2017-04-05

Vad har jag rätt till om mitt nya elbolag har byt och sagt upp mitt gamla elavtal i förtid, och mitt gamla elbolag vill nu ha ersättning för detta kontraktsbrottet?

Hej

Det är så att jag tecknade ett elavtal som skulle börja gälla när mitt nuvarande avtal tog slut, vilket är 2020-11-01.

Men bolaget jag tecknade med sa att dem skulle starta upp det 2017-04-01, vilket skulle innebära att mitt nuvarande avtal bryts och jag blir betalningsskyldig.

Jag har både ringt och mejlat, över en vecka i förväg, där jag har fått bekräftat att det var en miss av dem, de ska inte börja gälla 2017-04-01.

Eftersom den inträffande då dagen var på en helg. Så fick jag inte reda på vad som skett fören 2017-04-03, och då dem redan har de genomfört bytet, och jag är nu betalningsskyldig till mitt gamla elbolag.

Vad har jag rätt till i det här fallet?

Timmie


Hej Timmie

Ditt gamla elbolag har helt rätt till skadestånd av dig. Eftersom du har brutit kontraktet med ditt gamla elbolaget i förtid, och härmed har du begått ett kontraktsbrott samt därmed blir du skadeståndsskyldig genomet ditt gamla elbolag.

Eftersom det är ditt nya elbolag som har erkänt att dem orsakat skadan, och detta genom att begära uppsägning av ditt gamla elavtalet med ditt gamla elbolag i förtid. Så blir ditt nya elbolag skadeståndsskyldig gentemot dig med samma belopp som ditt gamla elbolag nu begära skadestånd.

Så du har all rätt på din sida, och kan nu nästan begära vad du vill av ditt nya elbolag.

Du kan kräva att dem återställer skadan genom att ändra tillbaka så du fortfarande har ditt gamla elbolag och detta fram tills detta kontraktet går ut med ditt gamla elbolag.

Eller så kan du kan begära ditt nya elavtal med det nya elbolaget skall fortsätta gälla som det är omändrat till nu, och att dem skall ersätta dig med samma belopp som ditt gamla elbolag nu kräver dig på i skadestånd.

Du kan även välja att häva hela avtalet med ditt nya elbolaget. Eftersom dem har begått kontraktsbrott, och även begära ersättning med motsvarande vad som ditt gamla elbolag nu vill ha i ersättning för skadan som ditt gamla elbolag har lidit.

Lite enkelt uttryckt kan man säga att avtalslagen säger: Att den som orsakar en skada skall ersätta alla inblandade parter så dem går skadeslösa ur situationen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar