2014-11-30

Vad för regler gäller vid publicering av personuppgifter när de finns en ansvarig utgivare?

Hejsan mitt namn är XXXX.

Jag känner att jag vill anmäla det jag ser och som allmänheten kan se om mig på t.ex. Flashback. Det räcker att Googla mitt namn Xxxxx Xxxxx så är där spridit väldigt allvarliga saker om mig, speciellt inne på forumet Flashback. Jag skulle väldigt gärna vilja att ni läste igenom de som står där om mig och se om vi delar uppfattningen, och i så fall om jag kan driva dessa olustiga uttalanden och kränkningar om mig rättsligt.

Snälla jag ber er hjälp mig genom att läsa det som står om mig och som har förstört i princip hela mitt liv, och jag vet ej hur jag ska kunna gå vidare. Mvh Xxxxx Xxxxx

Hej

Vi har Googlat ditt man och läst igenom vad de står om dig. Men ut ifrån de du har skrivit till oss här, så kan vi varken värdera vad som är sanna eller falska uppgifter av det som har blivit skrivet om dig. Detta får du själv utvärdera och avgöra eftersom vi inte känner till din bakgrund och historik.

Men i båda fallen när det gäller Flashback samt nät Tidningen Realisten, så har dem en ansvarigutgivare, och där med faller det som har skrivits om dig där underlagen samt reglerna och paragraferna som finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Detta innebär att den som är ansvarig utgivare kan ställas till svars för tryckfrihetsbrott om man publicerar uppgifter som är personligen kränkande och är helt osanna rykten med mera. 

När man bedömer ansvarigheten vid och inför olika publiceringar, så utgår man ifrån Pressens Opinionsnämnd och dem pressetiska regler som branschen har kommit överens om, och som du hittar här under dem pressetiska reglerna.

För att vi skall kunna göra en närmare och mer exakt bedömning om och av vilka uppgifter om dig som kan bryta emot dem pressetiska reglerna, så måste vi tillsamman sätt oss ned och gå igenom din personliga historik för att kunna avgöra detta mer exakt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-23

Vad gäller vid en app publicering och dess app innehåll?

Hej!

Jag tänkte publicera en text i en app som ska läggas ut på en app-store på Internet. Det är tänkt att det ska finnas en svensk och en engelsk version av appen.

Se våra svar i kursivstil under respektive fråga här.

Texten innehåller livsstilsråd som är ganska vardagliga (exempelvis finns det råd om att det är bra att motionera ett par gånger i veckan).

Jag har skrivit texten själv och tänkte publicera den själv också. Vilket ansvar har jag då för appens innehåll?

Du som författare och publicist har ansvaret för det innehållet som du publicerar, och det blir likt det som man har om man driver en blogg typ som den här.

Gäller svensk lagstiftning, eller blir det den lagstiftningen i det land där appen laddas ned som gäller?

Normalt utgår man ifrån att de landet där man har sin hemvist och sitt driftställe, och i ditt fall blir det Sverige och den svensklagstiftningen som kommer att gälla för det du skriver och publicerar.

Men vissa utländska länders lagstiftning kan vara konstruerad på ett annat vis, och i dessa länder tar man utgångspunkt i: Att där man förbrukar en vara eller tjänst skall anses vara utgångspunkten, och därför skall varan och tjänsten följa det landets egen lagstiftning.

Skulle det göra någon skillnad om den som står för publiceringen av appen på Internet istället var ett företag som mina bekanta äger?

Detta blir en skattefråga om vem som skall beskattas för dem eventuella intäkterna och inkomsterna som du kan få om du säljer appen också vidare.

Dem är villiga att lägga upp appen i deras företags namn, men det är ju fortfarande jag som har skrivit texten?

Detta är en upphovsrättslig fråga där du från början äger texten och innehållet. Men du kan alltid licensiera ut texten och innehållet till företaget, eller så kan du välja att sälja allt som du producerar direkt till företaget.
Men blir du anställd i företag och får lön för jobbet att göra hela appen och innehållet, så tillfaller all upphovsrätt till både texten och innehållet till företaget.

Vänliga hälsningar, Hille

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-16

Vid avslag på migrations ansökan om arbetstillstånd och uppehållstillstånd vid en ny migrations ansökan om anknytnings uppehållstillstånd

Hej,

Min pojkvän har fått avslag på sin ansökan om arbets- och uppehållstillstånd från Arbetstillståndsenheten och Migrationsverket.

Migrationsverket har fastslagit att de avslår den samt ansökan om att upphäva återreseförbud. De menar att hans tillsvidare anställning på heltid ensamt inte är tillräckligt stark anledning till att få arbets- och uppehållstillstånd.

Han har varit gift en gång tidigare och kom hit på det viset, men de skilde sig. Han har befunnit sig utomlands sen 28 juni 2013 i väntan på svar.

Vi önskar nu söka uppehållstillstånd via anknytning istället då vi varit tillsammans ett bra tag nu och har planerat att bli sambo så fort han får komma till Sverige igen.

Vi undrar om Migrationsverket kommer ta hänsyn till hans tidigare historik med hans före detta fru samt ansökningar och avslag?

Mvh, Claudine


Hej Claudine

Varje migrationsansökan skall behandlas enskilt under dem förutsättningar som råder och finns för och vid varje enskilt ansökningstillfälle.

Det innebär att hans migrationsansökan skall behandlas utifrån dem uppgifter som han har angivit i sin migrationsansökan, och som han har angivit som skäl för att att han skall få komma hit till Sverige och skall få stanna för just dessa angivna och aktuella skälen i sin migrationsansökan.

Men migrationsverket har registrerat samt sparat hans tidigare migrationsansökningar i deras register, och därmed har dem möjlighet att gå tillbaka och kan läsa och ta del av dem tidigare migrationsansökningarna och migrationsbesluten som migrationsverket har gjort och avkunnat.

Detta är till för att migrationsverket skall kunna gå in och kontrollera så att dem tidigare angivna migrationsuppgifterna stämmer överens med dem nya migrationsuppgifterna, och som han har lämnat i sina tidigare migrationsansökningar, och detta gentemot dem nya uppgifterna som han har lämnat i sin nya migrationsansökan.

Men tidigare migrationsavslag och migrationsbeslut kan inte åberopas som skäl för att de nya uppgifterna och omständigheterna som kommer fram i en nya migrationsansökan skall avfärdas och avslås på grund av de tidigare migrationsbesluten. Utan varje nya migrationsansökan skall bli prövad fullt ut på dem nya uppgifterna och omständigheterna som finns och som råder vid de aktuella tillfället då en ny migrationsansökan lämnas in på nytt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-09

Ny lag 1 juli 2104: Rätt att välja hjälpmedel för handikappade blir tydligare och valmöjligheterna blir större

Det blir tydligare i lagstiftningen att den enskilde ska ha möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Hjälpmedlet anses vara tillgängligt om sjukvårdshuvudmannens tillhandahållande är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. Den enskildes val ska tillgodoses om det framstår som befogat med hänsyn till den enskildes behov och vad hjälpmedlet kostar. (Prop. 2013/14:67)
Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Lag (2014:291) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-02

Ny lag 1 juli 2014: Ökade behörighetskrav till socionomexamen inom barn- och ungdomsvården

Krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom barn- och ungdomsvården. Ändringarna innebär att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan, eller som har en utländsk utbildning som är erkänd av Socialstyrelsen, för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och ungdom. (Prop. 2012/13:175)
Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Förordning (2014:63) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.