2016-03-11

Vad händer om en bouppteckning är registrerad och godkänd av skatteverket, och detta även om den inte är korrekt upprättade enligt bouppteckningslagen, och hur går man tillväga för att få den felaktiga bouppteckningen korrigerad och rättad?

Hej.

Jag undrar om min mamma gjort sig skyldig till lagbrott, och vad råder ni mig att jag ska göra?

Min pappa gick bort i januari och nu är det min mamma och min bror och jag kvar.

Min mamma och jag är inte de bästa vännerna, och vid en diskussion angående bouppteckningen bad jag henne att jag skulle först läsa igenom bouppteckningspapperna, och sedan ge henne en fullmakt. Detta för att vi inte bor på samma ställe / ort.

Jag fick aldrig en kallelse till bouppteckningen, och när vi talades vid i förgår berättade mamma att bouppteckningen var redan klar och godkänd av skattemyndigheterna. Men jag har ju inte ens blivit kallad eller ens fått ta del av detta sa jag, varav hon la på luren i örat.

Nu är jag fly förbannad att ens egen mamma gör på detta sätt. Jag kan nu begära ut en kopia ifrån skatteverket. Men vad händer om jag inte vill godkänna det som står i bouppteckningen? Vart vänder man sig? Och är det lagligt som hon nu gjort? Hur kan jag gå tillväga?

Mvh Emelie


Hej Emelie

Alla som är dödsbodelägare, och eftersom du nu är dotter till din pappa i det här fallet. Skall du antecknas in i bouppteckningen som en av dödsbodelägarna, samt kallas till ett bouppteckningsmöte, och där alla skall ha rätt att närvara samt läsa igenom bouppteckningen, och även skriva på att dem godkänna denna.

Har inte så skett är det ett brott emot bouppteckningslagen som har skett. Detta gör att bouppteckningen nu inte är korrekt upprättad och en giltig bouppteckning i lagens mening, och därför måste bouppteckningen nu göras om.

Den som har med avsikt och uppsåtligen medverkat till att undanhålla saker och uppgifter i och när en bouppteckning upprättas och bodelning förrättas. Kan straffas för urkundsförfalskning, och riskerar även att bli helt utan någon rätt till sin arvsandel i och från dödsboets tillgångar.

Vad du kan göra är att begära ut en kopia från skatteverket och läsa igenom bouppteckningen.

Är du inskriven som dödsbodelägare i bouppteckningen och du tycker den i övrigt är korrekt. Så kan du skicka in en kompletterande inlaga till skatteverket, och då med förklaringen om att du inte blivit kallad bouppteckningsmötet och inte har haft möjlighet att godkänna bouppteckningen. Men att du nu i efterhand väljer att godkänner bouppteckningen så som den är registrerad.

Står du inte med ibland i förteckningen över vilka som är dödsbodelägare i bouppteckningen. Så skriver du till skatteverket och bifogar ett familjeregisterutdrag från folkbokföringen, och som nu bevisar att du skulle ha varit upptagen och inskriven i bouppteckningen, samt kallad och skulle ha godkänt bouppteckningen också för att den skall vara korrekt upprättad.

Efter detta får den som har upprättat denna felaktiga bouppteckningen information av skatteverket om detta, och om vilka eventuella fel och brister som finns i den nuvarande bouppteckningen.

Därefter får man göra om och upprätta en helt ny bouppteckning, och som då inte innehåller dessa felaktigheter som nu råder i den nuvarande versionen av bouppteckningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar