2015-03-25

Hur anmäler man en arbetsskada, och vem skall anmäla en arbetsskada, och vart vänder man sig för att anmäla en arbetsskada?


Hej. Om min arbetsgivare inte anmäler min arbetsskada vad kan jag göra då? Ewelyn


Hej Ewelyn

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada. Det är alltså arbetsgivaren som ska anmäla arbetsskadan.

En anmäla om arbetsskada är viktig för både din eventuella rätt till ersättning, och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas av samma arbetsskada.

Men om en arbetsgivaren inte gör en anmälan så kan du själv anmäla arbetsskadan. När du gör en anmälan kan du få stöd av ditt arbetsmiljöombud. Om det inte finns något arbetsmiljöombud på din arbetsplats. Så kan du göra en arbetsskadeanmälan på Arbetsmiljö verkets hemsida eller på Försäkringskassans hemsida här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar