem igen tillbaka till Sverige.

Jag är där med honom och hans familj upplevt psykisk misshandel, och såg tortyren och hur man behandlar sin bror som har autism och flera gånger under dessa två månader jag ville gå hem, men jag gjorde inte det ensam och bör jag håller min mun nu.
Bröllopet var planerad till maj 2015, och då vi gifte oss.

I maj 2015 var jag tvungen att flytta tillbaka till Serbien eftersom vi gick med i EU och vi har bara rätta att i tre månaders vistelse utomlands.

Sedan dess har han beslutat att ändra allt utan förklaring, och beslutat att avsluta allt och jag fick veta detta via telefon och ett helvetet bryter lös.

Jag förstår inte detta, eftersom jag inte kan svenska lag, om han någon nytta av detta äktenskap till något?

Vänligen meddela mig vad som är bäst för mig att jag göra.


Hej Katarina

Rent juridiskt enligt svensk lag har han ingen direkt någon nytta att vara gift med dig, och detta eftersom att ni inte har ingått några gemensamma ekonomiska förbindelser.

Mer på ett personligt plan så föreslår vi att du skall skilja dig från honom, och detta eftersom du inte känner att de känns rätt att vara gift med din man.


Plus då du inte har kunskap om den svenska lagstiftningen och om hur en skilsmässa går till i Sverige. Så rekommenderar vi dig att kontakta en advokat eller jurist i Sverige, och som kan hjälpa dig med din skilsmässan. Du hittar advokater och jurister på dem annonser som finns på vår sida här, och de är en advokat eller jurist som är expert på familjerätt som du behöver till din skilsmässa.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-07-03

Hur säger man upp och ändra i befintligt ingånget avtal och kontrakt, utan gör sig skyldig till kontraktsbrott och urkundsförfalskning?

Hej

Jag bor i en nyproducerad bostadsförening. Byggbolaget som byggde denna ordnade en lösning där man har ett nyttjanderättsavtal med Företaget A.L. om 32 platser dygnet runt och 29 platser
nattparkering.

Jag fick meddelande om att det fanns ett ledigt kontrakt på dygnet runt och skrev på ett bilplatsavtal (löptid tills vidare) mellan mig och A.L. och betalade in den första månadshyran. Tre veckor senare fick jag tillbaka detta avtal påskrivet och passagebrickor till platsen.

Då eftersom jag fått parkering köpte jag en bil (har tidigare inte haft bil) eftersom det är dyrt (med 120 kr dygnet) att stå dagtid på gatuparkeringen.

En och en halv dag innan kontraktet börjar löpa så upptäcker A.L att de upprättat ett avtal för mycket (brist på parkeringsplatser finns inte), och annullerar utan att ta kontakt med mig avtalet och spärrar passagebrickan och parkeringstillståndet.

Jag tar kontakt med A.L men de vägrar prata med mig och hänvisar till BRF. BRF tar kontakt med A.L och jag får ny passagebricka och tror då att allt löst sig.

När det nya avtalet kommer så ser jag att de tagit det befintliga av mig underskrivna avtalet, och ändrat avtalsnummer och "tipp-exat" tid T.S.V till datum 3 mån fram.

Detta på ett avtal som båda har skrivit under på. Detta avtal godkänner inte jag eftersom det tydligen (på hörsägen från BRF) avser en nattparkering (18.00 - 08.00 vardagar och fritt helger). Detta är inte intressant för mig eftersom jag står gratis 17.00 - 09.00 och helger på angränsande gata kommunal parkering.

Igår kom dessutom ny faktura på 330 kr / mån vilket är hyran för nattparkering men där har man skrivit det gamla kontraktsnumret (det uppsagt).

Min fråga är:
Kan de göra så här ?
Är det inte brottsligt att ändra i tipp-ex i ett befintligt av mig underskrivit kontrakt ?

M.V.H
Mats


Hej Mats

Del 1 Civilrättsligt

Att A.L. har hyrt ut för många parkeringsplatser är inget som du kan eller skall ta ansvar för. Detta är deras problem att lösa, och enligt parkerings kontrakt med dig så har dem ingått ett avtal med dig om att du skall får parkera enligt detta parkeringsavtalets villkor och inget annat.

Önskar någon part i ett kontrakt göra ändringar, så måste den parten som vill göra ändringar säga upp kontraktet helt hållet, eller till omförhandling av villkoren i ett avtal. Att göra som A.L. har gjort och bara bara spärra dina nyckelbrickor också vidare, så du inte kan utnyttja din parkering enligt avtalet. Innebär att dem har begått ett kontraktsbrott. Detta eftersom dem inte har sagt upp parkeringsavtalet med dig (oftast 3 månader), så som avtalet säkert förskriver i klausulerna i kontraktet.

Med anledning av att dem inte har juridiskt följt kontraktet, och inte har levererat det som kontraktet utlovar, samt inte har sagt upp det enligt dem gällande villkoren. Så kan du stå på dig och hävda att dem skall fullfölja det första parkeringsavtalet som upprättades emellan er. Å klarar dem inte av att fullfölja avtalet, så innebär det att dem är ersättningsskyldiga till dig för dina merkostnader, och även skadeståndsskyldiga för att dem inte har klarar av att uppfylla avtalet gentemot dig.

Underlåter eller vägrar en av parterna i ett ingånget avtal att upp fylla avtalet och dess villkor. Så har den andra parten rätt att stämma mot parten och kräva att denna upp fyller avtalet, eller utger ersätter till den skadelidande parten så denna går skadeslös.

Del 2 Straffrättsligt

När en part (A.L.) gör ändringar i ett befintligt avtal (tipp-exar i kontraktet i de här fallet), och detta utan att båda parter är helt hållet överens om detta. Så gör man sig direkt skyldig till urkundsförfalskning enligt brottsbalken, och detta är klart och tydligt direkt straffbart.

Plus att när dem återanvänder ett avtal som dem anser sig har sagt upp, och att dem nu hävda att det är ett helt nytt avtal (efter som datum ändringen är gjord på avtalet och dem har skickat ut inbetalningskort) enligt ett avtal som du inte har tagit dela av och undertecknat självmant. Så innebär detta att dem även har gjort sig skyldiga till att förfalska din namnteckning på ett kontrakt, och enligt strafflagen anser man det extra allvarligt på någon förfalskar ens namnteckning.

Detta kan du polisanmäla och lägger polisen och åklagaren ned utredningen, så har du rätt att väcka enskilt åtala mot A.L. för urkundsförfalskningen, och kan därmed också begära skadestånd för den skada som du lidit på grund av deras kriminella handlande.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-07-02

Har en hyresvärd och bostadsrättsförening rätt att ta ut hyra av en andrahandshyresgäst?

Hej en kort fråga:

I en bostadsrättsförening där en bostadsrätt består av en lokal, får brf endast ta ut en avgift om lokalen delas upp i flera delar och hyrs ut till flera olika företag? Får bostadsrättsföreningen ta ut en avgift per andrahandsuthyrning i samma lokal av bostadsrättsinnehavaren som hyr ut.

Mao får brf ta ut t.ex. tre andrahandsuthyrningsavgifter av bostadsrättsinnehavaren om han hyr ut sin lokal till tre skilda bolag?

Med vänlig hälsning

RB


Hej RB

Svaret här är skrivet utan att vi har tagit del av och läst igenom ditt hyreskontrakt och bostadsrättsföreningen stadgar.

Men en hyresvärden och bostadsföreningen har inte rätt att ta ut mer än en hyresavgift per hyreskontrakt som dem skriver med varje hyresgäst. Alltså har dem bara rätt att ta ut en hyresavgift per lägenhet eller lokal som dem hyr ut som hyresvärd och bostadsrättsförening.

Om en hyresgäst hyr ut sin bostad eller lokal i andrahand. Så har alltså inte hyresvärden och bostadsrättsförningen rätt att ta ut någon hyresavgifter av andrahandshyresgästen. Detta eftersom hyresvärden och bostadsrättsföreningen inte har något hyreskontrakt med andrahandshyresgästen.

Men tänk på att den som hyr ut i andrahand alltid måste ha hyresvärdens godkännande innan en andrahandsuthyrningen sker. Har man inte detta godkännande av hyresvärden, så kan man förlora rätten till den lägenheten eller lokalen som man hyr ut i andrahand.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.