2016-02-25

Vad gäller och hur ska man tolka det, om det står att det ingår förråd och parkeringsplats eller garageplats i mitt hyreskontrakt och upplåtelseavtal samt hyresavtal och upplåtelsekontrakt?

Hej!

För snart fyra år sedan köpte vi en bostadsrätt av en bostadsrättsförening, och som innan oss varit hyresrätt. Vi är därför de första bostadsrättsinnehavarna i denna lägenhet och har fått upplåtelseavtal av föreningen.

I upplåtelseavtalet står det att "Till lägenheten hör vindsförråd Nr XX samt källarförråd Nr XX samt P-plats Nr XX"

Vi har inte haft någon bil merparten av tiden när vi bott här. Så vi har inte bett om vår parkeringsplats. Men nu har vi skaffat bil och bett om vår parkeringsplats. Då hävdar bostadsrättsföreningen att vi inte har rätt till någon parkeringsplats, och detta eftersom det är kösystemet som gäller i bostadsrättsföreningen.

Nu är det ju så olyckligt att det inte står några specifika siffror i upplåtelseavtalet. Men vad jag förstår så är ju upplåtelseavtalet ett oerhört tungt vägande dokument.

När vi försöker påpeka att det ingår en parkeringsplats i upplåtelseavtalet. Så säger bostadsrättsföreningen att upplåtelseavtalet är felaktigt.

Är detta ens möjligt? Vad gäller? Vad kan vi göra?

Hälsningar,
Vilhelm


Hej Wilhelm

Så som du beskriver ditt upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen här.

Så kan vi inte tolka ditt avtal annorlunda. Än att det ingår två stycken förråd och en parkeringsplats i ditt upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen.

Har bostadsrättsföreningen nu hyrt ut fler parkeringsplatser än dem har. Så är det inte ditt problem. Utan det är bostadsrättsförenings som gjort fel och deras problem och som dem får lösa.

Samt du betalar ju för en parkeringsplats som du inte har tillgång till och kan nyttja. Det innebär att bostadsrättsföreningen tar betalt av dig för något som dem inte kan tillhandahålla.

Det ger dig rätt till en minskning och reducering av upplåtelseavgiften, och det med motsvarande belopp som det kostar att hyra en annan parkeringsplats någon i närheten av där du bo.

Plus att eftersom bostadsrättsföreningen nu begår ett avtals och kontraktsbrott. När dem utlovar och tar betalt av dig för någon som dem inte kan leverera. Så är du berättigad till skadestånd av bostadsrättsföreningen och för den skada som du nu lider på grund av deras försumlighet.

Vänd dig med ovanstående krav skriftligen till din bostadsrättsförening, och begär ett skriftligt svar av din bostadsrättsförening på hur dem ställer sig till dina krav.

Vägrar bostadsrättsföreningen med att gå med på dina krav, om att dem fixa fram en parkeringsplats åt dig omgående.

Då kan du stämma in bostadsrättsföreningen in för hyresnämnden, och kräva dem på dem ovanstående kraven.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar