2015-06-22

Hundar som är inlåsta och som står skäller, vad säger lagen om detta?

Hej

Vi bor på landet utanför planbelagt område. Våra närmaste grannar har placerat sina två jakthundar i en hundgård, på gavel på sitt garage, som är riktat mot vårt hus södersida. Hundarna står i hundgården hela dygnet förutom vid enstaka tillfälle och skäller ofta och högt. Ljudet studsar mot garaget och sprider sig över hela vår gård, fast högst på södersidan där vi har en uteplats och ingången till huset och trädgården. Det hörs även in i huset och vi har två av sovrummen placerade i riktig mot hundgården.

Vi upplever det svårt att somna och väcks på nätterna av hundskall. Vi upplever ingen känsla av avkoppling när vi är ute i vår egen trädgård. Det eftersom vi aldrig vet när hundarna sätter igång att skälla. Vi upplever även en olust att sitta på vår uteplats och kan inte ha dörrar och fönster öppna.

De skäller 2-10 minuter vid varje tillfälle och det upprepas 20 - 30 gånger/dag.

Jag har pratat med ägarna av hundarna som bara blir irriterade, och de har skyddat sig själva genom att rikta hundgården så lång ifrån sitt eget hus som möjligt, och har ett stort garage som ljudskydd.

Vi har pratat med miljökontoret i vår kommun, och som upplevs som"ganska lama". De menar att en del hundskall får man stå ut med, men att de ska utreda frågan.

Vi känner oss maktlösa och måste flytta om inget förändras. Men vem vill köpa en fastighet med skällande hundar som stör hela tiden.

Vad säger lagen om detta?

Mvh Ola


Hej Ola

Det är helt riktigt som du har gjort med att kontakta miljökontoret i den kommunen där du bor. För dem är skyldiga att utreda om hundarna skällande är störande enligt miljöbalken, och den lyder enligt följande.

Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl.a. att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Det innebär t.ex.:
  • att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
  • att hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och dylikt.

Miljöbalken gäller för alla. Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som gäller både för enskilda människor och för de som utövar någon form av verksamhet, t.ex. kennel.

Här kan du se några av de allmänna hänsynsreglerna:
  • Kunskapskravet
    Du som har hund ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda miljö och människors hälsa mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäller ihållande kan det t.ex. bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver behöver du veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.
  • Försiktighetsprincipen
    Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för att du som hundägare skall göra vad som går för att förhindra störningen. Detta innebär att du ska minimera risker för störningar, t.ex. ur vattenskydds- och bullersynpunkt (skall). Du som hundägare kan fråga dina grannar om din hund står och skäller när du inte är hemma också vidare.

Lagen om tillsyn över hundar och katt
Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bl.a. att du som hundägare ska ha hunden under den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får vara lös utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit utomstående inte har tillträde.

Det är polisen som har ansvaret för att följa upp att denna lagen följs.

Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar