2016-02-04

Hur mycket prisavdrag och reduserat pris kan jag yrka på samt begära på ett hanverkarearbete samt -jobb och en installations enterprenad som nu har dragit ut på tiden och som inte ännu är slutförd?

Hej.

Får man till att börja med ställa en fråga här hos er?

Jag har via en vvs-firma installerat en värmepump i ett hus.

Detta var i år 2010 och jobbet är inte helt klart än...

Pumpen i sig och borrhålet är betalt.  Detta blev gjort direkt.

Elen är också betald , men installationen av pumpen och vvs-delarna är ej ännu betalt eftersom jobbet aldrig blir klart och räkning ej heller hade kommit.

Nu har den kommit.

Enl en bekant annan rörmokare skulle det ha kostat max 25.000 kr men den är på nästan 70.000 kr.

Den här rörmokaren har dragit på sig det ryktet att han saltar rejält i alla ändar.

Vad har jag för rättigheter att åtminstone halvera fakturan ?

Det är ju ännu inte klart nästan 6 år efter jobbet inleddes.

Det borde väl vara ett argument för att få göra en väsentlig "nedskrivning av belopp" ?

Han har också installerat varmvattenberedaren på ofärdig plattform (och tagit betalt för det) , något som jag bad honom vänta med tills jag gjort färdigt där den skulle stå.

Mvh

Fredrik


Hej Fredrik

Klart att alla är välkomna ställa juridiska frågor till oss.

Eftersom du anser att fakturan är felaktig. Så vad du bör göra är följande:

1. Först skriver du direkt på fakturan att du bestrider den i sin helhet, och sen tar du en kopia på den så du har bevis på att du har bestridit fakturan, och därefter skickar du tillbaka fakturan till avsändaren.

2. Tillsammans med bestridandet kan du skicka med ett förlikningsförslag på vad som du anser är skäligt att betala för. Då skriver du ned vad för arbete som är gjort och vad som du tycker är ett skäliga belopp för varje delmoment. Å sen summerar du detta och bifogar detta förlikningsförslag som ett förslag på och till slutreglering av hela enterprenaden och dess slutfaktura som du har fått.

Plus det är klart att en installasion som denna inte bör ta mer än någon eller några månader att slutföra.
Så det är klart att du även kan kräva ett pris av drag för att det har dragit ut på tiden närmare 6 år nu, och som du skriver är installationen inte helt slutförd ännu. Detta gör att så länge som du kan skäligen motivera dina begärda prisredusering, så har du rätt till dem prisavdrag du nu yrkar på att få.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar