2015-05-30

Kan man anväda ordet Google utan att de är varumärkesintrång enligt immaterialrätten, upphovsrätten och copyright lagen?

Hej.

Har en kort fråga angående immaterialrätt.

Kan jag använda ordet "Google" i en boktitel, utan att bli stämd av Google..? Som t.ex. "Lost in Google translation" eller "The Google novel", etc., etc. (Obs! innehållet i boken har inget direkt med Google att göra)

Bengt


Hej Bengt

Senast vi hörde något om Google och deras varumärkesnamn, så var detta upphovsrättsskyddat enligt immaterialrätten.

Det handlade om en kvinna som hade köpt registreringsskyltar till in bil med texten Goggle av Trafikverket. Å förvaltningsrätten ansåg att registreringsskyltarna med texten Google utgjorde ett varumärkesintrång enligt domstolen. På länken här kan du läs mer om detta rättsfall och domslutet. http://www.scribd.com/mobile/doc/9682430/Lansrattens-Dom-i-Google-Fallet

Så vår bedömning är, att om du väljer att använda ordet och varumärkesnamnet Google i din boktitel, så kan du nog kunna räkna med att du lär rätt snabbt få ett brev av Googles jurister. Med ett påpekade om att de du har gjort är att anse vara och att det rör sig om ett varumärkesnamns intrång. Plus att eftersom bokutgivning anses vara en kommersiell verksamhet, kan du räkna med ganska höga skadeståndskrav som följd.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-29

Vad är ett leasingavtal och leasingkontrakt och vad innebär det att man leasar något?

Hej

En fråga: Om ett företag leasar tex en grävmaskin , och så säljer företaget grävmaskinen, behåller pengarna för att kunna betala fakturor i firman , även fakturor för leasingen.

Vad händer?

Hälsningar
Ann


Hej Ann

Leasing är ett sätt att finansiera en persons eller ett företags fordon, maskiner eller inventarier.

Så kallad finansiell leasing går ut på att leverantören säljer sina produkter till ett leasingbolag som i sin tur hyr ut dem till slutanvändaren. Leasingavgiften beräknas utifrån finansiella parametrar såsom varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta, försäkringskostnad m m.

Så kallad "sale and lease back" går ut på att ägaren till egendom säljer denna till ett företag och hyr den sedan omedelbart tillbaka.

Ofta förenas avtalet med ett villkor om att hyrestagaren ska få köpa egendomen vid leasetidens utgång. Hyra och återköpspris beräknas efter detta.

Så svaret på dig fråga är: Att man inte äger den egendomen som man leasar, utan man bara hyr den av ägaren så länge som inte hela leasingkontraktet är löst och avbetalat full ut.

Detta innebär att man har inte har rätt att sälja någon annans egendom, och som man bara leasar av någon, och detta eftersom man inte själv är ägare av egendomen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?
Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-28

Hur värderar men försäkringsskador och den ekonomiska ersättningen vid en skada på en bil?

Hej.

Det är så att jag har fått en skada på min bil och lämnade in den för lagning. Kostnaden blev så hög att dom vill lösa in den.

Men nu startar inte bilen och dom vill värdera bilen efter motor haveri och inte utifrån skadan som dom löser in den för.

Är det rätt att dom gör det?

Mvh LO


Hej Lo

Vid en försäkringsskada skall värdet på bilen värderas utifrån i vilket skick som bilen var minuterna och precis innan själva krocken och skadan uppstod på bilen.

Vad som händer efter detta är inte relevant för själva värderingen av bilen och hur stor ersättningen skall bli.

Ta till exempel att brandkåren måste klippa upp hela bilen i bitar för att få ut skadade människor. Detta skall detta inte påverka vilket värde bilen hade innan krocken också vidare.

Däremot kan händelser och åverkan efter själva krocken och skadan avgöra och ligga till grund för. Om man väljer att laga skadorna eller om man väljer att betala ut ekonomisk ersättning för bilen.

Så svaret på din fråga  är: Att dem skall ersätta dig ekonomiskt för vad bilen var värd innan skadan uppstod.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-26

Jag har en juridisk fråga behöver hjälp. Var kan jag vända mig?

Hej

Jag har en juridisk fråga behöver hjälp nu. Vart kan jag vända mig med min juridiska fråga och få hjälp?

Mvh
Tina


Hej Tina

Vill du har enskild privat konfidentiell juridiskt rådgivning och konsultation angående just din unika fråga, så tar vi ett fast priser för detta. Då fyller du i formuläret här också kontrakt vi dig, och då får du ett pris på vad de kommer att kosta dig att få ett svar samt hjälp med dina specifika juridiska frågor.

Plus du kan alltid få gratis juridisk rådgivning och konsultation via vår webbsida och blogg här på 2b4y.com, och då mejlar du din fråga till oss på jurist@2b4y.com så besvarar vi den gärna åt dig här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-22

Vad är rimlig och skälig hyra för en lokal i en källare, och som man använder som källarförråd?

Hej!

Jag bor i en bostadsrättsförening som är uppdelad i 6 st lägenheter, till alla lägenheter ingår ett förråd förutom till min. Under min lägenhet så finns en källare på ca 20 kvm. När jag köpte min lägenhet köpte jag även till detta källarutrymme.

Jag har under alla år nyttjat den som ett förråd, alltså inte som nån form av bostad. Källaren ligger under markplan med små fönster så jag antar den räknas som biarea. Jag har heller inte nyttjat verken el eller värme i det utrymmet.

Föreningen har krävt mig på 500 kr/månad för detta källarutrymme.

Är detta lämpligt att betala en sådan hög summa för en källarutrymme som nyttjas som förråd? De andra lägenheterna betalar inget extra för sina förråd (dock är de mycket mindre)

Tacksam för svar


Hej

Men kan se de som att du har två separerat hyreskontrakt.

Ett hyreskontakt avser din lägenhet och är ett bostadsarrende, och till denna ingår de inget förråd när du köpte den.

Sen har du ett annat fristående hyreskontrakt angående källarlokalen som du köpet, och som du nu hyr.

När de gäller källarlokalen så anses de vara en arrendelokal som du hyr. Då är det marknadsfri hyressättning som gäller. Detta innebär att fastighetsägaren har fri rätt att sätt vilken marknadsmässig hyra dem vill.

Men utifrån dem olika hyresavtal som vi har sett angående hyra av lokaler, så gör vi den bedömningen att det är en skälig marknadshyra som du nu betalar för att ha lokalen. Detta med tanke på både storleken av lokalen, och att det även ingår en obegränsad nyttjade rätt av både el och varme till detta pris.

Men man kan alltid vända sig till hyresnämnden här och få sin hyra prövad. Om man tycker den är för hög och inte är marknadsmässig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-21

Har min familj och släktingar rätt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige som anhöriginvandrare?

Hej

Vi är 5 syskon som är etablerad och bor i Sverige. Tre av oss kom till Sverige för ca 27 år sedan.

Mina föräldrar har ansökt visum för besök i Sverige och har fått avslag två ggr. De har varit i Sverige tidigare, och trots att de har besökt Sverige och åkte tillbaka innan visum har gått ut.

Nu undrar jag om de kan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning. De har inga barn kvar i Iran.

Jag har stor lägenhet som de kan bo hos mig och vi och de själva kan stå för försörjningen. Bara så att de kan fritt kunna komma hälsa på och åka tillbaka när de vill.

Med vänlig hälsning
Sara


Hej Sara

Man kan och har alltid rätt att ansökan om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare, om man har anhöriga familjemedlemmar här i Sverige.

Å de är banden och anknytningen till dem anhöriga familjemedlemmarna i Sverige som av gör om man får uppehållstillstånd eller inte som anhöriginvandrare.

Utifrån de du skriver om att ni är 5 syskon i Sverige, och dina föräldrar inte har någon familj kvar och därmed har dem ingen anknytning till i Iran, och att ni kan försörja dem. Så borde möjligheten för dina föräldrar vara stor att dem få rätten till uppehållstillstånd i Sverige.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-20

Vilken typ av fyra olika hyresavtal och arrendekontrakt samt hyreskontrakt och arrendeavtal finns det, och vad är samt innebär skillnaden?

Hej!

Jag och min hustru hyr ut en lantgård och vi har upprättat ett kontrakt som skrivits på av båda parter.

I kontraktet står bland annat ..."Förlorade eller skadade inventarier ersätts av hyresgästen..." och vidare..." Hyresgästen förpliktar sig att vårda och akta huset och dess inventarier. Hyresgästen svarar för all eventuell skada eller förlust.

Den förra hyresgästen lämnade en trasig varmvatten beredare efter sig vilket enligt vår tolkning av kontraktet ska ersättas av hyresgästen. Är det en fråga som kan besvaras här eller bör jag söka privat juridisk rådgivning?

MVH Peter


Hej Peter

Eftersom du inte har bifogat och vi inte har tillgång till ert kontraktet, och då det finns olika typer av arrendeavtal och hyreskontrakt, och alla dem har olika rättsverkningar. Så är de en mycket komplex fråga som du ställer, och som blir helt omöjlig för oss att besvara exakt, och endast utifrån de knapphändiga uppgifter som du har lämnat till oss här.

Därför kommer vi att kort redogöra för dem typ av fyra olika arrendeformerna som finns, och som är: Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Därefter får du själva avgöra vilken typ av arrendeavtal och hyreskontrakt som du har upprättat och tecknat vid uthyrningen av lantgården.

Samt vi rekommenderar att man alltid tar kontakt med och anlitar en sakkunnig advokat eller jurist på området. Detta med tanke på att det kan vara svårt att reda ut samt avgöra vilken typ av arrendeavtal som de rör sig om.

Kort redogörelse av dem typ fyra olika hyresavtalen och arrendekontrakten samt hyreskontrakten och arrendeavtalen som finns.


Jordbruksarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när jorden upplåts till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring. Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark räknas som jordbruksarrende.

Gårdsarrende eller sidoarrende. Traditionellt skiljer man på sidoarrende och gårdsarrende, men benämningarna används inte i lagtexten. Skillnaden mellan gårdsarrende och sidoarrende är att det vid upplåtelse av gårdsarrende ingår en bostad för arrendatorn.

Jordbruksarrende kan upplåtas både till fysiska och juridiska personer. Eftersom en juridisk person inte anses kunna ha en bostad, räknas en upplåtelse av ett gårdsarrende till en juridisk person som ett sidoarrende.

Muntliga avtal om jordbruksarrende är inte giltiga. Om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att skriftligt avtal har upprättats och det inte beror på honom eller henne att parterna inte har tecknat ett skriftligt avtal, har arrendatorn rätt till skadestånd för nedlagda kostnader och för utebliven vinst.

Ändringar och tillägg till ett skriftligt avtal som inte ges skriftlig form är i princip ogiltiga.


Bostadsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som bostadsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:
 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.
 • Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är ett annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.

Ett muntligt avtal som har träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som ett bostadsarrende enligt de nya reglerna, och är giltigt som bostadsarrende trots att arrendeavtalet är muntligt.

Upplåtelse till en förening som i sin tur upplåter bostadsarrende.

Bostadsarrende kan i princip bara upplåtas till en fysisk person. Upplåts ett sådant arrende till en juridisk person räknas upplåtelsen normalt som ett lägenhetsarrende.

Om däremot en förening vars huvudsakliga ändamål är att i sin tur upplåta bostadsarrende till sina medlemmar arrenderar mark, räknas upplåtelsen som bostadsarrende även i ledet mellan jordägaren och föreningen.


Anläggningsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:
 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Upplåtelser för följande ändamål räknas normalt som anläggningsarrende:
 • bensinstation
 • kommersiellt driven skidanläggning
 • fabrik
 • lagerhus
 • vindkraftpark
 • kommersiellt driven marina.

Upplåtelser för arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år räknas som lägenhetsarrende.

Muntliga avtal som träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som anläggningsarrende, är giltiga som anläggningsarrenden trots att avtalet är muntligt.


Lägenhetsarrende

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Exempel på upplåtelser som kan vara lägenhetsarrende
 • parkeringsplats på öppen mark utomhus
 • kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i
 • kolonilott utan byggnad
 • kajplats
 • lekplats
 • upplagsplats
 • plats för brygga eller båt

Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande upplåtelser som lägenhetsarrende:
 • idrottsföreningars klubbhus
 • sjöbod för bad eller fritidsfiske
 • jakthydda

Inget krav på skriftligt avtal. Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt.

Ofta är det en fördel att ändå teckna ett skriftligt avtal eftersom det då blir enklare att visa vilka arrendevillkor man har kommit överens om.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Jag har ett juridisk problem och behöver hjälp nu. Var vänder jag mig?

Hej

Jag har en juridisk problem och som jag behöver hjälp med nu. Vart kan jag vända mig med min juridiska problem och få hjälp?

Mvh Kudor


Hej Kudor

Vill du ha enskild privat konfidentiell juridiskt rådgivning och konsultation angående just ditt juridiska problem, så tar vi ett fast priser för denna juridiska hjälpen. Då fyller du i formuläret här också kontrakt vi dig, och då får du ett pris av oss på vad de kommer att kosta dig att få hjälp med ditt unika juridiska problem.

Du kan alltid få gratis juridisk rådgivning och konsultation via vår webbsida och blogg här på 2b4y.com. Då mejlar ditt juridiska problem till oss på jurist@2b4y.com, också hjälper vi dig med att besvara den mer än gärna här åt dig på 2b4y.com.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-14

Vad är och innebär ett äktenskapsförord när man gifter sig?

Hej!

Mitt namn är Lea. Min fästmö och jag planerar att gifta oss i juli. Men innan dess vill han ha ett äktenskapsförord som anger att om vi i framtiden skiljer oss så har jag inte rätt till någon arvedel. Vilket han talar om vad som är min inkomsten är min del och vad som är hans är hans del.

Är det vanligt i Sverige? Jag vill bara klargöra vad skulle jag göra med detta avtal? Jag vill få ett råd innan jag bestämmer mig nästa vecka. Jag är ny på detta, och jag vill ha en bättre förståelse hur det fungerar. Vänligen jag behöver råd. Tack!

Vänliga hälsningar,
Lea


Hej Lea

Det avtal som din fästmö vill att ni skall upprätta innan ni gifter heter äktenskapsförord.

Detta innebär juridiskt och ekonomiskt att ni delar upp er ekonomi emellan er, och avser även dem tillgångar och saker som ni har, så att de blir era egna om ni skulle senare dela på er och skiljas.

Hur vanligt det är i Sverige har vi ingen statistik på.

Men de finns flera skäl till att man skaffar och har ett äktenskapsförord. De flesta par som har väldigt stora ojämna ekonomiska tillgångar när dem gifter sig skriver oftast ett äktenskapsförordsavtal.

Detta gör man för att man inte vill att ens fästmö vi en skilsmässa efter bara 1-2 år. Skall typ kunna få och ta halva en ens företag som man har byggt upp eller en hus också vidare som man hade innan man gifte sig, och som man själv har betalat och äger redan innan man gifte sig.

I förlängningen innebär ett äktenskapsförord att det blir mycket och väldigt enklare att dela upp vem som skall ha vad om man vill skilja sig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-13

Jag har juridiska problem och frågor som jag behöver hjälp med och få ett svar på

Hej

Jag har en juridisk fråga och problem som jag behöver hjälp med och få ett svar på nu. Vart kan jag vända mig med min juridiska fråga och problem samt få hjälp och ett svar på dem?

Mvh
Rudi


Hej Rudi

Vill du ha enskild privat konfidentiell juridiskt rådgivning och konsultation angående just dina juridiska frågor och problem, så tar vi ett fast priser för denna juridiska hjälpen och svaren. Då fyller du i formuläret här också kontraktvi dig, och då får du ett pris av oss på vad de kommer att kostadig att få hjälp och svar på just dina unika juridiska frågor och problem som du har.

Du kan alltid få gratis juridisk rådgivning och konsultation via vår webbsida och blogg här på 2b4y.com. Då mejlar din juridiska frågor och problem till oss här på jurist@2b4y.com, också hjälper vi dig med att svara på dem mer än gärna här åt dig på 2b4y.com.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-11

Vilka regler gäller vid ett privat bil inköp av en privatperson på Blocket.se? Och om inte säljarens och köpares uppgifter stämmer överens när bilköpet är gjort.

Hej

Jag har köpt en bil på blocket. Bilen har gått 14000 när jag köpte den, och jag sålde bilen efter två veckor.

Jag fick kontakt av han som köpte bilen av mig efter 10 dagar, och han säger att bilen har gått 22000 mil. Nu vill han lämna tillbaka bilen.

Tyvärr jag har inte pengar, och jag kan bevisa att bilen har gått 14000 mil när jag köpte den.

Vi har inte skrivit någon kontrakt när jag sålde bilen. Däremot när jag annonserat ut bilen på blocket har jag har skrivit att bilen har gått 14000 mil. Plus han testat bilen längre än två timmar, och han hade med en bil mekaniker.

Har jag något ansvar. Är jag skyldig till han som köpte bilen något. Vad kan jag göra i den här situationen. Har jag rätt att inte köpa tillbaka bilen.

MVH
Hamid


Hej Hamid

En säljare har alltid en upplysningsplikt om det som han säljer. Denna har du uppfyllt eftersom du uppgav bilens miltal i annonsen.

Plus att en köpare har alltid undersökningsplikt av den saken som han köper. Å nu när köparen kommer i efterhand och klagar samt påstår att bilen gått nästan dubbelt så mycket. Så kan man bra slutsatsen om att köparen har inte uppfyllt sin undersökningsplikt.

Normalt när man köper en bil av en privatperson på Blocket.se idag. Så är det brukligt att köparen ta ut och beställer en Carfax rapport, och detta för att förvissa sig om att allt stämmer överens om bilen och vem som är ägare o.s.v.

Men frågan kvarstår om vem som har rätt angående miltalet som bilen har gått?

Detta kan man enkelt ta reda på genom att man begära att få samtliga dem besiktningsprotokoll som finns för bilen. På besiktningsprotokollen kan följa miltalet som bilen haft vid varje gång som den har blivit besiktigad. Å därmed kan man enkelt se och ta reda på om det är någon som har skruvat med mätarställningen och miltalet på bilen.

Om mätarställningen är rätt som du påstår, så behöver du inte ta något ansvar.

Men om du har sålt bilen med en felaktig angivelsen av miltalet och mätarställningen. Så rekommenderar vi dig att hitta en lösning mellan dig och köparen som ni kan bli överens om.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-05

Jag har ett juridisk problem och behöver ett svar. Vart vänder jag mig?

Hej

Jag har en juridisk problem och som jag behöver få ett svar på. Vart kan jag vända mig med min juridiska problem och få ett svar på den?

Mvh
Escan


Hej Escan

Du kan alltid få gratis juridisk rådgivning och konsultation via vår webbsida och blogg här på 2b4y.com. Då mejlar ditt juridiska probelm till oss på jurist@2b4y.com, också besvarar vi den mer än gärna åt dig här på 2b4y.com.

Vill du hellre ha enskild privat konfidentiell juridiskt rådgivning och konsultation istället angående just ditt juridiska problem, så tar vi ett fast priser för detta. Då fyller du i formuläret här också kontrakt vi dig, ochdå får du ett pris av oss på vad de kommer att kosta dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-02

Vem ärver vad när man har varit sambo och en av oss avlider och dör?

Hejsan!

När jag träffade min pojkvän hade han en bil. Vi sålde våra lägenheter och flyttade ihop. Min lägenhet såldes först, och då betalade jag av lånet som han hade på bilen. Det var på 34000 kr och det har jag kvitto på detta och vi hade flyttat ihop och köpt ett hus.

Nu i januari så dog han. Vi har haft bouppteckning. Då säger min svärmor att det är dom som ärver bilen och det inte jag. Stämmer det?

Jag läste om ett fall som typ var som mitt, hon hade betalat in sej i bilen. Och hon hade kvitto på det. Så då blev det att räknas som deras egendom. Så då ärvde hon bilen. Och inte svärföräldrarna.

Jag vill ha ett svar så jag kan vara lite förberedd. Och inte bli överkörd och chockad som jag blev på bouppteckningen.

Mvh
Helena


Hej Helena

De framgår inte av din text om ni är gifta eller sambo. Men vi utgår ifrån att ni är sambo när vi besvarar dina frågor här.

Samt hur egendomen skall delas mellan er i bouppteckningen enligt sambolagen kan vi inte svara på här. Eftersom de inte framgår hur länge ni har varit sambos, och vilka belopp som de rör sig också vidare.

Men av bouppteckningen skall de fram gå vad som är hans egen enskilda egendom vid dödsfallet, och vad som är er gemensamma egendom, och även med vad som är din enskilda egendom.

Var noga med att läsa igenom bouppteckningen innan du skriver på och godkänner denna. För om det inte är antecknat rätt enligt dig, så är det nu som du har du har din rätt att klaga och bestrida eventuella felaktigheter i bouppteckningen.

När bouppteckningen är godkänd av alla arvingar samt registrerad på skatteverket, så gör man ett arvskifte utifrån själva bouppteckningen.

Enligt sambolagen kan man anse att bilen är er gemensamma egendom om den är den ända bilen som ni har till exempel.

Men om man anser enligt sambolagen att bilen skall vara hans enskild egendom enligt bouppteckningen. Så äger du nu en del av bilen och har därmed samägande rätt i bilen med 34 000 kr som du har betalat. Å då har du rätt att kräva att hans arvingar som skall ha bilen enligt bouppteckningen. Skall och måste lösa ut dig med motsvarande beloppet eftersom du nu är delägare i bilen enligt dem kvitto som du har på att du betalt av lånet på bilen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-05-01

Vad händer när ägaren inte kommer hämtar sin egendom på avtalad plats och tid?

Hej!

Det är så att jag har en häst på foder och har sagt upp avtalet men ägaren och denna hör inte av sig.

Avtalet var att hon skulle hämta senast idag. Men jag får ingen kontakt med ägaren och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra.

Fick tips av länsstyrelsen att kontakta en jurist.

Är detta något ni sysslar med?

Mvh
Emma


Hej Emma

De så att om ägaren av egendomen inte kommer hämtar den på avtal plats och tid, så har den som tar hand om och vårdar samt sköter om egendomen rätt till skälig ersättning fram tills att ägaren hämtar sin egendom enligt lagen.

De innebär att du har rätt att kräva hyra för hästboxen samt ersättning för maten och de arbetet som du har för omvårdnaden och skötseln av hästen fram tills att ägaren hämtar hästen.

Samt att du har rätt att kräva betalning fullbetalning för dina omkostnader i samband med att du skall lämna över hästen till ägaren.

Det du bör göra nu är att skriva ned alla dina omkostnader som du kräver ersättning för. Ange gärna beloppet per dag och vad de nu kommer att kosta ägaren så länge som denna inte kommer och hämtar hästen. Detta kravet på ersättning som du nu begär skickar du i rekommenderat brev till ägaren av hästen, och då gärna med mottagningsbevis. Så du kan bevisa att du har informerat samt kräver ersättning för att du nu tar hand om ägarens egendom och häst.

Glöm inte skriva och kräva att din kostnadsersättning skall erläggas och betalas fullt ut när ägaren hämtar hästen hos dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.