2013-02-17

Får man ta tillbaka något som har blivit stulit av en tjuv?

Får jag ta tillbaka min stulna cykel ifrån tjuven?

Om det sker när man ertappar tjuven på bar gärning: ja. Om man känner igen sin cykel på gatan vid ett senare tillfälle: nej. Det första är en typ av nödvärn som beskrivs i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen med formuleringen: "Rätt till nödvärn föreligger mot ... den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning". Man får inte använda mer våld än nöden kräver, och det krävs att man tar tillbaka sitt stulna gods i samband med stölden och inte senare.

Den som själv tar tillbaka stulet gods som han/hon påträffar vid ett senare tillfälle har gjort sig skyldig tillsjälvtäkt. Brottsbalkens 8:e kapitel, 9:e paragrafen: "Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar