2016-10-14

Har en förmyndare som är förvaltare eller god man rätt att föra över en klients tillgångar till sitt eget bankkonto även om man är gifta och har en gemensam ekonomi?

Hej!
Min mamma är sjuk i Alzheimer sedan ett par år, och I samband med att hon flyttade till särskilt boende blev min pappa god man för henne på inrådan av handläggare på socialtjänsten.

Mina föräldrar har alltid haft gemensam ekonomi, men har inte haft dispositionsrätt till varandras konton - de har använt varandras bankdosor. En större summa pengar efter en husförsäljning fanns på min mammas konto och pappa flyttade över pengar därifrån till sitt eget konto eftersom mamma inte har någon som helst användning för pengar. Detta skedde efter att pappa blivit god man.

Vi pratade med mamma vid detta här tillfället och frågade om hon tyckte att pappa skulle ha tillgång till pengarna. Det är ju väldigt svårt att veta om mamma visste vad hon svarade på, men hon svarade ja och med tanke på deras tidigare gemensamma ekonomi känns detta helt naturligt.

Nu har överförmyndarmyndigheten kontaktat pappa och erkänner inte förfarandet. Han har möjlighet att överklaga eller sätta tillbaka pengarna på mammas konto. Kan ni råda oss i detta?

Vänliga hälsningar
Pia


Hej Pia

Enligt lagen så får en förvaltare samt god man och förmyndare för någon inte blanda ihop sina klienters ekonomiska tillgångar med sina egna ekonomiska tillgångar. Där av godkänner nu inte överförmyndarnämnden denna transaktionen som din pappa har gjort avseende dem pengarna som fanns på din mammas bankkonto och som han nu har fört över till sitt eget bankkonto.

Skall en förvaltare eller en god man göra större transaktioner för en klients räkning skall förmyndaren först inhämta och har överförmyndarnämndens godkännande innan denna sker.

Så i det här fallet som du beskriver det här ovan så rekommenderar vi er att sätta tillbaka pengarna på din mammas konto.

Efter detta kan din pappa kontakta överförmyndarnämnden och ansöka om att få föra över förmögenheten till sitt eget konto, och i samband med detta kan han lägga fram sina bevis för var pengarna kommer ifrån, och att dem alltid har haft gemensam ekonomi också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar