2013-12-29

Hur väljer man rätt jurist / advokat och juridiskt ombud?

Fråga: Vad skall jag tänka på, och hur vet jag vilken jurist eller advokat som jag skall anlita juridiskt ombud för mig?

Svar: När du ska välja ett juridiskt ombud, vare sig det är en advokat eller en jurist, är det viktigt att du känner förtroende för din juridiska representant. Det kan många gånger löna sig att du efterfrågar t.ex. referenter till tidigare klienter eller hur många liknande ärende ditt ombud har drivit osv. För då får du en bra uppfattning om vad för kundbemötande och service som du kan förvänta dig att få som klient.

Advokater och jurister kan ha många olika inriktningar, vissa kan arbeta med humanjuridik (privat-, familje-, och socialrätt) och andra kanske uteslutande specialiserat sig på att arbetar med bolagsjuridik (affärsavtal, bygg- och entreprenad etc.).

Det är därför viktigt att du fråga din advokat eller jurist om inom vilket område som ditt ombud är verksam inom, eller vad som denna har specialiserat sig på. Detta bör därför också ligga till grund för samt spela en stor och viktig roll för vilket ombud som du väljer anlita.

De flesta advokater och jurister frånsäger sig dock med största sannolikhet fall där denne anser att klientens behov bättre kan tillvaratas av någon med specialist kompetens inom ämnesområdet. Å har du riktigt bra tur så kan dem du kontaktar. Rekommenderar dig på vem som du skall ta kontakt med som är specialist på just det aktuella området som ditt ärende avser.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-22

Vad gäller vid dolda fel vid en hus och fastighetsaffär?

Vad räknas som dolt fel i en hus och fastighetsaffär, där man har köpt ett bostadshus?

Kortfattat är ett dolt fel sådant som man inte kan upptäcka under en vanlig överlåtelsebesiktning av legitimerad besiktningsman i samband med ett husköp. Exempel på sådana fel kan vara vattenskada inne i en vägg eller sönderrostade rör. Det är viktigt att komma ihåg att man som både säljare och köpare har en omfattande upplysnings- och undersökningsplikt i samband med ett husköp. Det är därför alltid att rekommendera att anlita en besiktningsman som kan undersöka huruvida det finns fel i huset i samband med köpet.

Fel i fastighet föreligger om fastighetens skick inte stämmer överens med vad parterna har avtalat om vid köpet. Fel föreligger också om fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt vid fastighetsköp. Det krävs en noggrann besiktning av fastigheten. Att anlita en besiktningsman är inte ett krav men det är dock att rekommendera om man inte har erfarenhet av fastighetsköp. Om säljaren lämnar en utfästelse om en viss omständighet, muntlig eller skriftlig, befrias köparen från sin undersökningsplikt och behöver därmed inte själv undersöka omständigheten.

Säljaren är också ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som köparen inte kunde förväntas upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten före köpet. Om felet bedöms vara upptäckbart befrias säljaren från sitt ansvar.

Om det föreligger ett fel i fastigheten kan köparen kräva prisavdrag på köpeskillingen. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för att avhjälpa felet. Är felet av väsentlig betydelse för köparen har han rätt att häva köpet. Köparen kan i vissa fall även vara berättigad till skadestånd.

Om köparen upptäcker ett fel på fastigheten ska han reklamera detta till säljaren inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid kan köparen förlora sin rätt att åberopa felet. Möjligheten att åberopa fel preskriberas under alla omständigheter tio år efter köpet. Vid fel bör därför köparen omgående reklamera felet till säljaren genom ett skriftlig meddelande för att undvika att förlora sin rätt att åberopa fel.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-19

#Lagförslaget om #identitet #stöld kan #träda #ikraft redan nästa #år.
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-15

Vad gäller vid ett försenat eller inställt flyg?

Fråga: Om mitt flyg blir inställt eller försenat nu i julhelgen, vad är det för regler som gäller för ersättning och skyldigheter för flygbolagen att ersätta mig då? 

Svar: EU:s regler gäller för alla flygningar från en flygplats inom EU. Reglerna gäller också när ett flygbolag från ett EU-land flyger in i EU. De gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det istället flygbolagets egna villkor och Montrealkonventionen som avgör vilka rättigheter du har. I andra hand kan även lagstiftningen i landet du reser ifrån ge dig skydd.

Konsumentverket om regler vid försenat flyg
EG-förordningen om ersättning och hjälp vid försenade flygresor

Plus på respektive flygbolags hemsida kan man ofta läsa vilka regler som gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-08

Nu får telefonförsäljare ringa på din mobiltelefon

Nu får telefonförsäljare ringa din mobiltelefon | Nyheter | Expressen | Senaste nytt - Nyheter Sport Nöje TV:

"Från och med den första februari kan du bli uppringd av telefonförsäljare även i mobilen.
Då blir nämligen branschens etiska regler teknikneutrala.
– I stort sätt hela Sveriges befolkning har gått över till mobil telefoni och lämnat den fasta telefonin bakom sig, säger Tina Wahlroth, vd för branschorganisationen Kontakta."


Tips på hur du undviker telefonförsäljare är att:

Kontakta NIX-registret på telefonnummer 077 228 00 00 (för mobil eller fast telefon) eller 020 27 70 00 (endast fast telefon) och följ instruktionerna för att anmäla dig.

Därefter ska du inte få några försäljarsamtal förutom från företag som du har en befintlig kundrelation med.

Anmälan kostar ingenting utöver normal samtalstaxa.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-01

Bilkörning + Mobiltelefon = Ny lagstiftning nu den 1 dec 2013

Som jurist vill jag informera dig här om att den 1 december 2013 kommer det en ny juridisk lagstiftning som reglerar mobiltelefon användning vid bilkörning.

Så sent omsider tycks det nu som att vi kommer att få ett förbud mot pratandet i mobiltelefon under bilkörning, såvida inte handsfree används. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för information och andra åtgärder som rör förarens aktiviteter, såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, under färd på väg med motordrivet fordon.

Det har visat sig att skriva sms är så populärt under bilkörning att hela 31 procent av de tillfrågade svarade att de brukar skicka iväg meddelanden när de kör bil. Skulle en regel som stadgar att man inte vid bilkörning får mobiltelefonera utan handsfree gynna säkerheten då? Inget signifikant samband fanns mellan försökspersonernas upplevelse av bilkörning, tidigare körvana eller teorikunskap och Vägverkets körprov.

Däremot är det möjligt att denna kombination täcker ett större område av viktiga faktorer för bilkörning. En lag skulle kunna var en tydlig signal till bilförarna på samma sätt som det är förbjudet att dricka alkohol vid bilkörning, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Så nu från den 1 december 2013 kan aktiviteter som avleder uppmärksamheten från pågående bilkörning leda till böter. Men juridisk bara om mobilanvändandet inverkar menligt på bilkörningen. Därför känns nu som jurist att vi rör oss tillbaka mot den typ av lagstiftning man kan hitta i äldre västgötalagen. Där lagen skapas utifrån mycket specifika prejudikat. Å frågan som man nu ställer sig när man är jurist. Är varför man inte istället använda av lagen om vårdslöshet i trafik, och som redan finns av idag.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-29

Första #våldtäkt #målet efter #lagändringen om "hjälplöst tillstånd" till "särskilt utsatt situation" prövas nu #HbgNyheter
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-24

Vad gäller vid överlåtelse, försäljning och köp av en bostadsrätt och bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening?

Fråga: Är det Ok att sälja en bostadsrättslägenhet där ingen skrivit
på något upplåtelseavtal?

Jag och mina tre grannar har skrivit på ett överlåtelseavtal med säljarna
men ingen har "certifierat" lägenheterna som bostadsrätter genom att skriva
på något upplåtelseavtal.

Jag och min närmaste granne vill nämligen häva köpet med hänvisning
till att överlåtelseavtalet inte ska vara giltigt.

Bostadsrättsfrågor är kluriga och snåriga juridiskt…men kanske

du vet…:)

Svaret är eftersom det inte framgår av din fråga. Om detta rör sig om bostadsrätter som avser nybyggnation och nyproduktion, eller det rör sig om en ombildning av befintliga hyreslägenheter till en bostadsrättsförening, eller om det avser en överlåtelse av en redan befintliga bostadsrättslägenheter som ingår i en redan bildad och gammal bostadsrättsförening. Så kommer jag att ge dig svaren på alla tre varianterna här:

Då du köper en bostadsrätt finns tre olika varianter avtal att skriva beroende på om det är en ny eller gammal bostadsrätt du köper. Avtalen som regleras av bostadsrättslagen heter förhandsavtal, upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal.

Förhandsavtal
Ett förhandsavtal skriver du innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara kostsamt för dig att säga upp. Du kan komma att krävas på ersättning för till exempel annonsering och visning samt den mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny innehavare i jämförelse med vad den skulle ha fått av dig.

Men det finns tre undantag där du ibland kan dra dig ur utan att det kostar dig något:
  • Om inte lägenheten, villan, radhuset eller kedjehuset upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen.
  • Om föreningen varit försumlig och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det från den beräknade tiden för upplåtelsen
  • Om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från det att du fick veta det.
Om du inte uppfyller något av de här kraven och ändå väljer att bryta avtalet riskerar du att få betala den merkostnad du orsakar och ersätta föreningen för den skada den lider. Exempel på merkostnader kan vara: kostnader för annonsering och visning, mellanskillnaden på vad föreningen får betalt av en ny köpare och vad de skulle ha fått av dig, och om det hinner bli obetalda avgifter. Observera att din ersättningsskyldighet inte är begränsad till det förskott som du betalt i samband med att du skrev förhandsavtalet.

Upplåtelseavtal - första gången bostadsrätten säljs
I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är din avtalspart. Samma gäller när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt, fast själva bostaden inte är ny då. Avtalet ska vara skriftligt. Upplåtelseavtal har en särskild tyngd, eftersom det bara är här det står om det till exempel ingår en uteplats i bostadsrätten. Du har inte möjlighet att säga upp ett upplåtelseavtal - vill du inte längre ha bostadsrätten får du sälja den vidare.

Överlåtelseavtal - varje gång bostadsrätten säljs vidare
I överlåtelseavtalet är det bostadsrättshavaren som är avtalsparten, oftast den som bor i bostadsrätten. Det kan också vara en organisation, ett byggföretag eller liknande som är avtalspart om de varit bostadsrättshavare. Även överlåtelseavtalet ska vara skriftligt och ska skrivas under av både köpare och säljare.

Reservationsavtal
Ett reservationsavtal eller bokningsavtal (kan heta lite olika) bör inte vara bindande. Men se upp och läs noga igenom vad du skriver under. Det finns varianter på marknaden där du riskerar stora summor om du väljer att hoppa av från affären. Ett reservationsavtal kan användas för att undersöka hur stort intresse det är för att köpa nyproducerade bostadsrätter.

Slutkontentan på din fråga blir och utifrån dem uppgifter jag har fått av dig, och då jag inte haft tillgång till handlingarna och avtalen ifråga:

- Är att då det inte framgår vilken typ av avtal det rör sig om och som du har skrivit på, och det inte framgår vem som är själva säljaren av bostadsrättslägenheten, och vem det är som inte har skrivet på och ”certifierat” överlåtelseavtalet av bostadsrätterna.

- Så blir det nästan intill helt omöjligt att ge dig ett rakt och bra svara på din fråga. Men man kan iallafall utgår ifrån att om inte en av part har skrivit på ett avtal, så föreligger och finns det alltså inget avtal mellan parterna enligt avtalslagen mening ifråga.

I just det här fallet rekommenderar jag dig att ta kontakt med en sakkunnig jurist på området, och som då får titta på alla handlingarna samt avtalen. Detta för att kunna ge dig ett mer exakt svar, och detta utifall om du inte själv kan reda ut vad typ av avtal det är osv. och detta utifrån de svar som jag har lämnat här ovan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-22

#Skatteverket är igång #diskuterar nya #kontroller för att #stoppa #svartjobben i #byggbranschen nu.
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-21

Offentlighetsprincipen sjunger på sista versen nu

Ökad sekretess kring EU-dokument | Inrikes | SvD: "Den svenska offentlighetsprincipen begränsas från årsskiftet. I går klubbades den nya lagen igenom med röstsiffrorna 263 mot 33 i riksdagen. Lagen innebär att dokument som rör EU kan bli hemlighetsstämplade. Journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke är kritisk.
– Det kan mycket väl bli så att man hemligstämplar dokument för säkerhets skull, säger han. "

Den snart 250-åriga och unika svenska offentlighetsprincipen är en av de främsta anledningarna till att korruptionen i Sverige är så låg och att vi har en väl fungerande demokrati idag.

Å samtidigt som insynen i myndigheter nu minskar och att bevakningen dessutom ökar av dem enskilda medborgarna gör det nu extra mycket oroväckande också att det råden en sådan extrem samstämmighet över parti och blockgränserna, och att politiker inte ens engagerar sig mer för vi skall bibehålla ett av våra mest demokratiska grundvalar. Detta är en stor bister bild av tillståndet i den svenska demokratin, och på hur man ser på rättssäkerheten som nu står på spel.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-17

100 km/h är ny hastighetsgränsen för tunga bussar

Nya hastighetsregler för tunga bussar: "Regeringen har beslutat att höja den högsta tillåtna hastigheten för tung buss från 90 kilometer i timmen till 100 kilometer i timmen, men enbart för de fall där samtliga som är äldre än tre år som färdas i bussen har tillgång till en plats försedd med bilbälte. "

Den nya hastighetsgränsen på 100 kr/h för tunga bussar är beslutad av regeringen och träder ikraft samt gäller ifrån och med den 1 mars 2014.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-10

Vad är PUL och vad innebär personuppgiftslagen?

Vad innehåller personuppgiftslagen?
Personuppgiftslagen (PUL) innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Lagen rör personuppgifter som behandlas (till exempel insamlas, registreras, lagras, sammanställs, bearbetas eller samkörs) i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.

Får personuppgifter behandlas utan krav på samtycke?
En grundläggande regel i personuppgiftslagen (PUL) är att behandling av personuppgifter bara får ske för särskilda, tydligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifter får därmed inte användas för något annat ändamål, som inte är överensstämmande med detta syfte. Huvudregeln är att behandling bara får ske utan samtycke, om behandlingen är berättigad och nödvändig för vissa i lagen särskilt angivna ändamål.
Fotografier och filmer
Fotografier och film som innehåller bild / bilder på identifierbara personer innehåller personuppgifter, och får därför inte behandlas i strid med personuppgiftslagen (PUL). Som regel får fotografier och filmer inte spridas på till exempel internet utan samtycke från den eller de som finns med på bilden eller i filmen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-03

Kan man kräva att få vatten och avlopp inkopplat utanför ett kommunalt VA-nätområde?

Hur hanterar man fastigheter som ligger utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde och vill koppla in sig till kommunalt VA-nätområde?

Utanför verksamhetsområdet gäller inte vattentjänstlagen, eller taxan. Detta innebär att utanför kommunala vatten och avlopps verksamhetsområdet så är det ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och den inkopplade fastighetsägaren som gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-10-27

Får man cykla efter alkoholförtäring?

Får jag cykla efter att ha druckit alkohol?

Ja och nej. Man får inte cykla om man har druckit så mycket att man inte kan cykla på ett säkert sätt.

Däremot finns inte någon rattfyllerigräns på 0.2 promille som finns för t.ex. bilkörning, och rattfyllerilagstiftningens straff kan inte tillämpas. Rattfylleri regleras i lag (1951:649, med senare ändringar) om straff för vissa trafikbrott, men rattfyllerireglerna där avser endast motordrivna fordon.

Cykling efter alkoholförtäring omfattas i stället av 3:e kapitlet, 1:a paragrafen i trafikförordningen (1998:1276): "Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt." Cykel räknas som ett fordon i lagens mening"

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-10-20

Vad är offentlighetsprincipen och vad är en allmän handling i statlig- och kommunal verksamhet och bolag?

Vad innebär offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär en rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter, motsvarande rätt gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad är en allmän handling?
En allmän handling är en handling som är inkommen, upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om inte sekretess förekommer.

Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i dessa handlingar kan vara sekretessbelagda (hemliga). Rätten att ta del av allmänna handlingar är oberoende av med vilket medium dessa har skapats. Det utslagsgivande är innehållet, inte på vilket vis informationen upprättats, distribuerats eller lagrats.
Inkommen - Med inkommen avses att handlingen rent faktiskt anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (Tryckfrihetsförordningen 2:6). Privata brev eller annat meddelande ställt personligen till en tjänsteman ska anses som allmän handling om innehållet gäller ett ärende eller en fråga som ankommer på myndigheten.

Upprättad - en handling blir upprättad när den expedierats eller när den i övrigt är färdigställd, men även när det ärende den hör till har slutbehandlats (Tryckfrihetsförordningen 2:7). Diarier och journaler anses upprättade när de har färdigställts för anteckning. Protokoll är upprättade när de har justerats.

Förvarad - med förvarad avses att handlingen inte behöver finnas i myndighetens lokaler, det faktum att en tjänsteman har tagit med sig en handling hem gör inte att den förlorar sin karaktär av allmän handling. En upptagning (t.ex. data) anses förvarad hos myndighet om den är tillgänglig för myndigheten i läsbar form.

Vad räknas inte som allmän handling?
Arbetsmaterial såsom minnesanteckningar (PM, annan uppteckning eller upptagning) som endast tillkommit för ärendets föredragning eller beredning räknas inte som allmänna handlingar. Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en myndighet är allmänna. Detsamma gäller ojusterade protokoll eller tjänsteskrivelser som inte behandlats i nämnden. För mer information se Tryckfrihetsförordningen 2:11.

Hur får allmänheten tillgång till allmänna handlingar?
Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. Han eller hon har rätt att läsa handlingen på stället (om den inte är hemlig). Kan handlingen inte läsas eller uppfattas på något annat sätt utan att man använder något tekniskt hjälpmedel, ska myndigheten ställa ett sådant till förfogande. En handling ska lämnas ut genast eller så snart som det är möjligt. Det finns ingen fixerad tidsgräns, men myndigheten kan inte vägra på grund av tidsbrist. Myndigheten måste dock få den tid den behöver för att sekretessgranska handlingar som begärs utlämnade.

Krävs identifiering för att få tillgång till allmänna handlingar?
En myndighet har inte rätt att undersöka vem det är som eftersöker och begär ett material eller vad materialet ska användas till. Om myndigheten finner att vissa uppgifter är sekretessbelagda har myndigheten rätt att ställa frågor för att kunna göra en sekretessgranskning. Sekretessbelagda uppgifter kan i vissa fall lämnas ut med förbehåll.

Rätt att får kopior på alla allmänna handlingarna?
Alla handlingar som man har rätt att se har man också rätt att få kopia av.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-10-13

Vad är myndighetsutövning och hur får man del av uppgifterna samt hur skall ett beslut motiveras?

Vad är myndighetsutövning?

Kännetecknande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det behöver dock inte vara åtgärder som medför förpliktelser för enskilda, utan myndighetsutövning kan även vara ett gynnande beslut. Karakteristiskt för myndighetsutövning är dock att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande, samt att saken ensidigt avgörs genom beslut av myndigheten.

Vad gäller för parts rätt att få del av uppgifter?

När ett ärende avser myndighetsutövning mot enskild ska den berörde underrättas om någon uppgift har tillförts ärendet genom någon annan än han själv och han ska ges tillfälle att yttra sig över den. Myndigheten har därför skyldighet att låta den berörde få ta del av och kommentera uppgifterna. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett: om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga, om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande, om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller om avgörandet inte kan uppskjutas.
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

Krävs det att beslut motiveras?

När en myndighet fattar beslut i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild ska den redovisa skälen till beslutet. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis: om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen, om beslutet rör en tjänstetillsättning, antagning till frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller liknande, om det är nödvändigt för att vissa sekretessbelagda uppgifter ska kunna skyddas, om ärendet är så brådskande att det inte finns tid för beslutsmotivering, om beslutet är så kallat normbeslut /om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kapitlet regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjlighet upplysa om dem i efterhand.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-10-06

Får man slänga ut en stökig och bråkig person ifrån festen?

Får man slänga ut en stökig och bråkig person ifrån en fest hemma?

Ja, det får man om festen hålls i någons bostad. En förutsättning är att den stökige vägrar att gå trots att han/hon tydligt blivit tillsagd att gå. I en sådan situation är det fråga om en typ av nödvärn, som regleras i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-29

Hur och vilka tidsgränser gäller för att överklaga ett förvaltningsbeslut och myndighetsbeslut?

Vem har rätten att överklaga ett förvaltningsbeslut?
Förvaltningsbeslut kan endast överklagas av den som beslutet angår (det vill säga är part i ärendet), om det har gått honom emot och det kan överklagas, vilket anges i berört beslut. Vid förvaltningsbesvär kan domstolen pröva både beslutets laglighet och faktiska innehåll.

Laglighetsprövning får göras av kommunmedlem det vill säga den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där (Kommunallagen 1:4, 10:1). Vid laglighetsprövning kan domstolen endast pröva lagligheten.

Vilka tidsgränser gäller för överklagande?
Förvaltningsbesvär ska vara skriftligt och ges in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då enskild klagande fått ta del av beslutet. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

Begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen måste vara skriftligt. Den ska ges in till den förvaltningsrätt inom vars område kommunen är belägen senast inom tre veckor räknat från den dag då bevis angående justering av det aktuella protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. I skrivelsen ska den klagande ange det beslut som överklagas samt de omständigheter som överklagandet grundas på. Efter överklagandetidens utgång får den enskilde inte anföra nya omständigheter till grund för sitt överklagande.

Kan man ompröva ett beslut som inte kan överklagas?
Även om ett beslut inte går att överklaga kan den som berörs av beslutet alltid begära att den beslutande instansen omprövar sitt beslut. En begäran om omprövning kan göras såväl skriftligt som muntligt och ska tas upp till prövning i den beslutande instansen oberoende av hur lång tid som har förlöpt från det att beslutet gavs.
Har myndighet möjlighet att själv rätta beslut som blivit felaktigt?
Det finns möjlighet för en myndighet att rätta beslut som till följd av myndighetens eller någon annans, till exempel parts, skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet. Felet får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet (Förvaltningslagen 26 §).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-22

Måste ett juridiskt ombud vara jurist /advokat för driva ett ärende i domstol?

Måste man anlita ett juridiskt ombud som är jurist / advokat för att driva ett ärende i domstol?

Man behöver inte anlita ett ombud som är jurist eller advokat för att driva ett ärende i domstol. Du har din fulla rätt att företräda dig själv i rätten eller ta hjälp av vem du vill som kan föra din talan. Men det kan i många fall vara en rekommendation att anlita en sakkunnigt ombud som är jurist eller advokat för att öka sina chanser att nå framgång med sitt ärende.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-15

Vad gäller vid fel på saker och varor vid en gåva?

Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en vara och sak som jag har givit bort som en gåva?

Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i varan som vid en försäljning. Man utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan dock utgången bli en annan."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-08

Hur anmäler jag felbehandling och vårdskador?

Jag har blivit utsatt för vårdskador och felbehandling i vården, vad gör jag?

Om du råkat ut för felbehandling i vården så kan du anmäla detta hos Inspektion för vård och omsorg (IVO) som utreder saken närmare. Läs mer om IVO

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-03

Bodil Perssons referens på frågan: När sambos separerar, vem äger hunden då?

Hej

Tack för hjälpen med ett bra och snabbt e-post svar på min fråga om vem som får hunden.

Hälsningar

Bodil Persson

Bodil Perssons referens på frågan: När sambos separerar, vem äger hunden då?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-01

När sambos separerar, vem äger hunden då?

Jag och min sambo ska separera, vem av oss äger hunden?

Enligt sambolagen § 7 räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror på vem som köpte hunden. Att ni är sambor påverkar inte äganderättsfrågan utan man får se till allmänna äganderättsliga principer. Köpte ni hunden tillsammans blir samäganderättslagen tillämplig. Är ni inte överens om exempelvis vem som ska ha hunden boende hos sig kan rätten utse en god man att förvalta egendomen."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-25

Kan jag kräva ersättning för skador en hund har orsakat?

Jag och min hund har blivit biten av en annans hund, vad kan jag kräva för ersättning?

Du kan kräva ersättning för de kostnader som skadan medför. Det kan innefatta exempelvis veterinärvård, medicinering och rehabilitering.

Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador ens hund orsakar. Du kan kräva att den andra hundägaren ersätter de veterinärvårdskostnader som uppstod med anledning av skadan. Även mediciner och andra hänförliga kostnader kan ersättas. Vanligen ersätts detta genom den andra hundägarens hemförsäkring."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-18

Vad är ett samboavtal och vad ingår i en bodelning efter samboskap?

Vad innebär det vara sambo och ingå ett samboavtal samt bodelning efter ett samboskap?

Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär. Ett samboförhållande ska också anses upphöra om någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i lägenheten. När ett samboförhållande upphör görs en bodelning av samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen.

I en bodelning efter samboskap ingår en eventuellt gemensamt införskaffad bostad(fastighet/bostadsrätt) samt tillhörande bohag (möbler etc.) som införskaffats under tidens gång. Begäran om bodelning efter samboskap skall göras senast 1 år från det att samboskapet upplöstes.

Sambor kan upprätta ett avtal, så kallat samboavtal, som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan sambolagens regler avtals bort och egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom kan skrivas om till att utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår inte i en bodelning. Samboavtalet kan utformas hur man vill och det behöver inte registerats hos Skatteverket för att vara giltigt."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-11

Vad gäller när jag skall sälja och exportera en hund?

Jag ska sälja och exportera en hund till ett annat land, vad bör jag tänka på?

Det beror på vilket land det gäller. För aktuella regler kring export kontakta Jordbruksverket.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-04

Får man kopiera musik?

Får jag kopiera musik som jag har lånat på biblioteket?

Ja och nej. Du får bara kopiera enstaka exemplar för eget bruk. Däremot får man inte göra många kopior och sprida till allmänheten och hela verk.

Så länge man framställer ett nytt exemplar själv, och endast använder det för sitt eget personliga bruk är det tillåtet. Tidigare rättsfall har även ansett att det är tillåtet att göra ett fåtal kopior till en liten, begränsad krets av personer, t.ex. sin närmaste vän. Det är däremot inte tillåtet att tillverka många kopior och sälja, byta eller ge bort dem till ett större antal personer.

Tillägg: Ny upphovsrättslagstiftning har införts. Den mest omdebatterade skillnaden är att framställning av kopior från exemplar som utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd gjorts tillgängliga via internet har kriminaliserats. Kopiering från exemplar som gjorts tillgängliga med upphovsrättsinnehavarens tillstånd är till stor del tillåten på ett liknande sätt som tidigare, det är till exempel tillåtet att kopiera musik för eget bruk från en original-CD man köpt så att man kan använda den kopierade musiken i sin MP3-spelare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-28

Vad är bodelning mellan sambos?

Vad är och innebär det att man gör en bodelning mellan sambos?

I samband med att ett samboförhållande upplöses ska en bodelning göras mellan dem på begäran av den ena. De tillgångar som innefattas är sambonas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensam användning och inget samboavtal utesluter egendomen. Värderingen av samboegendomen ska göras med utgångspunkt i egendomförhållandena dagen då samboförhållandet upplöstes.

På samma sätt som vid äktenskapsskillnad mellan makar upprättas ett bodelningsavtal där det framgår vad som beslutats gällande sambotillgångarna.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-21

Vad menas med rättsskydd i hemförsäkring?

Vad är och innebär samt hur söker jag och använder jag mitt rättsskydd som finns i min hemförsäkring?

Rättsskydd ansöker man om via sitt juridiska ombud till sitt försäkringsbolag där man har tecknat en hemförsäkring. Rättsskyddet brukar täcka ca 80 % av kostnaderna som uppstår i processen.

Exempel på ärenden som omfattas av rättsskyddet är tvister som överstiger ett halvt basbelopp (ca 22 500 kr) och vårdnads- och umgängestvister(förutsätter att man varit separerade i minst 2 år).

Exempel på ärenden som inte innefattas av rättsskydd är bodelningar, små måls ärenden (tvister under 22 500 kr) och arbetsrättsliga tvister och förvaltningsrättsliga ärenden såsom överklagande av beslut från f-kassan. Man kan förslagsvis kontakta sitt försäkringsbolag för och fråga hur rättsskyddet i sin hemförsäkring fungerar.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-14

Får man slå tillbaka om man blir angripen av någon?

Får jag slå tillbaka om jag blir påhoppad och blir angripen av någon galning?

Man får slå tillbaka om det är helt nödvändigt för att freda sig, och för att avbryta angreppet. Det är viktigt att man inte använder för mycket våld och mer än vad det kräver för att freda sig.

Att slå tillbaka för att man blir arg, eller för att man tycker att angriparen förtjänar det, är alltså inte tillåtet. Man får alltså bara bruka ett visst rimligt våld om det behövs just för att förhindra eller avbryta ett brott.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-07-07

En kopplad hund skadar en annan hund vad gäller då?

Min hund var kopplad och blev attackerad av en annan hund som fick skador i slagsmålet. Måste jag betala något?

Om din hund skadar en annan hund är du ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår med anledning av skadan, oavsett förhållandena kring händelsen. Det spelar alltså ingen roll om du hade din hund kopplad eller inte, inte heller om den andra hunden var lös och tog sig in i din trädgård där din hund befann sig.

I vissa fall kan ett skadestånd jämkas, exempelvis om den skadelidande själv varit vållande till skadan.

Endast domstol kan dock besluta om jämkning av skadestånd. Ägaren till den skadade hunden har normalt inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, men däremot för resekostnader (18,50 kr/mil)."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-30

Var gör jag när jag blivit attackerad av en farlig hund?

Jag har blivit attackerad av en arg hund! Vart vänder jag mig?

Har du problem med en farlig / aggressiv hund kan du göra en anmälan eller tipsa Polisen. Det krävs ofta att det har inkommit fler anmälningar eller att hunden har skadat någon allvarligt för att Polisen ska kunna agera. Polisen kan i vissa fall omhänderta hunden och genomför då ofta en mentaltest på hunden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-23

Vad är och innebär lagen om offentlig upphandling?

Vad innebär och säger lagen om offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”försörjningslagen”) innebär att all offentlig upphandling som sker ska följa denna lagstiftning.

Därmed ska all upphandling hos kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag med flera (upphandlade myndigheter / upphandlande enheter) följa lagen vid anskaffning, köp, hyra, leasing m.m. av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. Bestämmelserna är olika över respektive under vissa tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-16

Vad innebär bodelning och äktenskapsförord vid ett äktenskap och en skilsmässa?

Hur gör man en bodelning och vad innebär ett äktenskapsförord före och efter ett äktenskap och en skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad i samband med skilsmässan. Man har rätt till mellan 10-50 % i varandras eventuella överskott på tillgångar (tillgångar - skulder) i samband med en bodelning beroende på hur länge man har varit gifta (10 % per år man varit gifta inkluderat år som sambos). Dock så kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar viss eller all egendom som enskild egendom.

När ett äktenskap tar slut ska en bodelning av makarnas giftorättsgods göras. Makarnas enskilda egendom ingår inte i en bodelning. Makarna kan i ett avtal dem emellan, ett så kallat äktenskapsförord, avtala att viss egendom ska vara enskild egendom och således inte ska ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och efter att äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet kan utformas hur man vill. Det finns inga formkrav förutom att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska registrerats hos Skatteverket för att vara giltigt."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-09

När är och blir det jäv i statlig eller kommunal verksamt?

När föreligger och uppstår det jäv i en statlig eller kommunal verksamhet?

En förtroendevald eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta i eller närvara vid handläggningen av ärendet. De jävsgrunder som gäller för nämnderna är följande:

Sakägarjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om saken angår honom själv, det vill säga han intar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt.
Intressejäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om ärendets utgång kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för honom själv.
Släktskapsjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om saken angår hans make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående.

Ställföreträdarjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om han eller någon närstående är ställföreträdare för den saken angår eller för någon som kan tänkas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

Ombuds- respektive biträdesjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om han fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Den som fört talan i saken som ombud för en part får således inte handlägga ärendet.

Delikatessjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om det finns andra skäl som kan rubba hans/hennes opartiskhet i ärendet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-02

Kan köpet gå tillbaka om barnen har köpt något utan föräldrarnas tillstånd?

Kan jag få tillbaka pengarna för något olämpligt som barnen har köpt utan mitt tillstånd?

Ja, det finns det goda möjligheter för. En omyndig person (under 18 år) har inte rätt att ingå avtal, men det finns några undantag. Det viktigaste undantaget gäller den som fyllt 16 år: Denne får ingå avtal, t.ex. köpa saker osv, för pengar han/hon själv tjänat ihop. Om det inte var fråga om pengar barnet själv tjänat, eller över huvud taget om barnet är under 16 år, är köpet ogiltigt.

Detta regleras i föräldrabalken, 9:e kapitlet, 1:a paragrafen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-26

Kan jag förbjuda en köpare att sälja eller ge bort varor?

Jag vill inte att köparen ska kunna sälja en vara vidare eller göra sig av med varan utan mitt godkännande, kan jag lägga till det villkoret i avtalet?

Nej, det kan du inte göra. Det strider mot och dessutom en inskränkning i äganderätten att upprätta sådana villkor.

Säljer du en vara övergår äganderätten till köparen och det är helt och hållet upp till den nya ägaren att bestämma om exempelvis en eventuell försäljning också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-19

Såld bostadsrätt med bråk om antalet kvadratmeter, vad är det som gäller då?

Fråga: Jag sålde i våras en bostadsrätt om 26,2 kvm i stockholms innerstad via mäklare. I efterhand har köparen mätt upp bostaden och hävdar att den är 2,2 kvm mindre än vad som stod i köpekontraktet. De uppgifter som använts i köpekontraktet kommer från bostadsrättsföreningens register.

Köparen kräver nu tillbaka pengar för de 2,2 kvm och tänker troligen föra ärendet vidare till tingsrätt om jag inte går med på det. Då lägenheten köptes till ett pris av 64 000 kr per kvm rör det sig om ganska mycket pengar. 

Min fråga är om sådana ärenden brukar tas upp av tingsrätt eller om det anses gå under köparens undersökningsplikt att innan köpet går igenom mäta upp bostaden. Jag har helt handlat i god tro då jag alltid trott att lägenheten varit så stor som står i bostadsrättsföreningens register.


Svar: Situationen gäller bostadsrätt, som räknas till lös egendom. Undersökningsplikten är därför inte lika långtgående, som den vid köp av fast egendom.

Den utfästa ytan är efter köparens uppfattning inkorrekt, vilket anses vara ett fel, enligt 17§ Köplagen (KöpL). Detta medför att köparen har rätt till prisavdrag, något som uttrycks i 30 KöpL.

I frågan nämner du ej huruvida det i avtalet mellan dig och köparen intagits en reservationsklausul, avseende eventuella fel beträffande uppskattningen av angiven area. Om detta dock framgår av avtalet, är det inte på något sätt givet att köparen har rätt till ovannämnda prisavdrag.

Skulle det däremot inte ha intagits någon sådan reservation i avtalet, och frågan ej heller diskuterats på annat sätt, anses handlingen utfästa ytans riktighet. Effekten av en garanti av detta slag, blir att köparens undersökningsplikt minskar. Särskilt om det ej heller finns anledning för denne att betvivla korrektheten.

Vid osäkerhet huruvida köparen mätt riktigt eller inte, kan Du ta hjälp av sakkunnig inom området. Jag vet att bland annat att Anticimex brukar tillhandahåller denna tjänst.


Länk:
-Anticimex

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-12

När hamnar man i polisens register?

Vad krävs och när kommer jag med i polisens register?
Det som i dagligt tal oftast menas med polisregister är belastningsregistret. Där registreras uppgifter om alla som dömts för brott, inklusive strafförelägganden för t.ex. fortkörning som utdelats direkt av polisman och accepterats av föraren. Även vissa andra uppgifter registreras, t.ex. om den som belagts med besöksförbud. Uppgifter om domar som lett till fängelse tas bort ur registret 10 år efter frigivningen, uppgifter om domar som lett till böter tas bort efter 5 år. Uppgifterna kan kvarstå längre om samma person begår nya brott.

Misstankeregistret gäller personer som är skäligen misstänkta för brott i brottsbalken eller andra brott som kan ge fängelse, dvs det används i samband med förundersökning. Om förundersökningen eller eventuellt åtal läggs ner skall uppgifterna tas bort ur registret (och om man blir dömd, då läggs en uppgift om detta i stället in i belastningsregistret).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-05

Vad innebär offentlighets- och sekretesslagen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vid upphandling, och Vad gäller vid utlämnande av uppgifter till massmedia genom meddelarfrihet?

Vad innebär sekretess?
Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt, utom i de fall som offentlighets- och sekretesslagen medger det.

Gäller offentlighets- och sekretesslagen även myndigheter emellan?
Offentlighets- och sekretesslagen gäller i princip även mellan myndigheter. Dock gäller att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas från en myndighet till en annan myndighet bland annat efter samtycke av den i vars intresse sekretessen är uppställd eller om uppgifterna kan lämnas ut efter en menprövning.

Möjligheten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter gäller även då det sker som ett nödvändigt led i den utlämnande myndighetens egen verksamhet. Sekretess hindrar inte heller att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om det vid en avvägning mellan intresset av att uppgiften lämnas ut och det intresse som sekretessen ska skydda är uppenbart att det förstnämnda intresset väger över. Denna så kallade generalklausulen är inte tillämplig i alla fall till exempel gäller den inte för socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

För vilka uppgifter gäller sekretessen inom hälso- och sjukvården?
Sekretess inom hälso- och sjukvården gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att ingen får lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållanden såsom sjukdom, behandling eller privata situation utan att den berörde själv har godkänt det. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut endast om det står klart, att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (stark sekretess). Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess normalt inte mot patienten själv.
Vilka uppgifter är sekretessbelagda inom socialtjänsten?
Sekretess inom socialtjänsten gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess gäller dock inte för beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke. Det betyder att sådana beslut är offentliga. Detsamma gäller i frågor om domar i LVU- (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM- ärenden (lag om vård av missbrukare i vissa fall), som innehåller beslut om vård utan samtycke. Andra beslut till exempel i biståndsärenden, omfattas däremot av socialtjänstesekretessen. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut endast om det står klart, att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (stark sekretess).

Sekretess inom färdtjänsten?
Sekretess inom färdtjänst gäller för uppgift om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretess i ärende om färdtjänst och riksfärdtjänst gäller således för alla uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Sekretessen i färdtjänsten och riksfärdtjänsten gäller på samma sätt hos en kommunal nämnd som hos en trafikhuvudman och även om den sistnämnda är ett aktiebolag.

Vilka sekretessregler gäller vid upphandling, överlåtelse och förvärv?
Det finns särskilda regler om sekretess vid anbudsförfaranden. För det som är till skada för kommunen råder sekretess.

Om ärendet angår upphandling får uppgift som rör anbud eller motsvarande erbjudande inom en myndighet, en kommun eller ett landsting inte i något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet/erbjudandet förrän alla anbuden/erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattas eller ärendet dessförinnan har slutförts.

Anbudssekretessen är absolut det vill säga uppgifter är hemliga och någon skadevärdering ska inte göras. När den absoluta sekretessen upphör (vanligtvis efter beslut om leverantör) gäller ett rakt skaderekvisit. Det föreligger då en presumtion för offentlighet och uppgifter får därmed inte lämnas ut om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, samt i vissa fall om leverantören kan antas lida skada.

Sekretess gäller även för förfrågningsunderlag eller motsvarande innan de har annonserats eller på annat sätt kungjorts.
Övrigt
Särskilda sekretessregler finns även inom till exempel. barnomsorg, skola, överförmyndarverksamhet, televäxel samt biblioteksverksamhet.
Vad gäller vid utlämnande av uppgifter till massmedia (meddelarfrihet)?
Huvudregeln är att ingen får straffas för att ha lämnat uppgifter till massmedia för publicering, eller för att ha gett journalister bakgrundskunskap. Om meddelaren har begärt anonymitet får journalisten, vid straffansvar, inte avslöja sin källa.

Inom den offentliga sektorn råder ett så kallat efterforskningsförbud. Om en tjänsteman eller förtroendevald har läckt uppgifter till pressen är det förbjudet att försöka ta reda på vem meddelaren är. Kvalificerat hemliga uppgifter får dock inte läckas och när sådana har kommit ut får/ska källan efterforskas. Att många sekretessbelagda uppgifter meddelas till pressen beror på att tjänstemän får berätta för journalister om dem. En tjänsteman eller förtroendevald får däremot inte lämna ut handlingarna där uppgifterna återfinns.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-28

Polisen lägger ned förundersökning om misshandel av barn, vad gör jag?

Fråga: Jag funderar på hur det kan vara möjligt för polisen att inte ta upp och lägga någon vikt vid en anmälan mot att barn far illa och misshandlas. Då alla mina anmälningar som har lämnats in för barns rättigheter alltid kommer tillbaka med förundersökning nedlagd och dom har inte förhört barnen och föräldrarna.

Svar: Jag förstår den frustration som du känner över situationen. Förundersökningsledaren har uppenbarligen beslutat lägga ned undersökningen, och detta på grund att man bedömt att brott inte kan styrkas.

Ett tillvägagångssätt för att uppmärksamma myndigheterna på att barn far illa, är att man anmäla misstanke om missförhållanden till socialförvaltningen i den aktuella kommunen. För enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SOL) stadgas att den som får kännedom om att ett barn far illa, bör anmäla detta till nämnden. Det skall också påpekas att man har rätt att anmäla anonymt, om man så önskar.

Då anmälan inkommit till socialtjänsten, skall en prövning av dess rimlighet ske. Det är vanligt förekommande att en utredning inleds från socialtjänstens håll, i enlighet med 11 kap. 1-4 §§ SOL. Socialtjänsten har också att fatta beslut om en polisanmälan skall göras, utifrån vad utredningen ger.

Socialtjänstens utredning skall inledas utan dröjsmål, och vara avslutad inom högst fyra månader.

Jag rekommenderar dig därför att kontakta socialförvaltningen om du misstänker att det förekommer misshandel (fysisk och/eller psykisk) riktat mot barnen, eller om det lever under andra missförhållanden. Socialförvaltningen kan då göra en utredning av situationen, som också ger mer "tyngd" vid en eventuell polisanmälan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-21

Vad gäller vid en uppsägning på arbetet och jobbet?

Jag har blivit uppsagd, vad kan jag göra åt saken?

Till att börja skall du förslagsvis undersöka om arbetsgivaren följt LAS (lagen om anställningsskydd) och dess regler om uppsägning. Om du vill bestrida uppsägningen med syfte av att ha anställningen kvar ska du inom 2 veckor från det att du blev uppsagd bestrida uppsägningen skriftligt. Anledningen till ett sådant bestridande kan exempelvis vara fingerad (påhittad) arbetsbrist, att arbetsgivaren inte sett över omplaceringsmöjligheter eller följt turordningsreglerna enligt LAS. Det kan också röra sig om att arbetsgivaren sagt upp dig av personliga skäl utan att erbjuda avgångsvederlag. Om du vill ställa ett anspråk på ersättning (skadestånd) skall detta göras senast 4 månader från det att du blev uppsagd.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-14

Vem kan få ekonomisk bidstånd till rättshjälp

Vad gäller och hur ansöker jag om rättshjälp?

Rättshjälp ansöker man om hos rättshjälpsmyndigheten. Förutsättningen för att ansöka om rättshjälp är att man tjänar under 260 000 kr om året (man får lägga till 15 000 kr per barn, det vill säga har man ett barn är maxbeloppet 275 000 kr och så vidare).

Exempel på ärenden som innefattas av rättshjälp är vårdnads/umgängestvister (i första hand rättsskydd), arbetsrättsliga tvister, tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp (i första hand rättsskydd).

Notera att man i ärenden där man kan få rättsskydd alltid ansöker om det i första hand. Läs mer på rattshjalp.se

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-12

Nils Hagfeldts referens på frågan: Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

God eftermiddag

Tack för ert svar som har hjälpte mig mycket, så jag vet hur jag skall göra med mitt testamente.

Varma hälsningar

Nils Hagfeldt

Nils Hagfeldts referens på frågan: Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-07

Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

Kan mina föräldrarna göra mig som barn arvlösa genom att skriva ett testamente?

Nej. Enligt svensk lag kan barns arv aldrig minskas med mer än hälften, vad som än skrivs i ett testamente.

En bröstarvinge har alltid rätt att minst få ut sin laglott, som är hälften av det som han/hon skulle fått ärva normalt (om inte testamentet funnits). Bröstarvingar är den avlidnes barn, och om någon av den avlidnes barn också är avliden så har dennes eventuella barn nu rätt till sin avlidne förälders laglott efter dennes förälder."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-31

När blir jag ägare till en hund som jag tagit hand om?

Jag har tagit hand om en hund i tre år. Äger jag den nu eller kan jag kräva ersättning av ägaren?

Att du haft hunden hos dig länge, kanske flera år, innebär inte automatiskt att du äger den. Tvister av detta slag måste lösas i domstol om parterna inte själva kan kommer överens. Nekar du att överlämna hunden får den andre väcka talan i  domstol som då får pröva äganderättsfrågan samt eventuella ersättningsanspråk.

Visst kan du yrka på ersättning för den tid du tagit hand om hunden. Det är den part som påstår något som har bevisbördan för att styrka sitt påstående.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-30

Samirs referens på frågan: Får man spela in telefonsamtal?

Tjabba

Super bra svar och att man får göra detta. Nu skall jag bara inskaffa en bra bandspelar också!

Samir

Samirs referens på frågan: Får man spela in telefonsamtal?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-03-24

Får man spela in telefonsamtal?

Fråga: Jag undrar om det är lagligt att man spelar in ett telefonsamtal eller att en telefonkundtjänst spelar in ett inkommande samtal utan att man eller dem har informerat kunden om att man spelar in samtalet?

Svar: Om inspelning av telefonsamtal eller liknande stadgas i brottsbalken 4 kap. 9 §. Därav framgår att det är olagligt att spela in andras samtal. Detta gäller dock bara andras samtal (ex. att man avlyssnar ett telefonsamtal mellan två personer som inte är medvetna om detta). Att man spelar in samtal där man själv är ena parten är inte olagligt. Detta gäller även om den man talar med inte vet om samtalet blir inspelat.

Att ett en av parterna i samtalet spelar in telefonsamtalet är alltså inte olagligt eftersom de själva är inblandade i samtalet."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.