2015-01-07

När skall ett dokument bevittnas, och måste vittnena närvara fysiskt t.ex. vid gåvobrev, testamente, fastighetsöverlåtelse o.s.v.

Bevittna en gåva

När man ger bort lös egendom så behöver inte gåvobrevet bevittnas. Om man ger bort en fastighet så måste gåvobrevet bevittnas.

När det gäller testamente så måste ju vittnena var där fysiskt för att se att den som skriver under är vid sina sinnens fulla bruk.

Min fråga är, behöver vittnena vara närvarande när den personen som ger bort fastigheten skriver under gåvobrevet för att det ska vara giltigt?

Har hört från vissa att det inte behövs. Då förstår jag inte varför det överhuvudtaget ska bevittnas.

Kan ni förklara varför!

Vänligen
Peter


Hej Peter

Svaret på din fråga är:

Att om dem som bevittnar ett dokument inte är närvarande när dem bevittnar dokumentet. Så bevittnar dem bara själva underskriften i handlingen, och därmed inte själva innehållet i dokumentet, och att dessa har gjort de vid sina sinnes fulla bruk utan på tryckning o.s.v.

Att om vittnena är närvarar när dokumentet undertecknas, så bevittnar vittnena både själva innehållet i dokumentet. Samt även att underskrifterna har skett helt frivilligt och att parterna är vid sina sinnes fulla bruk o.s.v.

Så enkelt uttryckt är:

Att vittnen som närvarar när dokumentet undertecknas då även bevittnar själva innehållet och underskrifterna. Å om vittnena inte är närvarar, så bevittnar dem bara själva namnteckningen på dokumentet.

I ditt fall angående att ge bort en fastighet i gåva. Så skall båda vittnena närvara när själva gåvobrevet undertecknas av parterna.

Det följer av att det är själva handlingen och då parterna skriver under kontraktet som vittnena ska intyga, och att detta har skett på ett korrekt sätt (utan tvång m.m.). Det räcker inte att dem i efterhand intygar om att det rör sig om att det är din underskrift på dokumentet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar