2015-03-05

Vad händer juridiskt vid ett dödsfall, och hur delar man upp själva dödsboet efter en avliden som har varit sambo?

Hej

Förtvivlad är jag efter vad jag nu har fått uppleva.. något jag inte har förväntat mig.
Vår mamma dog i januari 2012 och vi 5 syskon som lät hennes förlovade sambo bo kvar i "oskiftat bo".

Han dog i cancer den 2 januari 2015. Han hade inga barn, men tre syskon och några syskonbarn.

Vad som hänt är följande: Då jag kom för att besöka honom den 2 januari så satt hans syskon i vardagsrummet och berättade att NN var död. Han hade dött 3 timmar tidigare, och efter någon halvtimme lämnade jag lägenheten..

3 dagar senare har hans syskon tömt lägenheten, och alltså tagit av vårt oskiftade dödsbo efter vår mamma.
Vi vet att de tagit hans kassaskåp, där han förvarade kontanter, hans sparade 10:- i halvmeter höga glasburkar, alla hans jaktgevär, och en del värdefulla tavlor de hade, och han hade en stor samling snygga flaskor ..alltså han köpte alkohol i utlandet men han drack aldrig själv...
De har lämnat hans kläder o personliga tillhörigheter..... slängt vår mammas saker i sopsäckar, som foton o hennes tillhörigheter.

Det finns inget av värde kvar i lägenheten.
Mannen berättade att han köpt en sprillans ny lite större bil...kontant, och som han de sista veckorna har gett bort, till en av syskonbarnen.

Hur kan detta få gå till
Det är ju olagligt. Jag har läst mig till att vi ärver allt efter honom, utom det han har testamenterat bort.

Vad ska vi göra nu? Hur kan vi få rätt? Vad har Sparbanken i Skellefteå för ansvar som har hand om papperen?

Hälsningar
En förkrossad Britt


Hej Britt

När en person dör så skall man upprätta en bouppteckning inom 3 månader ifrån dödsdagen. I bouppteckningen skall man uppge samt ange och redovisar alla dem tillgångar och skulder som fanns i själva dödsboet på dödsdagen. Samt att de skall också göras en förteckning över vad för väder saker som fanns i själva dödsboet, och de tillsammans med en värdering av dödsboets inventarier. 

Samtliga dödsbodelägare skall kallas till en bouppteckningsförrättning, Där man skall gå igenom själva bouppteckningen gemensamt med alla dödsbodelägarna närvarande, och då kan var och en dödsbodelägare välja om man vill godkänna eller missnöjes förklara sig över själva innehållet i bouppteckningen. 

När bouppteckningen är klar så skickar man den till skatteverket för registrering. 

När man får tillbaka bouppteckningen av skatteverket och den har blivit godkänd och klar, så först då kan man börja på och göra en bodelning av dödsboet.

Så i de här specifika fallet som du har beskrivit de här. Så får man göra enligt följande:
  1. Först måste man upprätta en bouppteckningen efter den avlidne mannen och där samtliga tillgångar och skulder antecknas redovisas som fanns per dödsdatum.
  2. Bouppteckningen skall därefter godkännas av samtliga er dödsbodelägare, och de inkluderar er 5 stycken syskon, och detta efter som dödsboet efter er avlidne mor fortfarande är oskiftat.
  3. När bouppteckningen efter den avlidna mannen är klar och godkänd av er alla dödsbodelägare samt skatteverket, så kan först börja på med att reda ut hur boet skall delas emellan alla er dödsbodelägare. 
  4. Å då får man ta fram själva bouppteckningen efter din avlidna mor och efter den nu avlidne sambon, och sen får man försöka reda ut vad som var deras gemensamma inköpta egendom, och vad som var deras enskilda egendom. och detta efter som dem bara var sambo och inte gifta med varandra. 
  5. När man gjort detta har man nu fått 3 spalter med tillgångar som skall fördelas. Den enskilda egendomen efter varje enskild avliden går till dennes släktingar, och den gemensamma egendomen och tillgångarna som finns skall delas lika emellan dem båda arvsberättigade sidorna.
  6. Finns de ett testamente som säger att tillgångar också vidare skall fördelas på något annat sätt, så får man nu ta hänsyn till detta när man skall beräkna och fördela tillgångarna och egendom.
  7. Man skall upprätta ett bodelningsavtal, och de skall de framgår klart tydligt vem som har rätt till vad av tillgångarna, och detta skall samtliga parter skriva under och godkänna. 
  8. Nu först kan man rent praktiskt börja med att dela upp tillgångar samt lösöre och egendom efter den avlidne.

Så nu över till dina frågor, och som är som följer:

Vad ska vi göra nu? 

Den som rubbar eller förändrar tillgångarna i ett dödsbo innan det är godkänt och klart. 

Gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande alternativt stöld av egendom. Detta kan man polisanmäla om man anser att det har försvunnit något av betydande värde och som man har arvsrätten till. 

Den som rubbar eller till förskansar sig dem andra dödsbodelägares egendom, och detta innan bodelningen är upprättad. Kan vid en rättegångstvist om egendomen. Förlora all sin rätt till den del av arvet som dem skulle fått. 

Hur kan vi få rätt? 

Ni kan först främst läsa igenom bouppteckningen noggrant, och se om ni vill godkänna eller förkasta denna. Likaså kan ni göra med själva bodelningsavtalet när ni får detta. 
Är och anser ni att det råder brister och felaktigheter i något av dessa båda dokumenten, så kan ni klaga till den som är ansvarig för att har upprättat själva dokumenten och begära en rättelse. Vill inte den som är ansvariga som har upprättat dokumenten gå med på er begäran om rättelse, så kan ni alltid stämma vederbörande in för domstol och få tvisten avgjord där. 

Vad har Sparbanken i Skellefteå för ansvar som har hand om papperen?

Banken har som regel att inte betala ut några pengar förrän dem får en bouppteckning som är stämplar och godkänd av skattemyndigheten, och då de finns ett arvs- och bodelningsavtal klart emellan dödsbodelägarna. 

De ända som banken kan tänka sig att betala ut av dödsboets medel, och detta innan bouppteckningen är klar. Är dem löpande kostnader för dödsboets avveckling, och detta är då typ lägenhetshyra, elräkning, hemtjänsträkning också vidare. 

Betalar banken ut pengar från dödsboet, och detta innan att bouppteckningen samt bodelningsavtalet är upprättat och godkänt av samtliga dödsbodelägare. Så gör banken sig skyldig till ett lagbrott, och är därmed fullt ut ersättningsskyldiga och återbetalningsskyldiga till dödsboet för samtliga dessa.
Som vi tolkar din fråga här. Så är de bankens jurister som skall upprätta bouppteckningen och bodelningsavtalet efter den avlidne mannen. Å då representerar banken själva dödsboet, och är därmed ansvariga för att detta sker på ett korrekt sätt och enligt dem gällande förordningar samt lagar som gäller, och vid en eventuell rättegångstvist är de och blir de banken som då svarar och företräder själva dödsboet. 

Samt mot bakgrund av de du har beskrivit här. Så rekommenderar vi dig stark med att omgående ta kontakt med en advokat eller jurist, och som då är expert på just arvsrätt och som kan representera samtliga er 5 stycken syskon som finns efter er avlidna mor.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar