2017-03-31

Kan en bostadsrättsföreningen ålägga och tvinga sina medlemmar att ta ansvar för samt utföra olika saker för föreningens räkning?

Hej

Min gamla mamma bor i en liten bostadsrättsförening som bildades 2013 tror jag.

Lgh 1 Par på 26 respektive 27 år, mannen sitter i styrelsen som kassör
Lgh 2 Ensamstående kvinna 53 år, ordförande från start
Lgh 3 Ensamstående kvinna 84 år (min mamma som också har Alzheimers, använder rullator och får hjälp i hemmet av Hemtjänsten i kommunen)
Lgh 4 Ensamstående kvinna 64 år, medlem i styrelsen
Lgh 5-6 Ensamstående kvinna 75 år

Styrelsen består av lgh 1, 2 samt 4.

Inför årsmötet 2017 har styrelsen lagt följande förslag:

Det betyder alltså att mamma själv måste köpa trappstädning, snöröjning, gräsklippning och löpande skötsel av trädgården helt på egen hand.

Vi har tittat i stadgarna och funnit att bostadsrättsföreningen ansvarar för parkeringsytor, gårdsytor, gångvägar och övrig mark inom fastigheten som föreningen äger. De vill säga snöröjning och sandning, planteringsytor, träd och växter samt utvändiga vatten- och avloppsanläggningar (se bifogad bilaga).

Frågan är: Kan en styrelse göra så här?

Bifogat finns Bostadsrättsföreningens markansvar

Hälsningar
Carina


Hej Carina

Ja, en styrelse kan lägga fram olika förslag och sedan är det upp till medlemmarna att rösta om dessa förslagen på årsmötet. Samt att om en majoritet röstar för ett förslag så går det igenom, och då gäller det för alla som är medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Det är vanligt att man i kolonilottsföreningar har en årlig städdag på våren och en på hösten, och dem som då inte kommer och hjälper till på dessa dagarna. Brukar få betala en beslutad straffavgift till koloniföreningen.

Så om förslaget går igenom och din mamma inte klarar av att utföra det som man beslutat att varje medlem i bostadsrättsförningen skall göra. Så innebär det att hon får hittat någon annan som kan hjälpa henne med att utföra dem sysslorna som åligger henne enligt majoritetsbeslutet på årsstämman.

Samt att det är helt riktigt som du har hittat om att bostadsrättsföreningen är och har ansvaret för dem allmänna ytorna. Och eftersom din mamma är en medlem i bostadsrättsförningen så har och bär hon sin del av föreningens ansvar för dem gemensamma ytorna som finns i bostadsrättsföreningens ägo.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar