2017-02-06

Hur långa handläggningstider är rimligt för en domstol att ha, och vad kan man göra för att snabba på för att få tillstånd ett domstolsbeslut i ett ärende?

Hej

Hittade Er länk på Google och hoppas att Ni kan hjälpa mig.

Sedan 4 januari 2016, så driver jag ett ersättningsärende mot Unionens A-kassa som har gått till Förvaltningsrätten i Göteborg. ( April 2016 )

Saken är den att jag driver detta ärende, då jag anser att ersättningen baseras på felaktiga grunder efter den information som jag fick innan jag valde att lägga mitt företag i likvidation 1/1-2016.

Det jag vet idag är att eget företag på Unionen inte kan/vill hjälpa mig, då de inte tar i fall som ligger under A-kassan. Förvaltningsrätten berättade tidigt för mig att min ärende inte kommer tas upp innan det är minst 6 månader gammalt. Mitt mål är nu inne på 13 månader mot Unionen A-kassan och 10 månader mot Förvaltningsrätten.

Den senaste informationen jag har, är att en handläggare på Förvaltningsrätten rekommenderade mig att skicka in ett begäran om förtursbehandling av mitt mål. Detta avslogs omgående. Nu är risken att mitt fall inte kommer tas upp inom ytterligare 18månader, då regeringen har sagt att flykting ärenden har prioritet och det är tusentals mål.

Jag har fram till nu klarat mig med ett större lån, dessa pengar är nu slut.

Så frågan är naturlig: - Vad kan Ni hjälpa mig med och vad kommer det kosta?

Bästa Hälsningar

Bosse Eklund


Hej Bosse

Det inte mycket vi kan hjälpa och göra för dig. Eftersom du har redan helt exemplariskt följt och gjort exakt allt som man skall göra, och vi hade inte kunnat göra mer än så för dig.

Det är bara sorgligt att konstatera och se att rättsväsendet i Sverige är totalt överbelastat, och inte har fått resurser till att handlägga och avgöra alla ärenden inom en rimlig tid.

Det ända du kan göra är att överklaga den långa handläggningstiden till Europa domstolen, och detta eftersom att så långa handläggningstider inte kan anses vara skäliga enligt Europa konventionen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar