2017-04-19

Kan man och hur överklagar man ett strafföreläggande?

Hej!

Har en fråga kring att överklaga en bot min sambo fått på grund av innehav av kokain. Han blev tagen den 18 april 2017 med kokain och fick på plats fråga om anställning, inkomst med mera.

Förra veckan fick han boten på 26.000kr. Den boten är långt över hans kapacitet att betala och vi vill nu överklara beloppet.

Hur går vi tillväga och hur bör man formulera sig för bästa möjliga utfall? Samt vart vänder vi oss med överklagan?

Fortsatt underbar onsdag,
Lisa


Hej Lisa

Tillsammans med boten skall han ha fått en skriftlig förfrågan om han godtager eller förnekar denna.

Förnekar man gärningen och boten så går ärendet vidare till rättegång och det bestäms där då vilket straff det skall bli.

Erkänner man gärningen på plats blir det ett straffföreläggande som man får betala.

Tillsammans med straffföreläggandet skall de bifogas en handling som beskriver om hur man går tillväga för att föverklaga beslutet.

Det ni kan göra är att skriva och förklara att han inte kan betala hela strafföreläggandet på en och samma gång. Samt bifoga gärna bevis för att han har ringa inkomster och därmed inte kan betala denna boten på en samma gång.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig? 

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här. 

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar