2016-03-31

Hur löser och gör man om man inte villa att någon av barn i ett samboförhållande skall ärva den andra sambon före det att båda har dött och gått bort?

Hej,

Jag står i begrepp att ge mitt hus till min sambo (ej registrerad).

Jag har en dotter. I framtiden, tänker jag för det mesta vistas i utlandet.(begränsad skatteskyldig i Sverige)

Min frågor är :

Kan jag i gåvobrevet ha en klausul om livslång nyttjande av fastigheten ,och att ett sådan inte resulterar i att min dotter efter min död kan göra anspråk på en del av fastigheten/ersättning?

Kan man på något sätt avtala att efter en eventuell död av gåvotagaren, återgår fastigheten till gåvogivaren och inte ärvs av gåvotagarens (min sambos) son, boende i utlandet?

Tack för svaret .
Henryk


Hej Henryk

Angående din dotter. Så bara för att du har en rätt att nyttja en gåva som du ger bort så länge som du lever. Gör att hon inte ärver fastigheten, och har även ingen rätt till att ärva nyttjanderätten som du har av huset.

Det blir dock värre med din sambos son. Eftersom din sambo äger fastigheten när hon dör. Å då per automatik ärver bröstarvingar sina föräldrar.

Men vad ni kan göra är att ni skriver ett testamente där du skall ärva allt inklusive huset utifall din sambo dör.

Då ärver bara din sambos son den minimum andelen som lagen föreskriver om att bröstarvingar skall ärva min 25 % av det total värdet som finns i dödsboet, och det även om det finns ett testamente som säger en mindre andel än detta eller noll %.

Men din sambo och hennes son kan redan nu avtala om att sonen redan nu avsäger sig all framtida rättigheter till ett eventuellt arv efter sin mor. Gör han detta så kan sonen inte sen komma och kräva sin arvsandel efter sin mor.  

Men det enklaste att göra det hela på. Är att respektives båda era barn avsäger sig all arvsrätt till förmån för den efterlevande sambon.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-30

Vilka rättigheter och möjligheter har man när man fått ett avslagsbeslut på en asyl och arbetskraftsinvandrings ansökan av Migrationsverket?

Hej

Det är så att en vän till mig har arbetat i Sverige i ca 5 år. Han va asyl sökande först och fick utvisning samt hans fru och deras 2 barn.

Han började arbeta och hela familjen fick arbetstillstånd, och när han nu sökte förlängning så fick han avslag.

Handläggaren ansåg att han inte uppfyller kraven. Då man måste arbeta 4 av 7 år för att få ett permanent uppehållstillstånd.

Vid ett tillfälle innan dom fick avslaget så hade dom talat med deras handläggares chef då dom inte fick tag på deras handläggare. Han sa att dom borde få permanent uppehållstillstånd och inte förlängning.

Handläggaren skickade detta beslut till hans arbetsplats också.

Han har lite tid kvar för att överklaga beslutet. Men han vet inte riktigt vad han har för rättigheter längre.
Mvh Carola


Hej Carola

Utifrån det du skriver så borde din vän fått ett uppehållstillstånd, och har inte handläggaren klart och tydligt motiverat varför han inte har får ett uppehållstillstånd nu, och exakt vilka krav det är som han inte uppfyller för att få ett uppehållstillstånd. Så rekommenderar vi honom att direkt överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Tillsamman med beslutet skall det vara bifogat ett papper som det står på om hur man skall göra när man vill överklaga migrationsverkets beslut.

Å det är en rättighet som din vän har att kunna överklaga beslutet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-29

Kan en jurist hjälpa till att få ut handlingar och dokument samt kontrollera om en myndighet som Kronofogden har gjort rätt angående dem avbetalningar som man har gjort på sina skulder till Kronofogdemyndigheten?

Hej!

Det är så jag har en fråga kring skuld hos Kronofogden och huruvida man går tillväga.

En nära vän till mig har betalat på sina skulder i några år nu, och anser att Kronofogden tar för mycket av hennes lön. Samt att skulderna borde redan ha betalats av förlägne sen.

Vi undrar i det här fallet, ifall handläggaren på Kronofogden vägrar hjälpa till på något sätt, går det att få fram sin vilja med hjälp av en jurist?

Tack på förhand!

Mvh
Nada


Hej Nada

Svaret på din fråga är: JA


Det vi kan hjälpa din vän med är att få ut alla dokument som finns registrerade om din vän hos Kronofogden, och då får din vän en hel lista med hur stor skulden eller skulderna var i från början, och uppgifter om alla dem avbetalningar som din vän har gjort hittills på sina skulder din vän har till kronofogden.

När din vän har dessa uppgifterna och listan kan man kontrollera om Kronofogden har räknat rätt eller inte, och detta angående din väns skulder och avbetalningar på dessa.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-28

Hur går man tillväga när man vill överklaga ett beslut om avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket?

Hejsan

Det är så här att min man fick avslag på sitt uppehållstillstånd med anknytning till mig.

Vad ska vi göra hur ska vi gå till väga?

Hur ska vi överklaga och vad mer kan vi lämna in till dom? Kan man lämna ytligare handlingar som man inte lämnat in o fixat efterhand t.ex. I handlingar som han inte hade då eftersom han har ansökt och det finns en lång historia bakom sig...

När vi lämna in ansökan och var på muntlig utredning så kunde inte min man identifiera sig .. Plus att dom tror vi inte har ett seriöst förhållande. Vad kan vi göra?

Kan han skicka in sin ID-kort ifrån Irak som han nu har kunna fixa efterhand?

Tacksam för snabbt svar

Mvh
Chi


Hej Chi

Ja, ett beslut om uppehållstillstånd kan ni överklaga och normalt har man 3 veckor på sig att överklaga det. Samt att tillsammans med beslutet skall Migrationsverket ha bifogat ett papper med förklaringar om ni skall gör och gå tillväga om ni vill överklaga deras beslut.

Om ni överklagar så har ni rätt att skicka in den bevisning som ni tycker är relevant och viktigt för att domstolen skall kunna fatta ett riktigt beslut. Det innebär att ni kan skicka in nya handlingar och dokument som ni inte tidigare har haft eller kunnat skicka in till Migrationsverket.

Men kan bevisa att man har ett seriöst förhållande på många olika vis. T.ex. genom skicka in bröllopsfoto från bröllopsfesten som man haft, och att när man är på den muntliga utredningen kan beskriva personliga egenskaper som den andra partnern som man bra vet om man känner var andra mycket väl o.s.v.

Ja, din man kan skicka in sitt ID kort ifrån Irak om ni överklagar.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-23

Om min hyresvärd och bostadsrättsförening inte avhjälper och åtgärdar dem fel och brister jag har anmält och påtalat, vilken rätt har jag då till en hyresreducering samt ett prisavdrag på hyreskostnaden, och kan jag även kräva ett skadestånd för detta också då?

Hej.

Har vi som bostadsrättsinnehavare rätt till avdrag på månadsavgiften om bostadsrätten har skador eller bristande funktionalitet? (Eller hade vi haft det om vi agerat mer aktivt från början?)

Vi har under fem års tid nu dragits med:
1: Skadade innertak i badrum och sovrum p.g.a. vattenläckage. Vi upptäckte 2011 att det droppade vatten från taket. Vid anmälan bad vi om skyndsam hantering för att undvika stora skador på våra innertak.

Idag mars 2016 har vi ännu inte fått besked om att det är åtgärdat. Innertaken har flagnad färg och bruna fläckar.

Under hela processen har vi aldrig fått information om vad som händer om vi inte själva kontaktar styrelsen för status. Mejlkonversationen är massiv

2: Från att vi flyttade in 2010 har vi noterat dålig ventilation i duschrum. Dålig luft och lång tid innan fukten försvinner.

En OVK-besiktning 2009 utmynnade i att ventilationen måste justeras på flera punkter. Vid mätningar i vårt duschrum konstaterades undermålig ventilation.

2014 genomfördes en ny genomgång av samtliga lägenheters ventilation samt ventilationskanaler gjorts. Även då konstaterades undermålig ventilation i vårt duschrum.

2015 kunde vi läsa på föreningens hemsida att vi nu har en godkänd OVK. Vi hade fortfarande problem hos oss.

2016 genomför vi renovering av duschrum p.g.a. fuskrenovering i samband med stambyte 2008. Att det var fusk konstaterades då det gamla revs ner. Orsaken till renoveringen var en golvbrunn som inte gick att få tät med stank från avlopp som följd.

Även det var känt av styrelsen. Vi vet att flera av våra grannar lider av dålig lukt i deras bad/duschrum.

Inför renoveringen frågade vi föreningen om vi fick installera en fläkt som startar när det är hög fuktighet. Nej var det klar svaret.

Däremot kom en ny firma för att besiktiga ventilationen. Dom konstaterade snabbt att utsuget var för dåligt. Identifierade orsaker var att fläktarna gick på för låg effekt samt att rensningsluckor inte var stängda.

Samtidigt hittade dom att det var stopp i ventilationskanalerna för köket. Åtgärd vara att riva ut vår klädkammare, slå upp ett hål i väggen och rensa kanalerna.

Som vanligt får vi ingen information om vad som händer utan jag får jaga ventilationskillen som meddelar att fläktarna är åtgärdade och dom väntar på besked från styrelsen om när dom kan komma in i alla lägenheter för att mäta in ventilationen.

Vi märker i alla fall att det fungerar bättre nu 5 år och 9 månader senare.

3: Ingen värme i duschrummet. Återigen, när vi flyttade in konstaterade vi hur kallt element i duschrummet var. Vi testade att lufta utan resultat.

Skickade in felanmälan till fastighetsförvaltaren som kom och spolade igenom elementet. Men det hjälpte inte.

Ett par år senare kom en lokal firma och tittade på elementet. Bytte termostat knackade lite och sprang upp och ner i källaren. Då blev det en aning bättre. Lite ljummet på övre delen av elementet medan undre delen fortfarande var kall.

Som vanligt var det radiotystnad från förvaltare och styrelse.

Vid kontakt med styrelsen fick då till svar att "när man bor högst upp" så blir trycket så lågt att det varma vattnet inte kommer upp i samma utsträckning. Nonsens tycker vi men körde fast hela tiden.

Vi blev även trötta på att på att behöva tjata hela tiden. Det är inte vår ambition att vara en så kallad "besvärlig" bostadsrättsinnehavare.

I samband med renoveringen 2016 bytte vi ut (efter styrelsens godkännande) elementet mot en vattenburen handdukstork med el-patron.

Vad hände då? Jo, vips så har vi ordentligt varmt i duschrummet nu 5 år och 9 månader senare.

Vänligen
Arne


Hej Arne

Så som du beskriver ditt ärende med dem brister och fel som har funnits i din bostadsrättslägenhet, och att du nu har anmält dem direkt när du har upptäckt dem till bostadsrättsföreningen.

Gör att du nu har din full rätt till en prisreducering och ett prisavdrag på själva månadsavgifterna för och på din bostadsrättsavgift, och detta gäller under hela den tidsperioden som detta har pågått, och så länge som det inte har fungerat, och detta under hela denna tidsrymden som har gått och inte själva felen har blivit avhjälpa och åtgärdade av bostadsrättsförningen.

Men eftersom du har anmält felen direkt kan du nu inte hållas ansvarig för att bostadsrättsföreningen nu själva har valt att både vara inaktiva och passiva med att åtgärda dess fel och brister, och som du nu har påpekat.

Detta gör att bostadsrättsföreningens egen motvilja mot att lösa dessa problemen under en så här extremt lång tidsperiod som du nu här beskriver. Innebär att bostadsrättsföreningen egen inaktivitet och passivitet från deras sida. Nu även ger dig den fullständiga rätten till att även kräva bostadsrättsföreningen på ett mycket kraftigt skadestånd, och detta utöver de redan begärda prisavdraget och prisreduceringen som du nu redan har rätt till och skall ha på din månadsavgift.

Allt detta på grund av bostadsrättsförningen egen inaktivitet och passivitet för att dem inte har åtgärdat och avhjälp dessa felen och bristerna inom en skälig tidsram och tidsperiod kan som man utgå ifrån, och detta ifrån de att du har påtalat och anmält felen till bostadsrättsföreningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-22

Om jag blivit utsatt för förtal och ärekränkning av min bostadsrättsförening, och vad har jag då rätt till och vad kan jag då göra rent juridiskt åt detta?

Hej!

Den 22 mars i år, höll vår Brf. Aasargård sin årliga föreningsstämma, som besöktes av cirka 80 boende inom föreningen.

När stämman kom fram till årsredovisningen, så ställde jag en fråga till nuvarande styrelseordförande; Varför man angivit de gamla stadgarna som nuvarande, och inte de som antogs av en enhällig stämma 2015.
Då svarade styrelseordförande; att det var med anledning av att jag stulit dem och undanhållit dem från den nuvarande styrelsen, så har han inte kunnat registrera dem. Han tillade även att det var den tidigare sekreteraren som sagt så.

Eftersom jag lämnade mitt styrelseuppdrag i samband med föreningsstämman 2015, har jag inte haft tillgång till några från den föreningsstämman, vilket jag betonade för de närvarande. Detta hjälpte dock inte, utan styrelseordförande hävdade att det var mitt fel, att de inte kunnat registrera dem på. Bolagsverket.

Jag pratade med den tidigare sekreteraren igår, som av nuvarande styrelseordförande påstås ha sagt att jag stulit handlingarna i syfte att försvåra arbetet för den styrelsen som suttit sedan föreningsstämman 2015. Han berättade att han aldrig uttryckt detta, samt att protokollet från föreningsstämman 2015 tillsamman med de beslutade stadgarna i original, hade lämnats i den interna brevlådan till Brf. Asargård 12 maj 2015. Den är dessutom låst, så ingen annan än styrelsen kan hämta den post som finns däri.

Förutom att styrelsen fick beviljat ansvarsfrihet av stämman, så känner jag mig oerhört kränkt, då jag under mina 10 år som styrelseledamot och de 3 sista åren styrelseordförande, aldrig har tagit så mycket som en spik från föreningen.

Jag har haft för avsikt att polisanmäla detta, men till vilken nytta då polisen förmodligen lägger ner anmälan.

Finns det några alternativ?

Ser fram mot ett upplysande svar från er.

Med vänlig hälsning

Jerry


Hej Jerry

Du kan polisanmäla detta som förtal och ärekränkning. Men det lär bli nedlagt eftersom det inte är något prioriterat brott hos polisen, och eftersom det inte står under allmänt åtal idag.

Vill du driva ärendet vidare kan alltid och har du rätt till att väcka enskilt åtal för förtal, och detta för att dem nu påstår att du skulle ha stulit dessa dokument, och för den ärekränkning som du nu fått utstå inför hela den församlingen av folk som var närvarande på bostadsrättsföreningsmöte.

Samt att du har även rätt och kan kräva skadestånd för den ärekränkningen som du nu har utsatts för i samband med denna händelsen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-21

Hur delar man på å vem skall ha och har rätten till en hund om man har varit sambo och skall skiljas samt dela på sig nu?

Hej, min sambo vill skilja sig.

Vi har tre hundar, en som är köpt gemensamt när vi va sambos. Båda betalade men inte lika mycket. Nu säger hon att hon har rätt till henne för att hon står på alla papper.

Kan hon ta hundarna / hunden?

Tessi


Hej Tessi

Sambolagen säger följande. Att av dem hundarna som ni hade varför sig innan, eller någon av er hade innan ni blev sambos. Tillhör nu den personen som hade den eller dem hundarna innan ni blev sambo. Det anses vara var enskilda personliga egendom, och som varje person nu har rätt till i ett sambo förhållande som tar slut och upphör.

Den sista hunden anser man är gemensamma egendom, och er gemensam hund enligt sambolagen.

Gemensam egendom skall delas mitt i tu mellan parterna. Det blir ju ett vissa problem i det här fallet. Men man kan tänka sig att ni har hunden varannan vecka, och så som man gör med gemensamma barn t. ex. Kan ni inte komma överens om gemensam vårdnad om hunden, så får någon av er köpa ut hunden från den andra personen, och så hunden bli enskild egendom.

Bara för att man är en registrerad ägare till något som en bil eller hund. Så är det inget som säger att man äger denna egendomen till 100 %, och det ger ingen garanti på att man har rätt till egendomen till 100 %. T. ex. kan man har lån kopplade till egendomen eller vara flera delägare i en bil eller hund.

Det som avgör ägande rätten till något är det som man kan bevisa med kvitto och andra handlingar om hur mycket som man äger av en egendom, och i det här fallet er gemensamma hund.    

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-18

Jag har gjort en dålig bilaffär och där jag nu har blivit grundlurad och blåst av bilfirman där jag köpte bilen, och vad kan jag nu göra åt detta dåliga bilköp rent juridiskt och lagenligt?


Tyvärr har det dykt upp ännu sämre nyheter angående bilen.

När vi hämtade bilen hos säljaren påpekade vi ett konstigt klonkande ljud när bilen stod på tomgång. Säljaren sa då att det kan inte vara annat än nån lös skruv till hasplåten under motorn el. nåt liknande eftersom ljudet försvinner när man ökar motorvarvtalet.

Ok tänkte vi, en skruv kan vi väl skruva fast när vi kommer hem. Detta klonkande ljud har nu visat sig vara ett slut dubbelmassesvänghjul som måste bytas snarast annars kan det även förstöra växellådan. Priset för detta svänghjuls bytet är bara det ca 15-20.000 SEK

Enligt min uppfattning av konsumentköplagen men även efter konsultation med ett antal auktoriserade verkstäder så kan en auktoriserad bilhandlare som vi köpt bilen hos i deras lokaler till ett marknadsmässigt pris inte lämna mindre garantier än vad lagen säger. (t.o.m. inte ens om ”I befintligt skick” skulle ha funnits med i kontraktet.)

Jag har även hittat ett antal fel till som vi inte kollade utan förutsatte att de fungerade då han visade upp papper på diverse tester som de gjort på bilen.

Jag kontaktade säljaren skriftligen och åberopade konsumentköplagen, erbjöd honom att häva köpet alternativt betala denna reparation på valfri auktoriserad verkstad vilket han totalvägrade.

Han betalar ingenting förrän han fått ett beslut från ARN att han gjort fel.

Hittills har ingen auktoriserad verkstad eller juridisk person sagt något annat än att vi har rätten på vår sida. Men jag vill ju naturligtvis ha så ”torrt på fötterna” som möjligt innan jag drar igång
nån rättslig process, så därför skickade jag även ett mejl till er.

Om vi radar upp några av de fel som vi hittat så här långt och det är:
- Felaktig servicebok (hör till en annan bil) / Felaktig serviceinformation i densamma. <- Bedrägeri enligt de uppgifter jag fått eftersom vi köpte bilen på ovanstående premisser
- Elmanövrerad baklucka fungerar inte.
- Gömd skada mitt på på instrumentbrädan.
- Slut dubbelmassesvänghjul.
- Kamremsbyte ej gjort fast ikryssat i servicebok.

Finns det NÅGOT kryphål som gör att han kan komma undan betalningen om vi lämnar in bilen på reparation imorgon?

Kan han säga t.ex. att denna verkstad godtar vi inte eftersom han åberopar ARN:s beslut först el. liknande? Bilen måste ju lagas snarast?


Mvh och miljoners tack på förhand

Micke & Mona


Hej igen på er Micke och Mona

Inte för att vi är några bilexperter. Men men tanke på hur många fel som har dykt upp nu i efterhand på bilen som ni köpt av bilförsäljaren och bilfirman Så börjar man fundera på hur många fler fel och brister som kan och skall komma att dyka upp nu framöver också länge som ni är äger denna här bilen?

Vi rekommenderar er därför att inte begära att få felen åtgärdade på bilförsäljarens och bilfirmans bekostnad. Utan att ni nu i stället begär att få hela köpet hävt enligt konsumentlagen, och att ni nu istället begära att hela bilköpet skall återgår helt och hållet.

För om ni väljer att häva bilköpet helt och hållet. Så har ni lagen helt och hållet på er sida och riskerar inga fler och mer kontroverser, och att nya diskussioner skall dyker upp och som kan äventyra att ni inte skulle kunna vinna denna tvisten framgent.

Däremot har du helt rätt i. Att om ni nu väljer att bilförsäljaren och bilfirman skall bekosta och stå för kostnaden för alla dessa felen och reparationerna, och som ni nu önskar att få åtgärdade. Så kan bilförsäljaren och bilfirman lätt säga att dem varken god tar den verkstaden som ni har anlitat, eller godkänner och accepterar de priset som verkstaden har tagit för att åtgärda samtliga dessa fel och brister som nu finns på bilen och ni vill ha reparerade på bilförsäljarens och bilfirmans bekostnad.

Plus att om ni väljer att bilförsäljaren och bilfirman skall bekosta och stå för kostnaden av reparationen Så utgör och skapar ni er en helt onödig och avsevärt ökad risk för diverse kontroverser samt diskussionen emellan er båda, och som kan komma att kosta er en massa onödig tid och pengar. Samt det ökar avsevärt risk för att ni inte kommer att går helt och hållet skadeslösa ut den här tvisten angående bilköpet av och hos denna bilfirman och bilförsäljaren.

Samt att eftersom att bilförsäljaren och bilfirman nu vägrar att häva bilköpet frivilligt enligt konsumentköplagen, och som är på er sida i det här fallet. Så blir ni tvingade att starta en rättstvist gentemot bilförsäljaren och bilfirman nu.

En sådan tvist kan ni begära att få avgjord via och hos Allmänna reklamationsnämnden ARN, och det tar ca 9 månader och upp till 2 år. Eller så kan ni stämma in bilförsäljaren och bilfirman in för tinget och i en domstol på tingsrätten.

Skillnaden mellan ett domstolsavgörande i tingsrätten och Allmänna reklamationsnämndens ARN:s avgörande är följande:
Att Allmänna reklamationsnämndens ARN:s beslut är bara rådgivande och frivilligt att följa för bådadera parterna i tvisten.
Att ett domstolsavgörandet i tingsrätten är juridiskt bindande, och det måste båda parter följa juridiskt sett.

Å måsten man sedan gå vidare med indrivning av era pengarna också vidare emot bilförsäljaren och bilfirman i det här fallet, och för att ni skall få tillbaka era pengar. Så måste man ha ett domstolsavgörande först i tingsrätten för att kunna göra detta. 
Det räcker alltså inte bara och endast med ett avgörande och utslagsbeslut av Allmänna reklamationsnämnden ARN, och om hur tvisten har avgjorts där, och detta efter som det bara är rådgivande beslut för hur partnerna skall lösa tvisten, och därmed kan man inte använda Allmänna reklamationsnämnden ARN:s beslut för att kunna gå vidare med juridiska tvångsåtgärder gentemot bilförsäljaren och bilfirman. Å skulle man behöva framöver ta till olika juridiska tvångsåtgärder, och man bara har ett beslut ifrån Allmänna reklamationsnämndens ARN. Så måste man göra om hela proceduren igen och nu i tingsrätten, och detta är exakt på samma vis som man redan har gjort via och hos Allmänna reklamationsnämnden redan tidigare.

I tvisten och under tiden som ni håller på med att driva tvista emot bilförsäljaren och bilfirman. Har ni rätt att kräva ekonomisk ersättning för dem kostnader som ni har, och som uppstår på grund av tvisten, samt för den skada och men som ni nu lider och uppstått på grund av bilförsäljarens felaktiga och bristande agerande genom att inte följa konsumentköplagen 
Till exempel så kan ni begära ränta på era pengar tills att ni får tillbaka dem, och begära ekonomisk ersättning för och till en hyrbil som ni haft o.s.v. och allt detta skall bekostas av bilförsäljaren och bilfirman, och detta ända fram tills dess att tvisten är och har blivit av avgjord i domstolen.

Detta gör att det finns även andra alternativ för er att välja på nu och än att få bilen lagad omgående, och detta för att ni skall ha en bil för att köra med och det fram tills att tvisten är avgjord.

Tänk även på att bilförsäljaren och bilfirman är experter på att sälja bilar, och att bilföretaget dagligen bara håller på med denna typ av juridiska ärende och tvister angående bilaffärer som uppståt med missnöjda bilköpare. Så bilföretagets kunskaper på det här området. Är att dem är experter på detta, och då speciellt på att veta hur man slingra sig och rent juridiskt skall kunna komma undan denna typ av problem och tvister, och detta med dem olika missnöjda bilkunder som dem har på grund av sitt agerande gentemot er.

Därför om ni nu vill driva tvisten vidare gentemot bilförsäljaren och bilfirman i det här fallet. Så rekommenderar vi er att verkligen att anlita ett juridiskt ombud som till exempel oss, eller någon annan advokatbyrå, och som verkligen kan ta till vara på alla era lagliga och juridiska rättigheter, och detta så ni inte råkar att falla och förlorar tvisten på en kunskaps miss eller en liten juridisk teknikalitet också vidare. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-17

Har jag rätt till att häva köpet eller begära åtgärdade av samt reparation på en bil som jag har köpt, och som nu bevisat sig inte uppfyller det som bilförsäljaren har ut lovat när jag köpte denna bilen?

Hej!

Har precis köpt en Svensksåld VW Passat Alltrack 2013 som gått ca 16.000 mil av en auktoriserad bilhandlare (I deras lokaler kanske är värt att nämna).

Vid första kontakten med säljaren frågade vi om kamremsbyte var gjort på bilen och fick svaret att - Ja det är den, och allt finns i serviceboken. Vi kollade serviceboken när vi hämtade bilen och allt var stämplat och ifyllt av auktoriserade Volkswagen verkstäder.

När vi sedan kom hem upptäcktes att den servicebok som följde med bilen hade felaktig bildataskylt. d.v.s. den hörde till en bil som reg. nr. inte ens fanns i nåt register.

Jag ringde sedan säljaren och han sa att det verkade väldigt konstigt men skulle kolla upp det. Han återkom och sa att fel bok måste skickats med vid leveransservicen. Men att de serverar som finns i boken är 100% korrekta.

Jag har sedan varit i kontakt med de verkstäder som stämplat den "felaktiga" serviceboken och jämfört deras uppgifter med vad som står i boken, miltalen stämmer gentemot det reg. nr./chassi nr. som finns på vår bil så alltså har en felaktig servicebok stämplats av totalt fyra olika Volkswagen verkstäder, varav en av dessa som servat bilen fyra gånger kryssat i att kamremsbyte gjorts.

Vid kontroll med den firman har jag fått en utskrift på vad som gjorts och detta har INTE utförts, men kryssats i, stämplats samt signerats.

Hur går jag vidare? Kan jag häva bilköpet helt då jag anser att den dokumentation säljaren skickat med borde klassas som bedrägeri, eller kan jag kräva att han står för kostnaden för detta.

Mvh
Michael


Hej Michael

Men tanke på att man får anse att det är ett så allvarligt felaktiga uppgifter som du har fått av bilförsäljaren inför och vid köpet. Så har du rätt till två alternativ som du kan välja emellan att gör.

Du har rätt att häva köpet på grund att bilen du köpt och serviceboken stämmer överens med vad som du blivit lovad innan du köpte bilen, och samt att byta kamrem är en ganska omfattande och dyr historia som är en avgörande faktor för vilket ett priset på en bil är när man köper den.

Om du vill ha bilen kvar och tycker den i övrigt är en bra bil. Kan du nu även välja att kärva att bilförsäljaren nu skall bekosta kamremsbytet hos en auktoriserad och att bilförsäljaren skall stå för kostnaderna eftersom denna har utlovat och givit dig garantier om att kamremmen skulle ha varit bytt både när du frågade innan köpet och att det står i den serviceboken som du fick med bilen.

Vad du gör nu är du väljer vilket alternativ du vill göra av dem ovanstående och sen kontaktar du bilförsäljaren skriftligen och begär det alternativet du önskar få uppfyllt.

Vägrar bilförsäljaren att efter följa dina krav, så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss igen här, eller kontakta någon annan jurist som då kan hjälpa dig med att driva ärendet vidare för dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-16

Vem är ansvarig och vad gör man om en uppdragstagare gör ett fel, och sedan skyller denne på sin underleverantör och att det är dem som har gjort felet i sin tur?

Hej en fråga.

Boutrednings firman som skött bouppteckningen har tecknat fel försäkring på huset och i sin tur skyller de på försäkringsbolaget, och att det är dom som tecknat fel försäkring.

Nu står vi med ett vattenskadat hus som hade en sakförsäkring för 2 000 000 miljoner men ingen skydd mot brand och vattenskador ETC huset hade inga saker utan har stått tomt.

Vi lät kolla vattenskadan och det var viktigt att bryta upp golven så det får torka så inte hussvamp kommer.

Kan vi kräva firman/utredaren att dom får stå för skadorna eller vad gör vi?

Mvh Roger


Hej Roger

Det blir lite som katten på råttan, och råttan på repet, också vidare här.

Eftersom att boutredningsfirman har fått och haft i uppdrag att teckna en försäkring gällande huset. Så är det boutredningsfirman som är ansvarig för felet gentemot dig och er.

Har försäkringsbolaget informerat och givit felaktiga upplysningar till boutredningsfirman, är det inget som du kan eller skall behöva ta ansvarar för.

Det är i så fall helt och hållet upp till boutredningsfirman att gör gällande detta mot försäkringsbolaget, och föra vidare ditt krav till försäkringsbolaget, och detta om nu boutredningsfirman anser att dem felaktiga uppgifter och fel försäkring. Beror på att försäkringsbolaget felaktig informerat boutredningsfirman och därmed har lurat dem.

Om inte boutredningsfirman nu frivilligt vill ersätta skadorna som du nu har lidit på grund av deras försumlighet med att inte ha skött sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Så kan du stämma boutredningsfirman och kräva ersättning av dem och för de skador som du nu har lidit på grund av deras försumlighet i sitt yrkesuppdrag.   

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-15

Vad kan och skall man göra om man är projektanställd på ett företag och inte har fått ut sin lön för flera hundra timmars arbete?

Hej

Min son är projektanställd på ett företag och har inte fått lön för flera hundra timmars arbete.

Vad har han för rättigheter och vad kan han göra?

Mvh
Agnetha


Hej Agnetha

Tidsbegränsad anställning varar till ett datum som har bestämts i förväg. Lagen säger att arbetsgivaren får tidsbegränsa anställningar om det handlar om allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller om den anställde fyllt 67 år. Här ingår många typer av det som kallas projektanställning.

Om han har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år, under en femårsperiod, blir hans anställning en tillsvidareanställning (med några undantag). Kolla reglerna i kollektivavtalet, de kan ha företräde framför lagens regler.

Dem flesta företaget har som standard att betala ut lönen i ”månaden efter” så att säga, så är det enligt praxis. Detta skall även finnas formulerat i hans anställningsavtal och är vanligast när man är timanställd.

Det vanliga är att lönen betalas ut innevarande månad när man är anställd med månadslön.

En anställds lön bestäms av kollektivavtalen och det finns inte reglerat i lag vilken lägstalön som gäller för en anställd. En arbetstagare som är tillsvidareanställd (fastanställd) och tjänsteman har oftast sin lön reglerad som månadslön. Om personen jobbar deltid, exempelvis 75 % av heltid, utgår månadslön med 75 % av heltidslön.

Vad gäller kollektivanställda så är det även vanligt med timlön som utbetalas månaden efter intjänandet. Det finns kollektivavtal som kräver att anställda ska ha månadslön om de jobbar heltid. Ett exempel på detta är butiksavtalet Handelsanställdas Förbund. Den stora skillnaden mellan timlön och månadslön är att timlönen varierar från månad till månad beroende på hur många dagar som blir arbetstid. Månadslön täcker samtliga kalenderdagar och blir lika stor oavsett en kort eller lång månad.

Timlön bygger uppåt från noll. Det innebär att om man inte jobbar får man heller inte betalt. Vid frånvaro görs inga avdrag. Blir man sjuk kan man få sjuklön som är 80 % av timlönen. Vid semester kan man få semesterlön osv.

Månadslön är densamma varje månad men ger extra lön vid exempelvis övertid. Vid frånvaro blir det avdrag.

Hur stort blir då avdraget respektive tillägget?
Lön finns som tidigare nämnt inte reglerat enligt lag, med undantag för semesterlön som bygger på hur mycket man tjänar. Detsamma gäller vid sjukdom där arbetsgivaren ska ersätta den anställde med 80 % av den lön som skulle tjänats in dag 2 till dag 14 hos arbetsgivaren. Avdrag och ersättningar regleras av kollektivavtal och kan skilja sig mellan avtalen. Här nedan presenteras några av de vanligaste former gällande avdrag och ersättning:

För timlön
Timlön ersätter övertid med grundtimpeng + 50 % övertidstillägg. Vanligt är även grundtimpeng + 70 % övertidstillägg samt grundtimpeng + 100 % övertidstillägg.

Tilläggets storlek styrs i avtalen genom vilken tid som övertiden utförs. Ob-tillägg (vid s.k. obekväm arbetstid) ges om arbetstiden ligger på en kväll eller helg men inom ordinarie arbetstid. Detta är då inte övertid utan ett extra tillägg till timlönen med exempelvis 50, 70 eller 100 %. Vid sjukdom görs inget avdrag på timlön men ersättning utgår enligt lag med 80 % av timlönen för den tid man skulle ha jobbat under dag 2 till dag 14. Observera att sjuklön ska ges med 80 % av den lön den anställde skulle ha tjänat om personen inte hade blivit sjuk. Detta innebär att om Ob-tillägg skulle ha betalats ut för denna period skall även sjuklön utges med 80 % av detta.

För månadslön

Månadslön ger en annan beräkning. Kollektivanställda som har månadslön får oftast samma ersättning som de som har timlön. Vid exempelvis övertid och Ob måste man först räkna ner tiden till timlön. Även detta finns reglerat i kollektivavtalen och handlar om en divisor som man delar månadslönen med för att få fram timlönen. Jobbar man kvällar och nätter kan man istället för Ob få skifttillägg. Vid månadslön för tjänstemän finns även där frånvaro reglerad i kollektivavtalen. Här kommer några vanliga formler för beräkning:

Tjänstledig del av dag:
Månadslön/175 ger avdrag per timma.

Tjänstledig 1-5 dagar:
Månadslön/21 ger avdrag per arbetsdag.

Tjänstledig 6 dagar och fler:
Avdrag per kalenderdag enligt formel månadslön x 12/365

OBS! Räkna alltid upp deltidslön till heltid vid beräkning av tjänstledighet och övertid för tjänstemän.

Vid övertid använder många tjänstemannaavtal formeln månadslön/94 vid övertid före kl 20 på vardagskvällar och månadslön/72 efter kl 20 samt på lördag och söndag.

Samt att om arbetsgivaren vägrar att betala ut din sons lön korrekt. Kan han alltid vända sig direkttill arbetsdomstolen som du hittar här, och där kan han stämma sin arbetsgivare för att denna inte har betala ut hans lön korrekt enligt ovan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-14

Hur delar man när man har varit sambo och skall separera och sälja sitt hus och egendom, samt har man rätt till kompensation för pensionsförluster för att man varit föräldraledig och hemma med barnen?

Hej

Min sambo och jag ska separera. Vi äger ett hus tillsammans som vi köpt för att bo i tillsammans.

Han betalade 100 000 i kontant och som han fått i vinst på en försäljning av en tidigare bostad. Han har stått för att betala räntan på huslånet då jag varit föräldraledig med våra barn.

Vad gäller och har jag rätt till hälften av de pengar han betalade kontant på huset när vi köpte det?

Jag har hört något om är en "skälighetsprincip" och att det skulle innebär att om man varit sambo mindre än fem år så behöver han inte dela sin miljon?
Vad gäller för eventuell vinst när vi säljer?

Tar man hänsyn till de inkomst och pensionsförluster jag haft under mina 2,5 år som föräldraledig?

/Ulrica


Hej Ulrica

Skall ni separera och tidigare har varit sambo och skall sälj ert gemensamma hus efter så kort tid så är det följande som gäller enligt sambolagen.

Var en av den delen som samboparterna har investerat i huset när det köptes och införskaffades har rätt till att få tillbaka sin andel och insats först.

Sen om det bli en vinst eller förlust när man har sålt egendomen och huset i det här fallet. Delar man sedan lika på mellan samboparterna.

Så svaret på din fråga är att du har bara rätt till hälften av vinsten eller förlusten som uppstår när ni säljer huset. Du har alltså inte rätt till den kontantinsats och pengar som din sambo har investerat i huset och egendomen när ni köpte det, och det gäller även lika så och omvänt för din sambo.

Angående din fråga om ”pensionsförluster” på grund av att en av samborna har varit hemma med barnen i 2,5 år och föräldraledig. Är mycket intressant fråga som du ställer och tar upp här nu. Men vi har inte lyckats med att hitta något riktigt bra svar på den. Där man i något ärende och domstolsmål har tagit upp denna frågan och avgjord den. Därför blir det omöjligt för oss att ge dig ett bra svar på denna mycket intressanta frågan.

Men i detta fallet kan man väl tänka sig att kanske någonstans tänkas jämka. Att din sambo har nu stått för och betalat räntorna på huslånen, och detta emot att du har förlorat dina pensionsrättigheter under den motsvarande tiden eller?  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-11

Vad händer om en bouppteckning är registrerad och godkänd av skatteverket, och detta även om den inte är korrekt upprättade enligt bouppteckningslagen, och hur går man tillväga för att få den felaktiga bouppteckningen korrigerad och rättad?

Hej.

Jag undrar om min mamma gjort sig skyldig till lagbrott, och vad råder ni mig att jag ska göra?

Min pappa gick bort i januari och nu är det min mamma och min bror och jag kvar.

Min mamma och jag är inte de bästa vännerna, och vid en diskussion angående bouppteckningen bad jag henne att jag skulle först läsa igenom bouppteckningspapperna, och sedan ge henne en fullmakt. Detta för att vi inte bor på samma ställe / ort.

Jag fick aldrig en kallelse till bouppteckningen, och när vi talades vid i förgår berättade mamma att bouppteckningen var redan klar och godkänd av skattemyndigheterna. Men jag har ju inte ens blivit kallad eller ens fått ta del av detta sa jag, varav hon la på luren i örat.

Nu är jag fly förbannad att ens egen mamma gör på detta sätt. Jag kan nu begära ut en kopia ifrån skatteverket. Men vad händer om jag inte vill godkänna det som står i bouppteckningen? Vart vänder man sig? Och är det lagligt som hon nu gjort? Hur kan jag gå tillväga?

Mvh Emelie


Hej Emelie

Alla som är dödsbodelägare, och eftersom du nu är dotter till din pappa i det här fallet. Skall du antecknas in i bouppteckningen som en av dödsbodelägarna, samt kallas till ett bouppteckningsmöte, och där alla skall ha rätt att närvara samt läsa igenom bouppteckningen, och även skriva på att dem godkänna denna.

Har inte så skett är det ett brott emot bouppteckningslagen som har skett. Detta gör att bouppteckningen nu inte är korrekt upprättad och en giltig bouppteckning i lagens mening, och därför måste bouppteckningen nu göras om.

Den som har med avsikt och uppsåtligen medverkat till att undanhålla saker och uppgifter i och när en bouppteckning upprättas och bodelning förrättas. Kan straffas för urkundsförfalskning, och riskerar även att bli helt utan någon rätt till sin arvsandel i och från dödsboets tillgångar.

Vad du kan göra är att begära ut en kopia från skatteverket och läsa igenom bouppteckningen.

Är du inskriven som dödsbodelägare i bouppteckningen och du tycker den i övrigt är korrekt. Så kan du skicka in en kompletterande inlaga till skatteverket, och då med förklaringen om att du inte blivit kallad bouppteckningsmötet och inte har haft möjlighet att godkänna bouppteckningen. Men att du nu i efterhand väljer att godkänner bouppteckningen så som den är registrerad.

Står du inte med ibland i förteckningen över vilka som är dödsbodelägare i bouppteckningen. Så skriver du till skatteverket och bifogar ett familjeregisterutdrag från folkbokföringen, och som nu bevisar att du skulle ha varit upptagen och inskriven i bouppteckningen, samt kallad och skulle ha godkänt bouppteckningen också för att den skall vara korrekt upprättad.

Efter detta får den som har upprättat denna felaktiga bouppteckningen information av skatteverket om detta, och om vilka eventuella fel och brister som finns i den nuvarande bouppteckningen.

Därefter får man göra om och upprätta en helt ny bouppteckning, och som då inte innehåller dessa felaktigheter som nu råder i den nuvarande versionen av bouppteckningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-10

Jag håller på ta taxikörkort och taxilegitimation och jag råkade köra mot rött ljus och fick mitt körkort indraget samt böter, och hur kommer detta att nu på verka mina möjligheter att ta och få köra taxi framöver?

Hej

Jag tänkte fråga en fråga angående körkort.

Igår jag väntade vid trafikljus och sen trodde jag att det hade blivit grönt ljus. Jag körde först lite och sen märkte jag att trafiken emot mig kör. Då stoppade jag och väntade. Men polisen har sett mig och stoppade mig. Jag fick böter på 3000 kr plus de har dragit mitt körkort nu, och fick ett papper att jag bara får köra två dagar till.

Nu vet jag inte hur ska går till. Och mitt körkort är mindre än två år om ca 6 dagar. Plus att jag håller på och göra taxi legitimation och har godkänt på två prov av fyra.

Kommer jag behöver göra om körkortet?

Och hur påverkar taxi proverna?

Tack för hjälpen

MVH

Mohammad


Hej Mohammad

Det är transportstyrelsen som beslutar om du måste ta om ditt körkort eller inte. Men eftersom du nu har haft ditt körkortet mindre än 2 år, och kört mot rött ljus, och har fått en ditt körkort indraget. Så kommer du med största sannolikhet att få ta om ditt körkort. Detta eftersom det räknas som vårdslöshet i trafik att köra mot rött ljus.

Samt att har du inte ett vanligt körkort så kan du därmed inte ta taxikörkort.

Men samtidigt som du måste ta om ditt körkort nu, kan du ju passa på att ta även ett taxikörkort.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-09

Kan jag skilja mig nu och göra en ny ansöka om uppehållstillstånd som student när jag har påbörjat mina nya studier här i Sverige?

Hej.

Jag är har begränsad uppehållstillstånd på grund av jag bodde med min sambo i Sverige. Men vårt förhållande tagit slut på grund av han försökte våldta mig. Jag kunde inte språk på den tiden och jag hade inga vänner och ingen som jag kunde pratar med, samt vad rädd och ensam och har inte sagt till någon.

Efter detta träffad jag en annan kille som jag har gift med just nu. Han är svensk medborgare och medborgare i en annat land. Vi har skickat in en ny ansökan och har väntat nästan 1 år tills idag.
Men i detta förhållande började jag få problem igen. Men vi är förfarande gifta. Men jag tror inte att vi ska försätta att bo tillsammans i framtiden, och tror jag vi ska skilja oss.

På den tre år som jag bor här i Sverige. Har jag anpassade mig till det svensk samhället. Jag har lärt mig svenska språket, och hade en praktik samt jobbade kort tid. Just nu pluggar jag i skolan och på olika kurser, samt söker jobb varje dag, och har ett film projekt på gång och en massor andra aktiviteter på folkhögskolan. Plus att alla mina vänner och alla mina andra planer samt hela mitt liv är här nu!

Jag tror inte att han kommer att hjälpa mig, och det även vi tidigare hade en riktiga relation, och vi var kär i varandra då samt bodde tillsammans under hela dessa åren. Han har bara åkte till sitt land nu, och han svara inte på mina medlande, och försöker nu bara skrämma mig att jag ska åka hem.

Jag vet inte hur jag kan bevisa till Migrationsverket att jag anpassade mig i Sverige, och att hela mitt liv här nu. Jag är aktiv, har potential, har utbildning från mitt hemland samt vilja att arbeta och plugga. Plus att jag har ansökt om att komma in på en dansutbildning också, och som börjas snart, och jag är jätte rädd för att de ska skicka mig tillbaka till mitt hemland igen. Jag kommer då att tappa språket och hela mitt liv här då.

Jag fundera på skicka en ny ansökan, och försöker därför nu bevisa att jag anpassade mig i Sverige. Men jag vet inte vad som är bättre att göra just nu. Jag kan inte avbryta mina projekt och utbildning här nu.

Кристина


Hej Кристина

Om du skiljer dig från din nuvarande man. Kan du skicka in en ny ansökan om uppehållstillstånd som student, och nu för att du skall kunna fullfölja dina påbörjade studier.

Tillsammans med denna nya ansökan om uppehållstillstånd och nu som student. Kan du bifoga alla dem pappers dokument som du har ifrån dina tidigare praktiker och arbeten samt studier, och detta som bevis på att du är en etablerad person, och har anpassat dig i och till det svenska samhället.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-08

Är det brottsligt att sprida osanna och falska rykten och påstående om en tidigare anställd som chef och arbetsgivare, och kan man bli skadeståndsskyldig då?

Hej

Hittade eran mejl på eran blogspot och har en fråga.

Min förre detta chef sprider nu falska rykten om mig och undrar om detta räknas som ärekränkning/företal.

1. En av deras leverantörer ringer mig och berättar att chefen försöker returnera lite
varor till de som de har fått fel. De skyller allt på mig för att det var fel varor de fick(dock var det inte så) sen så sa de att ja det var därför vi var tvungna att sparka honom för att han gjorde så mycket fel (Jag sa upp mig själv efter att blivit dåligt behandlad i flera år) så nu säger de att de sagt upp mig och att jag gjort dåligt ifrån mig när jag jobbat bra hela tiden.

2. En kund ringer mig och berättar att chefen säger till deras kunder att jag har varit hotfull mot personalen, det var därför de sa upp sig och stack för att de vågade inte vara kvar för att jag hade hotat dom. (De är goda vänner till mig och de sa upp sig själva för att de inte klarade av att arbeta under denna chefen längre. Jag var t o m med kollegan när han sa upp sig sen körde jag honom hem, tror inte han hade satt sig i min bil om han var rädd för mig).

Hoppas ni har tid att svara så jag vet hur jag ska ta detta vidare.

Med vänlig hälsning,
Andreas


Hej Andreas

Med anledning av hur du beskriver det här ovan och om hur din tidigare chef nu beter sig. Så får man klassa det som en brottslig gärning som innebär att det är förtal och ärekränkning.

Dessvärre tillhör detta dem minst prioriterade brotten, och därför utreds dem sällan och läggs ned på löpande band så fort man anmält dem till polisen idag.

Vad du kan göra är:

Att du först anmäler detta till polisen, och när dem har lagt ned brottsutredningen. Så kan du själv välja att väcka en enskilt åtal som det heter mot din tidigare chef. Tänk på att om du skall väcka enskilt åtal. Så måste du ha väldigt bra bevisning i ärendet så det står utom rimligt tvivel att det är han som har begått dessa gärningar.

Du kan även i samband de enskilda åtalet eller i separat ärende välja att väcka ett civilrättsligt mål där du kräver skadestånd av din tidigare chef, och på grund av att han nu sprider osanna och falska rykten om dig. I denna delen är inte beviskraven lika höga utan det räcker med att du kan göra det sannolikt att det är som du påstår och att det är han som står för dessa osanna och falska ryktesspridningen om dig.

Vårt råd till dig är att samla på dig så mycket bevis du kan först, och sen göra en polisanmälan. Å leder den ingen vart. Så kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig med att göra en analys av ditt ärende och eventuellt hjälpa dig som ombud med att driva ditt ärende i domstolen för dig.   

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-07

Hur överklagar man en tingsrättsdom och ett tingsrättsbeslut till en högre instans, och kan man får fri gratis juridiskt rådgivning och hjälp till detta?

Hej.

Jag heter Dusan, min fru Kristina. Hennes syster har varit hennes god man, och nu vill hennes pappa att hon skall vara hennes förvaltare. Vi fik beslut från Falu Tingsrätt och vi vill nu överklaga det till Svea Hovrätt i Stockholm.

Hur kan vi överklaga? Kan vi få gratis juridisk hjälp?

Tacksam för ert svar!


Hej Dusan

Tillsammans med beslutet från från Falu tingsrätt så skall ni ha fått ett papper där det står om hur man kan och skall göra för att överklaga det tingsrättsbeslut som ni nu har fått.

Normalt har man 3 veckor på sig från tingsrättens besluts datumet på sig att överklaga ett tingsrätts beslut till en högre instans.

Vill ni ansöka om ekonomisk ersättning till juridiskt hjälp och ett ombud som hjälper er. Så skall ni skriva i och tillsammans med överklagandet som ni skall skicka in till tingsrätten.

Ni kan även vända er till en jurist eller advokat byrå som kan hjälpa er med både själva ansökan om ekonomisk ersättning till dennes ombudets arvode, och kan hjälpa er med att skriva själva överklagandet av tingsrättens beslut åt er.

Samt att i många hemförsäkringar ingår det rättsskydd, och det kan vara av varierande omfattning som dem täcker denna typ av kostnader. Därför rekommenderar vi er att läsa på hemförsäkring och dess försäkringsvillkor för mer information angående detta.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-03

Vilka rättigheter enligt lagen har jag som minderårigt ensamkommande flyktingbarn och som ej myndig person att själv få bestämma på vilket HVB hem och HVB boende eller familjehem jag vill bo?

Hej.

Jag är en 16 år gammal och flykting barn. Jag bor på ett "jourhem" nu. Men jag är inte lycklig här.

Jag vill återvända tillbaka till mitt gamla "jourhem". Men dem sociala myndigheterna säger att jag inte kan vända tillbaka dit. Eftersom inte kommun har kontrakt med den familjen längre, och som jag nu vill vända tillbaka till.

Jag undrar, om jag har inte har rätt att välja var jag vill bo? Det enda skälet till att sociala inte låta mig åka tillbaka, är att de inte har kontrakt med den familjen längre.

Men om familjen också skulle låta mig komma tillbaka, bör inte då dem sociala myndigheterna låta mig bor där då?

Tack för svar

Farhad


Hej Farhad

Enligt barnkonventionen så skall man se till barnets bästa som det heter. Det innebär att man så långt som det är möjligt skall göra det som är de bäst för barnet. Å då kan man säga att eftersom du är så gammal som du är. Så borde socialförvaltningen lyssna på vad du vill, och därefter rätta sig efter detta så långt som det är möjligt.

Men av socialförvaltningens svar till dig, och när dem svarar dig. Att dem inte har kontakt med ditt tidigare familjehem längre. Så funderar man på varför dem inte har detta? Å det kan finnas flera olika anledningar till att dem inte har det längre.

Till exempel så kanske inte socialförvaltningen något avtal och kontrakt med just den familjen längre, och då kan dem inte placera dig där nu och detta även om du vill det.

Men vårt råd till dig. Är att du frågar socialförvaltningen igen, och ber dem om en exakt förklaring till varför du inte kan bo kvar i det tidigare familjehemmet. Detta är dem enligt lag skyldiga att berätta för dig, och dem måste ge dig ett mycket bättre svar på detta, än att dem nu inte har kontakt med den familjen längre.

Plus att om den familjen vill att du skall bo hos dem, och du nu vill bo i den familjen. Så borde socialförvaltningen följa din och familjens önskan om detta enligt barnkonventionen, och det om de inte finns något annan bra förklaring till varför det skulle vara direkt olämpligt att du får fortsätta med att bor i det familjehemmet.

Du har rätt att kräva enligt lagen att få ett skriftligt svar på din fråga av socialförvaltningen om detta, och detta skall även innehålla en förklaring om hur du även kan överklaga socialförvaltningens beslut om din familjehemsplacering.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-03-01

Vad kan jag göra och hur långt gäller en fullmakt som jag har fått och som avser och gäller för mig att företräda min dementa förälder?

Hej

Min bror är död och har två barn. Våran mamma har flyttat in på ett demensboende,och min syster har tagit över ekonomin med konto från våran mamma. Vår mamma har sagt till oss. Att om det finns pengar över så vill hon ge bort dem med varm hand.

Nu undrar jag om min syster och jag kan ta ut pengar från mammas konto, och detta utan att ge något till min döda broders barn, och medan våran mamma lever.

Mvh
Karin


Hej Karin

Eftersom din mamma lever, och underförutsätt om att hon inte är omyndigförklarad genom ett domstolsbeslut. Så är det endast er mor som helt själv bestämmer vad hon vill göra med sina pengar och egendom.

Tar någon ut pengar från er mammas konto, och detta utan hennes godkännande och sedan använder det till något som hon inte har medgivit och godkänt. Så klassas det som stöld eller urkundsförfalskning enligt brottsbalken.

Även om man har en generell fullmakt, så sträcker den sig aldrig längre än att man får bara gör det som fullmaktsgivare har godkänt och sanktionerat att fullmaktstagaren får gör. Över träder fullmaktstagaren sina befogenheter enligt fullmakten, så blir denna ersättningsskyldig till fullmaktsgivaren för den skada som fullmaktsgivaren åsamkas och utsätts för på grund av fullmaktstagarens otillbörliga nyttjande av fullmakten.    

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.