2014-01-26

Pokerspel: Deklaration / beskattning av nätpoker och livepoker

Tja

Hur beskattas och deklarerar jag mina pokervinster som jag har gjort på nätpoker och livepoker? Johan

Hej Johan

Det har precis kommit ett par nya rättsfall ifrån kammarrätten som säger följande angående vinster och förluster av pokerspel på internetpoker och livepoker.

Enligt domarna har man kommit fram till att man har rätt att kvitta eventuella vinster emot förluster när det gäller både livepoker och nätpoker som är skattpliktiga.

Pokervinster som man gör på pokersajter och liveturneringar som ligger utanför EES området är skattpliktiga, och skall därmed deklareras under kapital inkomster i deklarationen. Men pokervinster som man gör på pokersajter inom EES området är skattefria.


För den som vill fördjupa sig lite mer i hur man skall deklarerar vinster och förluster av pokerspel kan läsa mer på länkarna här:

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-01-19

Hur anmäler jag näthat och mobbing samt förolämpningar och förtal?

Hej

Jag har nu blivit utsatt för näthat och mobbing på internet. Det är någon som hela tiden lägger upp text och bilder om mig på olika internet forum och olika sociala sidor som är både rena lögner och pinsamma bilder.

Vad kan jag göra åt detta och hur kan jag anmäla detta näthat?

Jonathan


Hej Jonathan

Det är ett stort problem med näthat idag för många personer. Å rent socialt rekommenderar vi dig att ta hjälp av dina nära vänner och familj som kan stödja dig rent psykiskt och hjälpa dig igenom detta.

Juridiskt kan du anmäla näthat enligt följande:

Om du har blir utsatt för anklagelser på internet och polisanmäler det, rubriceras det som förtal eller förolämpning. Förtal och förolämpning regleras i Brottsbalken 5kap, som handlar om ärekränkning.

Både förtal och förolämpning är lite speciella eftersom de inte faller under allmänt åtal. Det betyder att du som är brottsoffer för brottet måste själv avgöra om du vill driva saken i domstol, och då som ett enskilt åtal i stället. Å då rekommenderar vi dig att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig med detta.

Det kan finnas särskilda skäl för och vissa undantag från denna regeln som gör att polis och åklagare kan driva ärendet. Men bara om det anses påkallat ur allmän synpunkt.

För att särskilda skäl ska anses finnas kan det till exempel handla om något av följande:
  • spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på den utpekade
  • omfattande spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art om den utpekade
  • omfattande spridning av påståenden om att den utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet och det är särskilt ägnat att utsätta personen för andras missaktning
  • omfattande spridning av andra särskilt klandervärda uppgifter som riskerar den utpekades hela sociala existens
Det är mycket höga krav som ställs för att den enskilde ska kunna få hjälp från polis och åklagare att driva sitt ärende som gäller förtal, grovt förtal eller förolämpning.

Bedömningen när enskilda personer blir kränkta på internet är oftast att detta inte är påkallat ur allmän synpunkt för åklagaren driva dessa ärendet vidare. Åklagaren ska då lägga ner ärendet. Du kan läsa mer om förtal och förolämpning på åklagarmyndighetens webbplats här.

Tips: Glöm inte att ta skärmdumpar och foto på det du hittar och ser, så man kan bevisa vad du har blivit utsatt för också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-01-14

Din jurist svarar på juridiska frågor: Är körkort och körkortsfoto allmän och offentlighandling

Din jurist svarar på juridiska frågor: Är körkort och körkortsfoto allmän och offentlighandling:

Hejsan!

Tack så mycket för ditt svar. Jag har en snabb fråga till, hör fotot till ansökan?
Mvh Mattias

Hej igen

På och tillsammans med själva ansökan skall man bifoga och klistra ett foto på denna, så det borde komma med när man skall kopiera och lämnar ut den till dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-01-12

Är körkort och körkortsfoto allmän och offentlighandling

Hejsan!

Har en fråga. Jag ville ha ut ett körkortsfoto ifrån transportstyrelsen. Transportstyrelsen svarade att ett körkortsfoto inte är en allmän handling och att jag därför inte har någon möjlighet att ta del av fotot. Jag undrar om ett körkortsfoto är en allmän handling och om jag har rätt att få min begäran sekretessprövad och få ett beslut som kan överklagas.

Mvh Mattias


Hej

Körkort är ingen allmän handling som du kan få ut.

Men däremot kan du försöka med att begära att få ut själva ansökan om körkort, eftersom att denna har tidigare ansetts vara en allmänhandling som man har haft rätt att få ut.

Plus alla myndighetsbeslut skall man ange ett skäl samt motivering och en hänvisning till vilka paragrafer som man åberopar för att inte full följa en begäran. En sådant myndighetsbeslut skall även innehålla uppgifter om hur man skall göra, och var man skall vända sig för att kunna få myndighetsbeslutet överprövat.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-01-05

Vad gäller angående användandet av musik och bilder?

Ang. kopierad musik så är jag helt införstådd med saken.

Det jag däremot är tveksam till är vad lagen säger om
jag vill lägga in någon annans musik i ett videoklipp???

Som exempel ... jag har ett antal bilder som jag vill visa.
Men för att förhöja stämningen till bilderna - så hittar
jag en melodi som är inspelad av en stråkorkester. Denna
musik vill jag endast ha som bakgrundsmusik till mina
bilder. Måste jag ändå fråga dem som spelat in musiken
om lov att få använda denna låt ??? Trots att jag i början,
slutet eller både och ... anger vilka som spelar - vad melodin
heter och vem som tagit bilderna.

Både melodi och bilder är ju inlagda i ett videoklipp och är
inget man kan kopiera bara så där rakt av från nätet ...

Då har ju i så fall alla orkestrar en skyldighet att fråga om
lov att få använda varandras låtar i sina repertoarer. Det tror jag
knappast att dem gör. Hur många har t.ex. inte spelat in låten
Leende guldbruna ögon utan lov och gett ut på skiva alternativt
CD - kassett ... ???!!!! Då är vi ju inne på att så fort en melodi
är släppt - så är den också offentlig.

Kanske skillnad då om jag själv spelat in låten och använder
den.

MVH / Mia


Hej Mia

Det är skaparen av det kreativa verket som har upphovsrätten till det som man har producerat.

Så i ditt fall som du beskriver det här och som vi tolkar det. Måste du därför ha tillåtelse och godkännande av både illustratören / fotografen, samt både orkestern och låtskrivaren för att få lov att använda och publicera detta videoklippet enligt din beskrivning här ovan.

Illustratören / Fotografen har upphovsrätten till själva bilderna.
Orkestern har upphovsrätten till sitt fram förandet av musiken.
Låtskrivaren har upphovsrätten till själva noterna och texten.

Att du anger upphovsmannen / källan kommer inte frita dig inte från ansvar från att du måste ha ett godkännande av upphovsman om att få använda deras verk. Däremot tillhör det mer god ton att man anger upphovsmannen, och många kreatörer kräver detta istället för att man skall betala dem ekonomisk ersättning i denna typ av sammanhang som du beskriver här.

Upphovsrätten upphör 70 år efter det att upphovsmannen har avlidit, så är det gammal klassisk musik du skall använda. Så är chansen mycket stor att den är fri att använda. Plus söker du på internet så finns mycket musik som du kan använda helt fritt. Detta eftersom upphovsmännen har valt att ge ut sina verk fritt och helt valt att avstå från sin upphovsrätt till ersättning osv.


Dem flesta orkestrar och alla olika radio / TV sändningar företag osv. som använder många olika musikverk mycket sin produktion och sändningar. Har avtal som gör att dem får använda musiken och då betalar dem en royalty till Stim som är musik branschens egen förening varje gång dem använder och spelar musiken.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.