2017-04-10

Måste en styrelse alltid följa det som har blivit beslutat på en årsstämma?

Hej!

På förra årsstämma i vår samfällighetsförening har en motion röstats fram om att styrelsen upprättar en medlemslista med kontaktuppgifter, och sedan delar den på så sätt att alla medlemmar i samfälligheten kan komma åt den informationen.

Kan styrelsen vägra att genomföra det beslutet med tanken på att det kan finnas medlemmar som inte vill att deras uppgifter delas p.g.a. olika anledningar?

Vänliga hälsningar
Enisa


Hej Enisa

En styrelse måste alltid följa det som har blivit beslutat på en årsstämma.

Är det så att någon enskild medlem i samfälligheten inte vill ange eller röja sina kontaktuppgifter på grund av till exempel skyddad identitet också vidare. Är det inte upp till styrelsen att avgöra detta.

Utan det är upp till den enskilda individen att avgöra om denna vill dela med sig och ge ut sina kontaktuppgifter eller inte till samfälligheten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar