2016-06-22

Vilka ny regler gäller angående familjeåterförening om en utvisad förälder till ett svenskt barn ansöker som anhöriginvandrare från sitt hemland?

Hej

Jag har en 5-årig dotter ned en utländsk pappa (Tunisien).

Vad har hon för möjligheter att få tillbaka sin pappa till Sverige nu med dom nya invandringsreglerna?

Hennes pappan blev utvisad ur landet den 22 april 2016, och fick rådet att sök igen från hemlandet, och dem sa att det kommer nog att ordnar sig på Migrationsverket.

Har dock svårt att sen nån lösning nu.

Mvh ledsen mamma


Hej Mamma

Regeringen har föreslagit en ny lag som kommer att begränsa möjligheten för asylsökande att återförenas med sina familjer. Lagen ska vara tillfällig och gälla i tre år. Om riksdagen antar lagförslaget kommer lagen att börja gälla 20 juli.

Regeringen vill att endast den som får uppehållstillstånd i tre år som flykting ska ha möjlighet till familjeåterförening, det vill säga att personens make/maka/registrerade partner/sambo och barn också kan ansöka om uppehållstillstånd.

Den som får uppehållstillstånd i ett år som alternativt skyddsbehövande kan ha rätt till familjeåterförening om han eller hon ansökte om asyl före den 24 november 2015. I vissa fall kan även ensamkommande barn som får alternativ skyddsstatus få möjlighet att återförenas med sina familjer, även om de ansökte om asyl efter 24 november 2015.

Nytt försörjningskrav vid familjeåterförening

För den som har rätt till familjeåterförening är kravet att han eller hon ska kunna försörja sig själv och den familj som får uppehållstillstånd. Det krävs också att familjen har en bostad av tillräcklig storlek och standard.

Försörjningskravet ska inte gälla för den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd.

Det ändrade försörjningskravet gäller inte heller barn, eller om den anhörige har ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016 (datum enligt lagförslaget).

Migrationsverkets webbplats kommer att uppdateras med mer information fram till dess att lagändringarna börjar gälla.

Frågor och svar om lagförslaget

Läs mer om lagförslagen på den svenska regeringens webbplats

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar