2014-06-01

Hur anmäler man felbehandling av Kriminalvården i fängelser?

Hej!

En bekant till mig bad mig försöka ta reda på vart man vänder sig som fängelsekund när man vill anmäla felbehandling. Det gäller både medicinskt och mer allmänt och om man anser att systemet inte riktigt fungerar.

Det rör sig om en person som tidigare haft missbruksproblematik vilket gjort att personen nu lider av gulsot samt skrumplever. Hen har en skada i ryggen och som gör att hen innan fängelset stod stod på medicinering för smärtan, men sedan hen har kommit till anstalten har dom där beslutat att byta medicin. Nu står hen tydligen efter ett anstaltens byte på en medicin som enligt bipacksedeln inte riktigt rekommenderas om man har försämrad leverfunktion.

Om man anser sig felaktigt bemött eller om anstalten inte håller vad dom utlovat, vart vänder mig sig då för att klaga/anmäla?

Med vänlig hälsning Sandra


Hej Sandra

Vill du klaga kan du vända dig direkt till kriminalvårdens huvudkontor på deras adressen här med dina synpunkter på hur dem behandlar din vän.

Vill du göra en anmälan där en oberoende myndighet utreder kriminalvårdens allmänna agerande på fängelset skall du vända dig till Justitieombudsmannen JO på länken här.

Vill du anmäla en ren vårdskada skall du vända dig direkt till Inspektionen för vård och omsorg och göra en lex Maria anmälan som du hittar på länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar