2015-12-29

Hur lång är preskriptionstiden och när preskriberas ett straffrättsligt brott?

Hej.

Angående förtalsbrott finns det någon tidsgräns för när man kan anmäla någon person för brott, om nu brottet gjordes för c:a 7 år sedan. Kan man då bli polisanmäld för detta om det inte gäller mord eller misshandel.

Tacksam för svar
Arne


Hej Arne

Preskriptionstider i Sverige
För brottmål handlar preskription om icke-utövande av statens rättighet att straffa, där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Den kallas i den svenska brottsbalken bortfallande av påföljd (35 kap.). Exempel på sådan är att brott som kan ge upp till ett års fängelse preskriberas efter två år, medan brott som kan ge livstids fängelse inte preskriberas förrän efter 25 år. Preskription ska uppmärksammas ex officio av rätten.
  • Två års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 1 år,
  • Fem års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 2 år,
  • Tio års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse 8 år,
  • Femton års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på fängelse viss bestämd tid över åtta år,
  • Tjugofem års preskriptionstid gäller för brott med livstids fängelsestraff i straffskalan,
  • För de allra grövsta brotten, såsom mord, gäller ingen preskriptionstid.

Från den 1 juli 2010 gäller att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten om de begåtts 1 juli 1985 eller senare och om gärningsmannen fyllt 21 år vid brottens begående. Det gäller:
  • mord eller dråp och försök till mord och dråp
  • grovt folkrättsbrott
  • folkmord och försök till folkmord
  • terroristbrott och försök till terroristbrott

Spaningsuppgifter när det gäller dessa brott ska dock gallras ur polisens spårregister 70 år efter brottet, vilket i praktiken kommer att fungera som en informell preskriptionstid.
Tiden räknas från dagen då brottet begicks. Ett undantag från detta är sexualbrott mot barn då tiden räknas från det datum offret fyllt 18 år.

Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpade handlingen fullbordades enligt Högsta domstolens dom i NJA 1992 s 126.
Preskriptionstiden börjar löpa från den första handling som utgör ett fullbordat brott enligt NJA s 564.

Man har alltid rätten att göra en polisanmälan, och detta kan ingen neka dig att få göra.

Men i ditt aktuella fall angående förtalsbrott, och som har så lågt straffvärde, och samt att det räknas utifrån den datumen då brottet skall ha begåtts, så är det alltså redan preskriberat vid det här laget för att kunna leda till åtal.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar