2016-01-14

Kan man ingår ett äktenskap i Sverige genom ett fullmaktsäktenskap om man har en fullmakt med sig till och på bröllopet i från den ena partnern?

Hej

Vart vänder man sig för att gifta sig med fullmakt?

Vart får man tag i intyg och vilken religion som man tillhör mm?

Isna


Hej Isna

Huvudregeln

Grundregeln är att om ett äktenskap är giltigt i det land där det ingicks så ska äktenskapet också anses giltigt i Sverige. Enligt den tidigare lagen erkändes tvångsäktenskap om det fanns särskilda skäl. Enligt den nya lagen ska sådana äktenskap erkännas endast om det finns synnerliga skäl.

Fullmaktsäktenskap

I Sverige måste båda parter som vill gifta sig vara närvarade vid vigseln. I många länder kan dock människor ingå äktenskap genom att ge en fullmakt till någon person som kan närvara vid vigseln. Sådana fullmaktsäktenskap har tidigare erkänts i Sverige. Enligt den nya lagen ska fullmaktsäktenskap inte godkännas i Sverige om minst en av makarna vid tiden för vigseln hade anknytning till Sverige. Undantag ska kunna göras om det finns synnerliga skäl, det vill säga tydliga och mycket starka skäl för att erkänna ett sådant äktenskap. Exempel på fall då ett sådant äktenskap ska kunna godkännas är om parterna haft ett allvarligt och långvarigt förhållande och då båda två tillsammans, p.g.a. krig eller sjukdom eller liknande, inte kan närvara vid vigselakten. Det ska dock inte räcka med att båda makarna frivilligt har ingått fullmaktsäktenskap.

Eftersom det inte är möjligt att gifta sig med och genom en fullmakt Sverige. Så finns det alltså inga sådana fullmakter att tillgå på svenska. Utan så fall får man vända sig till respektive land och religion som tillåter sådana fullmaktsgiftermål.

Vilka religioner som godkänner och tillåter att man ingår ett äktenskap med och genom en fullmakt. Kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi inte är och har några teologiska experter att till gå på området. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar