2015-11-25

Är ett sms avtal och kontrakt överenskommelse lika giltig som ett skriftligt avtal och dokument på papper enligt sambolagen?

Hej!

Jag läste att ni kan besvara en juridisk fråga kostnadsfritt, vilket är kanon!

Jag har en fråga angående en tvist jag och min före detta sambo har just nu.

Vi har haft en del olika meningar gällande bodelning med våra egna och gemensamma saker. Jag har i vår senaste överenskommelse sagt vilka saker jag vill ha, som i princip täcker över enbart mina egna, och ett fåtal av våra gemensamma. Dessa saker är enbart materiella ting och inga fastigheter eller bostadsrätter.

I vår senaste sms konversation skriver jag tydligt vilka saker det är jag vill ha, vilket hon bekräftar vid ett flertal tillfällen att jag kan få. I tidigare konversationer har detta ändrats betydligt. Men stämmer det att det är vår senaste överenskommelse, som vi båda bekräftat per sms gäller? Alltså även i domstol om så skulle vara? Det finns även ett muntligt vittne som tagit del av vår senaste överenskommelse. Är det fortfarande "hälften var" som gäller om en part ångrar sig? Eller är de det vi har skriftligt per sms och även bekräftat per sms som gäller? Inget annat skriftligt avtal finns.

Jag vore väldigt tacksam för svar.

Vänliga hälsningar,
Tomas


Hej Tomas

Tack för din utförliga beskrivning av ditt mycket intressanta ärende.

Som du beskriver det så har ni delat på sakerna enligt sambolagen mening rätt, och då med en övervägande fördel av dem gemensamma saker ska gå till din före detta sambo.

Hur man skall tolka avtal via sms är en mycket bra och intressant fråga som du ställer här.

Men kan inte jämställa ett avtal via sms med ett skriftligt dokument som är utskrivet samt på skrivit av båda parter och bevittnat.

Utan man får snarare tolka det som ett muntligt avtal mellan er. Problemet med muntliga avtal är ofta att dem inte går att bevisa och råder meningsskiljaktigheter om vad de muntliga avtalet avser och omfattar.

Men lagen säger att ingångna muntliga avtal är och skall vara lika gällande som dem avtal som ingåtts skriftligen.

Där om man tolka ert sms avtal som ett muntligt avtal och där båda parter har bekräftat innehållet i avtalet och överenskommelsen. Så är detta lika giltigt som vilket muntligt avtal som helst.

Fördelen med sms avtalet mellan er är att det går att bevisa i domstol vad ni har kommit överens om i avtalet mellan er.

Plus finns det vittne som kan bekräfta sms avtalet mellan er så kan men se dem som att dem har bevittnat ett skriftligt avtal mellan er.

Så vår bedömning är att om de skulle bli en domstolstvist om er uppgörelse och ert avtal. Om hur ni skall dela er gemensamma saker ifrån ert tidigare samboförhållande. Så bör domstolen resonera som vi har gjort här, och därmed bedömer vi det som du borde har goda möjligheter att hävda att det är sms avtalet som verkligen gäller mellan er, och därför skall sakerna mellan er delas enligt sms avtalets överensstämmelse mellan er.

Men vi vill påpeka att det är inte vi som dömer utan det är domstolen gör detta, och dem kan gör och komma fram till en annan tolkning om det framkommer andra uppgifter vid en domstolsförrättning.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar