2013-07-28

Vad är bodelning mellan sambos?

Vad är och innebär det att man gör en bodelning mellan sambos?

I samband med att ett samboförhållande upplöses ska en bodelning göras mellan dem på begäran av den ena. De tillgångar som innefattas är sambonas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensam användning och inget samboavtal utesluter egendomen. Värderingen av samboegendomen ska göras med utgångspunkt i egendomförhållandena dagen då samboförhållandet upplöstes.

På samma sätt som vid äktenskapsskillnad mellan makar upprättas ett bodelningsavtal där det framgår vad som beslutats gällande sambotillgångarna.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-21

Vad menas med rättsskydd i hemförsäkring?

Vad är och innebär samt hur söker jag och använder jag mitt rättsskydd som finns i min hemförsäkring?

Rättsskydd ansöker man om via sitt juridiska ombud till sitt försäkringsbolag där man har tecknat en hemförsäkring. Rättsskyddet brukar täcka ca 80 % av kostnaderna som uppstår i processen.

Exempel på ärenden som omfattas av rättsskyddet är tvister som överstiger ett halvt basbelopp (ca 22 500 kr) och vårdnads- och umgängestvister(förutsätter att man varit separerade i minst 2 år).

Exempel på ärenden som inte innefattas av rättsskydd är bodelningar, små måls ärenden (tvister under 22 500 kr) och arbetsrättsliga tvister och förvaltningsrättsliga ärenden såsom överklagande av beslut från f-kassan. Man kan förslagsvis kontakta sitt försäkringsbolag för och fråga hur rättsskyddet i sin hemförsäkring fungerar.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-14

Får man slå tillbaka om man blir angripen av någon?

Får jag slå tillbaka om jag blir påhoppad och blir angripen av någon galning?

Man får slå tillbaka om det är helt nödvändigt för att freda sig, och för att avbryta angreppet. Det är viktigt att man inte använder för mycket våld och mer än vad det kräver för att freda sig.

Att slå tillbaka för att man blir arg, eller för att man tycker att angriparen förtjänar det, är alltså inte tillåtet. Man får alltså bara bruka ett visst rimligt våld om det behövs just för att förhindra eller avbryta ett brott.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-07

En kopplad hund skadar en annan hund vad gäller då?

Min hund var kopplad och blev attackerad av en annan hund som fick skador i slagsmålet. Måste jag betala något?

Om din hund skadar en annan hund är du ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår med anledning av skadan, oavsett förhållandena kring händelsen. Det spelar alltså ingen roll om du hade din hund kopplad eller inte, inte heller om den andra hunden var lös och tog sig in i din trädgård där din hund befann sig.

I vissa fall kan ett skadestånd jämkas, exempelvis om den skadelidande själv varit vållande till skadan.

Endast domstol kan dock besluta om jämkning av skadestånd. Ägaren till den skadade hunden har normalt inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, men däremot för resekostnader (18,50 kr/mil)."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.