2013-08-11

Vad gäller när jag skall sälja och exportera en hund?

Jag ska sälja och exportera en hund till ett annat land, vad bör jag tänka på?

Det beror på vilket land det gäller. För aktuella regler kring export kontakta Jordbruksverket.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar